(17.50 hodin)

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Vážený pane ministře, poslední dobou jsme byli svědky situací, kdy se policisté dobývali do restaurací pomocí beranidel. Já samozřejmě nikoho nevyzývám, aby porušoval vládní nařízení, i když sám s mnohými nesouhlasím, ale snažím se je dodržovat. Ale kladu si otázku nad přiměřeností takového postupu. Dobývat se beranidlem kvůli podezření z přestupku - je to podle vás opravdu přiměřené? A co může přijít dál? Zásah jednotky rychlého nasazení? Kde je ta hranice přiměřenosti?

Jsme v situaci, kdy vláda ohromným způsobem zasáhla do občanských práv a do svobody podnikání. I přesto, že účelem má být ochrana zdraví obyvatelstva, tak to nesvětí úplně jakýkoliv prostředek. Pokud podobné postupy vy jako ministr vnitra přejdete mlčením, nebo je budete dokonce obhajovat, tak je to výrazný signál státní moci, že vůči občanům je vše dovoleno a že žádné hranice neexistují, a bude se to brát také jako legitimizace těchto postupů.

Takže se vás chci zeptat na váš názor, zda je pro vás jako ministra vnitra přiměřené a adekvátní, aby se bezpečnostní složky dobývaly beranidlem do hospody kvůli podezření na přestupek. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně.

Vystoupí paní poslankyně Tereze Hyťhová, rovněž s interpelací na pana ministra Hamáčka, prosím.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážený pane ministře vnitra Hamáčku, chtěla bych se vás zeptat jako místopředsedy vlády a také jako předsedy Ústředního krizového štábu. V úterý opět žádáte Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Jak se ukázalo například včera, tak vláda ve Sněmovně neměla většinu u tak zásadní věci, jako je státní rozpočet pro rok 2021. Nabízí se otázka, zda ji budete mít v úterý.

Jaké budou kroky v případě, že Sněmovna nouzový stav neprodlouží? Existuje totiž možnost, že by aktuálně platný nouzový stav nebyl prodloužen a skončil tak 23. 12. Vláda by však mohla vyhlásit nový nouzový stav, a tím obejít Poslaneckou sněmovnu. Vláda by se tak mohla sejít na nějakém mimořádném jednání 24. 12. a vyhlásila by například od 25. 12. nový nouzový stav, pro který by nebyl potřeba souhlas Poslanecké sněmovny, protože by se nejednalo o prodloužení stávajícího nouzového stavu, ale vyhlášení úplně nového nouzového stavu. Tímto by se to obešlo bez rozhodnutí Poslanecké sněmovny.

Podle mě by se jednalo o naprosto bezprecedentní popření ústavních zvyklostí a také by to bylo pohrdání Poslaneckou sněmovnou, která je přímo volena občany České republiky. Můžete prosím vyloučit variantu, že by vláda vyhlásila nouzový stav, i když by neměla podporu Poslanecké sněmovny pro prodloužení toho stávajícího? Předem vám děkuji za odpověď. Myslím, že tato otázka a její následná odpověď zajímá naše občany, a je mi líto, že tady dnes nejste. Ale doufám, že mi odpovíte alespoň písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Bude odpovězeno na tuto interpelaci písemně.

Pan poslanec Vít Kaňkovský vystoupí s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážená nepřítomná paní ministryně Maláčová, už třetí rok v těchto zdech slýcháme o tom, že jednou z vašich priorit je v tomto volebním období schválit novelu zákona o sociálních službách. Slýchali jsme to tady už v minulém volebním období a víme, jak to dopadlo. Dopadlo to velkým fiaskem. V posledním roce volebního období sice byl předložen návrh novely zákona o sociálních službách, ale minulá Sněmovna už nedokázala tuto novelu schválit.

Nyní jsme v podobné situaci. Jsme zhruba deset měsíců před volbami a zákon o sociálních službách tedy znovu není. Takže se vás chci zeptat, paní ministryně, co je tedy skutečně vaší prioritou v tomto volebním období. Je to přechod z fungujících dětských skupin na jesle? Skutečně toto je to nejdůležitější, co je třeba v tomto volebním období potřeba udělat?

Takže se vás chci zeptat. Stihneme ještě projednat zákon o sociálních službách? Donesete ho skutečně ještě v tomto roce do Sněmovny a bude to vaší prioritou? Čekají na to jak poskytovatelé sociálních služeb, tak i klienti, protože zejména problém s financováním sociálních služeb je přímo odvislý od nastavení v zákoně o sociálních službách, a všichni dobře víme, že to je v posledních letech velký problém.

Takže já vás chci vyzvat, paní ministryně, jednak k písemné odpovědi a zároveň velmi, velmi, vás prosím, přineste sem novelu zákona o sociálních službách, ať můžeme udělat všechno pro to, aby do konce volebního období spatřila světlo světa. To znamená, aby byla schválena jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně.

Další v pořadí na položení interpelace je pan poslanec Ondřej Profant. Není tady přítomen v sále. Další je pan poslanec Petr Bendl, není přítomen. Dále paní poslankyně Karla Maříková položí poslední interpelaci dnešního dne. Prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, podle Světové zdravotnické organizace by lidé, i když budou očkováni proti onemocnění COVID-19, měli nosit roušky. Bude se Česká republika řídit tímto doporučením? A proč ano, anebo ne a jak se k tomu stavíte vy osobně?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, paní poslankyně, ministerstvo mimořádným opatřením - které zde nebudu citovat, protože se jedná o alfanumerický kód na půlku řádku - ze dne 7. prosince zakazuje všem osobám s účinností ode dne 8. prosince pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest - nosu a úst -, jako je respirátor, rouška a podobně. Důvodem je bránění v šíření kapének, a to zejména ve vnitřních prostorách. Jsem toho názoru, že ochrana dýchacích cest je, a na tom se asi shodneme, jednou z nejúčinnějších protiepidemických opatření a brání šíření aerosolu. Opakovaně vyzýváme, respektive edukujeme veřejnost, aby tyto nástroje využívala, a v této otázce ministerstvo diskutuje i s profesními odbory, se svazy, se zaměstnavateli a podobně.

Pokud se týká doporučení, které je vydané WHO a týká se roušek, tak samozřejmě Ministerstvo zdravotnictví jej respektuje a následně přijímá opatření, která jsou s tím v souvislosti. Pokud se tato opatření a tato doporučení budou měnit například i s ohledem na vakcinaci, o které jste se zmínila, tak pochopitelně ministerstvo v naší zemí i v ostatních zemích bude přijímat adekvátní kroky. Já si osobně myslím, že se to bude dále vyvíjet tak, jak se budou objevovat další informace v souvislosti s tím, jak například bude probíhat vakcinace a vývoj kolektivní imunity v naší zemi i v Evropě.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem vznést doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, pokud by WHO na tom svém doporučení trvala a my jsme se tím řídili, nemyslíte si, že by to bylo spíš odrazující pro společnost, co se týká očkování?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji. To je velmi důležitá a velmi zajímavá a v podstatě do jisté míry i jaksi etická otázka. Protože zase na druhou stranu víme, že někteří občané - a mají na to naprosto právo - se nechtějí očkovat. Někteří mají názor pozitivní. Ve chvíli, kdy by bylo třeba jasně řečeno, že ten, kdo je očkován, nenosí roušku, je to jakási identifikace té osoby. Já si myslím, že zatím na to ministerstvo nemá nějaký úplně jasný názor, ani nevíme, jakým způsobem se situace bude vyvíjet. Jen můžu konstatovat, že budeme vždy konat tak, aby to bylo pro dobro všech lidí a aby v žádném případě nebyli ti, kdo budou očkovaní, ani diskriminovaní, ani nějakým způsobem prioritizovaní tak, aby to bylo v rozporu s právy, které zaručuje naše Ústava a naše zákony.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane ministře. Děkuji vám všem a končím dnešní jednací den. Pokračovat budeme zítra v devět hodin ráno přerušeným bodem státní rozpočet na rok 2021. Děkuji a pěkný večer.

 

(Jednání skončilo v 17.58 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP