(Schůze byla zahájena v 9.01 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 84. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Na začátku jako tradičně vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili, a tím pádem se odprezentovali, případně mi řekli, kdo bude hlasovat s náhradní kartou.

Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny na základě žádosti 42 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou dne 11. února tohoto roku.

Na úvod bych připomněl, že dnes je 19. února a narozeniny má pan místopředseda Vojtěch Pikal, takže všechno nejlepší, Vojto. (Potlesk.)

Teď se pustíme do určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Víta Rakušana a poslance Tomáše Vymazala. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na určení ověřovatelů této schůze? Nikoho nevidím, že by se hlásil. (Gonguje, v sále je jen 61 poslanců.) Já musím ještě chvíli vyčkat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navržené ověřovatele? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno je 80 poslanců, pro 78, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 84. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Víta Rakušana a Tomáše Vymazala.

 

Pro pořádek konstatuji, že všichni poslanci, kteří nejsou přítomni ani omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Dnes zasedáme opět v redukovaném formátu.

Z členů vlády se omlouvají: Marie Benešová - pracovní důvody, Jana Maláčová - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Tomáš Petříček do 10.30 - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Alena Schillerová - pracovní důvody.

Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 84. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Sněmovna rozhodne pouze o pořadu, uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Nevidím nikoho, kdo by v této fázi vystupoval s přednostním právem. Přivolám opět kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro navržený pořad této schůze? Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno je 83 poslanců, pro 63, proti 14. Návrh byl přijat. Já vám děkuji, pořad schůze byl schválen.

 

Nyní přistoupíme k jedinému bodu pořadu a tím je

 

1.
Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky
k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 966/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme zahájili 10. února na 79. schůzi, kdy jsme přerušili rozpravu. Poprosím pana ministra Karla Havlíčka a zpravodaje garančního výboru Petra Dolínka, aby zaujali svá místa. Připomínám, že návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 966/4, který byl doručen dne 26. listopadu 2020, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 966/5.

Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Paní poslankyně Langšádlová vypadá, že je připravena pokračovat ve svém vystoupení. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane ministře (Havlíčku), jste tady dnes jediný. Respektujeme, že je vláda.

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, já jsem tady minule hovořila poměrně dlouho o důvodech, proč si myslím nejenom já, ale i zástupci pěti demokratických stran po mé pravici, že by do tendru nemělo být přizváno ani Rusko, ani Čína a že je ale ještě spousta dalších důvodů, proč by mělo být přerušeno projednávání tohoto zákona. Všechny ty otázky, které zde byly nastoleny nejenom mnou, ale mnoha mými kolegy, nejdříve musí být vyjasněny.

My jako TOP 09 nejsme proti jaderné energetice, ale tento tendr má již tolik černých puntíků, že si myslím, že by bylo lépe ho zastavit. A protože vypsání tendru naprosto přímo souvisí s projednáváním toho zákona, tak já navrhnu jeho přerušení, ale předtím vám ještě zopakuji to, proč budu navrhovat přerušení.

Co je naprosto zásadní pro úspěch projektu, jako je výstavba jaderné elektrárny? Široký dlouhodobý konsenzus. Tato stavba, největší investice za posledních třicet let, se bude realizovat, když to půjde hodně dobře, v budoucích 15, 17, 18 letech. I z toho je zřejmé, že souvislosti s touto stavbou zasáhnou další čtyři, pět, vlád. Právě proto je nesmírně důležitý ten široký politický konsenzus. A ten tady v tuto chvíli nemáme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP