(10.30 hodin)
(pokračuje Jurečka)

A ještě jednu paralelu si tady dovolím. Zhruba před týdnem jsme tady schválili zákon o prověřování zahraničních investic. Byla tady na tom shoda napříč politickým spektrem poměrně široká, kdy představitelé vlády říkali, jak to byl důležitý zákon, který chrání strategickou bezpečnost České republiky. Tak si myslím, že když to říkáme v případě investic společností a jejich vstupu na český trh, tak bychom to měli říkat logicky u tak klíčové věci, jako je jaderný zdroj a jeho obnova na území České republiky. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Pan poslanec Lipavský do podrobné rozpravy. Jenom připomínám, prosím, držte se toho § 94.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych dát procedurální návrh na znovuotevření obecné rozpravy. Domnívám se, že to není v rozporu s jednacím řádem. Těch informací a událostí, které zde zazněly, je tolik, že se domnívám, že by měli dostat možnost vystoupit všichni poslanci. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já si nejsem jistý. Já jsem se s tím tedy nesetkal za celou dobu, abychom to řešili hlasováním pléna. Jsme v podrobné rozpravě. Já myslím, že to není možné. Je to můj názor, můžete mi namítnout, že můj postup není v souladu s jednacím řádem.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, zazněl zcela jednoznačný návrh, který je hlasovatelný. Nikde není napsáno, že o takové věci Sněmovna hlasovat nemůže, takže já se domnívám, že by o tom mělo rozhodnout plénum Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vznášíte tedy námitku proti mému postupu, že neumožním hlasování?

 

Poslanec Jan Lipavský: Pokud vás nezlomím silou svého argumentu, pak tedy vznáším námitku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Nezlomíte. Názor mám jiný. Doufám, že to je přátelská debata.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o námitce pana poslance Lipavského ke způsobu, jakým jsem se rozhodl vést tuto schůzi.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, přihlášeno 96, pro 20, proti 47. Námitka byla zamítnuta.

 

Budeme tedy pokračovat. Pan poslanec Čižinský do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já bych přece jenom ještě několik vět ohledně svých pozměňovacích návrhů. Tady zaznívá, a je to velmi správně, kritika bezpečnostního rizika, což je velmi správně, ale mělo by tady opět ještě jednou zaznít, že jsou jenom dvě možnosti. Buďto tento zákon je zbytečný, anebo, pokud zbytečný není, tak zdraží elektřinu lidem v naší zemi, a to všem odběratelům.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím. Pan předseda Farský. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Já jsem tady vznesl dotaz a já bych na něj skutečně rád znal odpověď - s jakým mandátem letí pan Mynář a pan Nejedlý do Moskvy tento víkend a co tam budou vyjednávat. Ptám se členů vlády, protože vláda je odpovědná za zahraniční politiku. Proto se jich ptám. Má pan Nejedlý diplomatický pas bez toho, aby měl smlouvu se státem? Má? Kdo mu ho dal? Člen vlády? Tak nese odpovědnost za to, že tam letí. Tak proto se na to ptám a proto je pro mě ta otázka důležitá. (V sále je velmi rušno.)

A také tady zaznělo i od člena koalice, že vlastně neví, proč byla zrušena Bezpečnostní rada státu. Pro vás není důležitá Bezpečnostní rada státu, vy pro ten návrh budete hlasovat kdykoli, jakkoli, všechna rizika na sebe přebíráte. Já bych tedy ale rád slyšel, proč byla zrušena Bezpečnostní rada státu a jestli se k tomuto tématu nějaká další plánuje, nebo jestli byla zrušena už navždy.

To jsou, myslím, legitimní otázky na členy vlády. A vy sice máte sílu samozřejmě jakoukoli debatu utnout, a děláte to často, ale tohle je věc, která -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já prosím o klid v sále!

 

Poslanec Jan Farský: Tohle je věc, která rozhoduje o desítkách let České republiky do budoucna, rozhoduje o bezpečnosti, rozhoduje o ceně energie pro občany, tak prosím vás tu debatu neodflákněme, ať nepoškozujeme budoucnost. Díky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Bělobrádek.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych jen zareagoval na pana poslance Čižinského. Já jsem přesvědčen, že ta cena může být vyšší a také může být nižší, že to záleží na tom, jaký bude vývoj ceny elektrické energie, takže v případě, že cena bude vyšší, to znamená, za více se prodá, tak potom bude na státu, zda z toho přebytku sníží cenu, nebo zvýší. Pokud cena bude naopak, tak se samozřejmě potom bude doplácet. Nicméně to doplácení podle všech modelů by měly být maximálně stokoruny, zhruba do těch tří set korun za rok, zatímco za fotovoltaiku nyní doplácejí rodiny mnohonásobně víc.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Reagovat faktickou poznámkou chce pan poslanec Čižinský.

 

Poslanec Jan Čižinský: Ale my jsme ve shodě. Prostě buď je to zbytečné, protože elektřina bude produkována efektivně a ten podnikatelský záměr bude fungovat, prostě ta produkovaná elektřina bude konkurenceschopná, pak je ten zákon zbytečný. Nebo bude nekonkurenceschopná, budou muset lidé doplácet, pak to zdraží elektřinu. Platí to, co jsem říkal. Buď je to zbytečné, nebo zdražujeme elektřinu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky. Pan poslanec Dolínek, poté pan poslanec Bělobrádek.

 

Poslanec Petr Dolínek: Já se omlouvám. Já vždycky musím vystoupit, když se zde říká polopravda. Tak ten zákon - už jsem to tady říkal několikrát a říkám to jako zpravodaj - má tu unikátnost oproti těm předchozím, že vláda v případě, že bude chtít, může na sebe vzít ten rozdíl. To je ten velký rozdíl mezi předchozími zákony a tímto zákonem, že nemusí ty peníze být přeneseny na finálního poplatníka, který platí za odebranou energii. Tak prosím nebuďme tady mystifikační. Je tam řada nástrojů, jak to lze řešit, a popravdě už nyní v tyto dny každý platí několik desetníků, já nevím, kolik to přesně je, za to, že běží jaderný zdroj. Tak prosím nestrašme lidi zprávami, které nejsou pravdivé. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Bělobrádek s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Pávek.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji. Tady zaznělo, že to zdraží každopádně elektřinu. Já si myslím, že každopádně to jisté není a že je tam i ta druhá možnost. Samozřejmě to tak může být. Pokud bude nedostatek elektrické energie, kromě Španělska, které bude soběstačné, a několika dalších zemí, tak je dost možné, že v Evropě elektřiny nebude nadbytek, a tím pádem cena bude vyšší a potom ten podnikatelský záměr bude. A navíc nejde jenom o to, jaká bude cena, ale jde také o to, zda bude vůbec dostatek elektrické energie.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Pávek, poté pan poslanec Onderka. Faktické poznámky.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo. Já bych chtěl na úvod říct, že jsem pro dostavbu Dukovan, toho nového bloku. Ale to neznamená, že nejsem kritický k jednotlivým etapám a fázím toho, jak je to celé nastaveno. Já jsem přesvědčen, že to pro koncového uživatele elektřinu zdraží. To není v rozporu s tím, že tady někteří kolegové tvrdí, že to může elektřinu i zlevnit. Je rozdíl mezi cenami na trhu a cenami pro koncového spotřebitele. Vy víte, nebo někteří z vás vědí, že se kolikrát elektřina na trzích obchoduje dokonce za minusové hodnoty. Když je jí přebytek, tak se nabízí v podstatě až za minusové hodnoty. Nikdy, nikdy v historii jsem nezažil, že by se minusové ceny na trhu s elektřinou promítly do koncové ceny koncového zákazníka u nás doma. Ještě nikdy. To znamená, že se pouze zvýší profit obchodníků s elektřinou, protože je zkrátka větší rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

Takže cena elektřiny jako takové, která je tady diskutována, může samozřejmě variovat od záporu až po hodně vysoko, ale cena koncového spotřebitele je vždycky tak vysoká, aby zaplatil všechny náklady, včetně těch obchodníků a dalších parazitů, kteří jsou na cenu elektřiny napojeni. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP