(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 72. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni, ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů, tak jak byla uzavřena a včera potvrzena na poradě předsedů poslaneckých klubů a předsedů politických stran.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním přerušeného bodu 337, sněmovní tisk 1067, státní rozpočet České republiky na rok 2021, třetí čtení, a potom bychom se měli věnovat projednávání dalších pevně zařazených bodů souvisejících se státním rozpočtem, tedy body 338 až 343 a bod 499, sněmovní tisky 1068, 1066, 1069, 1071, 1086, 1087 a 1108. Následně bychom pokračovali projednáváním bodu z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty, a jedná se nejméně o body 352, 353, sněmovní tisky 966 a 502. Poté, pokud nám vyjde čas, ještě budeme z pořadu schůze projednávat zákony ve druhém čtení.

Ptám se, jestli se hlásí někdo ke změně pořadu schůze. Není tomu tak, můžeme se tedy tímto pořadem schůze řídit a zahájíme hned první pevně zařazený bod.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

337.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
/sněmovní tisk 1067/ - třetí čtení

Jsme ve třetím čtení a připomínám, že projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 16. prosince, a to do pátku 18. prosince, tedy do dnes do devíti hodin. Byl přerušen uvnitř rozpravy. Požádám nyní paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou a zpravodajku rozpočtového výboru Miloslavu Vostrou, aby zaujaly místo u stolku zpravodajů, a budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Momentálně nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy a ptám se, kdo se do rozpravy ve třetím čtení ještě hlásí. Tak ano, vidím pana poslance Mikuláše Ferjenčíka. Ještě chvilku posečkejte, je tady ještě velký hluk. I vaši straničtí kolegové by vás mohli nechat v klidu hovořit.

Tak kolegové a kolegyně, začíná rozprava, slovo má Mikuláš Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré jitro. Chtěl jsem se zeptat vzhledem k tomu, že ve středu proběhla celá řada přestávek na poradu klubů, tak jsem chtěl poprosit iniciátory těchto přestávek, jestli by nás mohli seznámit se závěry těchto jednání, abychom tušili, co se za ty dvě hodiny, až dohlasujeme těch 120 pozměňovacích návrhů, stane. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, to je asi věcí těch, kteří chtějí, nebo nechtějí hovořit. Já ještě konstatuji omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to členů vlády. Omlouvá se z pracovních důvodů Marie Benešová, Jan Blatný, Jana Maláčová a Robert Plaga. Všichni z pracovních důvodů na celý jednací den.

Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní vicepremiérka, ministryně financí vlády České republiky, Alena Schillerová. Máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo, budu velmi stručná. Já už nebudu reagovat na různá vystoupení v rámci rozpravy, protože jsem na všechna reagovala v rámci prvního čtení. Nebylo tam nic nového, co by nebylo řečeno v rámci prvního čtení, takže nebudu ty argumenty znovu opakovat. Jen bych chtěla před ukončením, nebo již je ukončená rozprava, ale před zahájením hlasování bych chtěla znovu apelovat na všechny poslankyně a poslance, aby uvážili svá rozhodnutí, aby skutečně zvážili, zda je dobrá cesta takzvaného rozpočtového provizoria.

Včera jsem si poslechla vyjádření některých opozičních zástupců, že to provizorium vlastně není problém, takže já bych to jen ráda velmi stručně zopakovala. Tím tady někdo říká: Učitelé, není problém, že se vám nezvýší platy. Pracovníci v sociálních službách - dívám se doprava ke KDU-ČSL - není problém, že se vám nepřidá 10 procent na platech. Kraje, města, obce, není problém, že se nevypíší nové dotační tituly, protože to z principu provizoria není možné.

Pokud dojde k takové situaci, a já věřím, že ne, odpracovali jsme si to, věřím, že k tomu nedojde, tak bychom udělali všechno pro to, abychom zmírnili dopady tohoto provizoria. Ale že by to prostě bolelo, minimálně bolelo ve směrech, které jsem tu teď uvedla a o kterých jsem mluvila veřejně i včera, to je víceméně jisté. Proto znovu apeluji, prosím, v této těžké době zdravotní a ekonomické krize zajistěme společně rozpočet stabilní pro tuto zem, ten maják v rozbouřeném moři.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí Aleně Schillerové. Ptám se o závěrečné slovo zpravodajky. Pokud nemá zájem, tak požádáme zpravodajku rozpočtového výboru, paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby navrhla proceduru hlasování, zároveň bude podle včerejší dohody předsedů poslaneckých klubů a předsedů politických stran toto hlasování sloužit jako kontrola počtu, abychom si sjednotili vzhledem k tomu že hlasujeme v polovičním formátu, počty jednotlivých poslanců v klubech. Takže paní zpravodajko, prosím o proceduru.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhla proceduru dnešního hlasování. Nejprve bychom hlasovali o legislativně technických pozměňovacích návrzích, které zazněly při zahájení třetího čtení. Jsou tři, můj návrh je, abychom o všech hlasovali najednou. Poté bychom pokračovali po jednotlivých pozměňovacích návrzích tak, jak jsou uvedeny v tabulce. To od čísla 1 s tím, že po prohlasování těchto pozměňovacích návrhů by se mělo hlasovat o návrhu zákona jako celku. Bude-li tento návrh přijat, budeme pokračovat doprovodnými usneseními.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Má někdo výhradu k proceduře? Pokud tomu tak není, tuto proceduru schválíme v hlasování číslo 181, které jsem zahájil.

Ptám se, kdo je pro tuto proceduru? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 181, přihlášen 101 poslanec. Pro 98, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

Ještě posečkáme, jestli některé kluby mají počet poslanců, který byl avizován, jestli to je v pořádku, tak můžeme... Nikdo nemá výhradu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP