(10.50 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Zahradník.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl upozornit ještě na jednu věc a jeden aspekt. Ti aktivisté, kteří do našich mailových schránek píší maily zpochybňující dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, to jsou zřejmě ti samí lidé, kteří na nás tlačí, abychom od uhlí v energetice odešli do roku 2030. A otázka je, zdali vůbec nějakou energii budeme mít a jak bude drahá, protože obnovitelné zdroje jednak nemůžou nahradit stávající energetické zdroje a jednak samozřejmě se našim občanům významně prodraží. V Německu například za uplynulých deset let podpora obnovitelných zdrojů, to, co občané platí na podporu obnovitelných zdrojů, vzrostla na šestinásobek a už téměř o polovinu výše této podpory na megawatthodinu převyšuje cenu té silové elektřiny. A pokud si tedy chceme brát příklad z Německa v podpoře obnovitelných zdrojů, tak musíme tedy vědět, že to vede k výraznému zdražení energie, a musíme říci našim občanům, že taky se může stát při masivní podpoře OZE, že by za svoji kilowatthodinu platili téměř deset korun, což nikdo ale z politiků občanům neříká.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já jsem vás nepřerušoval, pane poslanče, ačkoli jste v podstatě nereagoval na rozpravu tou faktickou poznámkou ani se nevejdete do kritérií podrobné rozpravy, ale já myslím, že to parlamentní diskuse unese, že jsem vás nechal vystoupit, máme prostor.

Pan poslanec Pávek s faktickou. Zkuste nereagovat na kolegu Zahradníka, ten taky nereagoval.

 

Poslanec Petr Pávek: Já doháním to, že jsem se vzdal proslovu v té podrobné rozpravě. Já jsem tady řekl naprosto jasně, že jsem pro dostavbu nového dukovanského bloku. Je potřeba říct ale několik věcí. Za prvé, nejedná se o nový zdroj, to znamená, nejedná se o žádnou novou kapacitu, jedná se pouze o náhradu odcházejícího starého zdroje. To znamená, z hlediska nové kapacity toho výrobního potenciálu tady nemůže být do budoucna řeč. To znamená, vyměníme starý blok, který už je na odpis, za nový blok, který ho nahradí. Osobně se domnívám, že se jedná o dostavbu v podstatě brontosaura, protože i když se ty technologie samozřejmě za poslední desetiletí vyvinuly, i když umožňují plynulejší regulaci, tak pořád jsou to obrovské a velmi komplikované a podle mého názoru nesmyslně drahé projekty těchto velkých bloků. Domnívám se, že by se Česká republika měla ubírat spíše směrem k malým modulárním zdrojům, jaderným zdrojům, a tam už to není otázka ani tak technologií, protože vyvinuté jsou, ale je to spíše otázka licencování těchto zdrojů. A tam se domnívám, že je během příštích třeba deseti let možné tyto zdroje licencovat a doba pro jejich aplikaci je potom kratší než doba celého povolovacího řízení a výstavby toho zastaralého bloku, který plánujeme v Dukovanech, byť s moderní technologií. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. To byla poslední faktická poznámka. Přednostní právo, pan předseda Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Já musím říci, aby to nevytvářelo dojem, že my za KDU-ČSL rozporujeme nutnost obnovy té kapacity v Dukovanech po roce 2035. V tom rozporu nejsme. Jsme si vědomi toho, že ten energetický mix dozná zásadních změn a v okamžiku, kdy budeme odcházet od uhlí, jako že už se to děje, tak je potřeba tady mít adekvátní rozložení jednak těch zdrojů, které jsou, řekněme, dobře řiditelné a zároveň dávají i záruku v době, kdy nebude svítit slunce nebo kdy nebude foukat. To jsme určitě nikdy nerozporovali, jenom poukazujeme na ty otázky bezpečnostní i ekonomické a to, že vlastně přijetím tohoto zákona se Parlament vzdává své kontrolní role v tom, že není schopen například řešit otázku, kolik budou ty celkové investiční náklady na výstavbu, není tam vlastně vložen žádný strop, není mechanismus toho, aby Parlament mohl říci, takováto výše už je neadekvátní, nebo například to, co je započítáno do toho, co má být kompenzováno z hlediska přiměřeného zisku. Takže na to poukazujeme, že chybí tady nějaké brzdy, nějaké záruky, nějaké pojistky.

Ale já bych velmi poprosil, protože tady zaznělo mnoho důležitých věcí, kdyby pan ministr Havlíček přece jenom vystoupil, protože jednak říci, jak to bylo s tou pondělní BRS, proč byla zrušena, tak si myslím, že on jako vicepremiér a člen Bezpečnostní rady státu by to měl vědět a bylo by dobré tady tu odpověď dát, když to neví koaliční partner, který má také vicepremiéra. Potom aby ozřejmil otázku těch výroků pana premiéra Babiše za poslední týden, který určitým způsobem začal zpochybňovat harmonogram a přípravu tendru, to si myslím, že byla hodně překvapivá informace. Takže myslím, že toto jsou minimálně dva velmi zásadní důvody. A pak samozřejmě i to, co tady zmiňovali někteří kolegové, naposledy kolega Pávek, z hlediska těch záruk v oblasti nákladů a v oblasti přiměřeného zisku. Ale myslím si, že ty první dva důvody, ty jsou docela zásadní pro to, aby tady někdo za vládu řekl, proč se to v pondělí neodehrálo, Bezpečnostní rada státu tak, jak byla plánovaná a kde se měla projednávat i záležitost tohoto zákona.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda Fiala se poté hlásí s přednostním, ale bere svoji přihlášku zpět. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj se hlásí.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Je to rychlé kvůli legislativě. Pokud si správně pamatuji z těch všech diskusí, je tedy jediný návrh dnes k hlasování, a to je zkrácení projednání na sedm dnů. Nic jiného nebudeme prostřednictvím pana předsedajícího hlasovat. A pakliže, proto jsem zde jenom vystoupil, aby technicky bylo připomenuto, abychom nepochybili. Děkuji. Pakliže je něco, co je teď k hlasování v rámci druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, jsme ve druhém čtení a padl 20. 11. návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů.

 

Poslanec Petr Dolínek: Omlouvám se. Ano, pravda, zaznělo to v diskusi, nebylo to zopakováno a zazněla tam ještě jedna věc a to je vrátit k projednání garančnímu výboru. Takže nejprve budeme hlasovat tedy o vrácení k projednání, následně o zkrácení na sedm dnů. Jenom shrnu jako zpravodaj, co je k hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobře. Já opět přivolám kolegy z předsálí.

 

Nejprve bychom hlasovali podle § 94 odstavec 3, vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 8. Přihlášeno 97, pro 33, proti 25. Návrh nebyl přijat.

 

A nyní tedy návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů. Návrh přednesl pan předseda Radim Fiala.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 9. Přihlášeno 97, pro 58, proti 29. Návrh byl přijat. Lhůtu jsme zkrátili. Já vám všem děkuji a končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Otevírám bod číslo

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb.,
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1090/ - zkrácené jednání

A ještě než ho otevřu, před projednáním vládního zákona bychom podle § 99 odstavec 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Já otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení ke zkrácení jednání. Nikoho nevidím, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování.***
Přihlásit/registrovat se do ISP