(9.10 hodin)
(pokračuje Langšádlová)

Chtěla bych zdůraznit, že předsedové stran SPOLU včera napsali dopis, a to dopis členům Bezpečnostní rady státu, ale i ředitelům zpravodajských služeb, a na vědomí i tripartitě, která se k otázce vyjadřovala.

V tomto dopise znovu opakujeme i to, o čem hovořil pan vládní zmocněnec Míl, to znamená otázku, že i tři dodavatelé z demokratických zemí umí postavit jadernou elektrárnu, že naopak ve chvíli, kdy budeme pokračovat nastoleným směrem, čelíme velkému ohrožení, že budeme mít jednu nabídku, a to nabídku Rosatomu. O tom několikrát mluvil i pan ministr zahraničí Petříček. Proč? Protože Rosatom je de facto státní agentura provázaná se státním rozpočtem Ruské federace a je tam i jasná personální provázanost s lidmi, kteří jsou na sankčních seznamech, s poradci prezidenta Putina, s členy FSB, a toto je opravdu velkým rizikem.

Dalším důvodem je i to - a to také předsedové stran zmiňují - že na otázku panu vládnímu zmocněnci "Mělo by případné neoslovení těchto firem zásadní vliv na cenu projektu?" odpovídá: "Na cenu projektu má zásadní vliv dostatek času na předložení závazných nabídek a dále celková organizace a kvalita přípravy a provedení výběrového řízení podle mezinárodně uznávaných, standardně aplikovaných postupů."

Nedostatek časového prostoru, to je jedna z věcí, která také není ještě zcela vyjasněná a která nám hrozí. Je potřeba říci, že tento nedostatek časového prostoru by výrazně hendikepoval i české firmy, které by chtěly participovat na tomto významném projektu. Nedostatek časového prostoru povede s ohledem na potřebu vytvoření si značných rezerv na straně dodavatele k předložení závazných nabídek navýšených o desítky procent. Takže je jasné, že pokud by tak, jak to bylo původně zamýšleno, na zpracování nabídek bylo pouhých sedm měsíců - byť vím, že pak se hovořilo o měsících dvanácti - tak hrozí to, že cena by zkrátka byla vyšší. Standardním časem je tedy opravdu minimálně 10, 12 měsíců.

Takže z toho, co jsem tady říkala, jasně vyplývá, že dodavatelé ze tří demokratických zemí, kteří by podle našeho názoru měli být osloveni, by byli dostatečnou konkurencí, vytvořila by se dostatečná konkurence. A stejně tak je velmi důležité, aby bylo dostatek času na přípravu projektu.

Co je dále nevyjasněno? Dále není vyjasněno financování. Něco jiného bylo řečeno na vládním výboru, něco jiného bylo dvakrát změněno ze strany pana vicepremiéra v den zasedání s předsedy politických stran, bylo hovořeno o stoprocentním financování státem, a to v situaci, kdy například včera byl schválen schodek státního rozpočtu jenom pro letošní rok po schodcích let minulých ve výši 500 miliard korun.

Je naprosto zřejmé - a upozorňují na to všichni experti - že sestavovat rozpočet v budoucích letech bude nesmírně obtížné a financování projektu jako dostavba jaderné elektrárny je velkou zátěží. Já si nedovedu představit jakkoliv pokračovat v tomto projektu, dokud i tato otázka nebude naprosto jasně řečena. Nejenom řečena, předložena vládou a projednána na půdě Poslanecké sněmovny. Protože je to Poslanecká sněmovna, která projednává státní rozpočet, a je naprosto zřejmé, že dopady toho takového projektu budou opravdu velmi rozsáhlé.

Dále je naprosto zásadní vyjasnit výkupní cenu energie. Výkupní cena energie byla zásadní otázkou i na jednom z podzimních jednání. Na této otázce se zastavil i pan premiér Babiš a řekl, že dokud nebude vyjasněna výkupní cena energie - a to je samozřejmě i v těch záznamech ze zasedání vládního výboru - a nebude garantována, tak nelze v projektu pokračovat. Na to pan ředitel ČEZu Beneš řekl, že on ji nemůže garantovat. Máme-li se bavit o tomto zákonu, tak i tato otázka musí být jednoznačně vládou zodpovězena.

Samozřejmě že jsou i další věci, které bychom si měli vyjasnit. My jsme se žel mohli přesvědčit v posledních měsících, že ne všechny podklady, které ČEZ na jednání předkládal, odpovídají pravdě. Právě proto by všechny ty otázky měly být znovu projednány nejenom na vládním výboru - a já bych chtěla dopředu avizovat, že s kolegy, členy vládního výboru, jednáme o tom, že vyzveme k jeho opětovnému svolání tak, aby tyto otázky byly projednány - ale samozřejmě i na dalším setkání s předsedy politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně.

Tímto způsobem bych vám, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla odůvodnit, proč v tuto chvíli budu navrhovat přerušení tohoto bodu, a to do 15. 5. 2021. Prosím pana předsedu, aby o tomto nechal hlasovat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zazněl procedurální návrh. Zavolám kolegy z předsálí. Současně vás všechny odhlásím, protože jsem zaslechl to známé klepání. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Myslím, že kdo mohl, tak už přišel.

 

Je zde návrh na přerušení tohoto bodu do 15. května 2021.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno je 88 poslanců, pro 30, proti 53. Návrh nebyl přijat. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP