(16.40 hodin)
(pokračuje Maříková)

Když už nám předkladatelé předkládají jako příklad Uruguay, tak by bylo asi dobré zmínit, že z této země se stal ráj pašeráků, a já předpokládám, že nechceme, aby Česká republika tak daleko došla.

Konopí zůstává nejběžnější užívanou nelegální drogou v Evropě a jeho stěžejní postavení se promítá i do dat drogových trestných činů, v záchytech a nových žádostech o léčbu. Konopí v posledním roce užilo v Evropské unii zhruba 17,2 milionu mladých lidí mezi věkem 15-34 let a přibližně 1 % Evropanů mezi 15 a 64 lety užívá konopí každý den. Konopí se týkaly více než tři čtvrtiny, což je 77 %, z 800 000 trestných činů spojených s užíváním nebo držením drog, které byly zaznamenány v Evropské unii v roce 2016 a u nichž je známa primární droga. Jedná se rovněž o nejčastěji zachycenou drogu. V roce 2016 bylo v Evropské unii hlášeno 763 000 případů. Konopí má v Evropě na svědomí nejvyšší podíl - 45 % - hlášených nových osob žádajících o léčbu. Počet osob poprvé žádajících o léčbu kvůli problémům s konopím vzrostl v 25 zemích, z nichž jsou k dispozici data z roku 2006, do roku 2016 z 43 000 na 75 000.

Nedávné změny v regulačním rámci týkajícím se konopí v některých částech Severní a Jižní Ameriky, včetně legalizace v některých jurisdikcích, vedly v těchto oblastech k rychlému rozvoji komerčního trhu s rekreačním konopím. To má za následek inovace v systému dodávek a ve vývoji konopných produktů jako náplní do elektronických cigaret, jedlých produktů nebo odrůd s vysokou potencí. Mnoho kuřáků užívá marihuanu kvůli schopnosti vyvolat euforii. Ve skutečnosti výzkum ukazuje, že užívání marihuany může způsobit řadu krátkých i dlouhodobých účinků na lidské tělo, a zde je několik z nich. Je to třeba sucho v ústech, závrať, zvýšená chuť k jídlu nebo zhoršení paměti. Mnohé studie ukazují, že u uživatelů konopí dochází ke zhoršení krátkodobé paměti. Jiné studie ukazují, že kanabinoidy narušují všechny fáze paměti. Mladí lidé užívající marihuanu jsou tak nejvíce ohroženou skupinou. Studie z roku 2000 potvrdila, že následky užívání konopí jsou mnohem závažnější u dospívajících, na které může mít konopí trvalý dopad. Dalším nežádoucím účinkem je nedostatek motivace. Někteří lidé, jako jsou rekreační uživatelé konopí, se cítí demotivováni k jakýmkoliv činnostem. Průzkum z roku 2003 potvrdil u 53 % uživatelů konopí ztrátu motivace. (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, paní poslankyně. Požádám Sněmovnu o klid, ať nemusíte zvyšovat hlas, a ostatní, kteří diskutují jiné téma, než jsou návykové látky, prosím v předsálí. Můžete pokračovat.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji. Ztráta motivace může být pravděpodobně do jisté míry ovlivněna tím, jak konopí působí na mozek. Některé studie naznačují, že dlouhodobí uživatelé konopí mají v mozku mnohem nižší hladinu dopaminu, což je chemická látka, která působí v mozku a má za následek motivaci. Dalším nežádoucím účinkem jsou třeba deprese, úzkost a paranoia anebo také samozřejmě závislost. A mohla bych zde jmenovat další, jako vliv na plodnost, plicní potíže způsobené kouřením marihuany, má vliv na lidský chrup.

Příznivci by zde mohli argumentovat, že bezpečnější je vaporizování, ovšem není tak úplně bez rizika, pokud se bavíme o oleji, ne o suchých květech. Některé oleje mohou obsahovat glykol a glycerin, jsou tak karcinogenní a podporují tvorbu zubního kazu.

Marihuana má bezpochyby také léčivé účinky v případě řady nemocí, jako je roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, šedý zákal, epilepsie, řady kožních chorob a další, na něž léčba konopím prokazatelně zabírá. Ale nemohu souhlasit s bezúplatným dealováním a podpořit už tak smutnou statistiku nárůstu užívání drog, a z toho důvodu dávám návrh na zamítnutí v prvním čtení.

Vzhledem k tomu, že vláda přichází s komplexnějším návrhem, nemá smysl tento tisk ani vracet předkladatelům k přepracování. Jak předkladatelé, tak všichni poslanci mají možnost právě k vládní novele přijít s pozměňovacími návrhy, které tuto vládní novelu mohou ještě dopracovat tak, aby však nedošlo k zneužití lidí, kteří marihuanu chtějí využívat čistě k léčebným účelům s cílem bezúplatného dealování.

Soudní znalec v oboru psychiatrie Pavel Kuřátko na konferenci k drogám, která se uskutečnila zde v Poslanecké sněmovně, řekl: "Kdykoliv stojím jako soudní znalec v oboru psychiatrie u soudu, který projednává činy mladého delikventa, mám skoro pokaždé tendenci na lavici obžalovaných posadit systém, který vládne v této zemi a jehož jsou mladí lidé obětí." Vážené kolegyně a vážení kolegové, ten systém tvoříme my, zákonodárci. A já bych vás chtěla poprosit, abyste dneska při dnešním hlasování na to mysleli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Karle Maříkové. Nyní bude faktická poznámka Zdeňka Ondráčka ještě před kolegou Markem Novákem. Eviduji přihlášku i kolegy Vymazala, ale je za kolegou Holomčíkem, protože jako předkladatel nemá přednostní právo, a to ještě upozorňuji, že pokud neudělá přihlášku písemnou, tedy elektronickou, tak že se může stát, že propadne v pořadí. Nyní tedy dvě minuty pro Zdeňka Ondráčka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím k paní kolegyni Maříkové. Paní kolegyně, vy byste si měla pořídit zbrojní průkaz na tu pusu! To byl kulomet dneska. Normálně mluvíte obvykle podstatně pomaleji. Dneska jste to vychrlila, ale v podstatě v mnohém pravda nebo v podstatě ve všem pravda. Ale prožil bych si to lépe, kdybyste to řekla pomaleji. Není kam spěchat.

Já si dovolím - a obdivuji - že jste to celé přečetla, protože já jsem si přečetl úvod a věděl jsem, jak budu hlasovat, protože takovéhle věci já nikdy podporovat nebudu. To vznešené, jak to medicínsky okomentoval pan ministr zdravotnictví, to je samozřejmě také velmi krásné. Já si dovolím jenom krátkou vsuvku. Víte, ještě když jsem pracoval u kriminální policie a byl jsem osm let na obecné kriminalitě na kraji, tak jsem s některými z těchto lidí přišel do styku. Je to jedna z těch nejhorších prací, kterou u policie můžete dělat, jednat s těmito lidmi. A už zde v Poslanecké sněmovně s výborem pro bezpečnost jsme s panem místopředsedou nebo s panem předsedou podvýboru pro vězeňství navštívili například věznici ve Valdicích a měli jsme možnost tam mluvit s vámi jmenovaným Pavlem Kuřátkem, který je můj osobní přítel už dlouhé roky. Víte, lidé, kteří dlouhodobě používají návykové látky, a tou je i marihuana, se dostávají do stadia, že mají IQ makaka. Původně jsem chtěl použít šimpanze, ale to je velmi inteligentní tvor a asi bych mu tím způsobem ubližoval. Takže nechme to tady dovypovídat a tento návrh zamítněme hned v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Marek Novák, připraví se Patrik Nacher. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo. Já si myslím, že jsme všichni slyšeli návrh, podle kterého je možné, respektive by bylo možné, mít doma sušinu o váze 1 250 gramů. Tohle je prosím klasická cigareta nejmenované značky (ukazuje), která váží 0,7 gramu. Prosím, představte si, kolik... je to zhruba 17 kartonů! Ale samozřejmě tady určitě budu mít odpověď, ať řeknu, kolik toho je v mastičkách. To nevím. Bezva. Takže to bylo, kolik můžete mít doma. Zhruba 17 kartonů uděláte. Kolik můžete nést ven? Je to 30 gramů tuším, tj. 42 cigaret. To je o dvě cigarety víc, než je v těchto dvou krabičkách. (Opět ukazuje.)Takže to vlastně jenom na znázornění toho, co by bylo možné podle toho návrhu. Já nevím, jestli je to málo, nebo jestli je to moc. Určitě kolegové řeknou: my bychom to samozřejmě upravili, kdybychom se nějakým způsobem domluvili. Ne, já se nechci domlouvat.

Možnost samopěstování konopí pro vlastní potřebu je sice údajně zaměřena na skupinu osob, která jej potřebuje z hlediska léčebného či z hlediska terapeutického, ale je potřeba také uvést, že přijetím tohoto návrhu v této podobě, která je předložena, by došlo k masivnímu zneužití konopí i pro jiné než léčebné účely, tedy toxikomanské účely. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP