(Jednání pokračovalo v 14.43 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, je 14.43, takže přestávka, kterou jsem vyhlásil, abychom dosáhli přítomnosti člena vlády, je splněna, vidím, že více než dostatečně, takže pan poslanec Klaus může pokračovat ve svém projevu. Prosím. Prosím ještě o klid v sále, už jsme začali jednat.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobré odpoledne, dámy a pánové, já bych rád zde vyjevil stanovisko Trikolóry k prodloužení nouzového stavu, návrhu vlády. Byl jsem přerušen krátce před obědem, tak to ve stručnosti jenom zopakuji, protože nejsem robotického založení, tak nedokážu v půlce věty se přerušit a zase plynule navázat.

První myšlenka, kterou se domnívám, je, že míříme k jakému trvalému lockdownu, protože jak i tady vidíte atmosféru ve sněmovně - apatická standardní opozice, vláda už i takovým unaveným způsobem nás zase informuje a víceméně jako důkaz matematickou indukcí prodlužujeme a prodlužujeme nouzový stav dál a dál s nějakou asi tužbou, aby si už na to všichni zvykli a bylo to normální. My to za normální nepovažujeme.

Druhé - vznesl jsem otázku, zda vláda strategicky uvažuje tak, že se jedná o několik týdnů, které musíme překonat, anebo zda v této těžké situaci budeme měsíce, nebo třeba i roky. Je zcela evidentní, že všechna opatření, která vláda dělá, míří spíš na to, že to bude 14 dní - ještě vydržte, schovejte se na gauči doma a jaksi počkáme, ono to nějakým způsobem bude lepší. Nejsem si jist, že to tak je, a myslím, že se máme bavit o strategiích za situace, že tady ta situace bude trvat dlouhodobě.

Strategie vlády dosavadní, kdybych to shrnul, se dá rozdělit asi takto: V březnu a dubnu jsme myslím všichni podporovali opatření, která vláda zaváděla, jeden jako druhý, ale zhruba od toho května si myslím, že dochází k jistému zlomu. Nejprve jsme tady byli velice silně mediálně zahlcováni vystoupeními ve Sněmovně, že vše vyřeší chytrá karanténa. Ukázalo se, že se lidé akorát tím balamutili, žádná chytrá karanténa neexistovala, nebyla spuštěna. Potom byl velice populární ve své době semafor a po nástupu pana ministra Blatného systém PES, který se asi už čtyřikrát modifikoval, nebo třikrát, když tak pan ministr mě opraví, teď se chystá zase další novelizace "psa", aby zase vypadal maličko nějak jinak. A řekněme si také upřímně, že podle toho "psa" se nic moc neřídí. To bylo zavedeno z toho důvodu, aby lidé i podnikatelé, živnostníci věděli zhruba, co se děje, mohli se na něco připravit, ale teď vidíme, že několik dní, co je ve stupni 4, ale vláda prostě řekne, že ne, že se nic rozvolňovat nebude, tak se nic nerozvolňuje a díky tomu je ten systém PES víceméně více než zbytečný.

Tak to byly ty strategie, které - ani jedna z nich nefungovala.

Nyní je tedy zdaleka nejpopulárnější strategie vakcinace. To myslím má široký souhlas většiny obyvatelstva. Já také samozřejmě velice podporuji, aby lidé, kteří se cítí ohroženi, se nechali naočkovat atd. Ale řekněme si, že zde ta vyhlídka, že to bude řešením problémů univerzálním, také není veliká. Když zatím vidíme rychlost toho očkování, když vidíme ty zprávy, jak zase vakcíny bude méně, než se čekalo, tak zatím to vypadá, že by to tímto tempem trvalo několik let. I když se to zrychlí, tak si musíme uvědomit, že se každý ten člověk musí očkovat dvakrát a zhruba po roce, jestli tomu dobře lékařsky rozumím, se proti virovým nemocem lidé přeočkovávají. Čili vlastně ti dědečkové, babičky by zase šli znovu, a tohoto cíle bychom nedosáhli.

Je také velká otázka, zda lidé očkovaní už dále ten virus nešíří, nebo šíří. O tom panují divoké rozpravy. Já se nechci toho dělat soudcem, ale nejsem si tak zcela jist, že to je tak, že lidé, kteří budou naočkovaní, už nemohou vůbec ten virus dál šířit. Ale tak či tak, máme země, které očkují daleko masivněji než my, Izrael, Velká Británie, a já bych lidsky čekal, že budou přicházet pozitivní zprávy, že už v Izraeli nejsou další nakažení, nebo naprosté minimum atd. Místo toho se dozvídáme, že Izrael má více nakažených než Česká republika, a včera, jak jste asi zaznamenali, vrchní koordinátor očkování izraelský prohlásil, že vakcína Pfizer nefunguje tak, jak výrobce uvádí a jak bylo očekáváno. Samozřejmě nevím, možná pan ministr řekne, že to je konspirátor nějaký zlý, ale to jsou informace, a z Británie také žádné lepší zprávy nepřicházejí. Čili já jenom upozorňuji na to, že to může skončit jak s chytrou karanténou a s dalšími opatřeními, že to nebude strategicky dokonalé řešení problémů a spíš zase možná to obyvatelstvo v tom trošku balamutíme.

Chtěli jsme tady ve Sněmovně otevřít téma ochrany ohroženějších skupin, neboli bavit se o změně strategie vlády směrem k tomu, chránit ty nejvíce ohrožené lidi v domovech důchodců, v domovech seniorů a podobně, a ulevit lidem zdravým, školákům a dalším. Zkrátka změnit strategii.

Druhá věc, co jsem chtěl otevřít, byla změna strategie k větší aktivitě. Když jsem byl mladý, tak třeba byla civilní vojenská služba a spousta těch mladých hochů pomáhala v nemocnicích, ve školách, v domovech důchodců a podobně. Čili já bych rozuměl, že vláda jaksi zdvíhá puzení k aktivitě, je výjimečný nouzový stav a skutečně všichni se musí podílet, zvlášť ti zdraví a mladí, ale nic takového já nevidím. Jsou to neustále jenom výzvy ke klidu, k nějakým zákazům, a já skutečně bych si velice přál, abychom obrátili to paradigma k úvahám tohoto typu. Já vím, že bylo málo sester v nemocnicích už před covidem, ale výuka zdravotní sestry trvá čtyři roky, nebo měla by trvat, vždycky trvávala, tak se to pak trošku změnilo, a teď už jsme v covidu rok. Tak je nějaký plán, když ta pandemie bude trvat dva roky, tři roky, čtyři roky, že z těch 500 miliard vrhneme nějakou významnou část na to, ať máme více sestřiček atd.? Čili skutečně chybí mi ta aktivita.

Spousta lidí, když je těžká doba, dokáže dělat něco jiného. Když byla válka, tak britské ženy pracovaly v továrnách na náboje, a to nebyly žádné strojírenské expertky. Ale vy vlastně, polovina obyvatelstva čeká doma na home office a sledujeme naše statečné lékaře a sestry, zda to zvládnou, nebo nezvládnou. Já si myslím, že každá společnost musí čelit aktivně tomu nebezpečí a zapojit co nejširší počet lidí. A to se neděje. A místo toho neustále tedy jenom zavíráme a je to taková apatie. S tím nemohu souhlasit. Polovina lidí, co nezasedá ve Sněmovně, může dělat v trasovacím centru, prostě se snažit tu zemi zdvihnout. Jsme ve velkých problémech, umírá hodně lidí, máme obrovské škody, čili připomíná to nějakou válku nebo něco strašného, tak ta země musí vstát a začít s tím prostě bojovat každý, kdo může, a chránit ty slabé. Já myslím, že se to neděje, že vláda se spíš snaží nikoho tak moc neurazit. Vidí, že 40 % lidí je jakoby spokojených, podporuje tahle opatření, tak se o ně jako opírá a víceméně dál nic. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP