(15.50 hodin)
(pokračuje Gajdůšková)

Ještě k tomu řeknu, že filozofie dávek v hmotné nouzi, ale i jiných dávek, ale zejména dávek v hmotné nouzi podle sociálních demokratů je, že musí fungovat jako trampolína. My nesmíme nechat zejména rodiny s dětmi spadnout do situace, ze které se již nedokážou dostat. Paní kolegyně Valachová upozorňovala na to, že s krizí, koronavirovou krizí, se můžou do problémů, skutečně ekonomických problémů, dostat i situace rodin, které pečují, které se starají, které doposud byly pracujícími a běžnými občany. Proto je třeba, abychom byli velmi a velmi opatrní s těmi jednoduchými řešeními. Dávky pomoci v hmotné nouzi mají pomoci lidem překonat krizi a navrátit se do normálního života, to je do práce, samostatného zajištění rodiny a péče o děti. Tak si to představujeme jako sociální demokraté.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nicméně podporuje revizi dávek, ale já nechci mluvit za MPSV, paní ministryně se omlouvala už ráno a pan Sklenák to tady rozváděl, že je trošku nešťastné zařazení toho, mě mrzí, že paní ministryně tady není. Ale chci poděkovat Ministerstvu práce a sociálních věcí za spolupráci při přípravě komplexního pozměňovacího návrhu, o kterém se bavíme a který rovněž upravuje parametrické úpravy jednotlivých dávek, které byly zamýšleny i v návrhu zákona o bydlení. Detaily pozměňovacího návrhu představil pan kolega Marek Novák. Já k tomu ještě učiním přece jenom poznámku. Jestli mají být uvedená opatření efektivní, tedy opatření v zákoně musí být doprovázena jinými opatřeními mimo dávkový systém. A to je záležitost samozřejmě Ministerstva práce a sociálních věcí, ale i municipalit, krajů a obcí.

Pak bych ještě ráda připomněla, že k tomuto tisku, který projednáváme, jsou předloženy další pozměňovací návrhy a já jsem ráda, že jsem se mohla připojit k pozměňovacímu návrhu, ke kterému se přihlásí v podrobné rozpravě paní kolegyně Kateřina Valachová, už o tom trošku mluvila. Cílem tohoto našeho pozměňovacího návrhu je započítávat internetové připojení do nákladů na bydlení pro účely nároku a výše dávek na bydlení a rozšířit také poskytování příspěvku na bydlení i do podnájmu. To jsou věci, které ukázala praxe, které vypluly na povrch v tom ještě silnějším rozsahu teď v souvislosti s pandemií, a vy víte, že jsme se snažili, abychom podpořili i finančně vybavení těch potřebných rodin výpočetní technikou, ale i přístupem k datům tak, aby mohly fungovat a zvládaly distanční výchovu.

Chci zdůraznit, že jsem velmi ráda, že návrh v podobě toho komplexního pozměňovacího návrhu tak, jak jsme se na něm v rámci výboru domluvili, balancuje práva a povinnosti příjemců dávek a obsahuje celou řadu pozitivních opatření. Byla tady otázka na nás na sociální demokraty, co jsme v tomto komplexním pozměňovacím návrhu prosadili. Tak já jenom krátký výčet: byly to nebo jsou to férovější podmínky hmotné nouze pro důchodce, důchody se započítávají ze 70 %, a nikoliv 80 % jako dnes, příjmy studentů z praxe nebudou rodinám snižovat dávky, příspěvek na bydlení bude možné čerpat nově i u podnájmů a do nákladů na bydlení se budou započítávat také náklady na internetové připojení. To jsou jenom asi ty nejzásadnější věci, které jsme tam chtěli prosadit jako sociální demokracie.

A ještě na závěr jednou prosím o podporu komplexního pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí v obecné rozpravě paní poslankyně Kateřina Valachová a jenom upozorním, že v 16.00 hodin máme pevně zařazený bod. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Já představím dva pozměňovací návrhy, které předkládáme. První se týká - a je to samostatný pozměňovací návrh - toho, co podle mého soudu je velmi důležité, a sice umožnit hradit dávkou na bydlení také fond v uvozovkách podnájemní v rámci družstevního bytového fondu. Na příště, pokud tento pozměňovací návrh podpoříte, já vás o to velmi prosím, by se tak za nájemce bytu pro účely zákona, který umožňuje získat dávku pomoc v bydlení, považuje i podnájemce celého bytu, který byt užívá se souhlasem vlastníka bytu. Pro účely tohoto zákona, jde-li o podnájemní vztah, nájemce vstupuje do práv a povinností vlastníka bytu a podnájemce do práv a povinností nájemce bytu.

Jednoduše řečeno, náš pořád ještě velký, byť v minulosti vybudovaný družstevní bytový fond by tak napříště, protože se jedná o velké množství družstevních bytů, navíc dostatečného standardu, kvality, přiměřenosti, mohl být takto zpřístupněn, protože formálně se jedná o podnájemní vztahy, tedy v uvozovkách, z hlediska jejich majitelů, pokud se rozhodnou je podnajmout lidem, kteří o to budou mít zájem. Já toto pokládám za v podstatě nejlevnější opatření pro rozšíření možnosti důstojného bydlení v tuto chvíli v rámci bytového fondu České republiky, protože tento družstevní bytový fond vlastně tímto způsobem nemůže být využit.

Všichni se chceme zbavit podstandardních a drahých ubytoven a já věřím, že tento pozměňovací návrh - a trošku zneužívám situace vaším prostřednictvím, pane předsedající - že také paní ministryně financí toto podpoří. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčíslilo dopady tohoto pozměňovacího návrhu na 800 milionů, nicméně současně proti tomu je potřeba započíst řadu dalších věcí a úspor, které samozřejmě v tuto chvíli vynakládáme - zvýšené náklady, a ještě k tomu špatným směrem, například právě na zmíněné podstandardní ubytovny, kterých se chceme zbavit, zejména samozřejmě z pohledu ochrany důstojnosti lidí, ale volají po tom také obce a města v řadě regionů, samozřejmě nejvíce v Moravskoslezském, Ústeckém či Karlovarském regionu.

Tento návrh tedy rozšíří okruh právních titulů k bytu o takzvaný podnájemní vztah, který může založit nárok na dávku na bydlení. Jednalo by se o příspěvek na bydlení. U uvedeného opatření bude přínosem zejména u uživatelů družstevních bytů. Členové bytových družstev, kteří mají byty v nájmu, podnajímají je se souhlasem bytového družstva, tyto byty, avšak podnájemníci nemají nárok na příspěvek na bydlení, i když jinak podmínky nároku splňují. Dosavadní striktní úprava, omezující rozhodné právní tituly pouze na vlastnický a nájemní vztah, je pociťována jako nespravedlivá, když smysl zákona je i v případech zejména družstevních bytů naplňován.

Tady jenom podotýkám, že ta nespravedlnost to odstraní nejenom z hlediska budoucích případných takových uživatelů, a jak říkám, bojem s podstandardními ubytovnami a jejich likvidací, ale také zlepší situaci lidí, kteří v tuto chvíli tímto způsobem družstevní byty využívají, nicméně nemohou dosáhnout na příspěvek na bydlení. Aby nedošlo ke zneužívání příspěvku na bydlení, je navrhováno, že se musí jednat o podnájem celého bytu, to je velmi důležité, protože znáte praktiky různých pokoutních ubytoven, kdy se snaží nejenom samozřejmě brát důstojnost takovým nájemcům nebo podnájemcům, ubytovaným lidem, ale samozřejmě i kořistit z dávek na bydlení. A že musí s tímto vztahem souhlasit i vlastník bytu, to je jasné.

Prostou aproximací podílu příjemců sociálních dávek na bydlení v nájemních bytech lze odhadnout, že zhruba 20 %z celkového počtu podnájemníků by mohlo splnit nárok na přídavek na bydlení, to znamená, okruh příjemců by mohl vzrůst o zhruba 20 000 až 30 000 příjemců. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP