(18.30 hodin)

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych také já - nejenom tedy za sebe, ale za poslanecký klub sociální demokracie - řekla stanovisko k projednávanému tisku. Exekuce jsou záležitost, kterou se dlouhodobě nedaří vyřešit tak, aby odstranila nepalčivější problémy v exekuční praxi. Určitě jsme po dobu naší vlády řadu věcí vyřešili k lepšímu, nicméně je tady dluh z minula, který nám chybí splatit.

Já sama a za sociální demokracii bych chtěla říct, že náš program je formulován do programu Druhá šance, což je poctivé placení dluhu, ale konec dlužnímu otroctví. Tohohle se držíme ve všech bodech. Víte, že to říkám dnes na Sněmovně už podruhé po zákazu dětských dluhů. Nicméně dnešní odpoledne se týká právě témat spojených s exekucemi a přejdeme, tedy možná někteří, i k dalšímu bodu, kterým je oddlužení a insolvenční zákon.

Také bych se připojila a přihlásila s návrhy, které jsme z hlediska účinnosti spojili v pozměňovací návrh, který tady představoval kolega Kolářík. Osud tohoto návrhu je takový, že počátek se datuje do společného poslaneckého návrhu, kterým jsme usilovali o pravidla místní příslušnosti soudních exekutorů, to znamená naplnit filozofii, která byla na počátku, a sice to, aby exekutor znal svého dlužníka, dokázal účinně vést exekuci a vymoci tak co nejvíc pro věřitele, aby taková exekuce byla rychlá a účinná. To je filozofie tohoto návrhu.

Jsou tam další věci, které se týkají zastavování bezvýsledných exekucí. Zase: ano, poctivé placení dluhu, ale ne dlužní otroctví. To znamená: nechceme tady dluhy, které ještě přetrvávají z dob předchozí hospodářské krize, notabene když lidé, kteří jsou v dluhové spirále doposud, budou možná čelit v nejbližších měsících zhoršené ekonomické a sociální situaci v důsledku pandemie. Jsme tedy, dá se říct, ne na počátku, ale možná už jsme v ekonomické pandemické krizi.

Z tohoto důvodu je načase se s těmi starými hříchy, dluhy a dluhovými spirálami vypořádat, udělat černou čáru a dalšími opatřeními zabránit tomu, aby se lidé dnes znovu dostali do dluhových pastí. Proto pokládám za klíčové v našem pozměňovacím návrhu také to, že chceme, aby se nejprve platila jistina a potom příslušenství.

Stejně tak naopak nechceme, aby se předmětem exekucí mohly stávat takzvané bonusy, což je záležitost daňová, ale má podporovat děti a rodinu, nikoliv tedy být příčinou možného dalšího zadlužení. Řada věcí, které jsme původně navrhovali, už byla schválena, zmíním chráněný účet a ochranu nezabavitelných částek, které jsme z těchto pozměňovacích návrhů vyňali, aby byly rychleji schváleny.

Zákaz dětských dluhů jsme projednali a poslali do posledního čtení před několika desítkami minut. Takže jsem ráda za to, že dnešní odpoledne naplňuje to, co jsem slibovala na začátku tohoto týdne za poslanecký klub sociální demokracie, a sice že uděláme všechno pro to, aby pravidla pro to, aby lidé měli šanci vyjít z dluhových pastí, schválíme a že nedovolíme, aby další lidé se takto masivně, jak se stalo při poslední hospodářské krizi, v ekonomické pandemické krizi do takových nezaviněných situací dostávali. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Juchelka v obecné rozpravě, připraví se paní poslankyně Válková.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já jenom jako zmocněnec, který byl zmocněn výborem pro sociální politiku, který tady tento tisk projednal 3. února na svém zasedání, mám za úkol ctěné Sněmovně doporučit, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona pod sněmovním tiskem 545, takže takto činím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, nyní paní poslankyně Válková a připraví se pan poslanec Marek Novák.

 

Poslankyně Helena Válková: Milé kolegyně, milí kolegové, vážený pane předsedající, to, co zde mělo být obecně zásadně řečeno, řekl předřečník, pan poslanec Nacher. Přesto si dovolím ještě uvést pár důležitých věcí, protože tady samozřejmě stojím i v roli zmocněnkyně vlády pro lidská práva, která má na starosti ne vyloženě sociálně vyloučené lokality - o to se dělíme s Ministerstvem pro místní rozvoj a jeho speciálním odborem. Nicméně často řešíme problémy lidí, kteří se obracejí na vládu s tím, abychom už konečně schválili zákonnou úpravu, která bude spravedlivější vůči těm, kteří se částečně dostali do problémů - částečně, zdůrazňuji - za které nemohou. O tom tady byla již řeč.

V souvislosti s přípravou, která probíhala velmi turbulentně - víte, že sami jsme nemohli najít pořád ten optimální vzorec - i já mám obavu, abychom tím, že schválíme tisk, který je svým způsobem revoluční, nedocílili v některých směrech kontraproduktivního účinku, totiž že by přestalo docházet k vymáhání bagatelních pohledávek. Právě proto je dobré, abychom si ještě předtím, než posuneme tento tisk - což doufám, že posuneme - do třetího čtení, abychom si některé věci uvědomili.

S ohledem na to, že také spolupracujeme s řadou nestátních neziskových organizací, vám jednu z těch zpráv, které jsem dostala a která mě právě upozorňuje na to, že to, co se na první pohled zdá všeobecně - nejen, jak tady zaznělo - politicky korektním a naším závazkem a dluhem vůči lidem, kteří jsou v oddlužení, může mít i některé účinky, které byste sami neřekli.

Kdo nám takovéhle informace postupuje? Překvapivě je to nestátní nezisková organizace, která si udělala průzkum mezi sociálními pracovníky a sociálními kurátory. Většinou se starají třeba o podmíněně propuštěné a odsouzené k výkonu trestu. Garantují prostě každému občanovi, který se ocitl v tíživé situaci, minimálně analýzu jeho situace, a když to jde, tak samozřejmě i pomoc, ale posuzují jeho situaci komplexně. To znamená nejenom dílčí aspekt, že je v dluhové pasti, ale i to, co je významné pro jeho další život. Oni napsali - a teď je to citace: "Sociální pracovníci a sociální kurátoři nevyhodnocují dluhy jako samostatnou problematiku klienta. V rámci spolupráce s klientem na řešení jeho situace klientovi závazky mapují, spolu s klientem je vyhodnocují, zasahují do těchto dluhů a omezují je. Ale to, co je podstatné, dělí je na ty zodpovědné a nezodpovědné." Čili díky komplexnímu způsobu sociální práce dochází k mnohem lepšímu nastavení řešení klienta v situaci, včetně řešení dluhu. Více než tři čtvrtiny - je to skoro 77 % - sociálních pracovníků a sociálních kurátorů v průzkumu uvedlo, že řešení dluhů zahrnuje přímo do své práce s klientem více než 90 % čili vnímá řešení zadluženosti jako zásadní potřebnou aktivitu pro nalezení řešení adekvátních změn v klientově životě.

Já většinou mluvím spatra, tohle čtu, protože, když cituji nebo uvádím informace z výzkumů a průzkumů, rozhodně nechci obsah zkreslit nepřesnou interpretací, respektive memorováním toho, co jsem si zapamatovala.

V dlužnících bychom měli podporovat odpovědnost a poctivý přístup ke splácení. Teď to přijde: Jen tak si budou uvědomovat reálné příčiny svého zadlužení a mohou vystoupit z bludného kruhu svých dluhů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP