(11.00 hodin)
(pokračuje Langšádlová)

"V zadávací dokumentaci by mělo být zpracováno i to, že dle první prověřovací smlouvy vláda může mít kdykoliv v průběhu projektu, přípravy a výstavby nového jaderného zdroje bezpečnostní požadavky, které je investor povinen zohlednit." Takže máme ošetřeno, že vláda tyto požadavky může mít, podle mého názoru by měla mít, ale nemá. Vůbec nerozumím tomu, proč je od počátku nedeklaruje, a nepožaduje. Jak je možné, že tyto bezpečnostní požadavky jsou vyžadovány, jak je možné, že jsou vyžadovány od ostrahy objektů, ale nikoliv od těch, kteří se podílejí na dodávkách a subdodávkách mnohdy velmi citlivých a klíčových technologií? Jak je tohle možné, nechápu, nerozumím. A rozhodně to není obhajoba bezpečnostních zájmů státu ze strany vlády, pokud tak nečiní.

"Je otázkou, zda pro eliminaci identifikovaných bezpečnostních rizik stačí u vybraných technologických částí požadavek dodání společností registrovanou na území EU, NATO. Opatřit si takovou společnost není komplikovaný problém. Spíše by se mělo pracovat s tím, kdo je konečný vlastník" - založit firmu, jakoukoliv firmu na území členských států Evropské unie, NATO opravdu není problém, to samo o sobě není garancí, proto tento přístup je naprosto nedostatečný i v této oblasti pro obhajobu bezpečnostních zájmů České republiky - nebo kdo je producent dané technologie. Navrhujeme proto dikci v tomto ohledu v zadávací dokumentaci změnit, respektive zpřesnit." I toto je velmi závažná výhrada. Zase požadujeme, aby toto bylo garantováno, že bylo postupováno, že jsou požadovány i na ty ostatní dodavatele, subdodavatele, a vlastně ty prověrky, abychom věděli, že to nebude muset mít jenom ostraha objektu, ale zejména ti klíčoví dodavatelé, subdodavatelé, kteří se budou dostávat ke klíčovým a citlivým informacím. "Dále dáváme na zvážení v případě formulací, které odkazují na osoby kontrolující dodavatele či subdodavatele, nenahradit formulaci osoby kontrolující formulací či nerozšířit o formulaci ve smyslu osoby schopné prosadit na rozhodování dodavatele či subdodavatele.

V ustanovení 24.4 v písmenu b) považujeme za správné nahradit dodavatel slovem subkontraktor."

Dámy a pánové, mohla bych takhle pokračovat. Nicméně to, co jsem vám tady přečetla, je natolik závažné, dosvědčující, že v zadávací dokumentaci je opravdu mnoho chyb, které se týkají bezpečnostních zájmů státu, které si stát sám stanovil. Nejsou promítnuty. Říkali jsme si ze sedmnácti pět, zbytek ne. Jsou tam připomínky k chybnému postupu podle zákona číslo 29 a), zákona o zadávání veřejných zakázek. Říkali jsme si, že tento postup by mohl být zpochybněn ÚOHSem, Evropskou komisí, soudy. Říkali jsme si, že vylučovat v průběhu či na konci je velké riziko, nejenom riziko pro uchazeče, ale především pro český stát. Tímto postupem by český stát vystavil sám sebe arbitráži, dalším sankcím. Říkali jsme si, že nebyly splněny ani požadavky na kybernetickou bezpečnost. Takto bych mohla pokračovat.

Vyzývám vás tady, pane vicepremiére - těch výhrad je opravdu řada, je tady vážné podezření, že nebudou naplněny bezpečnostní zájmy státu, že nejsou splněny ani ty požadavky, které si, a především, já nemluvila o něčem, že my chceme něco navíc jako opozice, já nemluvila o čemkoli, neřekla jsem jedinou větu a jediný požadavek, který bychom my, jako demokratická opozice, chtěli navíc - chtěla bych vás jenom poprosit, požádat a vyzvat, abyste splnili bezpečnostní požadavky, které si sám stát ve svých usneseních přijal. Není to nic navíc, není to nic od opozice. Jenom prosím plňte to, k čemu jste se vy sami zavázali.

Pane vicepremiére, moc vás prosím, abyste nás v Poslanecké sněmovně seznámil se všemi dokumenty, abyste svolali vládní výbor, abyste se znovu sešli s předsedy stran, protože ten postup není v pořádku. Vždyť jenom to, co jsem tady říkala, kdy se mění zadávací dokumentace v průběhu času, ve chvíli, kdy už státní subjekty ji posuzují, a mnoho dalších úplně konkrétních výhrad. To, z čeho jsem četla, není něco, co bych si já napsala, je to dokument zpracovaný experty klíčových bezpečnostních institucí, který podepsal místopředseda české vlády, váš kolega. Pro mě je nepochopitelné to, že toto s větším nasazením a aktivitou neřešíte. A tak bych vás k tomu ještě jednou, pane vicepremiére, chtěla vyzvat a poprosit o to, abyste nehazardoval s našimi bezpečnostními zájmy.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni. S faktickými poznámkami nyní budou reagovat poslanec Jaroslav Holík, poté poslanec Jan Lipavský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Dobrý den. Vážený pane předsedající, dovolte, abych vaším prostřednictvím poděkoval za dvouhodinový projev, který nikdo s výjimkou mne tady asi neposlouchal, kolegyně Langšádlové. Kolegyně už v úvodu naznačila odklon od jádra, že to bude bezpečnost naší země. Já nevím, ale před týdnem jsme zažili tady black Krieg (blackout?), kdy řada západních zemí - Švédsko, Německo, Rakousko - byla téměř bez proudu a naše atomové elektrárny jim pomáhaly. Podobnou situaci prožívá teď Texas.

My totiž pod heslem bezpečnosti vyřazujeme některé uchazeče, já pamatuju, ano, v minulosti bylo taky něco podobného. Chtěl bych vyzvat: Dejme prostor konkurenci, ať vyhraje nejlepší, ať vyhraje ten, který dá největší prostor zapojení českých firem. Uvědomme si, že naše republika nebo naše strojírenství má dostatek odborníků, a v oblasti sekundáru jsme špička na světě.

A co se týká bezpečnosti. České atomové elektrárny nakupují uran na světové burze, takže ne že bychom byli na někom závislí. V současné době u nás pracuje šest bloků typu Voroněž, pracují bez problémů. Jediný problém byl u Temelína, kdy jsme nakupovali palivo od Westinghouse. Takže nechme, já v tom nevidím žádnou bezpečnost. A zeptal bych se: Co teď s těmi šesti bloky v rámci bezpečnosti uděláme? Odstřelíme je? Dámy a pánové, nezlobte se na mě, myslím si (Předsedající: omlouvám se, čas vypršel.), že opravdu musíme dát prostor nejlepšímu dodavateli.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dále vystoupí poslanec Jan Lipavský s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Dovolím si zareagovat na projev poslankyně Langšádlové. Mně z toho vyplývá, že pan vicepremiér přišel o politickou podporu pro jádro, jak o tom opakovaně hovořil, a že jednoznačně nezvládl bezpečnostní otázky, protože jinak bychom zde dneska nestáli. Uvědomme si prosím, že toto je mimořádná schůze, mimořádně svolaná.

A ačkoliv proběhla nějaká schůzka, pane vicepremiére, s předsedy politických stran, z té schůzky nejsou žádné závěry a není vůbec jasné, jak plánujete postupovat. Věřím, že budete dnes vystupovat, protože během toho posledního projednávání se tak nedělo, a že alespoň zkusíte nějakým způsobem tady nastínit, jak postupovat dál. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP