(17.00 hodin)
(pokračuje Valachová)

Stejně tak pokud tady zaznělo opakovaně, situace u základních uměleckých škol, i tuto věc my poslanci řešíme, konkrétně spolupracujeme s kolegyní Marcelou Melkovou, ale samozřejmě i s dalšími kolegy. Základní umělecké školy jsou součástí soustavy škol a takto s nimi má být nakládáno jak z hlediska školského "psa", tak všech dalších opatření, samozřejmě i z hlediska očkování a dalších věcí. Tuto situaci si teď vyjasňujeme s panem ministrem zdravotnictví, věnujeme se tomu celý tento týden. A jde zkrátka jenom o to, aby všechno postupovalo správně, nakládalo se s těmito školami jako se školami, protože doposavad se zdá, že zřejmě došlo k nedorozumění a byly chybně některými úředníky pokládány za jakési zájmové kroužky, což je samozřejmě nesmysl a podle práva to není pravda. Takže i tady pracujeme na nápravě a věřím, že to bude brzy všechno uvedeno do pořádku.

Děkuji, kolegové, za pozornost, chtěla jsem jenom reagovat na rozpravu a dát informace nejenom vám, ale všem, co nás případně sledují, tak aby bylo jasné, že slyšíme ty, co se na nás obracejí, a řešíme jejich starosti.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já děkuji paní poslankyni. S přednostním právem se hlásí pan místopředseda klubu KDU-ČSL Benešík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Jenom jsem chtěl říct, že jsem si se zájmem vyslechl distanc od pana předsedy Okamury od pana Lubomíra Volného, ale na stránce volby.cz jsem se dočetl, že pan Lubomír Volný byl zvolen na kandidátní listině Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura. Takže to, že s ním nemá nic společného, mě trošku zaráží. Prostě má. Pan Tomio Okamura pana Volného do Sněmovny přivedl.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já ukončím... (Přihláška z pléna.) Před ukončením rozpravy? Takže prosím, máte slovo. Poprosím o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. My se ještě teď... Před ukončením rozpravy bych požádal o třicet minut přestávku na poradu klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Takže vyhlašuji přestávku do 17.31 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 17.02 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP