(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já jsem to úplně nepochopil, tu interpelaci. Tak pokud se ptáte na WHO, tak je pravda, že WHO od počátku měla různá kontroverzní vyjádření. Já jsem se taky jednou k tomu nějak vyjádřil a taky jsem s ní jednal, když jsem se zajímal samozřejmě v rámci protidrogové komise na jejich analýzy. Takže já nevím, co bych vám na to odpověděl. To samozřejmě my, Česká republika a Ministerstvo zdravotnictví, jsme přistupovali i kriticky k té reakci WHO na pandemii a vlastně v rámci EU vyvíjíme na WHO tlak, aby šla nezávislá mise do Číny k objasnění původu viru způsobujícího onemocnění COVID-19, aby byla uskutečněna co nejdříve, aby mezinárodní experti byli vpuštěni na všechna místa související s výskytem viru. A my máme dohodu o spolupráci, dvouletou smlouvu, kde můžeme využívat WHO na expertizy a taky finanční prostředky, můžeme tam čerpat 170 tisíc dolarů. Připravují se nějaké projekty v oblasti reformy psychiatrické, ale také finanční udržitelnosti zdravotních systémů nebo auditů systémů veřejného zdravotnictví.

Takže ta spolupráce tady je a partnerem České republiky je Evropská regionální úřadovna, která sídlí v Kodani a je vedena od února 2020 Belgičanem Hansem Klugem. Ten samozřejmě si uvědomuje i nutnost zoptimalizovat personál úřadovny, tak administrativní procesy a tak dále. Takže my se zúčastňujeme jednání řídících orgánů WHO a my tam máme svého zástupce, což je náměstkyně ministra zdravotnictví paní Šteflová. Takže samozřejmě my se k tomu stavíme objektivně a to je asi tak všechno, co k tomu můžu říct.

Co se týče zahraniční politiky jako takové, tak samozřejmě je tady koordinace mezi vládou a prezidentem, je tady ministr zahraničních věcí, snažíme se ty věci koordinovat a já si myslím, že máme k těm nějakým zásadním věcem stejné pozice, nebo téměř stejné pozice.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec se hlásí o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za odpověď, pane premiére. Já to ještě zjednoduším. Vy jste osobně přistupoval k pozici WHO vždycky velice kriticky, naposledy tedy na Valném shromáždění OSN, myslím, že se to konalo v září tohoto roku. Ale jestli vaší odpovědi tedy správně rozumím, tak jste i nadále s prací WHO nespokojen, obdobně jako zmiňovaný Donald Trump. A proto svoji otázku ještě zopakuji. Co tedy bude Česká republika do budoucna dělat? Bude iniciovat nějaké změny ve strukturách WHO, nebo dokonce snad se někde uvažuje o opuštění této organizace? Znova připomínám, že názor Spojených států je ve zřejmém protikladu s názorem Evropské unie, které my jsme jako Česká republika členem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Je pravda, že já jsem byl kritický a WHO, určitě je důležitá organizace. Ta organizace by neměla dělat žádnou politiku, mělo by to být skutečně jenom o zdravotnictví, a ano, pan prezident Trump byl velice kritický, teď přijde nová administrativa Spojených států, takže uvidíme. Ale to není podstatné, co říkají Američani. Podstatné je, co říkáme my, a my si myslíme, že spolupráce s WHO má smysl, i když například v rámci pandemie COVID-19, když vystupovali a říkali, že roušky nejsou potřeba, nebo další věci, a vlastně přišli pozdě s konstatováním, že skutečně se jedná o celosvětovou pandemii, ano, tak jsme se k tomu kriticky vyjadřovali. A to neznamená to, že by byl nějaký důvodu tu organizaci opustit, protože je to členství pro nás výhodné z hlediska expertů, z hlediska dat, z hlediska přehledu zdravotních problémů na celé planetě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní bude pan poslanec Lipavský interpelovat ve věci Dukovany II. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, děkuji za slovo.

Já bych se vás, pane premiére, chtěl zeptat, na základě té schůzky stálého výboru pro výstavbu jaderné energie, která proběhla minulý týden, kam se věci posunuly. Za prvé by mě zajímalo - mám šest dotazů, takových základních. Jak to tedy bude s cenou za elektrickou energii, co budou občané mít na svých složenkách a jestli jste tedy - za druhé - ochoten podpořit ty naše pozměňovací návrhy, konkrétně ten pana poslance Třešňáka, který v té smlouvě mezi státem a společnosti Dukovany II, která bude vyrábět tu elektrickou energii, která prostě zafixuje tu částku, aby se z toho nestala černá díra do rozpočtu, do peněženek daňových, občanů.

Také bych se chtěl zeptat, jestli už víte, kdy proběhne schůzka s předsedy poslaneckých stran, kde se má řešit ta druhá otázka, ta geopolitická otázka toho, koho přizvat, koho nepřizvat do tendru. Je to velice důležitá věc, bavili jsme se o tom tady minule.

A vlastně asi poslední otázka, která mě zajímá, tak jak moc spolu ve vládě mluvíte s panem vicepremiérem Havlíčkem, protože ten vlastně po tom výboru a ve čtvrtek a v úterý prezentoval, že nic nebrání tomu, aby ten zákon byl přijat a schválen, a víceméně ačkoliv jak ta ekonomická, tak i ta bezpečnostní otázka prostě není vydiskutována, nevládne na tom politická jednota, tak jak bývá mylně uváděno, tak přesto jej, tento zákon, stále tlačíte Sněmovnou, ale spíše jakoby náhoda a otázka nějaké nedohody nad rozpočtem, že o tom v pátek možná budeme mluvit, asi se možná ta debata otevře, ale rozhodně se nestihne ten zákon přijmout. Takže mě by zajímalo, jestli se spolu taky o tom ve vládě bavíte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. K tomu postupu, přípravě nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany II bych rád tedy informoval o aktuální situaci po zasedání Stálého výboru pro výstavbu jaderných zdrojů v České republice, které se uskutečnilo dne 9. prosince. Stálý výbor se zabýval několika body, z nichž tím nejdůležitějším - a bezpochyby určitě asi tam míříte i vy - byla problematika základních bezpečnostních zájmů státu a zahájení tendru.

Úvodem bych chtěl připomenout, že co vše se nám vlastně podařilo za uplynulé období, kde vlastně teď, v jaké situaci jsme a kde stojíme. Investorský model byl potvrzen již v roce 2019, letos jsme připravili a schválili model financování a dodavatelský model, v červenci byly podepsány smlouvy s investorem, konkrétně rámcová smlouva a první prováděcí smlouva o spolupráci při výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany v České republice. Ve třetím čtení se v Poslanecké sněmovně nachází vládní návrh zákona, opatření k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice, který je klíčový pro realizaci projektu a řešení tržních selhání podobně jako v případě OZE. Dále byla připravena poptávková dokumentace k výběrovému řízení, která je v těchto dnech finalizována. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP