(16.40 hodin)
(pokračuje Feri)

Zároveň chceme také postavit najisto, že je možné pořídit ve prospěch právnické osoby detailní, velmi řekněme konkrétní záležitosti, ale jindy než připojení tady k tomu návrhu zákona. Tady k té předloze bychom toho nebyli schopni dosáhnout.

Ještě podotknu, že poslední návrh má plnou podporu notářské komory. Je to drobnost, která ale může pomoci k dosažení větší právní jistoty v rámci dědických řízení. Děkuj.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Kolářík se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo. Také velice krátce už, abychom to stihli, protože mým cílem určitě není to nějak prodlužovat. Jsem velice rád, že to posouváme dál, protože jsem byl ze skupiny čtyř původních navrhovatelů. Jsem rád, že ministerstvo to bere za důležité, že dneska prošlo zařazení na program jednání, můžeme to probírat.

Dovolte mi ještě vyjádřit podporu oběma pozměňovacím návrhům, protože oba dva dávají velký smysl a jsem rád, že to kolegové připravili, zejména zastavování dluhů samosprávami, ale případně i nemocnicemi a dalšími. Když jsme toto řešili v našem kraji nebo i v dalších krajích, tak vždycky na zastupitelstvech narážíme na to, že oni se prostě bojí, že budou obviněni z toho, že nekonají s péčí řádného hospodáře a budou za to popotahováni.

Takže tohle je krok velice dobrým směrem a můžeme dát samosprávám, ale i ostatním organizacím možnost a prostor se zbavit těchto dětských dluhů jednou provždy. Takže děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nemám nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy, tudíž obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? (Navrhovatelka: Ne. Zpravodajka: Ne.) Není zájem. Takže zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.

První vystoupí v podrobné rozpravě pan poslanec Marek Výborný, připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo. Já se tímto hlásím k pozměňovacímu návrhu, který je uveden pod číslem 7330. Jenom připomínám, že je to skutečně i to, o čem mluvil kolega Patrik Nacher. Setkala se s tím Praha jako hlavní město, ale i mnoho dalších obcí. Skutečně najisto říkáme, v případě, že tyto dluhy odpustíte, smažete penále a podobně, nejednáte v rozporu s péčí řádného hospodáře. Ještě jednou, sněmovní tisk 7330. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová a připraví se pan poslanec Feri.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Jenom připomínám Sněmovně, že záležitost prosazení toho, aby účinností zákona, kdo má nejvýše 21 let, se mohl dovolat všech těch lepších pravidel, které nyní jako zákaz dětských dluhů projednáváme, tak tento můj pozměňovací návrh už podpořil ústavně-právní výbor a už ho máte v schvalovacím usnesení. To jenom pro pořádek.

Nyní se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který jsem představila v obecné rozpravě. Je to náš společný pozměňovací návrh, mne a paní kolegyně Válkové. Týká se opisu z rejstříku trestů pro účely opatrovnického soudu a ten tisk má číslo 7404. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Dominik Feri. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Hlásím se ke sněmovnímu dokumentu číslo 6831, to jsou otázky dědické smlouvy, dále 6832, to je otázka obrácení důkazního břemene a břemene tvrzení u svémocného rušení, a 6834, to je otázka námitek a toho, že v rámci posesorního řízení přísluší toliko námitky o držbě a o rušení, nikoliv námitky petitorní.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Končím podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. (Navrhovatelka: Ne. Zpravodajka: Ne.) Není, takže končím druhé čtení tohoto bodu.

Vážené kolegyně, máme možnost ještě se vrátit k projednávanému bodu 32 zhruba na sedm osm minut, nebo můžeme přerušit tuhle schůzi. Jedeme dál, dobrá. (O slovo se hlásí poslanec Černohorský.) Ano.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Já tedy poprosím, ať máme čas se potom věnovat tomu dalšímu bodu, o přestávku v délce sedmi minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá. Takže jelikož je to tak, přerušuji 79. schůzi Poslanecké sněmovny do čtvrtka 11. února, cca 10 minut po ukončení 83. schůze Poslanecké sněmovny, která bude zahájena v 9 hodin. V 17.00 hodin bude zahájena 82. schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

(Schůze přerušena v 16.45 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP