(15.20 hodin)
(pokračuje Babiš)

V podstatě poslední věcí, kterou zbývá dořešit, je zapracování základních bezpečnostních požadavků státu do poptávkové dokumentace na výběrové řízení na dodavatele nového jaderného zdroje, konkrétně se jedná o otázku, které uchazeče pro účast v tendru oslovíme. Tato věc byla diskutována minulou středu na stálém výboru, kdy byl přítomen zástupce vaší strany pan poslanec Třešňák. Pan ministr Blatníček... (Směje se, pobavení v sále.) Omlouvám se - Havlíček představil čtyři varianty.

Shodli jsme se se zástupci opozice, že tato otázka je nanejvýš důležitá, také citlivá, a proto je třeba ji probrat na setkání předsedů politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Toto setkání by se mělo uskutečnit v lednu. A já samozřejmě dneska nechci nějak předjímat nějaké výsledky. Rád bych zdůraznil, že si všichni uvědomujeme, že ohledně rozvoje jádra v České republice musí být široký politický konsenzus, je to základní předpoklad pro úspěch projektu Dukovany II i další nové jaderné zdroje. O tento široký konsenzus a transparentnost se také na stálém výboru ze strany vlády snažíme.

Mohu za sebe pouze zopakovat, že vláda chce férovou soutěž s cílem zajistit co možná nejnižší ceny pro české domácnosti a podniky, nicméně bezpečnostní zájmy státu jsou klíčovým aspektem, který musí být investorem po celou dobu, to je při přípravě projektu, výstavbě i v provozu, zohledněn. Na základě uzavřených smluv mezi státem a investorem má stát právo kdykoli vstoupit do průběhu výběrového řízení na dodavatele jaderné technologie vedené ČEZ a zohlednit své bezpečnostní zájmy ve výběru dodavatele jaderné technologie, ale i v subdodavatelském řetězci. Zabezpečení energetické soběstačnosti státu je naším společným zájmem, a proto by bylo fajn, abychom z jádra nedělali zbytečně vnitropolitické téma a táhli za jeden provaz tak, jak se nám to doposud dařilo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Pane premiére, já musím s velkou lítostí konstatovat, že jste mi neodpověděl ani na jeden z těch dotazů, které jsem položil. Já vám je tedy zopakuji a v případě, že mi neodpovíte znovu, tak vám je podám písemnou interpelací, abych se nějakým způsobem posunul k tomu, že mi na to odpovíte.

Takže se ptám, jak to bude s tou cenou, jestli podpoříte pozměňovací návrh, který zabrání tomu, aby mohl stát uzavřít výkupní cenu, která bude extrémně nevýhodná pro daňového poplatníka. To, že bude schůzka v lednu, to víme, ale pochopil jsem z vaší odpovědi, že asi nebyla svolána. To bych očekával, že bude konkrétní odpověď. A také jste mi vůbec neodpověděl na to, proč tlačíte ten zákon v situaci, kdy ekonomická ani bezpečnostní otázka stále není vyjasněna. Takže já si kladu velké otázky o tom, jak je ten tendr připravený a zdali je vůbec připravený. Dneska se k tomu také vyjadřoval Senát. A prosil bych o odpovědi. Děkuji. (Upozornění na čas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: K té první otázce - já neznám pozměňovací návrh vašeho poslance. V každém případě ohledně ceny elektrické energie zítra ráno máme k tomu jednání mezi MPO, Ministerstvem financí a vládním zmocněncem Mílem, protože v rámci toho zasedání jsem nedostal úplně odpovědi na moje otázky. Je jasné, že náš zájem je co nejvýhodnější financování, a z toho plyne co nejvýhodnější cena pro naše občany, pro podniky, podnikatele, živnostníky. Takže to samozřejmě já forsíruju. Mluvil jsem o možnosti půjčky v rámci recovery fundu, takže na to se budu ptát. Mluvil jsem o financování back-to-back, takže na to chci dostat odpovědi. A samozřejmě je absolutně nutné, aby došlo k dohodě mezi státem a ČEZ předtím, než se vyhlásí soutěž. Nechápu, proč se o tom uvažovalo bez této zásadní věci.

Schůzka stran. Samozřejmě myslím, že teď řešíme rozpočet, příští týden je daňový balíček a je jasné, že ta schůzka bude v lednu. Není problém, můžeme určit termín. A samozřejmě budeme řešit bezpečnostní rizika. Takže myslím, že situace je jasná. A nechceme zdržovat, ale je potřeba skutečně dotáhnout jednání s ČEZ. Proto je to trojčlenka, cena financování, zásadní vliv na cenu energie. Chceme co nejnižší cenu pro naše občany, pro firmy. No a samozřejmě tam chybí do té trojčlenky cena investice a vklad ČEZ. (Upozornění na čas.) A o tom bude ještě debata.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní paní poslankyně Maříková bude interpelovat ve věci test jako propustka. Prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, ministr obchodu, průmyslu a dopravy, multifunkční Karel Havlíček, v rozhovoru pro iDNES odpovídal na otázku, zda by bylo možné podmínit určité typy služeb, třeba posilovny nebo ubytování na horách, které nyní v sezóně budou uzavřeny, negativním antigenním testem. Pan ministr odpověděl, že zatím to není možné, jelikož žijeme v právním státě. Neříkám, že se k tomu nedá časem dojít, ale nikdo nemůže donutit nikoho, aby se šel testovat. To by nastaly obrovské právní spory a to nás bude čekat i v rámci očkování. Ale není vyloučené, že se časem touto formou půjde. Teď to testují na Slovensku, kde takto vyzkoušeli hotely. Ano, může to být jedna z variant, ale je třeba to právně domyslet.

Pane premiére, uvažuje vláda o právní úpravě, která by umožňovala podmínit určité typy služeb negativním testem, nebo dělá si v této věci právní analýzu, zda by to bylo do budoucna možné? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za krátký dotaz a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Ano, je pravda, že řešení pandemie nebo vstup do nějakých objektů nebo na nějaké akce touhle formou se diskutuje. Na nás se obrátily různé iniciativy, například i pan Landa s panem Ledeckým, kteří mají nějaký projekt. Slavia Praha testovala část diváků. Určitě je dobré motivovat lidi k testování antigenními testy. To vlastně začalo včera. Původně to mělo být od zítra. Myslím si, že už je tam rezervace více než 200 tisíc lidí. Byl jsem informován, že systém rezervace funguje. Takže ano, debata o tom nás čeká, ale v této situaci, kdy skutečně nárůst pandemie pokračuje, tak to samozřejmě bude otázka debaty, až se možná situace významně změní. Ale já tady nemůžu nic ani slíbit, ani říct konkrétně. Ale my evidujeme, že firmy testují z vlastní iniciativy, to je dobře. A je tam samozřejmě debata, jak motivovat lidi, aby zkrátka se nevyhýbali testování např. ze strachu, že přijdou o část mzdy. To mají za úkol ministři Maláčová, Schillerová, Havlíček, aby přišli s nějakým návrhem, abychom tenhle problém vyřešili.

Takže k tomu vašemu dotazu. Ano, je pravda, že byly takové úvahy, ale určitě to nebude v tomhle roce, že bychom to nějakým způsobem převedli do praxe.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane premiére, dá se tedy očekávat, že takové podmínění by bylo v případě, když už bude i očkování, že ten, kdo by se odmítl nechat naočkovat, že by byly ty služby podmíněné třeba právě negativním antigenním testem? A jak byste řešili otázku diskriminační, že by občané vnímali, že pokud se odmítnou nechat otestovat a bude jim znemožněn třeba vstup do posilovny nebo nějakého hotelu a vnímali by to jako diskriminaci, jak byste právně řešili toto?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Právě proto jsme to neřešili, protože my tady nechceme mít dvě kategorie občanů, kteří budou mít test a nějakou výhodu a ti druzí nebudou. Takže tohle není dořešeno a budeme o tom vést diskusi a uvidíme podle vývoje očkování a celkové situace, jestli k tomu dospějeme, nebo ne. Ale v této chvíli není k tomu žádné rozhodnutí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní prosím pana poslance Jandu, který bude interpelovat ve věci stavu Národní sportovní agentury. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP