(16.20 hodin)
(pokračuje Hyťhová)

Chtěla bych se zeptat pana ministra Plagy, kdyby tady byl, co říká na požadavky například asociací škol, jestli jim vůbec naslouchá, jestli s nimi konzultuje postup v této situaci, protože si myslím, že vůbec, protože to by věděl, že například asociace chtějí jak maturanty do škol, tak deváťáky. A také by rádi otevřeli malotřídní školy, ne tedy jenom do 50 žáků, jak je navrženo, ale i například se 62 žáky nebo 67 žáky, zkrátka otevřít malotřídní školy. To jsou takové velké priority například asociací škol, které zatím nejsou vyslyšeny, a myslím si, že jsou to i přání a prosba našich studentů a žáků, protože by se také rádi chtěli připravit do školy na zkoušky, na maturity, a zkrátka jim to není povoleno.

Jak jsem tedy řekla, před měsícem jsem tu stála a říkala jsem, že nemůžu a nemůžeme za Trikolóru podpořit nouzový stav, a to z důvodu, že tady vláda brání otevření škol a neznáme vlastně relevantní data. Tudíž ani dnes nemohu podpořit nouzový stav, protože nám vláda nemůže zaručit a nezaručila nám, že nebude dál těmito nouzovými stavy ohrožovat kvalitu vzdělávání, což považuji za naprosto tristní i v rámci toho, že jsem pedagog. Takže ještě jednou. Nouzový stav nepodpořím, a vyzývám tedy vládu, aby v tomto učinila jasné vstřícné kroky jak k asociacím škol, tak k žákům, studentům i rodičům těchto dětí, kteří by chtěli slyšet odpovědi, kdy jejich děti budou moct jít do školy, atd.

Takže děkuji za pozornost a na shledanou.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Jan Jakob. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený jediný přítomný pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já sem mezi vás přicházím z komunální a krajské úrovně. Jsem zvyklý být stručný a věcný, proto doufám, že budu výrazně stručnější než mnozí z mých předřečníků.

Na komunální i krajské úrovni jsou lidé v samosprávách, kteří pomáhají v této situaci a jsou připraveni pomáhat i nadále. Ale co musím říct ze své zkušenosti, tak je velmi tristní, že k nám neputují informace, že neprobíhá správně komunikace. To, že se tak nedělo před tři čtvrtě rokem na začátku pandemie, je ještě pochopitelné, ale nyní před týdnem se spouštěl registrační systém. Naše týmy lidí na radnicích, na krajích byly připraveny a nikdo z nich netušil, co se do toho systému přesně bude zadávat, jak to bude fungovat, jak to bude probíhat. To považuji za naprosto tristní. Vzhledem k tomu, že víme, že se očkovat bude hodně dlouho, tak se systém začal připravovat o Vánocích. Na to tedy to dopadlo ještě dobře na rozdíl od dálniční známky, ale je vidět, vládo, že nemakáte. A je to neúcta i k těm lidem, kteří na nižších úrovních pracují a komunikují s konkrétními lidmi.

Moudrý státník by komunikoval v takovéto situaci, v nouzovém stavu, s opozicí. Reflektoval by její návrhy, zabýval by se jimi a mnohé z nich, pokud jsou kvalitní, by přijal. Bohužel, pane nepřítomný premiére prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste zvyklý fungovat na úrovni mikromanagementu, já bych řekl urputného mikromanagementu. Urputného proto, že jej pořád prosazujete, a urputného vaším způsobem práce. Bohužel pak z toho vychází takové, a odpusťte mi to, promiňte mi tento výraz, patláma, patláma, že pak nikdo vlastně ve výsledku neví, co v aktuální situaci platí a co příští den nastane. Takto možná lze řídit vaše firmy, ale rozhodně ne obce, ne kraje, a už vůbec ne stát v nouzovém stavu. Kdybyste se bavili s opozicí, vnímali její návrhy, tak nepochybuji o tom, že teď všichni táhneme za jeden provaz. Bohužel tak tomu není a ani já nemohu podpořit návrh na prodloužení nouzového stavu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další vystoupí pan poslanec Lubomír Volný.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím k vám samotnému. Pan Marian Bojko se nemusí stydět, protože on není členem zkorumpované politické partaje, která si nazvrací do úst, kdykoliv jde o to, že by mohla přijít o své socanské posty ve vládě. Vy jste tady už několikrát předvedli, jací jste vy socani zbabělci a pokrytci -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane poslanče, buď budete hovořit k věci, nebo vás vypnu.

 

Poslanec Lubomír Volný: Já budu hovořit, jak já chci. Jsem zvoleným zástupcem lidu! Nepřerušujte mě!

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Buď budete mluvit k věci, nebo vás vypnu!

 

Poslanec Lubomír Volný: Tak já si půjdu sednout k vám na klín a řeknu vám to rovnou do vašeho mikrofonu. (Oživení v sále, někteří poslanci bouchají do lavic.) Takže... (Otáčí se k předsedajícímu.) Já tam přijdu!

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: (Ironicky:) No tak to přijďte.

 

Poslanec Lubomír Volný: Takže jestli se tady někdo má za co stydět, tak jste to vy! My víme, jak se vám říká v Karviné. Hanzel desítka. Proč? Hanzel, to je vaše jméno a desítka - (Předsedající vypnul mikrofon. Poslanec Volný přechází od řečnického pultu k místu řídícího schůze.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Komedie v přímém přenosu. Tak poprosím, aby sem přišla ochranná služba. (Poslanec Volný si naklonil mikrofony k sobě a tlačítkem si je zapíná. Snaží se promluvit.)

 

Poslanec Lubomír Volný: Takže pane Hanzele desítko - (Mikrofon mpř. Hanzel vypnul. Oba jmenovaní se přetlačují o mikrofon a jeho ovládání.) Pane Hanzele desítko, takhle mě určitě neumlčíte! Jasné? (Na pomoc přibíhá poslanec Chvojka, vypíná mikrofon a je poslancem Volným hrubě odstrčen. Poslanec Volný si mikrofon opět zapnul a hovoří:) Já jako volený zástupce lidu mám právo se vyjádřit. Jestli tady půjdeš, dostaneš flákanec! Jasné? (Mikrofon opět vypnut. Poslance Volného se snaží odtáhnout poslanec Veselý, přibíhají i další poslanci, stejně tak ochranná služba. Poslanec Volný se ohnal pěstí po jednom z přítomných, následuje přetahování se. Poslanec Volný opět hovoří:) Takže já jsem vás varoval... (Poslanec Volný je vyváděn ze sálu za doprovodu ochranné služby, mpř. Hanzel opouští místo předsedajícího.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: (Po chvíli se na místo řídícího schůze vrací.) Vyhlašuji pauzu 15 minut do 16.45 hodin. A poprosím, aby se tady udělal pořádek. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 16.28 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP