(18.10 hodin)
(pokračuje Novák)

S ohledem na zrušení povinné zálohy na začátku exekuce, ten zmiňovaný § 43b, je potřeba stanovení počtu vypořádání záloh, které odpadá. To platí i pro další zálohu, která bude tak nízká, že její výše bude vždy pod úrovní paušální náhrady hotových výdajů, ve výši 3 500 Kč. Opačný výklad by byl v rozporu s institutem paušálně určených nákladů.

Bod 8 vypouští původní bod 95 § 87 odstavce 8, 9, opět technická změna.

K bodu 9, vypuštění bodu 96 a 97 § 88 odstavec 1 a 2. Bod 96 původně zavádí povinnost exekutora vydat a zaslat povinnému příkaz k úhradě nákladů exekuce i s výzvou k dobrovolnému plnění. To je však značně neefektivní postup. Jednak se základ pro výpočet odměny exekutora u úročených pohledávek každým dnem navyšuje, tudíž se exekutor v případě úhrady, jejíž přesný den je nejen nejistý, ale i neznámý, nevyhne vymáhání dalšího příkazu, a to určitě nechceme. Bod 97 stanoví to, co dnešní praxe běžně činí, avšak ve vazbě na bod 96 jde vlastně o nadbytečnou úpravu. Proto navrhujeme vypustit.

K bodu 10: zde platí totéž, co jsem řekl v předchozím bodu. Je to neefektivní úprava, která prodražuje celou exekuční agendu. Navíc odstavec 5 deklaruje něco, co vlastně v praxi vůbec nečiní potíže.

Konečně, omlouvám se, už končím, konečně k přechodným ustanovením, co se týká změny bodu 7. Tady jde o technickou změnu a vypouští se odkaz na § 44b odst. 5.

Následně bod 10 - staré exekuce zahájené před nabytím účinnosti zákona budou podléhat nové úpravě povinného zastavování exekucí. Zde však bude možné vypořádat se s historickými exekucemi. Počátek běhu lhůty vyznačením doložky provedení exekuce je důležitý v tom ohledu, že po dobu řízení o návrhu na zastavení exekuce nemůže exekutor provádět exekuci podle vydaných exekučních příkazů. Bylo by tedy nefér vůči oprávněnému, aby povinný těžil z beneficia zastavení exekuce i v době, kdy pohledávka věřitele nebyla vymáhána a povinný z toho důvodu řízení záměrně protahoval. Do běhu lhůty tak bude započítávána právě jen ta doba, po kterou exekutor mohl exekuci skutečně efektivně provádět.

Já moc děkuji, omlouvám se, snažil jsem se to co nejvíc zkrátit, a samozřejmě prosím o podporu a následně se k tomu přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já si dovolím podotknout, že obecná rozprava je určena k obecné rozpravě, návrhy není potřeba podrobně načítat, případně je potřeba je načítat v podrobné rozpravě, a pokud jsou součástí sněmovního dokumentu, stačí se na něj odvolat. Nyní pan poslanec - samozřejmě nebudu bránit žádnému poslanci, aby se vyjádřil, jak je mu ctěná libost - pan poslanec Nacher nyní, připraví se paní poslankyně Valachová. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Takže, dámy a pánové, pěkný večer. Vážená paní ministryně, pane předsedající, já jsem, musím říct, vstřícnost sama, což poznáte tak, že u celé řady věcí, které bych chtěl říct v této chvíli, se odkážu na to, že o tom budu mluvit ve třetím čtení. Tak si můžete, kolegové, dělat čárky, tudíž se i omlouvám, nejsem tak zvyklý často koukat do papíru, protože jsem zvyklý mluvit spatra, ale díky tomu, že budu ty pasáže vynechávat, abych to zrychlil, tak se budu sem dívat, co všechno říct mám a nemám a kdy se k tomu vrátím ve třetím čtení.

Jednu větu ale mi dovolte před závorku obecně, protože já nemám přednostní právo, a tady opakovaně za poslední dva dny, když opozice něco vyobstruuje, vezme si pauzy, dokonce kumulativně - to jsem ještě nezažil, že si někdo vezme dvě hodiny pauzu a pak si ten druhý dotyčný vezme ještě pauzu po té pauze, tak je to v pořádku, na druhou stranu, když my tady chceme něco projednávat, tak už někdo preventivně má pocit, že se chováme vlastně stejně. Tak já bych řekl, mně toto hrozně vadí, viděl bych to pod heslem "podle sebe soudím tebe" - prostě ty věci je potřeba projednávat. Já tady k tomu řeknu ještě nějaký detail, ale není možné podle mě to řešit tímhletím způsobem, že když se někomu něco nehodí, tak si vezme pauzu, zatímco když by to udělala náhodou koaliční strana, tak by byl oheň na střeše. Je potřeba fakt měřit všem stejným metrem.

A teď se podíváme na to, a budu reagovat i na to, co říkali kolegové, můj ctěný kolega Marek Výborný, s kterým jsem podepsán asi pod čtyřmi pozměňovacími návrhy. Kolegové, tady je potřeba říct, že my tady kultivujeme prostředí, které tady fungovalo dvacet let. A když se podíváte na ty změny, které tady nastaly a které my teď dotváříme, tak ty se dějí od roku 2014. Je to potřeba říct proto, protože já se k tomu vrátím, z hlediska toho hlavního bodu, který se tady prodává, to je ta teritorialita, která jednoznačně směřuje to budoucna.

Poprvé říkám, detaily budu číst ve třetím čtení, ale i přesto mi dovolte takový opravdu průlet tím, že snížily se v mezidobí odměny advokátů, exekutorů, zúžily se věci, které exekutor může zabavovat, to je od roku 2015, taxativním výčtem, více se ochránil manžel povinného. My jsme opakovaně po letech, prosím pěkně, zvýšili spodní i horní hranici nezabavitelného minima, třikrát jsme novelizovali insolvenční zákon, aby se stal zajímavým pro lidi, kteří mají vícečetné exekuce, 10a více exekucí tady má 170 000 lidí. To je přece úplně jasné, že ti se nikdy z toho nedostanou a je potřeba, aby šli do insolvence.

Proč o tom mluvím: protože když se podíváte na čísla, v roce 2011 bylo 936 000 lidí v exekuci, v roce 2019 - 507 a loni 408. Tam je jednoznačně vidět ten trend, a tím směřuji k tomu, a my jsme tady dneska dostali i nějaký leták, že máme zastavit ty věci, které se tady nakumulovaly z minulosti, což si myslím, že teritorialita zcela jednoznačně nesplňuje, protože ta směřuje do budoucnosti. Pro ty, co tomu ne úplně třeba rozumí, tak vlastně se týká jenom toho, kdo bude úplně nový v té exekuci, protože u toho, kdo má těch exekucí víc, a 60 % lidí má tři a více exekucí, tak je velký předpoklad, že budou mít čtvrtou, pátou atd. A i kdyby teritorialita byla přijata, pořád bude mít čtyři exekutory, ti předchozí tři se mu nevezmou.

Já to tady říkám na přetřes, abych podpořil pozměňovací návrhy, které podle mého názoru mají smysl: zastavení marných exekucí, humanizace mobiliárních exekucí, to máme spolu, chráněný účet, ten už je za námi, uvidíme, jak to bude fungovat, takzvané milostivé léto směřující, řekněme, k beneficiu ve vztahu k veřejným institucím jako věřitelům - ty mají jít příkladem, když my se o to snažíme u věřitelů soukromých. A já dodávám ještě snížení DPH u exekutorské činnosti a insolvenčních správců, v této věci intenzivně jednám s Ministerstvem financí, a zrychlení odpisů pohledávek, odepisovat nedobytné pohledávky tak, aby (se) tam zbytečně neřešily a nekomplikovaly to.

Kde bydlí dlužníci atd., nechám si na třetí čtení, možná že bych tady o tom mluvil, ale fakt, nechci to prodlužovat.

Soudní (soudy?) versus kraje, versus ty klasické kraje: nechám si na třetí čtení. Motivace exekutorů po zavedení teritoriality i ve srovnání se Slovenskem: nechám si na třetí čtení. Teritorialita jako nástroj přerozdělení: kolegové, já jsem si nechal poslat informace z Exekutorské komory, jenom pro informaci, 26 exekutorů bude mít, kdyby se přijala ta teritorialita, nárůst větší než o 1 000 % těch případů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP