(10.50 hodin)
(pokračuje Petříček)

Naším úkolem zcela jistě je hledat cesty k čisté, ale také bezpečné energetické politice a našemu energetickému mixu. Rozhodně tento zákon není a neměl by určitě být pouze o jednom, i když velkém projektu. I proto souhlasím s tím, aby se pokud možno umožnila univerzalita celého toho zákona, aby byl použitelný i pro další čisté zdroje včetně výhledových technologií. Přesto legitimní otázka je, jak tento zákon bude mít dopad na největší projekt v novodobé historii naší energetiky, a to je výstavba nových bloků jaderné elektrárny Dukovany.

V tomto směru je bezpečnost určitě faktor, který musíme brát velmi vážně, a to především proto, že zde vytváříme vztah s partnerem, na kterém budeme několik desítek let závislí, a to nejenom v době výstavby. I proto jsem přesvědčen, že bychom měli brát zcela seriózně doporučení bezpečnostní komunity a vyvarovat se jakýchkoliv kroků, které mohou ohrozit energetickou bezpečnost České republiky či celkovou bezpečnost naší země nezdravou závislostí na rizikových dodavatelích. I proto sociální demokracie v tomto duchu chce předkládat návrh doprovodného usnesení.

Naším cílem také musí být, abychom zajistili pro naše občany dostupnou energii a energii, jejíž dodávky budou stabilní. V tomto směru je zcela zásadní, aby zákon tomuto napomohl. Neposledním cílem určitě musí být, abychom byli schopni garantovat limity, horní limity výkupních cen tak, aby se to nepromítlo opět do cen, které budeme přenášet na spotřebitele, tudíž na všechny občany v této zemi. To jsou základní cíle sociální demokracie, i v tomto duchu jsem rád, že bude překládáno doprovodné usnesení, které jako člen vlády beru velmi vážně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a znovu požádám ještě kolegu Zahradníka o posečkání. Mám tady dvě faktické poznámky, nejdřív kolega Čižinský a potom pan poslanec Lipavský. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já bych měl na pana ministra a současně, vaším prostřednictvím, na pana poslance Babku. Zaznělo tady, že to není zákon o jednom projektu, ale ve skutečnosti z té řeči bylo jasné, že to je zákon o jednom projektu, že to je ušito na jeden konkrétní projekt, protože jinak by nemohly zaznívat ty věty z vašich úst, pane ministře, které tady zazněly. Prostě nejdřív bylo řečeno "není", a pak vlastně ta řeč dokazovala, že to je o jednom projektu.

A na pana poslance Babku, prostřednictvím pana předsedajícího: a podpoříte ty pozměňovací návrhy, které otevírají soutěž, aby bylo možné tomu jednomu projektu, Dukovanům, konkurovat v rámci toho zákona, nebo ne? To je to důležité totiž, protože pokud si tady řekněme, že máme studii, že za padesát let, jak to bude, tak to určí tržní mechanismy, to určí vědecký pokrok apod. To si tady můžeme klidně napsat každý z nás, co chceme, co bude za padesát let. Ale ten zákon je postaven na jeden projekt, proto je tak riskantní, a já tedy apeluji na všechny, ať podpoří aspoň pozměňovací návrhy, které otevírají soutěž mezi různými technologiemi s cílem získat energii, a aby to bylo co nejlevnější.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Lipavský také s faktickou poznámkou, připraven je kolega Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já mockrát děkuji za slova pana ministra Petříčka. Já je opravdu vítám a považuji za důležitá. Též bych chtěl ocenit postoj obecně ministrů za ČSSD v otázkách jaderné energetiky ohledně bezpečnosti České republiky, protože jak ministr Petříček, tak i vicepremiér Hamáček se k této otázce bezpečnosti opakovaně vyjadřovali a já vnímám, že ji berou vážně, berou ji státnicky a berou ji v duchu ústavnosti České republiky. Nicméně navrhovat doprovodné usnesení je jedna věc, ale mít právně kodifikováno, že tato bezpečnost bude zajištěna, je zcela jiná věc. Je naprosto diametrální rozdíl mezi tím, jestli se Sněmovna na něčem usnese jako na doprovodném usnesení, nebo jestli to bude zákon, v paragrafu, černé na bílém.

Takže já vyzývám sociální demokraty, aby zvážili, jestli podpoří pozměňovací návrh, minimálně jeden z těch dvou pozměňovacích návrhů, které předkládám společně s kolegou Žáčkem, který jednoznačně řeší geopolitickou otázku a de facto nedává příliš Ministerstvu průmyslu a obchodu a ČEZ na výběr v tom, jestli oni budou nebo nebudou sehrávat nějakou roli v geopolitickém směřování České republiky, ale toto rozhodnutí může suverénně učinit plénum Poslanecké sněmovny. Takže já ještě jednou mockrát děkuji za ta slova, ale měl jsem zapotřebí doplnit tuto informaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce, nyní pan poslanec Roman Onderka s faktickou poznámkou. Kolegu Zahradníka stále žádám o trpělivost. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vaším prostřednictvím, na svého předřečníka, rozumím obavě v rámci bezpečnosti České republiky a myslím si, že tady máme společný názor. Rozumím tomu, že máme několik variant, které bychom mohli uplatnit, ať je to přímý vstup do legislativy, to znamená do zákona, anebo formu doprovodného usnesení.

Sociální demokracie zastává názor, že za prvé: největší odpovědnost v rámci výběrového řízení je na vládě. Za druhé, co je daleko důležitější: ne všichni z ctěných kolegyň a kolegů v této Poslanecké sněmovně mají přístup k bezpečnostním složkám. To znamená, jestli dneska říkáme: je zde bezpečnostní riziko, a já osobně jsem o tom přesvědčen a je o tom přesvědčena sociální demokracie, tak bezesporu nemáme úplně tu zásadní věc v rukou.

Jsem přesvědčen o tom, že doprovodné usnesení je nastaveno v těch třech parametrech tak, jak je tady přednesl kolega Dolínek a následně je okomentoval můj kolega ministr Petříček. Dobře, je to o tom, že vyzýváme de facto vládu, aby svá rozhodnutí dělala podle toho, jaké nebezpečí České republice hrozí nebo by případně hrozilo, a za druhé, jaké parametry by následně měla ctít, ať je to otázka ceny a dalších věcí. Takže to je, co se týče názoru sociální demokracie, a proto budeme hlasovat pro toto doprovodné usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a teď tedy opravdu žádám kolegu Zahradníka, aby byl trpělivý, protože mám další tři faktické poznámky včetně jeho stranického kolegy. První je kolega Lipavský, pak kolega Čižinský a Pavel Žáček jako třetí s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Víte, opravdu nemusíte mít přístup k žádným bezpečnostním složkám, k žádným zvláštním informacím, abyste si mohl udělat úsudek o tom, jakým způsobem se země, ze kterých pocházejí dodavatelé technologií - a v případě Ruska a Číny jsou to státní korporace, státem vlastněné - abyste si udělal úsudek o tom, jak se chovají. V novinách se píše o tom, jakým způsobem postupovala Ruská federace při plynové krizi, kterou řešil tehdejší premiér Topolánek, když jsme předsedali Evropské unii.

V novinách se dočtete o tom, jakým způsobem Ruská federace dodržuje své mezinárodní závazky, ať již vůči svým sousedům, kterým spolkne kus území a rozpoutá válku, nebo vůči vlastním občanům při dodržování různých mezinárodních konvencí, když se například pokusí zavraždit bojovou látkou. Na to není potřeba, abyste se podíval, v jakém stavu jsou bilaterální vztahy s jednotlivými zeměmi, a já tady hodně mluvím o Rusku a ještě budu mluvit o Rusku, protože ta debata neproběhla a někde proběhnout musí, o tom také budu mluvit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP