(10.50 hodin)
(pokračuje Bendl)

A ještě poznámku k tomu, co říkal pan kolega Holomčík: už jsem do těch technikálií vůbec nešel, jsem prostě přesvědčený o tom, že si Ministerstvo zemědělství ve skutečnosti přeje, aby tenhle pozměňovák nám Evropská komise vůbec neschválila, protože to je v praxi nerealizovatelné. Není možné v čase, tak jak tady SPD nebo pan kolega Fiala navrhuje, že tedy bude třeba - a já to přečtu raději, ať se nedopustím nějakého faux pas - že se tedy nebude měřit to, co nabízím, ale to, co prodám. Přičemž neříká, v jakém čase, co se bude kontrolovat. Bude se to kontrolovat za měsíc prodaného, za týden, za den, ke dni kontroly? Jak se to bude dělat, když se neurodí? Vy říkáte, že bude povinnost prodávat 73 % ořechů, co když ořechy na českém trhu nebudou? Jak to uděláte? Prostě nijak. Nebo ovoce. Přijde rok, který prostě nebude přát ovocnářům. A co s tím? Lidi si pojedou koupit ořechy 200 metrů za hranice, ti, co to mají blízko, ale ti, co to mají daleko, prostě nikoliv. Vy tam uvádíte zhruba 150, nebo já jsem to přesně nepočítal, položek, které jsou povinni prodat, nikoli nabízet. Tak jak tady správně říkal pan kolega Holomčík, řepkový olej, potravinářskou sůl, polévky, bujony, snídaňové cereálie a ostatní výrobky z obilných zrn, povinnost prodat 73 % maximálně. Takže to aby si ten prodejce to hlídal v čase? V jakém čase? K čemu se to bude vázat? Jak se to bude kontrolovat? Pod milionovými kontrolami.

Ne, já myslím, že to nebylo myšleno vážně. Prostě ti, co to psali, ty zajímalo akorát to: řekneme občanům: česká potravina, to je líbivý nadpis. Evropská komise to nakonec shodí, tak se aspoň vymluvíme na tu hnusnou a ošklivou Evropskou unii, protože nám zase zabránili v tom, abychom tady prodávali české potraviny. Já jsem hluboce přesvědčený, že tento návrh i zemědělce, skutečné zemědělce, spíš uráží. Vědí, že tohle není cesta. Ale každý spotřebitel nebo nakupující nemusí úplně tomu rozumět. Nezná detaily toho pozměňovacího návrhu, který nakonec stejně nebude schválen, protože by se z toho Státní zemědělská a potravinářská inspekce a všichni - Ministerstvo zemědělství - kdyby to měli nějak kontrolovat... To není na zbláznění jenom pro ty, co by se tak měli chovat a prodávat tak to zboží. Takže je to jenom politická deklarace, úplně prázdná a hloupě napsaná.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Má zájem o závěrečné slovo. Ještě před tím, než vám dám, pane ministře, slovo, omlouvá se z pracovních důvodů od 11 hodin i ministr zdravotnictví Jan Blatný. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Takže ještě jednou a naposledy chci poděkovat všem, kteří tady vystupovali. Chci poděkovat za konstruktivní debatu. Myslím si, že je dobře, že se bavíme o tom, co pomůže českému zemědělství, českému potravinářství, českému spotřebiteli. A chci vás všechny požádat o to, abyste nakupovali české, moravské a slezské potraviny. Tím pomůžeme absolutně nejvíc. Buďme trošku nacionalisti, co se týká potravin, českého zemědělství a naší země. O to vás chci požádat. A to, že ten zákon je potřeba, prosím jenom, abych to trošku odlehčil: podívejte se, když si dáváte kávu, jaké tam lijete mléko tady ve Sněmovně. Všichni tam lijete německé mléko. Takže ten zákon je potřeba. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Závěrečná slova zpravodajů. Pan zpravodaj zemědělského výboru Pavel Kováčik? Má zájem. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, já pouze krátce, než se rozvine závěrečná hlasovací mašinerie. Chci informovat Poslaneckou sněmovnu, že v rozpravě vystoupilo 12 poslanců a poslankyň, padl jeden návrh na doplnění legislativně technických úprav od kolegy Bendla, a pokud někdo nezpochybní, že nejde o legislativně technickou úpravu, dovoluji si potom následně v návrhu zahrnout tento návrh legislativně technické úpravy od kolegy Bendla k dalším legislativně technickým úpravám a navrhnu hlasovat en bloc. To je všechno k závěrečné zprávě zpravodaje, pane předsedající. Pokud nebude jiný požadavek, můžeme už přejít k proceduře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní závěrečné slovo zpravodajů ostatních výborů. Paní poslankyně Věra Adámková za zdravotní výbor. Má zájem? Nemá zájem. Pan kolega Bžoch? Má zájem o závěrečné slovo za výbor pro evropské záležitosti. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych vás rád, vážené kolegyně, vážení kolegové, seznámil krátce, velmi stručně s jednáním o tomto bodu na půdě Evropského výboru. My jsme se tímto tiskem zabývali hlavně z důvodu pozměňovacího návrhu, který zavádí kvóty na české potraviny. Dnes tam máme jiný návrh, nicméně naše usnesení tento návrh také bere v potaz a je velmi stručné. Můžete ho najít ve sněmovním tisku 502/7. Co se týče stanovení kvót na potraviny, na zboží, tak toto stanovení je v přímém rozporu s primárním právem Evropské unie, konkrétně porušuje článek 34 Smlouvy o fungování Evropské unie při dovozu. Stanovení kvót je považováno za opatření s rovnocenným účinkem množstevnímu omezení. Tudíž je přímo v rozporu s tímto primárním právem Evropské unie. Tudíž já pro něj nemohu hlasovat z tohoto důvodu. Pokud by to došlo k Evropskému soudnímu dvoru, tak nám to hodí na hlavu, není možné v tomto takto hlasovat.

Co se týče debaty k tomu, tak jsem pro, ano, máme se bavit o tom, jak podpořit naše zemědělce, máme se bavit o tom, jak mít soběstačnou Českou republiku, nicméně tato debata patří také na úroveň Evropské unie. Máme společnou zemědělskou politiku. Zemědělská politika dnes zabírá 40 % rozpočtu Evropské unie. To je ohromná hromada peněz, kterou do zemědělství dáváme, a musíme se tedy bavit na půdě Evropské unie, jestli to je rozdělováno správně, jestli to je spravedlivé, nebo jestli některé státy těží na úkor malých států. Dále se také můžeme bavit o tom, jestli je výhodné, že když má někdo přebytek, například brambor, a veze nám je přes celou Evropu za směšný peníz, jestli uhlíková stopa je to, co opravdu od toho chceme, nebo jestli bychom měli podpořit místní zemědělce. Ale je to debata na úroveň Evropské unie. Já vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Bžochovi. A můžeme přejít k hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám zpravodaje garančního zemědělského výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko garančního výboru. O totéž požádám ještě ministra. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající, paní a pánové, dovoluji si tedy navrhnout proceduru pro hlasování jako zpravodaj garančního výboru. Těch hlasování bude v usnesení, že garanční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v následujícím pořadí, a to jest: prvně hlasovat návrhy legislativně technických úprav. Jenom připodotknu, že legislativně technické úpravy i ostatní záležitosti máme v tisku 502/9, plus tři načtené legislativně technické úpravy ode mě a jedna načtená legislativně technická úprava od pana kolegy Bendla teď ve třetím čtení. Navrhuji tedy hlasovat o těch úpravách en bloc. (Hlasité hovory v sále.)

Druhé hlasování budou potom...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím o klid sněmovnu, ať zpravodaj může přednést proceduru hlasování.

 

Poslanec Pavel Kováčik: V druhém hlasování budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích poslance Josefa Kotta pod písmenem G, sněmovní dokument 6484. Jenom připodotýkám, že bude-li přijato, stane se nehlasovatelným návrh A2.

Ve třetím hlasování - poslanec Kott - pod písmenem G, sněmovní dokument 6485.

Ve čtvrtém hlasování - pozměňovací návrhy poslance Josefa Kotta G, sněmovní dokument 6487, a to I a II en bloc jedním hlasováním. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP