(10.40 hodin)
(pokračuje Válek)

Toto si myslím, že je to, co bychom měli dělat, a tady bychom měli podporovat české výrobce, kteří tyto produkty nabízí. Měli bychom podporovat ze všech sil, aby se tyto dietní potraviny dostaly do škol pro děti a vůbec všude, kde je potřebují pracovníci, ale především do škol. My se opakovaně o to snažíme s panem ministrem zemědělství a za jeho podporu mu velmi děkuji. A tímto vyzývám takto do mikrofonu pana ministra Plagu znovu, který mně slíbil, že v září konečně svolá pracovní skupinu na Ministerstvu školství, tak já doufám, že se ztopoří k výkonu a udělá to, tedy v lednu. Leden ještě neskončil. Velmi bych ho o to prosil. A to je skutečná podpora kvalitních potravin, které mohou být české a které mohou podpořit jednak české výrobce těchto potravin a jednak podpořit zdraví českých občanů.

S tím souvisí - a jsem velmi rád, že tuto snahu podporuje hlavní hygienička, a moc děkuji ministru zdravotnictví, byť to možná neví, ale Ministerstvo zdravotnictví se k tomu postavilo čelem, na seminářích toto velmi podpořilo i cestou krajských hygieniků. A myslím si, že teď to už vázne jedině na Ministerstvu školství, a znovu prosím tedy pana ministra Plagu nepřítomného, aby přece jenom zvážil, jestli v lednu bychom to nemohli svolat. Doufám, že třeba na vládě byste ho mohli také poprosit, pane ministře zemědělství.

A myslím si, že pokud se nám podaří takto informovat klienty o složení českých potravin, pokud se nám podaří takto informovat klienty o kvalitě českých potravin, tak je to nejlepší, co pro české potraviny můžeme udělat. Proč si to myslím? A teď už vidím, jak se mně, prostřednictvím pana předsedajícího, pan předseda zemědělského výboru bude smát, ale to nevadí - ale jo, zasloužím si to, ale řeknu to. Protože on ví, že u každého svého sdělení musím zmínit víno, proto ho zmíním i tady. A my jsme naučili během poměrně krátké doby českého klienta, že moravská vína a česká vína jsou špičková, především ta bílá. Proč bych si kupoval jiné? Naučili jsme ho a vysvětlili jsme mu, co má na etiketách hledat, a donutili jsme, přesvědčili jsme vinaře, že v jejich zájmu je, především v jejich zájmu je, aby na těch etiketách uváděli pravdu, aby tam nelhali, a samozřejmě to kontrolujeme.

Nikdy to nebude dokonalé. Ta snaha je nekonečná. A stejnou snahu a stejné úsilí bychom měli vyvinout u každé české potraviny, protože český konzument, český zemědělec a české výrobky a potraviny si to zaslouží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu poslanci Válkovi. A nyní s přednostním právem pan poslanec Marian Jurečka, kolega Bendl ještě posečká. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové. Dovolte mi pár poznámek za sebe a také za klub KDU-ČSL. Já musím říct, že jsem rád, že se tady hodně diskutují věci, které byly zavedeny za mého působení coby ministra zemědělství, a sice otázka potravinových bank a otázka označení Česká potravina. Ale chtěl bych připomenout, že to není to hlavní, proč tady ta novela leží. Ta novela tady je také především z důvodu, který se tady také hodně v Poslanecké sněmovně i v mediálním prostoru diskutoval, a to je problematika dvojí kvality potravin. Takže řekněme si, že jeden z velmi důležitých bodů je také to, že tato novela implementuje snahu, kterou jsme jako Česká republika měli v posledních šesti letech, kdy jsme otevřeli téma dvojí kvality potravin na půdě Evropského parlamentu, na půdě Rady ministrů. Dokázali jsme to téma dostat i na půdu komise a dohodli jsme z našeho podnětu a spolupráce s jinými státy, že to téma se řešit bude, a jsme dneska ve fázi implementace. Takže to je první důležitá věc, kterou je potřeba zmínit.

A k debatám, které se tady vedou. Já bych chtěl říci, je (to) otázka kompetencí. Byla tady také diskutovaná i v předcházejících období, i za mého působení jsme tuto změnu chystali, a já musím říct, že - nechci se tady pouštět do podrobných argumentů, ale i především s ohledem na situaci, ve které dneska jsme a evidentně dlouhé měsíce, možná i roky budeme - tak si myslím, že jsou dneska priority práce pracovníků hygienické služby trošku někde jinde. A jestliže jsme schopni některé kontrolní činnosti velmi dobře, kvalitně a srovnatelně saturovat jiným dozorovým orgánem, který si nenárokuje ani lidi navíc, ani peníze navíc, a jenom dokážeme ten stav, který vlastně už v posledních měsících tady je de facto stanovit i de iure, tak si myslím, že to není nic proti ničemu a nelze to chápat jako útok na někoho nebo nějakou organizační složku státu nebo jiného resortu. Takže tolik k této záležitosti.

Pak se tady hodně diskutuje záležitost, která se týká podílu českých potravin. Já jsem tady v loňském roce u prvního pozměňovacího návrhu byl spolupodepsán. Řekl jsem, že jsem udělal chybu při podpisu tohoto pozměňujícího návrhu, a jsem přesvědčen o tom, že Evropská komise, a případně kdybychom došli až za absurdní situace k Evropskému soudnímu dvoru, tak by nám, pokud tento návrh schválíme, nebylo dáno za pravdu. Bude to klasifikováno jako věc, která bude v rozporu s evropskou legislativou. Já bych velmi apeloval na to, abychom hledali jiné cesty, jak podporovat kvalitu českých producentů, krátký dodavatelský řetězec, lokální místní producenty od malých rodinných farem přes naše tradiční podniky, které tady máme. Ty nástroje tady jsou. Některé už jsou tady zmíněny i v těch legislativních návrzích, které jsou předloženy. Já se přiznám, já jsem měl předložené dva pozměňující návrhy, které v tomto duchu také rozvíjely podporu našich domácích spotřebitelů, ale při projednání ve druhém čtení jsem bohužel - a to mě velmi mrzí - se nestihl k těmto pozměňujícím návrhům přihlásit, proto je podám prostřednictvím mých kolegů v Senátu, a ty jdou cestou umět ukázat spotřebitelům srovnání také v tom, kolik pesticidů, kolik léčiv včetně antibiotik potřebují čeští zemědělci při výrobě produktů a potravin a kolik je potřeba v zahraničí, aby kromě informace o ceně a o složení výrobku z hlediska hlavních složek měl spotřebitel i tuhle informaci, která je podle mě velmi důležitá z hlediska rozhodování spotřebitele.

A pak si myslím, že je tady velký prostor, aby zřizovatelé, především ze strany veřejných zřizovatelů, jako je stát, nemocnice, fakultní nemocnice, kraje, města, obce, kde jsou školní jídelny, jídelny u domovů pro seniory a podobně, aby se tady výrazně zvýšil podíl domácích potravin a podíl především biopotravin. Já si myslím, a s tím jsem apeloval už i v minulosti na ministra zdravotnictví, že třeba na oddělení, jako je onkologie, novorozenecké oddělení a podobně, tam bych viděl jako jednoznačný prostor a prioritu, ať se tady používají biopotraviny. Je to jasný signál toho, jakým způsobem chceme i zvýšit kvalitu stravování na těchto odděleních a v nemocnicích a v budoucnu to rozšiřovat. Takže i tento návrh z hlediska zvyšování podílu biopotravin v sektoru veřejného stravování mám připraven a v Senátu jej budeme předkládat.

Takže tolik k těmto záležitostem. Pokud jde o potravinové banky, jsem rád, že se tady potravinové banky rozvíjejí, že tady i v legislativě dochází k určitému zpřesnění některých věcí, aby třeba nebylo i zneužíváno dobré jméno a práce potravinových bank. To si myslím, že je důležité, že to je namístě. Takže tolik k této záležitosti. A budu rád, když už přijdeme po - myslím, že roce a půl - k tomu, abychom dokázali tuto legislativu v třetím čtení přepustit také kolegům do Senátu. Díky.

 

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu poslanci Marianu Jurečkovi. Nyní vystoupí řádně přihlášený pan poslanec Petr Bendl, zatím poslední přihlášený do rozpravy ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji ještě jednou. Protože jsem nepřečetl legislativně technickou a nenavrhl ji, tak učiním teď, protože po doporučení legislativy doporučuji, aby se v tom mém pozměňovacím návrhu C3 udělala úprava s vložením slova "provozovatele potravinářského podniku" podle odst. 2 a 3. A já pro pořádek celý ten odstavec raději přečtu, aby nebylo pochyb, jak se tam legislativně technicky vpraví tyto slova.

Pozměňovací návrh C3 v části první, článek 1 se za bod X vkládá nový bod, který zní: X. V § 11 se za odst. 4 doplňuje nový odstavec 5, který zní... V § 11 se za odst. 4 doplňuje nový odstavec 5, který zní: "Číslo 5 - při distribuci potravin odst. 2 a 3 je zakázána propagace jiné osoby než neziskové organizace, provozovatelé potravinářského podniku poskytujícího bezplatně potraviny nebo veřejně prospěšné právnické osoby podle odst. 2 a 3."

Tolik k mé legislativně technické úpravě. Prosím pana zpravodaje, zdali by ji zaznamenal, pokud bude chtít, dám mu ji písemně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP