(10.00 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Přednostní právo pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mně to nedá k tomu rozpočtu. Nevím, co počítali experti komunistů, ale my dlouhodobě navrhujeme, aby stát používal ty programy, které byly úspěšné. Na prvním místě je Antivirus C - pomoc zhruba 100 000 firmám, které mají méně než 50 zaměstnanců za podmínek, že udržely zaměstnanost a objem mezd. Náklady 4,5 miliardy měsíčně. Program trval pouhé tři měsíce, takže zhruba 13,5 miliardy. A je to dobrý program. Od září se marně snažíme projednat prodloužení tohoto programu v Poslanecké sněmovně. Ani jste to nepustili na jednání. Ano, kdyby to bylo na celý rok 2020, tak je to přibližně 53 miliard a byly by to peníze investované do malých firem, kde pracují statisíce zaměstnanců. Statisíce. Říkal jsem to už poprvé, podruhé, potřetí, počtvrté, když jsem ten návrh sestavoval. Je to 100 000 firem. A když každá pustí jednoho zaměstnance, tak je to 100 000 lidí bez práce. To není žádné hromadné propouštění, je to 100 000. Takže ano, toto je dobrý návrh. Nese zhruba 53 miliard nevybraného pojištění. To nejsou náklady, ale bilance rozpočtu do minusu.

Druhý rozumný krok, který vláda se souhlasem Sněmovny a Senátu učinila, bylo odpouštění minimálních záloh sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ na šest měsíců v loňském roce. Náklady do kupy byly přibližně 18 miliard. To znamená, kdybychom to opět zopakovali buď na šest (měsíců), nebo dejme tomu na celý rok 2021, tak je to 36 miliard. Těchto 36 miliard a těch 53 je zhruba 90 miliard. Zdaleka bychom se ani neblížili k těm číslům, které tak bombasticky v televizi oznamovala paní ministryně loni v dubnu, mám pocit, že to bylo pětadvacátého, 283 miliard přímé pomoci a asi 900 miliard nepřímé pomoci. Vzpomeňte si: 1,2 milionu (správně bilionu) napumpujeme do konce roku do české ekonomiky! Jsme nejlepší v Evropě! Podívejte se na ty tabulky Ministerstva financí! No, ale všichni známe výsledek v rozpočtu. Skutek utek! Ani zdaleka se tomu neblížilo. Méně než 25 %, a to jsem tam ještě napočítal i věci, které nemají vůbec žádnou souvislost s covidem. Ale budiž. I tak je to necelých 25 %.

Ano, pro poslance KSČM: to bychom považovali za smysluplnou pomoc živnostníkům a malým firmám, náklady byly zhruba 90 miliard. K tomu se hlásíme. Ale to není 500 miliard.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tak a vypadá to, že budeme pokračovat v přerušeném hlasování. Pan poslanec Kaňkovský navrhl, abychom druhé čtení tisku 896 týkající se... (Žádost o gong.) Svolám tedy kolegy z předsálí. Ten návrh raději ještě zopakuji. Jedná se o návrh pana poslance Kaňkovského, abychom tisk 896, druhé čtení, řešící poskytování dávek zdravotně a tělesně postiženým, zařadili dnes odpoledne napevno na čas 16.30. (Reakce poslance Černohorského.) Aha, ano. Ale první budeme hlasovat protinávrh pana poslance Černohorského, abychom to dali na 16.00, a potom samostatně budeme hlasovat jeho návrh, abychom dětské dluhy zařadili za tento bod v případě, že bude zařazen. V případě, že by nebyl zařazen, tak potom ty dětské dluhy navrhujete pevně, pane poslanče, na nějaký čas? (Oslovený reaguje.) Tak na těch 16.30. Dobře, takže ještě jednou.

 

Nejprve protinávrh pana poslance Černohorského, abychom druhé čtení tisku 896 zařadili na 16.00.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 311, přihlášeno je 102 poslanců, pro 59, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Takže máme zařazeno na 16 hodin.

 

Pan poslanec Výborný navrhoval, abychom bod 209, tisk 649, je to novela volebního zákona, zařadili dnes napevno ve 14.30.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 312, přihlášeno je 102 poslanců, pro 48, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

S přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dělejte dohodu s panem premiérem. Toto jsou výsledky. Včera na poradě s premiérem, s vicepremiérem Janem Hamáčkem byla domluva, že dneska se tento tisk protáhne prvním čtením, že vystoupí pouze navrhovatel a zpravodaj, že to bude trvat maximálně deset minut tak, aby byl nosič, až bude politická dohoda, abychom neztráceli čas novými termíny. Taková byla dohoda podle mých informací všech účastníků včerejšího jednání, které svolal ministr vnitra k volebnímu zákonu. A toto je výsledek této dohody! Konec.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dále vystoupil pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik a navrhl tisk 317, je to bod 28, ne 26, zákoník práce, zařadit v pátek na 12.00 napevno.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 313, přihlášeno je 102, pro 65, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Pan předseda Chvojka navrhl, abychom třetí čtení kurzarbeitu zařadili jako první bod dnes v rámci třetích čtení. Takový návrh včera nepadl, takže můžeme.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 314, přihlášeno je 102, pro 32, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Dále pan předseda navrhl, abychom kompenzační bonus, který už byl hlasován v nějaké formě, zařadili dnes jako druhý bod. Mám to brát jako druhý bod... (Ministryně financí reaguje ze svého místa: To je v pátek. To už je zařazené. To je zařazené na pátek.) Hm, takže už nemůžeme hlasovat. Už je zařazený.

Pan místopředseda Filip navrhl, abychom lex Dukovany zařadili jako první bod. Ale on v tuto chvíli je zařazený jako první bod, takže o tom nebudeme hlasovat.

 

Pan poslanec Černohorský uspěl se svým protinávrhem, a budeme tedy hlasovat, abychom za čerstvě zařazený bod, tisk 896, na 16.00 zařadili bod 23, tisk 984, dětské dluhy.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 315, přihlášeno je 99, pro 59, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pan předseda Michálek navrhl, abychom bod 15, novela Ústavy týkající se klouzavého mandátu, zařadili v pátek na 9.00 jako první bod. Tam už teď byl zařazen kompenzační bonus. Ale jestliže pan poslanec trvá na svém návrhu, jako že to neodvolal, tak je to hlasovatelné.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 316, přihlášeno je 102 poslanců, pro 13, proti 12. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP