(18.20 hodin)
(pokračuje Nacher)

Takže došlo by k obrovskému přerozdělení. To, že to není černobílé, si nechám na třetí čtení.

Jednu věc si ale nemůžu odpustit u tohoto, a to je to, že pokud my tady, prosím pěkně, chceme, aby exekutoři skutečně ty věci dělali, to znamená, zastavovali exekuce, humanizovaly se mobiliárky, byli takovými průvodci u chráněného účtu, tak v případě, že se schválí teritorialita, se obávám, kolegové, a to si pojďme tedy říct, a řekneme si to ve třetím čtení, tak v té chvíli se stane co? Že exekutoři se budou zabývat spíše sami sebou, protože jedni budou muset propouštět a druzí budou muset znatelně nabírat. Takže místo aby řešili věci, které chceme, aby dělali hned, které mají i tu nepravou retroaktivitu, tak budou muset řešit sami sebe.

Příklad věřitele, fyzické osoby, tady přečtu opět ve třetím čtení. Rozhovor s prezidentem světové asociace soudních exekutorů tady opět přečtu ve třetím čtení. Mohl bych to tady uměle natahovat, ale já to prostě neudělám. Ale je to podstatné, aby to tady zaznělo, protože vím, že se tady vždycky odvolávalo na prezidenta slovenské exekutorské komory jako na krásný příklad. Mimochodem, teritorialita v podobě, jak je to navrženo kolegy Piráty, funguje jenom v Maďarsku a na Slovensku, abychom si řekli.

Co je tam ale zajímavé, je zastavování marných exekucí, které se občas do médií dostávají nespravedlivě, podle mne neférovým popisem, že tam snad něco exekutoři dostávají. K tomu bych tady chtěl říct pár vět, zase detail řeknu ve třetím čtení, prosím pěkně. To je podle mě jeden z mála návrhů - a jsem rád, že jsou pod tím podepsáni představitelé sedmi klubů z devíti - který není černobílý. Něco pomůže dlužníkovi, zastaví, něco dá věřiteli, a to nikoli v podobě finančních prostředků, ale slevě na dani. To znamená, že odliší seriózní věřitele od těch neseriózních a něco dá exekutorovi, v této chvíli ve výši 30 % hotových nákladů. Já jsem slyšel pozměňovací návrh kolegy Lukáše Koláříka - pětkrát 750 korun, který by to tedy sjednotil s "milostivým létem". Já to rád podpořím. To byla reakce na ten pozměňovací návrh.

I ve třetím čtení rád vysvětlím, kdo to zaplatí, proč to zaplatí stát, kolik na DPH vybral za 20 let, kdo před 20 lety tady hlasoval pro zákon řešící exekutory, abychom si to připomněli. Aby to nevypadalo tak, že jsme tady dvakrát neprobírali exekuce, tak to někdy ze strany opozice vypadá, že snad to tato vláda zdržuje. Já za sebe musím říct, když se podíváte do historie, je tam jasně vidět, kdy to vzniklo, kdy byl ten největší Klondike - kolem roku 2010. A od roku 2014 se to kultivuje.

Já se teď dostanu k pozměňovacímu návrhu, proto jsem o tom mluvil, k zastavování marných exekucí, který také nebudu popisovat podrobně. Zase si to nechám na třetí čtení. Takže se, kolegové, můžete těšit.

Je tam pozměňovací návrh pod číslem 7425. Mám pocit, že se k tomu přihlásí Marek Výborný, který upřesňuje, kdy vlastně začínají ty tři roky. To znamená, že tam to "zahájených před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona po dobu tří let" se mění na "ve kterých usnesení o nařízení exekuce nabylo právní moci", aby bylo úplně jasně identifikované, kdy ty tři roky a od kdy běží. Stejně tak se tam upřesňuje, že je-li exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, tak mu náleží odměna včetně DPH. Tím se dostáváme zase k DPH, kde mojí snahou je, aby se to dalo do nižší sazby. To je tedy pozměňovací návrh pod číslem 7425.

A pak tady máme věc, kterou jsme s kolegou Markem Výborným chtěli načíst už na ústavně-právním výboru. Bohužel vypadl ten nosič, což byl takzvaný sněhulák, a to je takzvaná humanizace mobiliárek. Zase podle mě to směřuje na to, že to ti lidé uvidí hned. Ono to také vzbudilo určitou vášeň i u věřitelů, takže i tady je to výrazně pomoc dlužníkům, to je potřeba si říct. Proto jsme to ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti udělali tak, aby se to předělalo a ten nosič byl tedy aktuální tisk 7155.

Stručně řeknu, a pak se k tomu přihlásím pod číslem 7402, že jde v zásadě o čtyři základní věci. Já je pak možná podrobněji popíšu v podrobné rozpravě.

Povinnost exekutorů nahrávat telefonní hovory, aby nedocházelo k určitým nejasnostem, kdo co jak řekl, kdo co koho někam tlačil a podobně. Tam přesně potom popíšu, jakým způsobem, jak je to míněno, jakých telefonů se to týká, aby se to neobcházelo, a podobně

Zákaz exekuce prodeje movité věci u zvlášť zranitelných osob. To si myslím, že je ta základní podstata. Chceme tím říct, že bychom neradi a nechceme, aby mobiliárky běžely u rodin a v domácnostech, kde zcela očividně a dopředu je celkem jasné, že cílem není prodej těch movitých věcí, to je přece úplně jasné, ale kde cílem je vytvoření určitého tlaku. Když tam prostě pobíhají ti lidé... Teď ještě vůbec... To jsme psali ještě před koronavirem. Teď to má samozřejmě ještě větší nároky a větší emocionální nádech. V té chvíli se samozřejmě z toho prodeje nic nezíská, to znamená, je to určitý tlak. Takový dlužník si znovu a rychle půjčí a je zase v tom systému zpátky, kde byl. Vyplatí jednoho exekutora, jednoho věřitele, vznikne mu nový věřitel, samozřejmě za horších podmínek. Klasika.

Potom je součástí tohoto pozměňovacího návrhu pozastavení exekuce prodeje movité věci při minimální souběžné srážce z příjmu. Opět se k tomu potom nějakým způsobem přihlásím a detail řeknu ve třetím čtení. To už říkám asi podesáté, jenom aby bylo jasno, že to skutečně chci velmi zkrátit. Ale nemůžu to úplně přejít jako kolega Navrkal, který řekl, ať si to přečteme. Prostě od toho je tady to projednávání, to se na mne, kolegové, nezlobte.

Poslední, čtvrtá kapitola z pozměňováku je omezení souběhu více mobiliárních exekucí. Tolik tedy pozměňovací návrh číslo 7402.

A pak jsou tam ty další pozměňovací návrhy, o kterých mluvil kolega Výborný, to jest zkrácení účinnosti, což je pozměňovací návrh 7426. To chceme udělat v této chvíli proto - a máme z Ministerstva spravedlnosti zpětnou vazbu - že v případě, že bychom schválili nějaké věci, které by byly komplikovanější na implementaci, tak přece jen v rámci legtechu je možné ve třetím čtení změnit datum, ale je potřeba, aby to bylo načteno, takže to je od 1. ledna 2022.

A pak možnost dlužníka získat elektronický spis - to také tady představil kolega Marek Výborný.

To jsou ty pozměňovací návrhy. Jak vidíte, jak jsem řekl, jsem jako vstřícnost sama, ale zase není možné o tom neříct vůbec nic. Takže celou řadu věcí jsem si nechal na třetí čtení. Tam s tím, prosím, počítejme, protože to je fakt složitá materie a je potřeba, abychom se o tom bavili. To není možné říct: za pět minut to končí, tak se o tom nebavme. Jo, tak to potom... Já zase proti tomu říkám, neberte si pauzy, pojeďme normálně dál. To znamená, že tohleto nás čeká ve třetím čtení. Já jsem rád. Je to další pokračování těch věcí, kultivace prostředí exekucí a insolvencí. Koneckonců před chvilkou jsme měli dětské dluhy a narovnáváme tím, a to chci podtrhnout, to, co se tady nakumulovalo z minulosti, prosím pěkně. Z minulosti! Nikoli co udělala tato nebo předchozí vláda. Já vám děkuji pro tuto chvíli za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a naprosto souhlasím, že třetí čtení je určené k tomu, abychom si podrobně rozebrali jednotlivé pozměňovací návrhy. A nyní prosím paní poslankyni Valachovou, ale já ji nevidím. V tom případě.... Běží. (Paní poslankyně vbíhá do sálu.) Tak, paní poslankyně Valachová doběhla, jinak by se jí přihláška posunula na konec řady přihlášených řečníků. Prosím, paní poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP