(11.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Otevírám podrobnou rozpravu. Také nemám žádnou přihlášku, s tím, že musím jenom připomenout, že kdyby se někdo přihlásil, musel by odůvodnit svůj pozměňovací návrh, protože žádný na výboru nezazněl, a vidím, že ani tady nezazní, tedy podrobnou rozpravu končím.

V případě, že v podrobné ani obecné rozpravě nezazněl žádný návrh, můžeme podle § 99 odst. 5 až 7 pokračovat hned třetím čtením tohoto návrhu. Pokud nikdo nic nenamítá, otevírám tedy třetí čtení.

Zahajuji třetí čtení s tím, že požádám zpravodaje, aby se mnou od stolku zpravodajů sledoval rozpravu, kterou otevírám. Konstatuji, že nemám žádnou přihlášku ani ve třetím čtení. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr ne, pan zpravodaj také ne. V tom případě požádám zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování, která je jednoduchá.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji. Procedura je opravdu jednoduchá. Protože nebyl načten žádný pozměňovací návrh, můžeme přistoupit k hlasování o novele zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je opravdu věc, kterou ani nebudeme hlasovat, protože vyplývá z jednacího řádu. Přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1090, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 12 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 12 z přítomných 97 pro 89, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu místopředsedovi vlády a děkuji zpravodaji. Končím bod č. 2. Zároveň končím 73. schůzi Poslanecké sněmovny.

Seznámím vás s možností, kterou bychom mohli učinit. (Velký hluk a neklid v sále.) Prosím sněmovnu o klid. Vyhlásím pětiminutovou přestávku a po pěti minutách bychom se vrátili do 67. schůze. Protože byl tisk 966, který byl zároveň zařazen na 67. schůzi, projednán, tak bych ji zahájil a ukončil. Ale prosil bych tedy alespoň přítomnost po dobu těch pěti minut po vyhlášené přestávce. Doufám, že nikdo z vás nic nenamítá proti postupu předsedajícího. Děkuji vám. Sejdeme se v 11.18.

 

(Schůze skončila v 11.13 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP