(Schůze pokračovala ve 22.25 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 79. schůze Poslanecké sněmovny.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Připomínám, že ve středu 10. února jsme odhlasovali, že dnes, ve čtvrtek 11. února, budeme jednat a meritorně i procedurálně hlasovat po 19. hodině, případně i po 21. hodině až do projednání bodu 10, sněmovní tisk 756. Nyní bychom se věnovali pevně zařazenému bodu 10 schváleného pořadu. Táži se, zdali má někdo z poslanců návrhy na změnu schváleného pořadu 79. schůze. Tak asi ne.

 

Takže tedy přistoupíme k bodu

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
/sněmovní tisk 756/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Pane ministře, prosím, ujměte se slova. Omlouvám se, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, zákon byl detailně uveden v prvém čtení. Nechci zdržovat, takže je prostor pro druhé čtení a případné pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 756/1 až 4. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Ondřej Profant a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ondřej Profant: Děkuji. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se usnesl na komplexním pozměňovacím návrhu 756/2 a následně ještě usnesením 756/4 doporučil zákon ke schválení a přidal tam ještě jeden pozměňovací návrh, ty na sebe navazují. Toto je návrh od výboru. Obsah toho návrhu je úprava cloud computingu, datové schránky, změny open dat a státních fondů, změny v prokazování u řidičských průkazů, krizová pomoc v sociální oblasti vzdáleně a podobně. Všechno se to tam samozřejmě v odůvodnění můžete dočíst. Já teď nebudu zdržovat a dám prostor předkladatelům pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeny čtyři poslance, takže jako prvního vyzývám k vystoupení pana poslance Martina Kupku a připraví se pan poslanec Ondřej Polanský. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Děkuji za slovo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se potom rád přihlásil v podrobné rozpravě k pozměňovacímu návrhu, který řeší digitální licence a směřuje k tomu, aby nedošlo fakticky k ukončení soukromoprávního analogového rozhlasového vysílání, aby se to podařilo ošetřit způsobem, který bude pro celý ten trh korektní, a bude možné, aby lidé, kteří si nepořídí digitální přijímače rozhlasového vysílání, byli s to přijímat dál současný analogový signál.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Ondřeje Polanského a připraví se pan poslanec Jan Chvojka.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Krásný pozdní večer, kolegyně a kolegové. Já se chci přihlásit ke svým dvěma pozměňovacím návrhům, které teď stručně odůvodním.

Jeden z nich je připravován ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a jedná se o posunutí platnosti změny přechodného ustanovení u platnosti pro elektronické razítko pod elektronický stavební deník, který tato Sněmovna schválila v rámci poslední novely zákona 416.

Druhý z pozměňovacích návrhů zvyšuje transparentnost Státního fondu dopravní infrastruktury po vzoru toho, co se tady ve Sněmovně povedlo již u Státního zemědělského a intervenčního fondu, to jest zveřejňování informací o příjemcích finančních prostředků jako open data, zpřesnění některých částí výroční zprávy a řekněme zpodrobnění rozpočtu.

Ke svým pozměňovákům se přihlásím i v podrobné rozpravě. Děkuji za slyšení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Jana Chvojku a připraví se paní poslankyně Barbora Kořanová.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezký pozdní večer, kolegyně a kolegové. Já bych chtěl krátce odůvodnit svůj pozměňovací návrh, ke kterému se potom formálně samozřejmě přihlásím v podrobné rozpravě. Můj pozměňovací návrh zavádí do zákona o advokacii novou skutkovou podstatu, která spočívá v nabízení právních služeb, aniž by osoba, která tyto služby nabízí, k tomu měla odpovídající postavení. Tím by mělo být postiženo protiprávní jednání takzvaných vinklářů, kteří nabízejí poskytování právních služeb, aniž by k tomu byli nějakým způsobem zmocněni, a byly dotčeny možnosti neziskových organizací a takzvaných právních klinik poskytovat bezplatné právní služby. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP