(19.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní faktická poznámka pan poslanec Roman Onderka a na faktickou se připraví místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Prosím.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane předsedo. Vaším prostřednictvím, ke kolegovi Pikalovi a ke kolegyni Černochové. Poslouchejme se. Já jsem se bavil o nelegálních zbraních, protože v České republice na zbrojní průkaz, když máte třeba krátkou kulovou zbraň na svoji osobní ochranu nebo svého majetku, tak (tu) si koupíte, ale určitě si nekoupíte samopal. Lépe řečeno, koupíte si ho, ale na jednorázovou střelbu, ne na dávky. Tak to prostě je. Jako dnes u drog máte to, že si můžete vypěstovat pět rostlinek, a ne že podle návrhu Pirátů si uděláte sto metrů čtverečních a uděláte si doma farmu. To je ten základní rozdíl. A jestli kolegové Dolínek a je mi jedno, kdo ze sociální demokracie, chtějí dělat nějaké věci, se kterými já nesouhlasím, zase se klidně podívejte na záznam. Já jsem říkal svůj názor, já prostě nesouhlasím, abychom zlegalizovali více prodej ve stávající chvíli nelegálních zbraní a nechci více pěstovat ani distribuovat ani prodávat drogy než ze zdravotních důvodů tak, jak je dneska v legislativě nastaveno, o prostituci se ani nebavím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí na faktickou poznámku místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal a připraví se, stále faktické, za navrhovatele Tomáš Vymazal. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já to tady tedy budu muset zopakovat, není v současné chvíli legální si pěstovat konopí. Existuje nějaká metodika, kde jako zavíráme oči, ale nic takového v současné chvíli legální není, to znamená, že když vás nějaký soused udá, že si pěstujete, tak můžete jít sedět. Tečka. To je současný stav. To, že to tak v realitě není a že pokrytecky se chováme úplně nějak jinak, to je právě to, co chceme například řešit tímhle návrhem zákona.

Ještě k druhé věci. Tady vlastně padlo takové dobré srovnání samopalu a běžné pistole. Tam je ta otázka nebezpečnosti, společenské nebezpečnosti a rozsahu. Podle studií a informací, které máme vědecky k dispozici, je podle mě konopí spíše srovnatelné s alkoholem a tabákem, což jsou věci legální, než s drogami, které by měly zůstat samozřejmě v nelegální rovině, jejichž distribuce, výroba a všechno další by mělo být nadále nelegální. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí navrhovatel pan poslanec Tomáš Vymazal a připraví se paní poslankyně Věra Procházková, teď jste se odmázla. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo. Já se hrozně omlouvám, já jsem fakt nechtěl vystupovat, ale tohle už jsou fake news jako v přímém přenosu, to, co tady předvedl pan poslanec Onderka. Paragraf 283 trestního zákoníku, nedovolená výroba a jiné nakládání: tak to jiné nakládání, toho se podle naší trestní represe, podle našich státních zastupitelství a podle našich soudů dopouštíte ve chvíli, kdy tu vypěstovanou rostlinu začnete sušit. Sušení prý je to to jiné nakládání a ta výroba. A v ten moment už se vždycky, bez ohledu na množství, jedná o trestní sankci, co vám hrozí.

Vedle toho (paragraf) 285 trestního zákoníku, nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku: tam je skutečně to malé množství, tam byste mohl dostat jenom pokutu 20 000, v uvozovkách jenom - zabaví vám materiál a dostanete 20 000 pokutu za to, že jste si pěstoval něco, co máte na bolavá záda. Ale budiž, aspoň byste nešel sedět. Jenomže jakmile vy to usušíte, tak vás normálně chtějí zavřít. Tohle je čistá pravda. Je potřeba, aby to lidi slyšeli.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní faktická poznámka, pan poslanec Roman Onderka, zatím poslední faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane předsedající. Já bych poprosil pana předkladatele, ať mě sleduje. Kolego, poprosím, vykuřte toho o něco méně a respektujte můj názor, jako já respektuji váš. Já jsem o vašich názorech neříkal, že jsou fake news. Respektujte své kolegy a jejich názory a přestaňte se předvádět tímto způsobem.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: V tuto chvíli poslední faktická poznámka, takže mám tady s přednostním právem předsedu klubu Pirátů Jakuba Michálka a zároveň ještě paní poslankyně Olga Richterová. Takže přednostní právo předseda klubu Jakub Michálek a připraví se paní poslankyně Olga Richterová. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych stručně reagoval na vaše vystoupení, vážený pane předsedající, které jste měl a které se týkalo Pirátské strany a spočívalo v tom, že jste tedy vytáhl složku a rekapituloval všechno, co se napsalo o Pirátech na Parlamentních listech a dalších podobných médiích, což vám zpracoval asi pan Večerníček nebo jiný politický pracovník. Společně se docela často scházíme na kafe u vás v pracovně, takže jste mi to samozřejmě mohl říct a mohl jste si to nechat vysvětlit a nebylo potřeba se k tomu tady vracet na půdě Poslanecké sněmovny, ale některé věci, které jste tady uvedl, si myslím zaslouží opravu.

Za prvé, mluvil jste o kauze, že se údajně někteří naši členové scházeli s trestně stíhanou osobou. Chtěl jsem vám říct, že v dané věci je to člověk, který nikdy odsouzen nebyl, a dokonce byl zproštěn obvinění. To znamená, prosím, podívejte se na rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1, spisová značka 6T38/2018, je to zprošťující rozsudek. Je to nevinný člověk, takže pokud se tady o něm chcete vyjadřovat, tak vás prosím, protože se hlásíte k tomu, že jste slušní lidé, abyste se o něm vyjadřovali jako o nevinném člověku, který byl zproštěn, a neobviňovali naše členy, že se scházejí s člověkem, který byl osvobozen.

Za druhé, mluvil jste o našich výběrových řízeních, která děláme na odborné různé funkce ve veřejné správě, ať už jsou to různé dozorčí rady a podobné odborné funkce. Děláme si je sami, protože jsme se k tomu rozhodli na rozdíl od ostatních politických stran. A v dané věci, kterou jste kritizoval, výběrové řízení bylo opakováno a bylo prověřeno naší kontrolní rozhodčí komisí, která je nestranná, volená členskou základnou, se závěrem, že k žádné manipulaci nedošlo. Dovoluji si vás tedy poprosit, abyste svoje informace nečerpal z Parlamentních listů a nevěřil všemu, co si přečtete na Parlamentních listech.

V další věci jste mluvil o tom, že odsuzujete, že hlavní město Praha dává peníze na integraci migrantů. To se vás chci zeptat: Vy snad jste proti integraci migrantů? Vy chcete, aby tady byli neintegrovaní migranti, aby se radikalizovali? (zvýšeným hlasem) Aby tady byly teroristické útoky? Takže já si myslím, že opravdu tady tuhle věc nikdo kritizovat nemůže. Můžeme se bavit o tom, jestli ta částka je správně využita na konkrétní projekty, jestli mají efektivitu a tak dále, to je naprosto legitimní diskuze, ale ten samotný fakt, že se tady snažíme, aby se nám neradikalizovali imigranti, si myslím, že je zcela namístě, a Praha si díky tomu vede velmi dobře.

Potom jste kritizoval, že Praha dává peníze na Afriku, na projekty související s Afrikou, 120 000 korun, což je v rozpočtu hlavního města Prahy 87 miliard korun asi jedna miliontina, tak taková je to priorita. A současně si myslím, že v situaci, kdy nám všichni říkají, že největší investiční příležitosti pro podnikatele v budoucích desetiletích budou v Africe, protože tam roste nová miliarda lidí, kteří budou potřebovat kvalitu života na stejné úrovni, kterou jsou schopni uspokojit naši podnikatelé, naši dodavatelé, tak je správné, abychom v této oblasti budovali nějaký vztah a měli šanci v této věci uspět, protože z toho samozřejmě bude budoucí prosperita a blahobyt, pokud tuto příležitost využijeme. A myslel jsem, že zrovna vy, který jste plánoval cestu do Afghánistánu, abyste tam navázal vztahy, aby to prospělo českým podnikatelům, si toto velmi dobře uvědomujete.

Rád bych to ukončil tím, že pokud máte nějaké záležitosti, které se týkají fungování hlavního města Prahy, tak je prosím řešte na půdě hlavního města Prahy, na jeho zastupitelstvu. Já vím, že vy tam nemáte prostor jako zastupitelé, protože jste nepřekonali pětiprocentní klauzuli, s výsledkem 3,54 % hlasů vám vyjádřili důvěru Pražané, ale můžete se na jednání pražského zastupitelstva vyjádřit jako občan, můžou se tam vyjádřit vaši lidé a tam je ten prostor, kde můžete řešit pražské problémy.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP