(11.00 hodin)
(pokračuje Lipavský)

To se všechno dočtete z novin, to si může každý občan České republiky udělat úsudek a nepotřebujete k tomu dostat nějaký brífink, který podléhá režimu. Samozřejmě, bezpečnostní složky vypracovávají režimové dokumenty. Pan ministr, pan vicepremiér Havlíček o tom opakovaně hovořil do novin. Tam je naprosto v pořádku, že je omezená skupina lidí daná zákonem, která k těmto dokumentům má přístup. Ale aby Sněmovna rozhodla, jaké je zahraničněpolitické směrování této země v zásadních otázkách - (Předsedající upozorňuje na čas.) - na to ty údaje nepotřebujete znát. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan kolega Čižinský s faktickou poznámkou, dále kolega Žáček a kolega Onderka s faktickými poznámkami. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já bych rád zareagoval prostřednictvím pana předsedajícího na pana poslance Onderku. Tady zaznělo, že ne všichni poslanci mají přístup k bezpečnostním informacím. Musím říct, že tahle situace je velmi nekonformní. Pokud tady existují nějaké informace, tak by to poslanci měli vědět. Protože pokud nějaké informace jsou o tomto zákoně, tento zákon je bezpečnostně riskantní - mimochodem, to tady vlastně vůbec nezaznělo z ústa pana ministra Havlíčka. Teď pan poslanec Onderka tady říká, že ne všichni mají přístup k těm správným informacím. Domnívám se, že je skutečně potřeba zajistit, aby všichni poslanci ty správné informace měli.

Takže bych rád navrhl přerušení tohoto bodu do doby, kdy poslancům budou ty informace dodány, protože jinak je tady situace, která byla naznačena panem poslancem Onderkou, že budeme rozhodovat o něčem, o čem nevíme to, co máme vědět. A to skutečně - nevím, jak to cítíte vy, kolegyně a kolegové, ale já cítím, že to tahle není možné dělat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vnímám váš procedurální návrh. Je to sice zneužití faktické poznámky ve vystoupení, ale samozřejmě respektuji, že je to procedurální návrh, který se hlasuje bez rozpravy. Já tak učiním, ale samozřejmě nejdřív zagonguji a požádám Sněmovnu a předsedy poslaneckých klubů, aby zajistili přítomnost kolegů a kolegyň, kteří pravděpodobně nepočítali s takovým procedurálním návrhem. (Gong.)

Takže podle dohody z politického grémia dám prostor na to, aby kolegové a kolegyně se mohli vrátit do sálu. (Prodleva.) Zopakuji procedurální návrh, který padl v rozpravě od kolegy Čižinského. Návrh je přerušit do zajištění bezpečnostních informací, kterou se vážou na text tohoto zákona... Odhlásím vás. Ještě jednou zagonguji. (Gong.) Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

O procedurálním návrhu, který je sice bez termínu, ale je vázaný na určitou skutečnost, čili je možný, hlasovatelný, rozhodneme v hlasování číslo 322. Znovu opakuji pro příchozí, že jde o hlasování o přerušení projednávání tohoto bodu do zajištění bezpečnostních informací.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 322 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 322, přítomno je 84, pro 23, proti 43. Návrh byl zamítnut.

 

Budeme tedy pokračovat, a to vystoupením ve faktické poznámce pana poslance Pavla Žáčka, připraví se kolega Onderka a Jan Lipavský. Dále stále trpělivý kolega Zahradník s řádnou přihláškou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Já jenom v kontextu k tomuto hlasování technicky chci doplnit, že představitelé opozice dokonce na tiskové konferenci chtěli, aby tento bod byl přerušen a projednal to řádně bezpečnostní výbor. Dokonce to chtěl samotný bezpečností výbor. Ale to se nestalo, s těmito materiály jsme nebyli seznámeni, protože pan zde přítomný ministr nám ty materiály neposkytl.

Myslím si, že sněmovní komise i výbory v režimovém opatření projednávají řadu citlivých věcí a podle mého názoru tady nebyl důvod, aby došlo k této blokaci. Byli jsme vyzváni, abychom se individuálně s těmito podklady seznámili, což není totéž, a tato situace prostě zablokovala, aby ten kompetent, který tady na otázky bezpečnosti je, orgán Sněmovny, to znamená bezpečnostní výbor, toto řádně projednal a aby nedocházelo k těmto debatám a konstatováním, že poslanci tyto informace nemají k dispozici. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní vystoupení pana poslance Onderky s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Prostřednictvím vaší osoby, chtěl bych odpovědět kolegovi Lipavskému. Já samozřejmě na to osobní názor mám. Má na to názor i sociální demokracie z dostupných zdrojů. A myslíme si, že zapojení firem z Ruska a z Číny je opravdu bezpečnostním rizikem pro Českou republiku. A to je také důvod, proč navrhujeme doprovodné usnesení a proč pro něj budeme hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy ještě jedna faktická poznámka kolegy Lipavského. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Mám dvě věci. Děkuji panu poslanci Onderkovi za jeho vyjádření, za jeho postoj. Vnímám ho jako důležitý.

Ta druhá věc se týká procedury. Když studuji jednací řád, tak tam samozřejmě je součástí, že i během faktické poznámky mohou padat různé návrhy včetně procedurálních návrhů. Takže úplně nerozumím vašemu komentáři vůči panu poslanci Čižinskému, kterému jste víceméně vytkl, že zneužil faktickou poznámku. Přijde mi, že to opravdu není namístě a že by se toto nemělo dít. Tak to bylo vůči vám. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane kolego. Ale pokud máte výhradu proti mému řízení schůze, podejte námitku proti postupu předsedajícího a bude odhlasována. Já jsem trpělivost sama, a vzhledem k tomu, že některé faktické poznámky nejsou pouhou reakcí na vystoupení předřečníka, tak na to reagovat musím jako předsedající. Nechci, aby se tady opakovaly excesy, kterých jsme tady byli svědky u jiných kolegů, kteří potom byli vyvedeni ze sálu. A myslím si, že respekt k jednacímu řádu je potřeba udržovat neustále.

Nyní pan poslanec Jan Zahradník, připraví se Jan Lipavský. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych se chtěl vyjádřit tradičně v intencích mých názorů, které mám k této problematice. Jsem pro jadernou energetiku. Myslím si, že bez ní zajištění naší energetické bezpečnosti a soběstačnosti je nemožné. Ten můj názor potvrzují různé události.

Třeba teď jsme v nedávné době zaznamenali v médiích, že Švédsko zažilo v sobotu 6. února v důsledku poklesu teplot veliký problém s dodávkou elektřiny, který souvisel s výpadkem produkce z jaderných elektráren. Švédská televize dramaticky apelovala na občany, aby omezili spotřebu, například aby ani neluxovali svoje byty. Byla omezena činnost průmyslu a byla spuštěna záložní elektrárna, která pro výrobu elektřiny spaluje naftu. Švédsko muselo navíc importovat elektřinu z uhelných elektráren z Německa a Polska. Cena silové elektřiny z obvyklých 30 eur za megawatthodinu stoupla v tu chvíli na 200 eur za megawatthodinu čili zhruba na šestinásobek ceny, kterou u nás v České republice v průměru platíme za silovou elektřinu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP