(19.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A další bychom měli hlasovat o návrhu klubu KSČM, který zazněl jako další, to je do 14. února.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro to, aby se nouzový stav prodloužil do 14. února 2021 do 24.00 hodin?

Hlasování číslo 21. Přihlášeno je 101, pro 54, proti 15 - ale k tomu se nepřihlíží.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: A jako poslední zazněl návrh klubu Pirátů, nebo přednesl ho pan předseda Michálek, a to je do 5. února.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro prodloužení nouzového stavu do 5. 2. 2021? Orientačně.

Hlasování číslo 22. Přihlášeno je stále 101 poslanců a pro 14.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tím máme dáno orientační pořadí, takže nejdříve budeme hlasovat o návrhu klubu KSČM do 14. února. Pokud by tento neprošel, budeme hlasovat o návrhu vlády do 21. února. Pokud by ani tento neprošel, tak budeme hlasovat o návrhu klubu Pirátů do 5. února. (Předsedající: Děkuji.) Takže nejdříve prosím ten návrh klubu KSČM.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Je zde návrh na odhlášení, což se právě stalo, doufám...

 

Tak, mám za to, že jsme všichni na svých místech, jsme přihlášeni, a budeme tedy nejprve hlasovat o návrhu klubu KSČM na prodloužení doby nouzového stavu do 14. února do 24.00 hodin. Pan zpravodaj mi to potvrdil.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 23. Přihlášeno je 98 poslanců, pro 53, proti 19. Tento návrh byl přijat. Já tedy konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a nouzový stav byl prodloužen do 14. února.

 

Já děkuji panu zpravodaji, že to tak zvládl na poslední chvíli, děkuji všem, končím tento bod a současně končím tuto schůzi. Znovu se sejdeme zítra v 9.00 hodin, budeme pokračovat řádnou schůzí.

 

(Schůze skončila v 19.21 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP