(15.20 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážené kolegyně a kolegové, ještě jednou dobrý den. Jsem teď v takové nezáviděníhodné situaci, protože řada věcí už tady zazněla. Jestli dovolíte, tak prostřednictvím pana předsedajícího bych se chtěl obrátit na kolegu Hájka. Říkáte - byl jste tam. A všichni ti Nigerijci, nebo v tom Mali, oni nás tam všichni vítají? Naše vojáky? Nepřipadá vám to jako paralela s rokem 1968, kdy taky nám vojska spojeneckých armád Varšavské smlouvy přišly pomáhat? Já jsem nesouhlasil s tím krokem a nesouhlasím ani s tímto. Takže znovu tvrdím: naši vojáci by měli hlídat naše hranice. Jinak přejmenujme potom Ministerstvo obrany na Ministerstvo zahraničních misí. Pak to budu brát.

Takže znovu opakuji, ta akce je nákladná, bude to stát asi 600 milionů a za poslance klubu SPD budu hlasovat proti.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky. Paní poslankyně Černochová a poté pan poslanec Antonín Staněk.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. No, možná bychom se všichni divili, pokud bychom nechali vox populi hlasovat o tom, jestli by se situace z roku 1968 mohla, nebo nemohla zopakovat, pane kolego Holíku, prostřednictvím pana předsedy Vondráčka. Víte, já už jsem to říkala jednou, takže to zopakuji. Všechny ty země, jejich governmenty, jejich vlády nebo parlamenty daly souhlas, jinak bychom to tady neměli a neprojednávali bychom to v rámci té mise, ne tedy dneska v rámci bilaterálních nebo multilaterálních smluv, ale v rámci toho nasazení, kde i podle platné Ústavy České republiky je zapotřebí souhlas 101 poslanců, který tady byl. Tolik k panu kolegovi Holíkovi.

K panu kolegovi Foldynovi. Přece pan kolega Foldyna, prostřednictvím pana předsedy Vondráčka, moc dobře ví, že není cílem zabít nejposlednějšího teroristu, ale cílem je potlačit jejich vliv v tom regionu a zabránit destabilizaci té země, která by mohla způsobit migrační vlny. To je cílem této mise. Účast našich vojáků na takovýchto zahraničních misích je určitě přínosem pro armádu, jejich výcvik, jejich zkušenosti, to jsou všechno věci, které si ti vojáci odnáší do České republiky. Proto jsme i jako Česká republika v mezinárodním společenství kladně hodnocená, přestože třeba neplníme 2 % HDP ve výdajích na obranu, ale protože skutečně máme vojáky, kteří si prošli zahraničním nasazením a mají se od nich ostatní co učit.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za přesné dodržení času. Pan poslanec Antonín Staněk, faktická poznámka, poté pan poslanec Ondráček. (Poznámky z pléna a smích.) Máte slovo.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já bych velmi rád vyslyšel slova mých kolegů, abych to tady rozsvítil a abych vám řekl, jak to tedy skutečně je. Já na rozdíl od pana kolegy Hájka jsem neměl to štěstí a necestoval jsem do Mali ani do Nigeru, abych viděl, jak to tam je, a budu spíše reagovat v takovém obecném úzu a v obecné rovině o tom, o čem zde debatujeme, a o tom, co bohužel od posledního zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky tak trochu pociťuji.

Pociťuji obavu. Pociťuji obavu z toho, co se objevuje v celé řadě myšlenek a postojů některých z nás, naprosto oprávněných, protože každý můžeme mít svůj názor na to, jaká je naše zahraniční politika a co děláme. Nicméně i ten tradiční výrok, že u Madridu bojujeme za Prahu, který kdysi v minulosti byl vyřčen a zapadl, a nakonec jsme museli krvavě zaplatit za osvobození naší země, tak si myslím, že působení zahraničních sil je opravdu preventivní. Všichni tady hovoříme o tom, že nechceme migraci. Já jsem poslední, který by vítal migranty, byť nosím roušku. Neznamená to, že když nosím roušku, vítám migranty. To je vzkaz někam jinam. Ale myslím si, že naše působení v zahraničních misích a silách je právě to preventivní působení, abychom nemuseli postavit na hranice stovky vojáků, policistů a pak střílet ty, kteří třeba zachraňují holý život, byť mnohdy mezi nimi mohou být i lidé z jiného důvodu.

Bohužel mi už vyplynul čas, chci ho dodržet. Takže podpořím a myslím si, že i klub ČSSD podpoří tento návrh.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Váš čas. Děkuji. Pan poslanec Ondráček faktická poznámka.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Já si dovolím souhlasit s paní poslankyní Janou Černochovou, že ano, jakákoli přítomnost našich vojáků v zahraničních misích nebo při jakékoli misi, při jakékoli situaci, určitě zvyšuje jejich profesionalitu. To v každém případě a vidíme to i na jiných armádách, které se podílí na některých zahraničních misích. To v každém případě ano. Ale opírat se o to, jestli naše přítomnost v dané zemi je zrovna se souhlasem té dané vlády... Víte, tam často ty země nejsou takové, abychom mohli mluvit o demokratických volbách apod. Ty režimy tam jsou kolikrát v podstatě loutkové a jsou dosazené. Takže abychom mohli úplně hovořit o legitimitě přítomnosti našich vojáků a opírat se o to, že to je zrovna schváleno tou vládou, která tam zrovna byla dosazena - a je jedno, kým byla dosazena nebo jakým způsobem se dostala k moci - to je trošku silné slovo. Podívejte se, jak je to v tom Afghánistánu. Tam sice mluvíme o nějaké legitimní vládě, kterou dosadily Spojené státy, ale jaké území má po dvaceti a více než dvaceti letech války v Afghánistánu pod kontrolou Tálibán a kolik spojenecké síly? Jsou to loutkové vlády, které prostě byly dosazeny, a já bych v tomto případě zrovna se úplně o to tak neopíral, protože situace v těchto zemích se mění velmi rychle a z mírotvorců jsou během pár dnů okupanti.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Mám zde faktickou poznámku - pan poslanec Grospič, ale mává na mě, že to je asi omyl. Tak tím pádem je to všechno. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Nikoho v sále nevidím. Rozpravu končím.

Zájem o závěrečné slovo, paní ministryně? Není. Já tedy zavolám kolegy. Je to dobrý nápad s tím odhlašováním. (Svolává kolegy zvukovým znamením z předsálí.) Já samozřejmě poskytnu ještě chviličku, já vidím přes otevřené dveře, že přichází ještě kolegové.

 

Budeme hlasovat o usnesení, tak jak nám bylo předloženo zahraničním výborem.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 212, přihlášeno je 89, pro 66, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Já konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a končím projednání tohoto bodu. Paní ministryně, děkuji.

 

Otevírám bod

 

489.
Informace ministryně práce a sociálních věcí o čerpání z programu
Antivirus A a B a o kontrolách, které spustil Úřad práce

Poprosím, aby se slova ujala ministryně práce a sociálních věcí paní Jana Maláčová. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, potřetí dnes již, pokusím se být maximálně stručná. Chtěla bych k tomuto bodu poznamenat šest základních věcí.

Asi nemusím program Antivirus představovat. Máme režim A, režim B, měli jsme režim C. Jedna poznámka: protože se to tady debatovalo velmi hojně minulý týden v souvislosti s prodloužením nouzového stavu, tak upozorňuji, že režim A neproplácí firmám nemocenskou, ale pouze karanténu zaměstnance. Samozřejmě se pak také týká náhrad mezd u uzavření či omezení provozu v důsledku krizových a mimořádných opatření vlády. To znamená, netýká se nemocenských jako takových, pokud je tam nákaza, to znamená izolací, ale pouze karantény. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP