(17.10 hodin)

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, vážená paní ministryně, pane ministře, mých deset poslaneckých kolegů, já bych pokračoval v interpelacích na ministra zdravotnictví týkajících se koronaviru. Tentokrát se nebudu ptát na světlo na konci tunelu, jak jsem se ptal minule, ale na ta jednotlivá opatření nebo na to jedno opatření.

Předpokládám, že všichni se shodneme na tom, že se chceme toho koronaviru zbavit co nejdřív a že jedna z cest, která k tomu vede, nebo jedna z nejdůležitějších, je dodržování opatření. Nicméně tato opatření musí mít samozřejmě v sobě nějakou logiku a musí být podložena nějakými čísly, daty, statistikou. Ideálně obojím najednou. Proto bych se chtěl pana ministra zeptat, proč se od zítřka tedy zavírají restaurační zařízení a fitness. Pokud si dobře vzpomínám, je to přesně 14 dní, co se restaurační zařízení otevřela, a ta čísla se začala zhoršovat, pokud si dobře vzpomínám, v pátek, v sobotu, v neděli, to znamená ve dnech, které následovaly. Jinými slovy, pokud platí teze, že to zpoždění má 14 dnů až tři týdny, inkubační doba apod., tak otevřené restaurace nemohly způsobit to zhoršení.

Takže můj dotaz je, proč tedy se jde tou cestou zavírání restauračních zařízení, proč se třeba nejde cestou nějakého jiného opatření ve vztahu k počtu míst, omezení, různých jiných hygienických opatření ve vztahu k těm restauracím, jakkoliv já samozřejmě vím a respektuji, přechod na PES 4 znamená zavření těch restaurací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče, situace se šířením epidemie zůstává v ČR i nadále vážná, nadále spíš dochází k jejímu postupném horšení. A já bych rád zdůraznil, že poté, co se nám podařilo snížit počty nově nakažených i počet pacientů v nemocnicích z vrcholu na přelomu října i listopadu, tak v posledních dnech je patrný opět mírný nárůst, ale konstantní.

Aktuální hodnota reprodukčního čísla se pohybuje lehce pod 1,2, nově počet diagnostikovaných je každý týden za poslední dva týdny zhruba o 15 až 30 % vyšší než v předchozím týdnu, a to prokazuje zvýšené riziko dynamiky šíření. Mezinárodní data i naše data ukazují na plošný kontinentální přenos, na vlastně populační šíření nákazy, a v řadě států, zatím to tak není u nás, výrazně roste už i mortalita, a to zcela bez ohledu na karanténní opatření, například Německo.

V ČR je zatím vývoj v nemocnicích bez vysoce rizikové eskalace, ale to je stav, který se může velmi brzo změnit, pakliže něco neuděláme. Již v dalších dnech můžeme očekávat počty nově diagnostikovaných nad 8 až 8,5 tisíc denně, pokud se ta strategie udrží tak, jak je nyní koncipována a nedojde k nějaké změně.

Já jsem si dovolil, protože si myslím, že je potřeba, aby Poslanecká sněmovna tuto informaci měla, dnes poslat vedení všech parlamentních stran a klubů takovou detailnější informaci o stávající epidemické situaci i o opatřeních, která jsou. Zítra vám ještě přijde do vašich pošt také srovnání opatření v ČR a v ostatních zemích, abychom si uvědomili, jak jsme na tom my vůči ostatním zemí. A právě proto potřebujeme udržet ta stávající omezující opatření, zejména ve chvíli, kdy nemáme lék, to světlo na konci tunelu, o kterém jste mluvil.

Jak dobře víte, my jsme zavedli ten systém protiepidemických opatření a nyní jsme v jeho čtvrtém stupni. Tam je potřeba omezit volný pohyb a i hromadné akce. A pokud se týká konkrétně restaurací, tak existují docela kvalitní studie. Já jednu z recentních jsem i sdílel nedávno. Jedná se o FDA podporovanou americkou studii, která prokazuje, že v místě, kde z principu nelze mít ochranu dýchacích cest, to znamená, právě jsou to restaurace, kde dochází ke konzumaci pokrmů a nápojů a k snížení distance, vzdálenosti mezi lidmi, je riziko přenosu tohoto onemocnění až dvakrát větší. Kromě toho se v restauracích také konzumují alkoholické nápoje, které bohužel ovlivňují naši schopnost a bourají naše volní bariéry, a toto prostředí jednoznačně je hodnoceno jako prostředí, které podporuje přenos infekčních onemocnění.

Pokud se týká fitness center, už jsme se o tom bavili, opět malá distance, maximální výdech a zase zvýšená fyzická aktivita, která zvyšuje riziko přenosu nákazy. Pokud budou některé přenos infekce podporující provozy uzavřeny a v jiných dojde k omezení, jako například k omezení počtu lidí v prodejně atp., tak jsou to jedny z věcí, kterými můžeme omezení této nemoci zpomalit. V případě vašeho zájmu můžu klidně i ty recentní studie třeba zaslat na váš e-mail nebo je nasdílet jinak, ale myslíme si, že děláme ta rozhodnutí na základě dat, která jsou dostupná, a i ve shodě s ostatními zeměmi, které mají zhusta opatření ještě přísnější než my. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Máte zájem o doplňující dotaz? (Ano.) Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Já možná jenom spíš jakoby... Pak v tom případě jde o tu komunikaci. Pochopil jsem to tak, že jde vlastně o prevenci, že i přesto tedy, že restaurace se na tom nemohly podílet ani teoreticky v té chvíli, protože byly zavřené a otevřely se a ta čísla se zhoršila v ten den nebo den poté, takže na to nemohly mít ani teoreticky vliv, tak to beru jako prevenci. Mně jde spíš o to, jestli se v těch dalších vlnách, protože my jedeme systém plyn - brzda, brzda - plyn, neuvažuje o nějakých opatřeních v těch gastronomických zařízeních vedoucích k menší kumulaci lidí. Zažil jsem omezení třeba wifiny, aby ti lidé v restauracích skutečně trávili jenom tu nezbytnou dobu, ze zahraničí, že ten, kdo tam chce jít, tak musí na sebe nechat mobil, případně občanku apod., že kdyby se něco zjistilo, tak aby byl kontaktován. Prostě jít jakoby cestou těchto (upozornění na čas) opatření, aby se to neopakovalo v těch dalších vlnách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já bych poprosil - tím, že nás je málo v sále, tak když tady mluvíte mezi sebou, tak to docela tady rezonuje a předpokládám, že toho, kdo mluví na mikrofon, to ruší. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěl říct dvě věci. Já si nemyslím, že to je jenom prevence. Vy jste správně řekl, že se to projevilo už v době před několika dny, a to byl odraz něčeho jiného. To máte pravdu. To byl odraz toho, že ještě i v tom bývalém stupni čtyři se postupně přestávala dodržovat i ta opatření, která byla nastavena. Ale to, co se děje teď, to znamená další progrese, jste si určitě všiml, a je to i v té prezentaci, kterou prostřednictvím vašich předsedů dostanete k dispozici, že poslední týden ten nárůst byl velice mírný. Jednalo se o 4, 4,5 tisíce, do 5 tisíc. Najednou během posledních několika dnů, a to je to, co odráží otevření těch restaurací a všeho ostatního před 14 dny, začíná docházet k progresivnějšímu nárůstu na více než 8 tisíc během posledního dne. Takže naopak si spíše myslím, že když něco zásadního neuděláme, já spoléhám z velké části i na to populační testování a vychytání přenašečů z populace, tak se velice rychle můžeme dostat k hodnotám mezi 10 a 15 tisíci. A to bude ten projev rozvolnění.

Takže samozřejmě je to v principu prevence, ale spíše to potvrzuje to, co jsem říkal, že snížené omezení distančních kontaktů vede k potížím v tomto smyslu přenosu. A v tom systému, tak jak ho máme, ten je právě nastaven předvídatelně, proto jsme ho chtěli. Takže všichni víme, že ve stupni čtyři restaurace jsou zavřené, ve stupni tři jsou otevřené, takže to zase je jakási míra. O tom víme, že když se přejde z toho do toho, co to bude znamenat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další vystoupí pan poslanec Karel Rais s interpelací na paní ministryni Marii Benešovou, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP