(19.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuju. Já bych chtěl podtrhnout závěr vystoupení svého předřečníka. Opakovaně tady řešíme záležitosti hlavního města Prahy. Není to jenom tento bod. Já bych poprosil všechny, které to tak baví a zajímá, aby si našli jiný jednací sál, tuším, že to je Mariánské náměstí, kde zasedá, a tam to řešili a nezatěžovali komunální politikou v Praze - při vším respektu ke komunální politice Prahy - jednání Poslanecké sněmovny.

A teď k samotnému návrhu zákona. Já jsem podepsán mezi předkladateli, považuji ho za poměrně umírněný, nijak revoluční, docela rozumný. Ale chtěl bych, protože jsem absolvoval v poslední době řadu jednání s odborníky, kteří bojují s návyky, abychom pokud možno větší pozornost, a mnohem větší než dneska, věnovali té droze, která způsobuje v České republice největší problémy. Je to legální droga a je to alkohol. Abychom si toho byli vědomi. A tady u takové v podstatě drobné změny zákona proběhla taková vášnivá debata - proč ne, říkám, proč ne - ale abychom nezapomněli, že největší problémy v české společnosti způsobuje legální droga, která se jmenuje alkohol.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní poslední vystoupení a je to poslankyně Olga Richterová. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Vážené kolegyně a kolegové, já budu velice stručná. Ráda bych podtrhla jednu věc. Tady se bavíme o tom, co má být povoleno dospělým lidem, nám všem. Já nejsem z těch, kdo by měli jakékoli zkušenosti s návykovými látkami kromě trošky alkoholu, nejsem ten typ. Ale záleží mi na svobodě. Záleží mi taky na tom, abychom jako společnost byli v souladu. V souladu s tím, co je běžné, co je vnímané jako normální součást života, a aby to mělo odraz v zákonech. A to, co se tady probírá, je snaha o to, dát do souladu běžnou životní zkušenost s - pro naši kulturu poměrně novou - návykovou látkou, ale už ne taky úplně novou, a tím, jak zneužívaný je třeba ten mnohokrát zmiňovaný alkohol.

A protože ta druhá věc kromě svobodomyslnosti, která mě přivedla do politiky, jsou taky fakta a snaha o to, abychom se rozhodovali ne na základě svých konkrétních dojmů, ale obecnějších doporučení a obecnějších zkušeností, které mají oporu ve faktech, v průzkumech, ve studiích, tak vás chci požádat: Prosím, ne kvůli lidem jako jsem já, kteří návykové látky neřeší, ale kvůli lidem, jako jsme my všichni, kteří řeší soulad celé společnosti, to, abychom fungovali tak, že zákony jsou něco, co se má dodržovat, protože to odpovídá tomu, jak běžně žijeme a fungujeme, tak kvůli tomu vás prosím, abyste se zamysleli nad předloženým návrhem zákona. Kvůli tomu, aby mezi generacemi nedocházelo k tak veliké propasti. Děkuji vám předem za to zvážení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku, nebo v rozpravě? Normální rozprava, takže poslanec Jaroslav Foldyna. Tak prosím.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Takže se posouváme a posouváme a posouváme. Takže my teď budeme liberalizovat přístup k drogám, dneska k marihuaně a za tři roky to bude ke kokainu, za čtyři roky to bude k dalším drogám, a společnost se vyvíjí tak, jak se vyvíjí. Jsme svědky neustálého násilí páchaného pod vlivem psychotropních látek. A říkáme, že si s tím nevíme rady. Protože jsme humánní, tak jim dáme čtyři roky, místo abychom jim dali 14 let a chleba a vodu! Abychom je odnaučili. Netrestáme dealery odstrašujícím způsobem, protože jsme humánní! Protože se to neustále posouvá. A kdo přinese život té policistce, co ji přejela ta zfetovaná ženská autem? Kdo jí vrátí život? To jsou ty vaše liberalizace, kam se posouvá společnost? Já to nechci! Já budu starej!

Postupovat podle starých norem. Nemám chuť liberalizovat drogy. Už nám stačí ten alkohol, který máme. Ten svět se vyvinul sem a my ho posuneme dál, k drogám. A za čtyři roky ho posuneme ke kokainu. A za další roky k dalším drogám. Ne, odmítám to! Tvrdě to odmítám! Společnost doplácí na bezbřehou liberalizaci. Říká se tomu demokratizace. A kolik už je mrtvých z té vaší demokratizace a z té liberalizace? Kolik už je nešťastných lidí? Vám se to líbí? Jasně! Vám se to líbí.

Přijeďte na sídliště do severních Čech! Podívejte se na ty lidi, kteří se s tím neumějí vyrovnat! Jejich inteligence k tomu nestačí. A to není nic pejorativního, to je prostě tak. Ti lidé se tak narodili a chudáci teď spadávají do drog. Podívejte se na ty kluky z romských ghett, na čem jedou, na pervitinu, jak se chovají, mají zničený život. A my pořád něco budeme posouvat. Tvrdě je trestejme! Tvrdě je trestejme, když překračují tyhle normy, nebo nás to sežere! (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní dvě faktické poznámky. První je pan poslanec Vojtěch Pikal, místopředseda Sněmovny, a potom poslanec Lubomír Španěl. Tak, pane místopředsedo, prosím vaše dvě minuty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Budu krátký. Chtěl bych jenom říct, že příčinná souvislosti je dle mého názoru opačná, že lidi jsou nešťastní, a proto potom berou drogy anebo pijou alkohol. Nikoli že berou drogy nebo pijou alkohol a pak jsou z toho nešťastní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní poslanec Lubomír Španěl, dvě minuty, prosím.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Děkuji, pane předsedající. Já rozumím vám všem, že už byste chtěli jít domů, já to taky nebudu zdržovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě máme jeden tisk. (Poslanec Španěl: Prosím?) Že ještě máme jeden tisk, takže ono to nebude tak rychlé.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Já jenom chci říct, že co kdybychom se společně zamysleli, kde raději nakoupit vakcíny. Maďaři si rady vědí, my kolem toho našlapujeme. Já myslím, že lidi v současné době trápí úplně jiné věci než legalizace sto metrů čtverečních marjánky. Takže prosím vás, pojďme k tomu dalšímu tisku, děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ještě faktická. No, tak to vás zrovna předběhl ještě jeden kolega. Omlouvám se, ono to naskočilo nějak souběžně. Tak pan poslanec Petr Třešňák. Jan Bartošek následně, bude to hned. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Třešňák: Teď už tedy hezký večer. Já ještě zpět k debatě o společenské nebezpečnosti marihuany versus alkoholu. Budu tím reagovat hlavně na pana poslance Foldynu. Když si uvědomíme, že ročně dochází na silnicích k 600 smrtelným nehodám, z toho asi necelá stovka je způsobena pod vlivem alkoholu. Bavíme se zde o zakázání automobilů, motocyklů? Nebo i toho alkoholu, který je skutečně nejvíce společensky nebezpečný? Ne, místo toho se bavíme o tom, jaká je z něho spotřební daň a kolik plyne do státní kasy.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku tři přihlášky. Já to tedy zrekapituluji, protože to nevidíme na displeji. Takže pan poslanec Jan Bartošek, pan poslanec Aleš Juchelka a paní poslankyně Hana Aulická. Tak prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Patrně někteří víte, že jsem pracoval jako terapeut s drogově závislými, a chci říct jednu věc. Tyto látky včetně marihuany, ať už co se týká alkoholu a dalších, mají jednu nebezpečnou vlastnost, a to je to, že člověku berou svobodu rozhodování v okamžiku, kdy se začnou nadužívat.

Bavíme-li se o léčebném konopí, tak samozřejmě jsou zde dvě možnosti. Buď řekneme: každý si doma pěstujte nějaké množství, a tato diskuze je zcela legitimní, já jsem za ni rád. Ale jsem za sebe zastáncem toho. že léčebné konopí skutečně léčí, ale měl by ho distribuovat stát na základě jasně definovaných pravidel, měření množství léčivých látek, a v podstatě je to o tom, že vy, kteří marihuanu pěstujete, víte, že není kytka jako kytka. Množství psychoaktivních látek se samozřejmě mění.

To znamená, já jsem přesvědčen, že i toto jsou věci, které by měly podléhat laboratornímu zkoumání, ať ten, kdo si kupuje léky s obsahem THC, ví, jaké tam je množství, respektive účinných látek. To znamená, já jsem zastáncem toho, že toto by mělo být skutečně záležitostí státu, kontroly těchto léčiv, nikoliv volného pěstování. Uznávám, jsem ovlivněn svojí předchozí pracovní zkušeností. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP