(10.20 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Druhým důvodem je nasazení sil a prostředků Armády České republiky. Aktuálně je nasazeno 577 vojáků s 59 kusy techniky. Pro komplexnost informací podávám také nasazení sil a prostředků bezpečnostních sborů. Policie České republiky: 500 policistů vyčleněno na trasování a 200 policistů na pomoc v nemocnicích a očkovacích centrech. Aktuální nasazení se řeší den ode dne podle požadavků a potřeb. Hasičský záchranný sbor: nasazeno 825 hasičů. Pracují v odběrových týmech, v nemocnicích, v sociálních službách, vypomáhají s trasováním, ale také zabezpečují logistickou činnost pro krematoria v Moravskoslezském kraji. A samozřejmě dezinfikují. Nezapomeňme také na Celní správu. Ta na trasování vyčlenila 49 celníků.

Požádal jsem vládu České republiky o stanovisko k možnosti nasazení sil a prostředků Armády České republiky bez vyhlášení nouzového stavu. Toto stanovisko vlády zatím nemám k dispozici, ale jsem přesvědčen, že by to jít mělo. Víme, že vojáci mohou i bez nouzového stavu vypomáhat Policii České republiky. Některé činnosti, které nyní dělají vojáci, například byli řidiči sanitek, by přece mohli dělat příslušníci bezpečnostních sborů. Pod majáky umí jezdit stejně dobře, protože k tomu mají i oprávnění. Určitě by šlo zapojit i dobrovolné hasiče a zajistit refundace mezd, jako je to při požárech nebo při likvidaci živelních katastrof, když jsou vyhlašovány takzvané nouzové stavy pouze v krajích. Pokud by vláda chtěla, řešení by se určitě našlo. A v případě potřeby drobných legislativních změn zákona máme předsedou Poslanecké sněmovny vyhlášený stav legislativní nouze a mohli bychom tyto legislativní záležitosti zde řešit, tak jak o nich hovoří i pan ministr zdravotnictví.

Třetím důvodem jsou zmiňované nákupy pro Správu státních hmotných rezerv. Bez nouzového stavu musejí probíhat podle zákona o zadávání veřejných zakázek, což je v českém právním prostředí na měsíce až roky. Tady je však potřeba operativnost. Tvrzení, že v zákoně existují výjimky a že by to šlo třeba i uplatnit při extenzivním výkladu zákona, jsou sice hezká, ale kdo by se chtěl v této právní džungli nechat měsíce a roky vláčet po policiích a soudech? Ve Sněmovně však už přes půl roku leží sněmovní tisk číslo 908, který toto řeší. Dali jsme proto požadavek na vládu, aby toto zařadila a urychleně projednala. Ale já osobně nemám v podstatě dodnes potvrzenou informaci zde v Poslanecké sněmovně na mikrofon nebo písemným vyjádřením zástupců vlády, zda a kdy se tak stane. Tento tisk je navržen dokonce podle § 90 odst. 2 a podílela se na něm skupina poslanců z výboru pro bezpečnost. A myslím si, že jsme schopni zde docílit politické dohody a tento návrh schválit. Jedná se v podstatě o možnost nákupu pro Správu státních hmotných rezerv i po ukončení nouzového stavu po určité období, v tomto případě jsme jako skupina poslanců navrhli šest měsíců. Pokud by vláda chtěla, může v této věci činit a konečně nám říci, zda k projednání tohoto sněmovního tisku 908 dojde.

Čtvrtým bodem, který je velmi důležitý, je chod klíčové infrastruktury státu. (Klepe na řečnický pult.) Dovolil jsem si zaklepat na dřevo. Tak ta funguje na základě odpovědnosti a obětavosti zaměstnanců, kterým je třeba za to veřejně poděkovat. Když se do toho nebudou politici montovat, tak to tak i zůstane. Díky tomu se nám to v podstatě hezky remcá. Máme elektřinu, teplou i studenou vodu a samozřejmě připojení na internet. Pokud by něco z toho přestalo fungovat nebo kdyby třeba nebyla nafta a benzin, to by teprve byl ten správný mazec. Pro mnohé závisláky návrat do doby kamenné. A že se to stát může, o tom není třeba diskutovat. Takový blackout, ten by nám nadělal mnoho - mnoho - vrásek na čele. Ale na to raději ani nepomyslet. Možná se zkuste informovat, jaká je situace v sousedním Rakousku.

Vedle právních a zdravotnických, medicínských důvodů jsou důvody ekonomické, sociální a dovolím si říct i psychické. Dopady na ekonomiku, ale zejména na psychiku obyvatelstva jsou obrovské a dlouhodobě - opakuji dlouhodobě - neudržitelné. Totální uzavření všeho je nesmysl. Dosud nebyla předložena žádná věrohodná fakta, kde dochází k největší nákazovosti. Podle vývoje za poslední dny se můžeme domnívat, že je to v rodinách - vánoční volno, na pracovištích a pak v místech s vysokou koncentrací lidí - supermarkety, horské chaty, ale i ta rekreační střediska. V té poslední oblasti absolutně selhává stát a schopnost jeho kontroly a vymáhání svých nařízení. To vede k oslabování právní role státu. Policie sice píše desítky a stovky hlášení o porušování nařízení, ale ty u správního orgánu obce s rozšířenou působností i hygieny končí v koši. O tom jsem plně přesvědčen. Požádal jsem o statistiky, ale nemám je. V lednové části, kdy bylo cca 15 000 hlášení a pak rozhodnutí soudu, všechny tyto skončily ve skartaci v koši. Požádal jsem o statistiky, ale nemám je. Zatím je mám pouze od policie, za což i touto cestou veřejně děkuji panu policejnímu prezidentovi, že je tak operativní.

Pokud se vláda chce i tentokrát znovu opírat jen o hlasy KSČM, tak my k tomu požadujeme tato opatření.

Zaprvé návrat žáků prvního stupně do školních lavic, nejlépe ale také žáků posledních ročníků základních škol a maturitních ročníků.

Důvod k tomuto návrhu. Zatím nebylo potvrzeno, chcete-li prokázáno, že by tyto děti byly ohroženou skupinou, popřípadě že by byly bezpříznakovými přenašeči. Jejich návrat do školních lavic je více než žádoucí z důvodů... A důvody snad ani není potřeba uvádět. Odstraníme tak i vyplácení ošetřovného jejich rodičům a ti se tak mohou vrátit do pracovního procesu, kde často velmi chybí a jsou nahrazováni třeba právě příslušníky Armády České republiky a příslušníky bezpečnostních sborů.

Druhým naším požadavkem je nastavení nových pravidel pro lyžařské areály a ubytovací služby.

Zase krátké odůvodnění. Vánoční svátky a konec roku, ale v podstatě i všechny dosavadní víkendy jsou na našich horách plné turistů z celé republiky. Vím to osobně, protože bydlím jen 20 kilometrů od Pece pod Sněžkou. Je to snad další jasný důkaz, že vládou nastavená pravidla uzavřených skiareálů a ubytovacích služeb prostě nefungují. Lidé, ale často i celé rodiny, které se vzájemně neznají, si zase našli skulinu a pronajímají si celé objekty. Dokonce si vytvořili i polouzavřené facebookové skupiny, kde si lidé předávají informace, jak vládní nařízení obejít. Stačí říci, možná doložit vlastním prohlášením, že jsem na home office. Alkohol se tady neprodává v restauracích, ale přes výdejní okénko, nebo ještě na chalupě si nalijí do termosky. Policie je v kontrolách zase krátká. Takže výsledkem je to, že provozovatel ubytování na penzionu nebo hotelu, který zůstane neobsazený, musí platit veškeré zálohy na teplo a energie, ale dostává kompenzace pouze na zaměstnance. Naproti tomu ten, kdo vlastní apartmán, navýšil ceny na několikanásobek a vydělává, ovšem jen zase do své vlastní kapsy, kdy stát z toho na daních neuvidí ani korunu.

Skiareály - to je kapitola sama pro sebe. V době uzavřených areálů provozovatelé draze vyrobili umělý sníh s vidinou, že začnou kolem poloviny ledna, jak jim bylo původně přislíbeno, ale místo lyžařů jsou na svazích jen stovky sáňkařů. O hygieně mluvit radši ani nebudu, protože se stačí podívat do lesa hned vedle sjezdovky. Kam taky zajít, když je vše zavřené a nápoje z výdejního okénka v této zimě tak chutnají? Je tedy namístě, aby vláda jasně řekla, zda je připravena skiareály v této zimní sezóně ještě otevřít, zda umožní jejich provozovatelům, aby za období jarních prázdnin za šest týdnů, popřípadě ještě dva týdny po nich do konce března, kdy je hlavní lyžařská sezóna, byli schopni vydělat na provoz skiareálů, zaplatit všechny věci, které musejí - pronájmy pozemků, obsluhy, zaměstnance a tak dále - anebo zda je stát nechá řízeně zkrachovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP