(16.00 hodin)
(pokračuje Vyzula)

Jsou to v dnešní době desítky tisíc, možná stovky tisíc pacientů, kteří používají opiáty. Nejsou to pochopitelně jenom onkologičtí pacienti, ale celá řada jiných. A pochopitelně tam, kde je to možné - ne vždycky, ale tam, kde je to možné - elektronický recept napsat, nevidím důvod, proč by tuto možnost nemohli tito pacienti mít, poněvadž jim to ušetří jednak cestu k lékaři, jednak sníží riziko nákazy na koronavirus a má to pro ně obrovský význam. Takže tato věc je opravdu přínosem.

Novela přišla sem do Sněmovny 13. května minulého roku, dnes máme konec ledna. Vidíte, že jsme trpělivě čekali, a teď bychom vás chtěli poprosit o možnost dalšího projednání.

Pokud se týká druhé části, to je zlepšení v produkci a taková soběstačnost v produkci léčebného konopí, to je rovněž důležitá věc, poněvadž v současné době, jenom pro vaši představu, 1 gram léčebného konopí stojí od 170 do 250 korun. Průměrně onkologický pacient z našeho ústavu, jak jsem zjišťoval, spotřebuje něco mezi 5 a 10 gramy za měsíc, někteří pacienti ovšem mnohem víc. Pojišťovna hradí až 30 gramů na měsíc. A přece jenom - ti pacienti, kteří mají větší spotřebu, částka vynaložená za konopí může být pro ně poměrně dost náročná. Proto právě možnost zlepšení licencování pro výrobu, pro pěstování konopí umožní vyšší konkurenci, tím předpokládáme nižší cenu. Pro výrobce, pro pěstitele, to bude určitá návnada k tomu, aby mohli i vyvážet vypěstované konopí, zlepší se tím bezesporu kvalita toho produktu.

A v nemenší míře budeme chtít také, aby se forma, v jaké se konopí dodává k pacientům, změnila, aby to nebyl jenom ten prášek. Nevím, jestli si to umíte představit, ale v podstatě je to něco jako seno - je to takový prášek, který se dá do tobolek a pacienti ho užívají v této podobě. A je tady samozřejmě i jiná možnost, a to například v nějaké tekuté podobě, aby se mohly vyrobit třeba čípky.

Takže obojí je přínosem pro naše pacienty. A proto vás prosím o možnost projednání ve výborech. Já bych se potom v rozpravě přihlásil na možnost zkrácení lhůty tohoto projednání. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a eviduji jeho přihlášku do rozpravy, stejně jako eviduji přihlášku pana kolegy Černohorského s přednostním právem, omlouvám se. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já bych chtěl navrhnout sloučení rozpravy bodu 45 a 46. Jedná se o to, že ty zákony řeší obdobnou problematiku, a právě proto je i organizační výbor zařadil takhle za sebe, abychom tu rozpravu mohli sloučit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Takže druhá přihláška byla stažena, protože šlo o stejný návrh.

 

Já nechám hlasovat o sloučení rozpravy k tisku 864 a 331 a samozřejmě podle toho, jak dopadne hlasování, potom uděláme konkrétní organizační kroky. Zagongoval jsem.

A budeme hlasovat o sloučení rozpravy k těmto dvěma tiskům v hlasování číslo 159, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro sloučení rozpravy? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 159 z 89 přítomných pro 39, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

V tuhle chvíli tedy budeme pokračovat v rozpravě a jako první je přihlášen pan zpravodaj s přednostním právem. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Já bych si dovolil navrhnout zkrácení lhůty pro projednání ve výboru o 30 dnů na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji, poznamenal jsem si. Kdo dál v rozpravě? Nemám žádnou písemnou přihlášku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl vysvětlit svůj návrh, který pronesu v okamžiku, kdy budeme přiřazovat tento návrh zákona dalším výborům.

Tady ta materie mimo jiné řeší řekněme liberalizaci nebo nějaké odstranění absurdit v oblasti komerční produkce léčebného konopí. Z debat, které jsme tu vedli, ať už na výboru, nebo v rámci členů výboru, tak i na semináři, který se týkal potenciálu konopí, mi přijde racionální připojit k téhle snaze i debatu na téma odstranění některých absurdit u technického konopí. A z toho důvodu, protože se to týká bytostně zemědělství, budu navrhovat přikázání i zemědělskému výboru. Teď jenom vysvětluji a potom se k tomu návrhu přihlásím, respektive ho pronesu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, poznamenal jsem si návrh na zemědělský výbor od kolegy Holomčíka. Další přihlášení do rozpravy? Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já musím říct, že jsem úplně nepochopil, co se vlastně stalo v posledních pár minutách, proč nebylo možné sloučit rozpravu, když na tom dokonce byla předchozí dohoda, ale tak prostě budu vystupovat dvakrát, zkusím to rychle, ať vás dlouho nezdržuji.

Cílem vládní novely zákona o návykových látkách, aspoň tím deklarovaným cílem, je zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné použití prostřednictvím umožnění exportu konopí pro léčebné použití z České republiky do zahraničí. Když si tu novelu pořádně přečtete, zjistíte, že vlastně jediná věc, kterou skutečně úspěšně plní, ač velmi zvláštním způsobem, je umožnění exportu léčebného konopí čistě tím, že škrtá povinnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv, aby zařizoval export svým prostřednictvím. Vlastně to nechává na klasických vývozních povoleních. A tím se dostáváme k tomu, co Státní ústav pro kontrolu léčiv dělá nejlépe, to je nic. Takže tohle je část té novely, kterou já musím jednoznačně pochválit.

Co už tak úplně pochválit nemůžu, nebo co bych dokonce chtěl velmi důrazně zkritizovat, je, že například zavádí velmi zvláštní konstrukci, kde zákon stanoví nějaké podmínky na udělení licence pro pěstování léčebného konopí, stejně tak stanoví podmínky pro udělení konopí k zacházení s omamnými a psychotropními látkami, ale zároveň u těchto dvou institutů říká, že na jejich vydání a na vydání toho povolení nebo vydání té licence neexistuje právní nárok. To je podle mě extrémně pochybná věc, protože pokud zákon stanoví nějaké podmínky, tak prostým jejich splněním mi musí být taková licence nebo takové povolení uděleno.

Další pozoruhodnou věcí je, že po tom, co splníte všechny podmínky pro udělení licence nebo pro vydání povolení k zacházení, tak místo abyste počkali řekněme normálních třicet dní na vydání rozhodnutí, tak toto rozhodnutí může Inspektorát omamných a psychotropních látek vydat i po čtyřech měsících. Je tam lhůta čtyři měsíce. Ta si myslím, že je extrémně dlouhá, a měla by být jednoznačně zkrácena. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP