(Jednání pokračovalo v 16.45 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 16.45, budeme pokračovat v přerušeném jednání.

Před chvilkou tento sál, ve kterém zvolili Tomáše Garrigua Masaryka prvním prezidentem, zažil něco, co ještě nezažil. Já jsem si vzal řízení za kolegu, který byl fyzicky napaden během řízení schůze. Nevěřil bych, že se něčeho takového dožiji. Myslel jsem, že je jednodušší některá jednání ignorovat a přecházet, a zřejmě nemůžeme některé věci ignorovat.

Pana poslance Lubomíra Volného, který byl opakovaně napomenut mým kolegou Hanzelem, tímto vykazuji ze sálu až do konce jednacího dne v souladu s jednacím řádem.

A když už jsme v tom, a je to jedno, tak já napomínám pana kolegu Bojko za to, že nenosí ochranu úst a nosu, dopouští se s největší pravděpodobností přestupku, a žádám ho, aby zanechal tohoto jednání, nebo bude také vykázán ze sálu. Slyšíte mě, pane poslanče? Prosím, zajistěte si ochranu úst a nosu, nebo opusťte sál. Samozřejmě tím celá věc nekončí, následuje disciplinární řízení u mandátového a imunitního výboru.

Je mi líto za nás za všechny, že jsme se něčeho takového dožili.

Tak, s přednostním právem pan místopředseda Tomio Okamura. Poté s přednostním právem pan předseda Válek.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já bych se chtěl důrazně distancovat od tohoto jednání. Musím říct, že SPD nechce mít s tímto jednáním a nebudeme s takovým jednáním mít nic společného, ani s těmito poslanci, ani s poslancem Volným nemáme vůbec nic společného, takovéto jednání důrazně odsuzujeme a doufám, že se tady nikdy nebude úroveň tohoto jednání opakovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda Válek.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já bych se chtěl kolegům z koalice za sebe a za všechny z opozice velmi omluvit, protože my nemusíme s vašimi názory souhlasit, my nemusíme podpořit nouzový stav, ale všichni respektujeme vaše názory, považujeme vás za korektní partnery, považujeme vás za korektní kolegy a uděláme všechno pro to, aby správné věci, které navrhujete, byly schváleny. A doufám, že všichni ti, kteří jste se dívali - prostřednictvím pana předsedajícího - na primitiva, který jako argument používá brachiální násilí, teď chápete, kdo hájí názory popíračů existence koronaviru a nutnosti očkování! Pokud se cítíte být stejnými - nemám slušný výraz pro toto - jako prostřednictvím pana předsedajícího pan poslanec Volný a jeho kolega, tak pak ano, nenechte se očkovat! Darwin zajásá, protože evoluce zvítězí! (Potlesk.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já doufám, že zbytek jednání, nebo jsem přesvědčen, že tohle snad se už nikdy nestane, a budeme pokračovat.

Jinak upozorňuji, že faktické poznámky nejsou možné při jednání o nouzovém stavu. O slovo je přihlášena paní poslankyně Válková, připraví se paní poslankyně Valachová.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, nemluví se mi teď příliš snadno, protože jsem byla očitým svědkem, jak zde bylo, přesně řečeno, brachiálního násilí na půdě Parlamentu, což vnímám jako určitý pokus o snížení důstojnosti našeho jednání, a není to rozhodně dobrý příklad, který vidí naše veřejnost. Je mi to velmi líto, ale o to více v těch vystoupeních bychom měli klást důraz na to, abychom byli spíše příkladem, a ne odpudivým příkladem.

Takže navážu na to, co se stalo, možná něčím, co je pravým opakem, a přitom to reprezentuje, ty postoje reprezentují mínění části veřejnosti, které nejsou vždycky v souladu s tím, co vláda prosazuje, nebo by chtěla prosadit a o čem by chtěla přesvědčit, někdy se jí to daří více, někdy méně. A odehrálo se to také na půdě Sněmovny. Bylo to 5. ledna, kdy jsme měli veřejné slyšení na půdě a vlastně pod záštitou petičního výboru, kdy Daniel Landa prezentoval jako zástupce tisíce petentů, tuším, že v té době už to bylo 20 000, že to narůstalo, nespokojenost části naší veřejnosti, a vy jste to tady, hlavně opozice, časovali, skloňovali celé dopoledne a odpoledne, co všechno vláda dělá špatně, jaké dopady nejenom v té ekonomické sféře, ale i v té psychické sféře to má na myšlení, život, postoje, pocity našich spoluobčanek a spoluobčanů. To slyšení bylo vedeno v naprosto konstruktivní atmosféře. Bylo velmi důležité, a já mu chci ještě i na tomto řečnickém pultíku, nepočítala jsem s tím, ale teď mu chci za to poděkovat, protože to byl pravý kontrast toho, co jsme tady před chvílí viděli. Protože i když tam byly tvrdé argumenty proti některým opatřením k omezení základních práv a svobod v rámci nouzového stavu a vůbec pochybnosti o potřebnosti nouzového stavu, tak to bylo vedeno a vyústilo to hlavně v závěru k atmosféře naprosto konstruktivní a k návrhu společného postupu řešení a nabídce určité spolupráce. A ta spolupráce, my jsme slíbili jako členové petičního výboru, bude probíhat - jenom bych poprosila o klid, pane předsedo, já tady nemůžu mluvit.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, já vás poprosím, vážené kolegyně, poté, co jsme si tady před chvilkou zažili, bychom si zasloužili, abychom se chovali důstojně, v klidu a dojednali už tento nouzový stav v poklidné atmosféře. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP