(19.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Nyní tedy tu přeformulovanou verzi písmene 5b): "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 25. 1. 2021 rozšířila tato data o indikační skupinu, věkovou kohortu, pořadí dávky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 13 přihlášeno je 101 poslanců, pro 47, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Teď to tedy ještě budeme hlasovat v tom původním znění. To znamená, nyní jako: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí příslib ministra zdravotnictví do 25. 1. 2021 rozšířit tato data o indikační skupinu, věkovou kohortu a pořadí dávky."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 14 přihlášeno je 101, pro 19, proti 12. Návrh nebyl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Nyní bod 6: "Poslanecká sněmovna 6. vyzývá vládu k revizi obecného zákazu maloobchodního prodeje a náhradě tohoto zákazu omezením počtu zákazníků na provozovnu za dodržování přísných hygienických opatření, aby byl možný alespoň provoz obchodů, kde se najednou pohybuje pouze jeden zákazník."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 15 přihlášeno 101, pro 46, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Nyní bod 7, který se týká škol: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu k úpravě protiepidemiologického systému tak, aby

a) ředitel základní školy měl při všech stupních PES možnost povolit přítomnost žáků prvního stupně formou rotační výuky či s využitím studijních skupin v souladu s metodickým vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;

b) zohlednila možnost realizace praktické výuky na školách i při vyšších stupních PES za zpřísněných opatření;

c) umožnila ředitelům škol povolit přítomnost žáků závěrečných ročníků základních a středních škol formou rotační výuky, konzultací či s využitím studijních skupin;

d) ředitel malotřídní školy mohl umožnit prezenční přítomnost všem žákům prvního stupně za zpřísněných opatření;

e) sjednotila pravidla pro fungování subjektů, které poskytují vzdělávání a péči o dítě ve věku do 6 let, tedy i pro lesní kluby a další zařízení, která poskytují stejné nebo obdobné služby jako mateřské školy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 16, přihlášeno 101, pro 46, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Další bod: "Poslanecká sněmovna vyjadřuje podporu záměru, aby vláda do 8. 2. 2021 předložila zvláštní časově omezený zákon, který definuje podmínky pandemické pohotovosti, parlamentní kontrolu takového stavu, mimořádná opatření, která může činit vláda a Ministerstvo zdravotnictví, možnosti jejich soudního přezkumu, základní požadavky na informování obyvatel o nákaze COVID-19 a zvládání krize, možnosti plošné pomoci poškozeným a přehledné podmínky pro kompenzaci vzniklé škody."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 17 přihlášeno 101, pro 43, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní tedy poslední návrh: "Poslanecká sněmovna 9. vyzývá vládu, aby navrhla po dobu trvání nouzového stavu prodloužení veškerých dočasných opatření přijatých v zákoně o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru, zejména pak aby omezila možnost provádět mobiliární exekuce či výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí a umožnila povinným žádat o výplatu čtyřnásobku životního minima z jejich účtu."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 18 přihlášeno je 101 poslanců, pro 31, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tím jsme se poměrně rázně vypořádali se všemi návrhy usnesení, takže nyní bychom měli orientačně hlasovat o jednotlivých návrzích na povolení prodloužení nouzového stavu. Já myslím, že bychom měli hlasovat v tom pořadí, v jakém byly načteny. Nejdříve orientačně a pak budeme hlasovat tedy od toho, který bude mít největší podporu. Takže jako první vlastně o návrhu vlády na prodloužení do 21. února.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan předseda Jurečka. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Já se moc omlouvám, ale já bych možná poprosil, kdyby tady někdo z členů vlády byl schopen aspoň okomentovat, jakým způsobem tedy vláda chce přistupovat k tomu, když nás tady premiér a někteří vicepremiéři vyzývají k diskuzi a ke spolupráci jako opoziční strany. My jsme si tu práci s těmi usneseními dali několikrát v loňském roce při podobné situaci, kdy jsme hlasovali o prodloužení stavu nouze. Teď to tady udělali kolegové z Pirátů a ze STANu. Vy jste všechna usnesení, i ta logická deklaratorní, která neznamenají, že nutně to musí být o větších penězích, ale o nějakém vyjádření vůle, všechna jste tady zabili! Prosím vás, potom nechoďte a neříkejte v televizích a před lidmi, že opozice nespolupracuje, když tady opozice opakovaně nabízí, chce spolupracovat, asi tady proběhla i nějaká jednání, pak to stejně zabijete! (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tady jenom - já jsem to uvedl na začátku, vlastně než jsme hlasovali proceduru, nikdo to nerozporoval. Ten návrh pana poslance Bojko je obsahově jiný. On navrhuje okamžité zrušení. On nespadá do toho orientačního. Takže napřed bychom měli hlasovat o tom, co navrhl, to okamžité zrušení nouzového stavu, a pak si dáme to orientační, jestli tedy je to v pořádku.

 

Takže teď návrh pana poslance Bojko, který navrhuje zrušení nouzového stavu před uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 19 přihlášeno je 101, pro 11, proti 52. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, děkuji. Takže tento návrh nebyl přijat. Nyní budeme tedy orientačně hlasovat o těch zbylých návrzích. Nejdříve o návrhu vlády do 21. února. Zajímají nás jenom hlasy pro.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Takže nejprve tedy vládní návrh.

Zahajuji hlasování, a kdo je pro prodloužení nouzového stavu do 21. února 2021. Hlasuje se jenom pro.

hlasování číslo 20 pro je 42. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP