(18.40 hodin)
(pokračuje Španěl)

Ale i tak... Protože třeba takový tabák si taky nemůžete pěstovat doma svévolně. Proč by se nemohlo konopí pěstovat? Třeba určité soukromé firmy licenčně, s přísnou licencí, s přísným dohledem, kde už předem by nějaký úředník podle osázeného množství odhadl, jaká asi bude úroda. A prostě dostat to celé pod kontrolu. Nemusela by na to mít licenci pouze jedna firma, aby vzniklo jakési konkurenční prostředí. (Upozornění na čas.) Takže ani ta cena... To tak stačí. Já myslím, že jsem řekl, co jsem chtěl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní faktická poznámka pan poslanec Jan Birke a připraví se pan poslanec Radek Holomčík. Prosím.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuju mockrát, pane místopředsedo. Chtěl bych, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, na pana předkladatele: já jsem vás velmi pozorně poslouchal, přesně tu vaši argumentaci, a správně jako předkladatel jste argumentoval. Nicméně jedna jediná věc, která mi tam trošku unikla, je ten návyk. Docela mě to překvapilo, když jste tvrdil - a znova podotýkám - že konopí nebo vůbec kouření konopí není návyková látka, jestli jsem dobře rozuměl. (Reakce předkladatele.) Ne. Já mám pocit, že jsme tomu rozuměli všichni, že není návyková. Já nevím, možná že jsem tedy byl v jiném sále. A pokud jsem rozuměl špatně, tak se omlouvám.

Nicméně chci jenom říci, že jak jsem vystupoval z hlediska kouření, tak mám spolužáka, který je 51 let stár a kouří trávu, snad co ho znám. Tak já vám někdy přinesu jeho fotografii, jak vypadá stařec v 51 letech. Dneska musím říci, že je tak závislý na kouření konopí, že prostě bez něho nemůže existovat. Nemůže existovat! Takže nevím. Buďto se vám omlouvám, pane předkladateli, vaším prostřednictvím, že jsem špatně poslouchal, a prosím, berte to tak, anebo tomu potom nerozumím. Protože já jsem bytostně přesvědčen, a lékaři tady na mě kývají, že to tak je, že prostě konopí je návyková látka, samozřejmě v případě, pokud se vdechuje, to znamená kouří. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Radek Holomčík. Stále faktické poznámky. A připraví se pan poslanec Vojtěch Pikal, Tomáš Vymazal, Zuzana Majerová. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Dvě minuty.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Omlouvám se, nechci tu debatu už nějak dramaticky prodlužovat. Ale zazněla tady od pana kolegy Španěla jedna věc, na kterou se od dob, kdy jsme tady neúspěšně bojovali za trošku rozumnější přístup ve vztahu k pěstitelskému pálení, která se prostě objevuje. Prosím vás, metanolová aféra neměla nic společného s tím, jestli je alkohol legální nebo nelegální nebo kde se dělá. To byla aféra založená na tom, že skupina s odpuštěním šmejdů chtěla vydělat co nejvíc peněz jakýmkoli způsobem. To nemá s legálností alkoholu nic společného. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další faktická místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal a připraví se pan poslanec Tomáš Vymazal. Prosím, dvě minuty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. Já tedy s návykovými látkami žádné hluboké zkušenosti nemám. Nekouřím, nepiji ani kávu. Nicméně cítím se povinen zareagovat na dvě věci, které tady zazněly, a sice že pěstovat tabák si můžete, a naopak těch pět kytek je aktuálně nelegálních. Takže jenom aby tady zaznívaly pravdivé věci. Kdyžtak mě někdo opraví, kdo má hlubší zkušenosti s pěstováním jednoho nebo druhého.

A pak jsem chtěl zareagovat ještě na jednu věc, že tady sice mluvíme o nějaké závislosti, kdy vznikají lidé, kteří potom už nemůžou bez nějaké drogy fungovat, ale já znám prostě spoustu lidí, kteří nemůžou fungovat bez cigaret, kteří nemohou fungovat bez alkoholu, kteří nemůžou fungovat bez ranního kafe. A vnímám to jako úplně stejně závažné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku za navrhovatele Tomáš Vymazal. Vaše dvě minuty. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo. Jenom tedy, abych to vysvětlil. Já jsem nejdřív tvrdil, že cigarety, že návykovost cigaret se srovnává s návykovostí pervitinu. To je jedna věc. A pak jsem říkal, že vedle toho na rozdíl od třeba zmíněného pervitinu Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti ani neeviduje počet těch opravdu problémově závislých lidí na konopí. To netvrdí, že neexistuje žádná závislost na konopí. Jasně že existuje. Ale prostě je otázka, jestli vůbec říkat závislost. Možná že je to kompulzivní chování. Já nevím. Já se do tohohle pouštět nechci. Ale rozhodně to nebylo myšleno tak, že by to nebylo návykové.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní bych požádal na faktickou poznámku paní poslankyni Zuzanu Majerovou a připraví se pan poslanec Roman Onderka.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Hezké dobré odpoledne. Já jsem si vzala tu faktickou pouze z toho důvodu, abych tady pár věcí uvedla na pravou míru. Proč je chci uvést na pravou míru? Protože o téhle problematice vcelku dost vím, nejen proto, že jsem v dobách minulých pracovala v doléčovacím ústavu Centrum Sananim, ale můj bratr Dušan Dvořák je na šest let vězněn za to, že léčil lidi, a je to jeden z nejlepších adiktologů vůbec, v České republice každopádně. Takže uvedu jenom tady ty příklady sporného představování konopí jako velkého bubáka.

Co se týká návykovosti, návykovost je psychická a fyzická. Fyzická návykovost není na konopí absolutně žádná, na rozdíl třeba od pervitinu a spousty jiných drog. Návykovost může být psychická, ale vzniká až po dlouhodobém, několikaletém používání. Neexistuje žádná vědecká studie ani výzkum, který by tu návykovost explicitně popsal. Nejsilnější návyková látka je nikotin. Takže to k té návykovosti.

Další věc. Bylo opakovaně vědecky dokázáno, že konopí a marihuana nevede k tomu, aby její uživatelé přešli na cokoli tvrdšího. Říká se tomu prekurzor. Takže bylo opakovaně vyvráceno, marihuana není prekurzorem k tomu, aby se předcházelo dál.

Co se týká... (Upozornění na čas.) Co se týká halucinací...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Čas, paní poslankyně. Prosím o dodržování jednacího řádu. Můžete se ale přihlásit, protože za vámi je pan poslanec Roman Onderka. Takže samozřejmě pozitivní radu dávám, protože to vidím na displeji jenom já, ty faktické poznámky. Dvě minutky stačí a jedno tlačítko. Tak, už jste ho zmáčkla. Prosím, dvě minuty.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane předsedo. Ale teď se cítím trošku špatně. Já si myslím, rozčílená dáma... neznám nic horšího. Já dám kolegyni přednost, ať nám to dovykládá.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme tady gentlemany. Paní poslankyně, máte slovo. A jenom upozorním, že je tam ten displej, dvě minuty. A když tak se přihlaste znova, prosím.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Já myslím, že už mi to bude stačit. A děkuji tady předřečníkovi za umožnění to dopovídat.

Co se týká halucinací, halucinace vznikají u typů drog nazývaných opiáty. To jsou drogy tvrdé. U klasického konopí nebo marihuany halucinace nevznikají. Pokud někdo tvrdí, že vznikají, tak neměl klasickou marihuanu a konopí, ale měl v tom nadroleno něco úplně jiného, protože tam je de facto nemožnost, aby halucinace vznikla. Halucinace vznikají u LSD a dalších opiátů. Takže to k těm halucinacím. Je to nonsens.

Dále se tady mluvilo o tom, že co se týká okolních států a přístupu Evropy atd., atd., tak ba naopak, evropské zákony a přístup okolních států je daleko víc benevolentní, než je přístup České republiky. V tomhle tedy ten dluh máme daleko větší my.

A výzkumy jako takové, abych to uzavřela: můj bratr konzultoval a prováděl... a víceméně profesor Hanuš z Izraele, který je uznávaný odborník, protože v Izraeli je to běžně dostupné v lékárnách a kdekoli chcete k jakémukoli využití, tak profesor Hanuš dostal cenu města Olomouce před pár lety. A co se týká podílu látek THC, CBD a léčivosti CBD, tím se inspiroval právě u mého bratra, který za léčení konopím teď sedí na šest let ve vězení.

Takže tím bych to ukončila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy pan poslanec Roman Onderka. Máte celé dvě minuty. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP