(18.30 hodin)
(pokračuje Vymazal)

Nechcete se domlouvat: To byla dobrá poznámka, to jo. Nechcete se domlouvat. To je přesně ten problém. Vlastně všech těch 11 až 13 000, nebo pardon, 11 až 14 000 - jak to bylo - mladistvých, kteří jsou ve značném riziku vzniku závislosti, to je výsledek současné protidrogové politiky. To nevyrobili Piráti. To nevyrobila legalizace. To vyrobila současná nastavená represe, respektive ta to nechala proběhnout. Posuďte sami, jak dalece je namístě setrvat v současném trendu a pořád jenom přidávat další peníze protidrogové centrále, kupovat jim lepší bouchačky, zavírat víc lidí, když nakonec pořád těch mladistvých bude přibývat. Podle mě to smysl nedává.

Čistě taková úvaha: Když budu pěstovat teď, myslím konopí, hrozí mi dva až pět let za nějaké množství. Když budu pěstovat v okamžiku, kdy je to legální do pěti rostlin, tak mi nehrozí nic. Jakou mám motivaci pěstovat víc než těch pět rostlin ve chvíli, kdy je to legální? No minimální, že. Vedle toho, když dneska budu pěstovat pět nebo deset rostlin, ten trest je zhruba, zhruba ten samý. A to je přesně ten důvod, proč by legální regulace měla fungovat a proč také na světě funguje. Tím jsme se dostali na konec druhé strany. Děkuji vám za vaši pozornost, protože ještě pokračujeme chvilku dál.

Teď jsem si tady vypíchl pár věcí, se kterými souhlasím, z toho, co tu zaznělo. Například dvě z nich jsem už vyjmenoval, tak tady je třetí: ano, alkohol je horší, to tady řekl pan poslanec Novák. A já říkám: A přesto ho nehodláte zakázat. A kdybyste hodlali, tak bych byl proti, protože vím, že prohibice je prostě horší než současný dopad na zdraví, který alkohol má, a to je fakt ta nejvíc škodlivá droga současnosti v naší společnosti. I cigarety, které jste zmiňoval, prostřednictvím pana předsedajícího, pane poslanče, prostě jsou návykovější než alkohol, to jo. Koneckonců se u nich uvádí, že jsou zhruba návykové jako pervitin - málokdo ví, málokdo říká. Ale rozhodně v krátkodobém hledisku nemají tak silný dopad jako alkohol, že. Až dlouhodobě vám ty plíce zanesou. U konopí dokonce není ani evidován počet lidí potýkajících se s takzvanou problémovou závislostí. Čím to bude? Já jsem se ptal - prostě nemá smysl to evidovat, protože je to tak raritní fenomén, že to prostě nemá smysl sledovat. Mimochodem, k těm statistikám, odkud je bereme: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Jestli to v důvodové zprávě nemáme napsané, tak je to naše chyba, to rozhodně. Ale ty statistiky jsou odtamtud a vy jste odtamtud také čerpal, alespoň já ta čísla poznal. Takže myslím, že jste tam musel potkat ta stejná čísla, co jsem tady říkal, ale v pohodě.

A tím jsme na poslední straně a tam už toho moc nezbývá, takže za chvilku budete vysvobozeni.

Úmluvy, mezinárodní úmluvy potřebují modernizaci: S tím naprosto souhlasím. Jenom bych vám, pane poslanče, chtěl říct, že jsem si úplně jistý, že ta modernizace proběhne spíš kanadskou cestou než tou, kterou tady načrtáváte vy.

Souhlasím i s panem poslancem Holíkem, že potřebujeme možnost nechat si ve státem kontrolované instituci konopí zkontrolovat. Já chci vypěstovat konopí, donést ho někam a tam někdo odebere vzorek, řekne: Máte v tom plíseň, tak to spalte, nebo tam najde pesticidy: Tak to nehulte, anebo řekne: Je to v pohodě. A tohle všechno není možné, dokud je to ilegální. Prostě není. A to je přesně to samé jako nechat si vypálit slivovici v palírně, která má okolkovaný nebo zapečetěný pálicí stroj. (Hlas z pléna: Destilační přístroj.) Děkuji, destilační přístroj. Přesně tak.

No a to je všechno, co jsem k tomu chtěl. Takže já bych teď, pane předsedající, chtěl navrhnout přerušení tohoto bodu do konce projednávání sněmovního tisku 864 ve třetím čtení, abychom měli tenhle podvozek, tak tomu řeknu, který zjevně nemá šanci tu dneska přežít, abychom ho měli schovaný pro případ, že by projednávání sněmovního tisku 864 nedopadlo tak, jak bychom si přáli, například že by někde po cestě ztroskotal.

Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezký večer. Tak to je procedurální návrh, takže budeme muset hlasovat okamžitě. Já tedy svolám poslance do sálu. (Zní gong.) A já znovu přečtu, co pan poslanec Tomáš Vymazal za navrhovatele navrhuje. Pan poslanec Tomáš Vymazal navrhl přerušení projednávání tohoto tisku do projednání tisku 864 ve třetím čtení. Tak víme, o čem hlasujeme. (Zní gong.) Takže já vás odhlásím konečně, já jsem si říkal, že někdo zaťuká, stále neťukal. Takže vás odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. (Zní gong.)

 

Jsme tady v dostatečném množství, takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení? Kdo je proti přerušení?

Hlasování pořadové číslo 165: přihlášeno 90 poslanců, pro 34, proti 45. Návrh na přerušení byl zamítnut.

 

Nyní tady mám faktické poznámky. Nejprve vystoupí pan poslanec David Kasal a následně vystoupí pan poslanec Lubomír Španěl.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji. Poslední reakce na poslední vystoupení pro pana předkladatele, prostřednictvím předsedajícího. Fakt se omlouvám, ale pokud někdo chce takovýmhle způsobem obhajovat ten zákon, tak to pro mě bylo úplné procitnutí. A jinak řeknu: fakt jste zapomněl na tu velkou část těch dětí. Já je vidím, které je mám na tom oddělení, a ještě jsem zapomněl v tom předchozím vystoupení mluvit o těch, kdy porodí a řešíme závislé novorozence. A o tom jste vůbec nehovořil.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní faktická poznámka, pan poslanec Lubomír Španěl, a připraví se pan poslanec Jan Birke. Stále faktické jedeme.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vystupovat jsem úplně nechtěl, ale po té bouřlivé debatě tady mi to nedá. Já bych pro nějaké zvyšování nebo rozšiřování samopěstitelství toho množství rozhodně nebyl. Dnes si mohou samopěstitelé vypěstovat pět rostlin. Já vím, že většina si nasadí víc, ale to není podstata věci. Podstatné je, že takové ty řeči o tom, že to potom rozdají své chudé nemocné babičce, to je tak akorát hra na city, to není fakt pravda.

No, chtěl jsem říct, že se toho bojím proto, že celkem určitě se to zvrtne, a mám pro to takové srovnání třeba právě s alkoholem. Dneska výrobci alkoholu jsou pod velmi přísným dohledem, třeba celní správy. Jen jednou jsme to podcenili, byla tu obrovská metanolová aféra, spousty mrtvých. Vidíte, jak je to jednoduché. Přesně tak to dopadne, když se bude moct pěstovat doma jakékoliv množství. Já bych si to představoval spíš tak - protože já nemám nic proti léčebnému konopí, já sám jsem pro svoji vnučku, která měla rakovinu, to sháněl, protože prý jí to mělo pomoct. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP