(11.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Ano, model, který přijalo Maďarsko, je v podstatě pro nás použitelný. Navíc je to náš téměř sousední stát a samozřejmě je to náš partner ve skupině V4. A já nejsem přesvědčen o tom, že si můžeme sami sobě dovolit lhát a že můžeme říkat dobře, tak to půjde rychleji. Nepůjde to rychleji. A jestliže chceme řešit tu situaci, tak samozřejmě je potřeba, abychom se nejdříve postarali o vlastní občany. To je jedna věc.

Druhá věc je, kterou tady zpochybnil pan ministr kultury, jestli můžeme, nebo nemůžeme říct, jestli otevřeme školy nebo lyžařská střediska nebo nějaké služby. Prosím, já mám velkou důvěru, velkou důvěru v Krajskou hygienickou stanici v Českých Budějovicích, v její vedení a v její schopnosti. Kdykoli jsem se na ně obrátil, jsem zjistil, jakým způsobem je schopna tato služba zajistit manuál pro toho, kdo chce i za tohoto stavu realizovat nějakou konkrétní věc. A jestli to je otevření lyžařského střediska, i tam lze udělat manuál. Jestli to je otevření škol, i tam je to možné. Ale musíme mít vůli. Já musím říct, že jsem byl maximálně spokojen s tím, jak proběhlo mistrovství republiky v cyklokrosu v Táboře. A ten manuál pro samotné to mistrovství dělala Krajská hygienická stanice v Českých Budějovicích. Paní docentka Kotrbová je odborník, je to epidemiolog, který má na to nejen vzdělání, schopnosti, ale i organizační talent na to, aby to dokázal. A já nechápu, proč bychom měli všechno řešit centrálně, když to můžeme řešit na úrovni krajů, když tady na to máme orgány, které mohou i s dopadem té odpovědnosti na ně řešit to ve prospěch toho, abychom nemluvili o lockdownu, jak se teď moderně říká, tedy o uzavření ekonomiky, ale o tom, že tu konkrétní složitou hygienickou situaci budeme zvládat. To je přece odpovědnost naší práce.

Zdeněk Ondráček řekl, že naší odpovědností je přijmout ty zákony, dokonce jeden tady leží téměř rok, abychom byli schopni krizovou situaci zvládat lépe, aby to bylo podle zákona v mezích toho, jak se mají lidé chovat. Ale nelze to řešit ze dne na den. Je třeba to řešit systematicky tak, abychom byli schopni těm lidem odpovídat na jejich otázky, byť někdy budeme muset říct, že to opatření přijímáme, protože nikdo nikdy takové opatření nepřijímal, a uvidíme, jak dopadne.

Já vůbec nezpochybňuji to, že ministr zdravotnictví není schopen odpovědět, jak se bude vyvíjet v tom systému protiepidemiologickém ten vývoj, když nezná ten dopad, nezná ani ostatní mutace toho viru. Já to po něm ani nechci, nechci ho trápit, nechci tady dělat ze sebe chytrého. Ale na druhou stranu vnímám jeho ochotu nést tu odpovědnost, jeho pracovitost a systematičnost v tom, že je schopen najít v tom vlastním systému ten konkrétní krok a poučit se z toho, co se nám povedlo a co se nepovedlo. Nejsem planým kritikem a nebudu planým kritikem. Myslím, že ti, kteří mě znají, to vědí, a já jsem přesvědčen o tom, že větší důvěru těm krajským hygienickým stanicím můžeme dát, že se nám tím podaří také odpovídat větším počtem lidí většímu počtu obyvatel České republiky na ty otázky, které nám kladou. A já bych byl rád, abychom to udělali.

A znovu tedy opakuji, jsem pro to, abychom zásadním způsobem v tom nouzovém stavu přijali ty tři potřebné zákony, zejména změnu zákona o krizovém řízení, a trvám na tom, abychom to projednali ještě na této schůzi ve druhém čtení. Chci, abychom byli schopni decentralizace, a chci, aby bylo uloženo předložit jednotlivě ministru školství podmínky, za kterých by se vrátily děti prvního stupně základních škol do lavic nejpozději na začátku února. A myslím si, že je správné, aby místo chaosu na horách platil nějaký řád, to znamená, hygienické stanice předloží provozní řády, změněné provozní řády lyžařských středisek, a provozovatelé je budou dodržovat. Budou asi po nás chtít něco jiného, než když jim řekneme: nebudete provozovat nic. Ale myslím si, že takový manuál je potřebný. Jako je manuál pro to, abychom chodili do obchodu, tak samozřejmě můžeme mít i pravidla, jak se chovat na sjezdových nebo běžkařských tratích. Není to nic, co by bylo nemožné. Tyto tři věci považuji za podstatné. Považuji je za podstatné proto, že by to zvýšilo důvěru. Ne planá kritika, ale krok, který povede k tomu, že komunikujeme s těmi lidmi a jsme schopni nacházet řešení pro ně, pro jejich běžný život. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan ministr zdravotnictví Jan Blatný, představí se předseda klubu Pirátu Jakub Michálek. To jsou v tuto chvíli všichni, kteří jsou přihlášeni s přednostními právy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedající. Milé dámy, vážení pánové, já se budu snažit konkrétně vyjádřit k těm jednotlivým věcem, které tady zazněly věcně.

K paní předsedkyni Pekarové Adamové. Pravidelná jednání s opozicí, o kterých mluvíte, a vůbec se všemi považuji za určitě prospěšná, užitečná a rád se na nich i nadále budu podílet. Věřím, že se takto domluvíme i dál, protože ten dialog je nezbytně nutný, s tím úplně souhlasím.

K panu předsedovi Okamurovi jenom podotýkám, konkrétní dotaz: je dost očkovacích stříkaček a jehel, jsou objednány nejenom v rámci Evropské unie, ale zakoupili jsme je i do státních rezerv. Takže jenom mohu uklidnit všechny, že není nedostatek v této oblasti, a myslím si, že strategie očkování i metodický pokyn, tak jak je připraven, je smysluplný a funkční.

K tomu, co říkal pan poslanec Ondráček, a koneckonců to tady zaznělo i od několika ostatních kolegů, ať už ze strany Pirátů, nebo ze strany KDU-ČSL a dalších. Tak úplně souhlasím s tím, že jednání o legislativě je potřeba. Je z mého pohledu vhodné a potřebné najít něco, co by bylo jakousi obdobou toho, čemu v Německu říkají epidemický stav. A ať už to bude posouzeno jakkoli, jistěže forma ústavního zákona je o něco komplikovanější než třeba úpravy stávajících právních norem, ale souhlasím s tím, že krizový zákon, tak jak je u nás koncipován, a priori není koncipován pro epidemické stavy, protože doposud žádné nebyly. Je to nová realita a bude potřeba na ni nějakým způsobem reagovat.

Bylo také zmíněno, že ta stávající opatření nefungují, myslím tím ta omezující. Tak já jenom zase z medicínského hlediska upozorním na to, co všechno víme, že je potřeba vždy dát čas. Takže naopak si myslím, že ta opatření, tak jak jsou nyní nastavena, fungují velice dobře, protože teď je patrno zlepšování v té populační křivce a je to s tím časovým odstupem, který je očekávatelný. Problém, který musíme řešit, je zejména ten, že se nám čím dál tím více od sebe odděluje jenom ta změna v populaci a změny v těch nemocnicích, ke kterým dochází později a pomaleji. A důvod je jeden jediný. Máme nemocnice z těch předchozích vln přeplněné a lidé, kteří jsou zejména na jednotkách intenzivní péče, tam zůstávají týdny, nikoliv dny. To znamená, že reakce z těch nemocnic je daleko pomalejší, a bez funkčního zdravotního systému, tak jak jsem řekl, to už bych se opakoval, by bylo vše složité až nemožné.

Zmíním se i k tomu, co tady bylo diskutováno, jako byly vakcíny mimo schválení Evropskou lékovou agenturou. Ano, Česká republika jako všechny ostatní země má i vlastní agenturu, u nás je to konkrétně SÚKL. Ale máme nejenom odborné, ale i právní závazky o tom, že záležitosti legislativy léků jsou spojovány s evropskou registrací. Nějaká pravomoc SÚKLu je v tom také přesně specifikovaná. Neříkám, že by to nebylo vůbec možné, jenom upozorňuji na to, že pro mě jako lékaře je jakási odpovědnost, nebo chcete-li autorita Evropské lékové agentury velmi vysoko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP