(15.10 hodin)
(pokračuje Novák)

Kritizovány jsou situace, kdy příjemce příspěvku na bydlení či některá ze společně posuzovaných osob vlastní další bytovou jednotku, kterou může využít pro levnější bydlení, nebo pro zvýšení příjmů jejich pronájmem. Vzhledem k tomu, že někteří majitelé bytů či nemovitostí, ve kterých se nachází pronajímané byty, nejsou ani po opakovaných urgencích ze strany poživatelů příspěvku na bydlení, ani na výzvu úřadu práce ochotni předložit vyúčtování zálohově placených služeb, navrhujeme umožnit poskytování příspěvku na bydlení i nadále.

Mění se také úprava zápočtu příjmu osob samostatně výdělečně činných. Vzhledem k tomu, o jaké množství změn se jedná, jelikož je to 72 paragrafů v původním znění pozměňovacího návrhu, navrhujeme dělenou účinnost, nicméně v následujícím znění pozměňovacího návrhu navrhujeme nově vzhledem k tomu, jak dlouho se tento zákon projednává, účinnost ještě dále odložit, a to trojí účinnost od 1. 1. 2022, od 1. 7. 2022 a od 1. 7. 2025. Tato účinnost je následně předložena ve sněmovním tisku 7374. K oběma tiskům se následně přihlásím v podrobné rozpravě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou. Mám tady dvě faktické poznámky. Za prvé vystoupí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík a připraví se na faktickou pan poslanec Roman Sklenák. Takže, pane poslanče, vaše dvě minuty, prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se chtěl zeptat kolegy Nováka, proto čekám, až bude mít prostor mě poslouchat, tak jsem se chtěl zeptat na otázku, kde já chápu jako srozumitelný a pochopitelný a i správný záměr zajistit, aby děti chodily do školy. A chápu, že ten nástroj je vymyšlený tak, že když nebudou chodit do školy, tak rodičům odebereme dávky, což je bude motivovat, aby je tam posílali. Ale chci se zeptat, jakým způsobem ten návrh řeší problém, kdy rodič se snaží dostat dítě do školy, ale dítě tam nechodí, protože chodí za školu a podobně. Což ze zkušeností, se kterými jsem se setkal, je také často problém, že skutečně je často víc problém na straně dětí než na straně rodičů, případně je to řekněme nějaký životní styl ve vyloučených lokalitách. A jakým způsobem chcete řešit situaci rodičů, které se v dobré víře snaží děti do školy dostat, ale ty děti tam nechodí, a tím pádem potrestáme jak rodiče, tak sourozence a další­? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další faktická poznámka, pan poslanec Roman Sklenák. Prosím, vaše dvě minuty, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, pane předsedající, já se v tuto chvíli nechci vyjadřovat ani k té materii, ani k tomu, co zde přečetl pan poslanec Novák. Jenom poprosím, jestli by se mohli ztišit kolegové tady před řečništěm.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já požádám sněmovnu o klid! Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji, protože chci shodou okolností mluvit i k vám. Považuji totiž způsob projednávání tohoto druhého čtení za ne úplně korektní. V minulém volebním období tady byla některá nepsaná pravidla a já si myslím, že by bylo dobré se k nim vrátit. Jedno z těch pravidel bylo, že pokud jsme měnili program schůze, tak jsme vždy měnili program na následující den -prostě z toho prostého důvodu, když se člověk připravuje na schůzi, aby měl jistotu, že alespoň ten den, kdy sem jde, ví, co bude projednáváno. Tenhle bod byl zařazen dnes a já reaguji na pana poslance Nováka, splňuji podmínku faktické připomínky. Protože on mimo jiné v úvodu se vyjadřoval k činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, co dělali, jak spolu spolupracovali. A kde je paní ministryně, aby na to mohla reagovat? Ptala se mě mimochodem i paní ministryně Schillerová. No, není tady, protože má jiný program a my jsme to zařadili před pár hodinami.

Uvědomte si, že v programu máme 502 bodů. Současná probíhající schůze má 502 bodů. Není možné být připravený na 502 bodů a čekat, kdy nějaká většina tady vytvořená si něco prosadí na ten den. Takže moje prosba k vám všem: prosím, vraťme se k praxi, že budeme měnit vždy program minimálně s jednodenním předstihem.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ještě faktická poznámka, paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová, a dále se připraví paní poslankyně Eva Fialová v obecné rozpravě. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu velmi stručná. Já bych vaším prostřednictvím chtěla reagovat na kolegu Sklenáka. Musím se zastat tady předkladatelů z SPD, protože ten návrh byl přednesen včera, neprošel, a proto, je to zcela logické, se přednesl dneska znova. Bylo tady řečeno kolegou Novákem, že vlastně až po té - a teď nevím, jak to nazvat přesně - značné urgenci a vidině toho, že by opravdu prošel pozměňovací návrh, na kterém participovalo několik poslanců z různých stran, Ministerstvo práce a sociálních věcí začalo reagovat s tím, že by se nějak rádo podílelo. I ze strany ministryně práce a sociálních věcí bylo deklarováno, že se chce podílet na tom pozměňovacím návrhu. Tudíž já teď trošku nechápu reakci pana kolegy Sklenáka, protože i pozměňovací návrh, který zde přednesl pan kolega Novák, je udělán ve spolupráci s paní ministryní Maláčovou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní další faktická poznámka a je to paní poslankyně Kateřina Valachová. Potom se připraví pan poslanec Roman Sklenák. Paní poslankyně Valachová, vy stornujete faktickou? Dobře, takže má prostor pan poslanec Roman Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já jenom, když to paní poslankyně Aulická nechápe, tak jí to zkusím vysvětlit ještě jinak, vaším prostřednictvím. Teď se dívám do systému k tomuto tisku a tam přibývají pozměňovací návrhy. Druhé čtení slouží k tomu, abychom také mohli předložit své pozměňovací návrhy. A pakliže se stane to, co se stalo dnes, tak teď řada poslanců se svými spolupracovníky honem dopisuje, aby stihli vložit do systému. Takže o tom to je. Ta praxe, která tady byla, byla lety vyzkoušena, proto jsme k ní dospěli a proto se dodržovala.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku pan poslanec Ondřej Profant a připraví se v obecné rozpravě paní poslankyně Eva Fialová. Ta je ovšem připravena, už jsem říkal před chvílí. Tak prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobré odpoledne. Já naprosto chápu rozčarování kolegů z ČSSD a mám vlastně otázku i na ně, jestli tu je tedy někdo, kdo nám přednese stanovisko za paní ministryni, za ministerstvo atd.? Chápu, že ministerstvo se podílelo na komplexním pozměňovacím návrhu, ale to asi není všechno. Nevíme, co se tam třeba podařilo vyjednat, co se tam nepodařilo vyjednat, jestli je to opravdu tak konsenzuální, a tak jestli třeba někdo z kolegů ze stejné strany neví stanovisko, nemůže nám ho krátce tlumočit? Nebo jestli se třeba paní ministryně nedostaví za nějakou dobu, jestli k tomu nejsou nějaké informace?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní v obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Eva Fialová a připraví se paní poslankyně Alena Gajdůšková. Tak, paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Fialová: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne všem. Já jenom krátce okomentuji tento návrh tisku. Chtěla bych z tohoto místa poděkovat prostřednictvím pana předsedy Lucii Šafránkové, Markovi Novákovi, Janě Pastuchové, Hance Aulické a všem, kteří odvedli kus práce, a následně i ministerstvu, které dalo velký podíl na tom, aby vznikl tento komplexní pozměňovací návrh, který před chvílí představil velice podrobně Marek Novák. Ty věci, které jsou zahrnuté v pozměňovacím návrhu, opravdu vychází z praxe, vychází z praxe od lidí, kteří se každý den potýkají s nelehkou situací, kteří řeší dennodenně problémy, co se týká nadužívání, nespravedlivého systému, nedosažení na nějaké hmotné nouze atd., neadekvátního bydlení v podmínkách, které nejsou důstojné pro nikoho, který řeší školství, docházku dětí do škol. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP