(18.40 hodin)
(pokračuje Válková)

Ve vztahu k insolvencím se respondenti vyjádřili jednoznačně pro zachování jasně daných povinností dlužníka a sociální pracovníci se obecně přiklánějí k podmínce minimální úhrady dluhů ve výši 30 %, se kterou se pracovalo samozřejmě už v různých variantách našich novelizací. Nižší než tento poměr vnímá (jako) správné pouze 18 % z nich. V případě vysokých dluhů, kdy by dlužník neuhradil ani 5 %, se opět tři čtvrtiny těchto pracovníků, o jejichž fundovanosti nemám pochybností, přiklání k tomu, že by prodloužení doby trvání oddlužení mělo trvat - teď se budete divit - více než pět let. Šlo o 400 sociálních pracovníků a sociálních kurátorů.

Tím nechci zpochybnit to, na čem jsme se dohodli, ale podklady, které dostávám, ukazují i na to, že takové chování, to znamená zadlužování se, aniž mám na to prostředky, se generačně dědí, přechází z jedné generace na další, pokud zde není nějaký razantnější limit, reakce, a to si myslí 95 % sociálních kurátorů a sociálních pracovníků. Vycházím z toho, co sami zveřejnili.

Já jsem byla velmi překvapená a musím říci, že si myslím, že bychom i tohle měli vzít v úvahu, čímž nechci zpochybnit schvalování tohoto tisku, nicméně není dobré, abychom si tady nalhávali, že naše novela strašně dobře zapůsobí na změnu chování dlužníků. Pokud by byla nastavena příliš benevolentně, my si sesbíráme volební body, nicméně ve výsledku samotným dlužníkům a jejich dětem nepomůžeme, nebo zřejmě nepomůžeme, jak tvrdí ti, kteří mají - a jsou za to i placeni a jsou profesně dostatečně vybaveni - za to, aby jim pomáhali. Prostě můžeme je utvrdit v tom, že dluhy se vlastně dělat vyplatí.

Tomu samozřejmě odpovídají... já jsem si ještě vytáhla další podklady, které jsem dostala, ke kterým už jsem skeptičtější. Protože víme, že když se třeba zeptáte na ulici někoho, jestli by se měl znovu zavést trest smrti, tak vám řekne každý druhý občan, že ano, přestože jsme vázáni evropskými úmluvami a máme spoustu závazků, že to ani nelze, tak tady jsem taky skeptičtější. Ale přesto si dovolím ocitovat jednu věc, kterou bychom jako ti, kteří reprezentují občany České republiky, měli vědět: "Lidé by měli utrácet jen peníze, které již mají, a neměli by se spoléhat na budoucí příjmy." S tímto názorem souhlasí přibližně čtyři z pěti Čechů, což je prezentováno podle šetření výzkumné agentury STEM/MARK a uvedla to CNN Prima News. Samozřejmě se názory liší. Klasicky sociodemografické charakteristiky - věk, je tam vzdělání jako jeden ze statisticky relevantních ukazatelů. Mladí lidé řeší případné potíže se splácením svých dluhů mnohem snadněji než senioři, také vzdělanější lidé a méně vzdělaní mají rozdíly. Ale čtyři z pěti je poměrně významný faktor.

Zvažované zkrácení oddlužení na tři roky by podstatně zvýšilo počet lidí, kteří by byli ochotni se zadlužit, dluhy nesplatit a žít po dobu oddlužení z nezabavitelného minima, to si taky myslí naše veřejnost. Čili musíme vzít v úvahu i něco jiného než sbírání politických bodů, ale také to, že reprezentujeme lidi, kteří ve své většině mají obavy, abychom nevychovávali k nezodpovědnosti a řekněme k určité ekonomické lehkomyslnosti hlavně nastupující generace, to znamená mladé lidi, kteří velmi "chytře" si budou myslet, že takhle se dá žít a že by to mohl být životní styl.

Naprostá většina lidí v tom výzkumu by sama nebyla dluhy ochotna odpouštět ani svým známým a podporuje i důsledné vymáhání dluhů. A jak říkám, i když jsou to vysoká procenta, 78 % souhlasí s tím, že by se měly utrácet jen peníze, které máme, a tak dále, já je dál nebudu číst. Ty výzkumy jsou obsáhlé, jsou tady k dispozici u mě. Možná že někteří z vás je dostali. Já jsem si říkala, že je důležité, pokud tady o tom nikdo přede mnou nebude mluvit, takže - já se dívám na hodinky, no, to nevím, tedy zrychlím svůj výstup - nicméně by bylo dobré - já vím, že mám čas, že letí - na druhé straně si myslím, že je třeba, abychom věděli, co si myslí veřejnost, a hlavně, co si myslí ti, kteří se starají o lidi, kteří mají velké problémy.

A teď ještě jedna věc, možná je trošku překvapivá, ale já se potom samozřejmě přihlásím v podrobné rozpravě k pozměňovacímu návrhu, který jsem tam vkládala a který vím, že tady koloval u opozičních i koaličních poslanců. Několikrát jsem ho četla a došla jsem k závěru, že přece jen by bylo dobré udělat takovou pojistku. Pozměňovací návrh se týká záloh, a konkrétně jde o to, aby... nebo: reaguji tím návrhem na to - ten návrh samozřejmě byl připravený těmi, kteří jsou na druhé straně, to znamená vymáhají dluhy, a asociací, která se na tom také podílela - jde o to, aby v určitých případech bylo až na zákonem stanovené výjimky stanoveno, že ihned po zahájení exekučního řízení zde dojde na zálohy na náklady exekuce, kdy se v tom návrhu zakládá nárok exekutora na složenou zálohu a takzvanou další zálohu po třech letech exekučního řízení, a povinnost oprávněného, tedy věřitele, nést náklady exekuce v případě, že bude exekuce zastavena, a jsou tam příslušná ustanovení.

Čili je to taková určitá pojistka, aby se nestalo, že se vůbec nebudou věřitelé v případě, že bychom to novou zákonnou úpravou přehnali, obracet na exekutory, a v podstatě by došlo k situaci, kterou velice dobře znám z vlastní zkušenosti jako předsedkyně bytového družstva, když jsme v devadesátých letech marně hledali někoho, kdo by naši bagatelní pohledávku vymohl, to za prvé. A za druhé, máme tady spoustu svépomocných firem vymáhacích, které by se toho rády ujaly, ale myslím, že k této praxi bychom se neradi vraceli.

Koneckonců i sama důvodová zpráva přiznává, že v současné době existuje možnost soudního exekutora požadovat zálohu na náklady exekuce. V praxi se nevyužívá. Právě je třeba uložit oprávněnému možnost zálohu na exekuce stanovit přímo a k exekučnímu postihu majetku by se přistoupilo teprve poté, co by oprávněný prošel příslušným úředním postupem - soudním, správním, exekučním.

Myslím si, že v tomto ohledu návrh, který je vložen pod číslem 7435, je alternativou, ke které můžeme přihlédnout ve třetím čtení, až budeme zvažovat, jaký celkový výsledný tvar bude novela mít. A současně vím, že už nemám čas s dalšími body vás seznámit, ale je to vložené v systému. Samozřejmě se domnívám, že bychom tím předešli některým rizikům, která jinak rozhodně podle mého přesvědčení hrozí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP