(11.40 hodin)
(pokračuje Blatný)

Evropská léková agentura má standardy, které jsou ještě přísnější než řada jiných zemí, v podstatě téměř nejpřísnější na světě. Ano, vede to k tomu, že schvalování někdy trvá delší dobu, ale je to zase něco, co právě, myslím si, děláme pro naše občany, aby třeba konkrétně vakcinace nebyla jen rychlá, ale byla i bezpečná. A z mého pohledu je to bezpečí tak jako vždy u všech ostatních léků ještě o něco výše než rychlost. Rozumím snaze kolegů, nekritizuji, jenom upozorňuji na to, že za Ministerstvo zdravotnictví určitě budu dávat tato doporučení, protože je považuji odborně za opodstatněná.

Školy od ledna. Jistě záleží na epidemické situaci, a tehdy, až to bude možné, tak první stupeň, maturanti a deváté ročníky, o kterých se zde mluvilo, jistě jsou prioritou, k těm slibům se ještě vrátím nakonec.

Pan předseda Fiala hovořil o tom, že se píše, že jsme na tom špatně, že jsme na tom hůře než jiné země. V tom máte, pane předsedo, pravdu, ono se to opravdu píše. Já jenom upozorňuji na to, co víme všichni, že v poslední době se nám tady rozmohl takový ošklivý, nepěkná věc, že to, co se píše, tak často není pravda. Takže jenom konkrétní data k očkování v České republice.

V současné době 1,5 % proočkované populace, je to více než 150 000 očkovaných. Například, protože ta evropská srovnání jsou často zpětně, tak k 16. 11. například v sousedním Rakousku proočkováno 87 000, v České republice v tentýž den přes 100 000. Takže jsme na tom srovnatelně, nejsme ani úplně na špici, nejsme ani úplně dole. A jsou k dispozici data, která srovnávají podobně i testování, srovnávají podobně i další. Takže já jenom upozorňuji na to, abychom zbytečně k sobě nebyli kritičtí. Česká republika na tom není špatně, a není to proto, že si to já přeji nebo že to říkám, ale že jsou to data, kterým se dá věřit. Je ale pravda, že existuje spousta dat, která se za důvěryhodná vydávají, ale pravdou bohužel nejsou.

Systém centrální rezervace je v současné době, pro informaci, výrazně zlepšen, dnes ráno jsem o tom hovořil, a je to i akceptace podnětů právě z těch různých jednání, a v současné době se nestane, aby ti, kteří dostanou takzvanou zvací SMS, vlastně nenašli termín. Celé je to nastaveno tak, že ve chvíli, až vám přijde tato zvací esemeska, tak to zároveň je spojeno s tím, že musíte pro sebe najít ten termín. Nebudou tedy muset senioři a ani v budoucnu ostatní soutěžit o termíny a opakovaně přistupovat k tomu systému.

Konec očkování - a toto je možná zásadní zpráva i pro všechny občany a je čestné ji tady říct - skupiny 1A v případě, že nebude na trh uvedena od AstraZeneca tak, jak má být, se ukončí až ke konci března roku 2021. Ve chvíli, kdy bude uvedena vakcína AstraZeneca tak, jak bylo přislíbeno, tak bude dodrženo i to, co jsme plánovali, že tuto populaci proočkujeme do konce února 2021. Nemyslím si, že by bylo nějaké protežování krajů, opakovaně jsem zdůraznil, že počáteční dodávky nastavované ještě v prosinci zohledňovaly pouze předpokládanou kapacitu jednotlivých krajů, a teprve od třetího týdne tohoto měsíce jsou dodávky podle počtu obyvatel s přihlédnutím na počet seniorů pro ty kraje, které třeba měly pouze jedno plato dosud, tak nyní budou mít tři nebo čtyři, záleží samozřejmě na tom, jak Pfizer dodrží svůj slib. Já jsem požádal například ředitele české pobočky společnosti Pfizer, aby za mnou přišel tento pátek, abychom se o tom bavili, protože ten tlak musí být odevšad, nejenom na evropské, ale i na národní úrovni. Je pravda, že ta situace je nepředvídatelná, ale to už tady bylo řečeno, to bohužel není vinou vlády.

K tomu, k několika bodům, co říkal pan předseda Jurečka. Karanténa a izolace je samozřejmě něco, co všechny zatěžuje. Já jenom jako lékař musím vždy upozornit na to, že je třeba uvažovat o tom, abychom neupřednostňovali jednu nemoc před druhou. Když to řeknu velmi obecně, tak jsou tady lidé, kteří mají třeba daleko závažnější onemocnění, mají onkologické choroby a podobně, takže jenom nějaké příliš rychlé přenastavování těchto dlouhodobě připravovaných systémů by mohlo vyvolat jinou nespravedlnost. Ale já nejsem ten, kdo by nastavoval tyto režimy, takže já na to upozorňuji jenom z pohledu lékaře.

Nouzový stav a jeho jiná právní úprava, respektive aby to nemusel být nouzový stav, o tom jsem se už zmiňoval, s tím souhlasím.

Pokud se týká studentů medicíny, kteří byli na přikázané práci, nebo na té vyžádané kraji, tak těm byly proplaceny i ty dávky sociální skrze peníze, které na kraje poslalo Ministerstvo zdravotnictví. Rozumím i tomu, co říkal pan předseda. Ve chvíli, kdy to má potom vliv na nějaké jejich dávky, to je případně na konzultaci s MPSV, vnímám to jako věc, která zde zazněla.

Bylo řečeno, že centrální rezervační systém by neměl být používán tak často a že by se měly upřednostňovat vakcinace přes praktické lékaře. Jen upozorňuji na to, že v současné době u vakcín, které nyní používáme, je ten centrální rezervační systém taky nutný k hospodaření s těmi vakcínami a k jejich registraci, k jejich distribuci apod. Až budeme mít vakcíny, které mohou být rozváženy přímo praktickým lékařům, potom se počítá s tím, že bude ta většinová, nebo téměř poloviční zátěž právě na nich, a tam už potom v tomto případě pro ně centrální rezervační systém využíván nebude.

A nakonec mi dovolte jenom drobné filozofické zamyšlení nad tím, co jsme tady všichni vlastně doposud slyšeli o nejistotě. Ona nejistota se stává jakousi novou normou. A my si na to nechceme zvyknout, je to nepříjemné, ale je to tak. Nelíbí se to nikomu, ale vzhledem k tomu, že čelíme biologickému procesu, kterému jsme aspoň za generace nás všech, tak jak tady sedíme, nikdy nebyli nuceni čelit, tak je to něco nového. A opravdu je to nejistota, která tady existuje a která tady pravděpodobně nějakým způsobem přetrvá. Neumíme a nebudeme umět, už jsme to v minulosti zkoušeli, poručit větru, dešti a neumíme a nebudeme umět poručit přírodním procesům typu virových nákaz a pandemie. Musíme se jenom společně snažit co nejdříve a co nejlépe reagovat na tu situaci, která se v té nejistotě často mění. Jistotu vám ale opravdu nedám. To bych vám lhal a to není dobré. A stejně tak vám neumím dát žádný slib, protože bych se vystavoval tomu, že bych nemusel být schopen ho dodržet. Nicméně souhlasím s tím, že se o tom všichni musíme společně bavit a že musíme všichni hledat cestu, jak co nejlépe a co nejefektivněji této nejistotě čelit. Eliminovat ji ale neumíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Nyní vystoupí pan předseda Jakub Michálek a po něm zastupující předsedkyně klubu ČSSD Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Dobrý den. Vážené dámy, vážení pánové, my už tady hlasujeme poněkolikáté o prodloužení nouzového stavu. My jsme na začátku, když země byla v krizové situaci, podpořili to, aby nouzový stav byl prodloužen. Potom, když jsme zjistili, že některá opatření vlády nejsou rozumně připravována nebo že vláda nečiní potřebná opatření vůbec, jsme pojali určité pochybnosti ohledně toho, jak dál postupovat, a nechtěli jsme se podepisovat pro prodlužování nouzového stavu. A teď jsme v situaci, která patří mezi ty horší případy, kdy opět rozhodujeme o prodloužení nouzového stavu, ba co více, situace je ještě komplikovaná tím, že tady máme novou hrozbu toho, že ten původem virus z Číny nám zmutoval, mluví se o tzv. mutaci britské, takže ta situace je ještě nejistější a to musíme samozřejmě uvážit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP