(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušené 80. schůzi Poslanecké sněmovny. Než sdělím další podrobnosti, tak se nám omlouvá z dnešního odpoledního jednání z pracovních důvodů paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Budeme pokračovat v projednávání jediného bodu, který je zařazen na tuto schůzi, a to je Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili před polední přestávkou v rozpravě. Připomínám, že podle § 109m odst. 2 a 3 zákona o jednacím řádu při zkráceném jednání o návrhu na vyslovení souhlasu s prodloužením nouzového stavu se projednávání ve výborech nekoná. Nelze v rozpravě uplatňovat faktické poznámky. Poslanec může vystoupit v rozpravě nejvýše dvakrát a Sněmovna se může rozhodnout o omezení řečnické doby až na pět minut s tím, že omezení řečnické doby se vztahuje i na poslance pověřeného přednést k věci stanovisko poslaneckého klubu.

Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Před polední přestávkou bylo přerušeno vystoupení poslance Václava Klause, který má možnost pokračovat. Nicméně mě upozorňuje, že není přítomen žádný člen vlády, tak nemůžeme pokračovat v našem jednání, protože usnesení Poslanecké sněmovny jasně stanoví, že jednání Poslanecké sněmovny má být přítomen aspoň nějaký člen vlády. Takže já chvilku počkám, jestli se někdo neobjeví, a pokud se nikdo neobjeví, tak budu nucen schůzi přerušit. (Chvilku čeká.)

Přicházejí poslanci, členy vlády nevidím. Vítám všechny poslance, kteří přicházejí do sálu. Bohužel to vypadá, že budeme muset projednávání přerušit pro nepřítomnost člena vlády, takže já vyhlašuji přestávku do 14.37 v tuto chvíli. A pak budeme případně pokračovat, jestli se dostaví nějaký člen vlády. Já vám děkuji. A máme tedy přestávku.

 

(Jednání přerušeno od 14.32 do 14.37 hodin.)

 

Tak je 14.37, čili čas, do kterého jsme přerušili naše jednání, aby se nám dostavili... Já mám informace, že pan ministr Brabec je na cestě a bude tady do pěti minut, případně mi byli nabídnuti nějací bývalí ministři, ale to myslím nemůžeme akceptovat. Takže já se zeptám, jestli stále trváme na přítomnosti ministrů, nebo jestli je sněmovna ochotna pokračovat v jednání s tou informací, že ministr je na cestě a jiní členové vlády jsou někde ve sněmovně. (Ozývají se nesouhlasné hlasy.) Nemůžeme. Dobře.

Pan poslanec Klaus chce něco sdělit? (Posl. Klaus hovoří mimo mikrofon.) Ne, pan místopředseda Fiala myslím říkal, že nemůžeme pokračovat, pokud není vláda přítomna. Já bych tedy ještě pět minut počkal... Paní poslankyně Valachová se mi přihlásila teď. Má někdo zájem o něco jiného, než abych vyhlásil pět minut pauzu na přítomnost dalšího ministra? Ne. Dobře. V tom případě vyhlašuji novou pauzu pět minut do 14.43. A pak budeme, věřím, již pokračovat, protože budeme mít přítomného člena vlády. Já vám děkuji.

 

(Jednání přerušeno ve 14.38 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP