(11.10 hodin)
(pokračuje Lipavský)

Jinak paní poslankyně Langšádlová řekla velice důležitou otázku, kolik stojí naše suverenita, kolik stojí naše bezpečnost, geopolitická bezpečnost. Tuto otázku si opakujme, tuto otázku si klaďme.

A ještě využiji zbývající čas. Pan poslanec Holík zde hovořil o tom, že nakupujeme uran na světových burzách - to je naprostý nesmysl, tak to není. Existují dvě společnosti, které mohou dodávat palivo do jaderných elektráren, které je umí vyrobit, možná jich je víc, ale v principu Česká republika využívá, nebo ČEZ využívá, dvě společnosti. Jedna z nich je Tvel, ta patří do ruského systému, druhá z nich je Westinghouse, to jsou Američané. Není pravda, že byl problém jenom s Westinghousem, byl problém i s ruským palivem, ale byly to problémy technického charakteru, které se během dodávek vyřešily. Samozřejmě jde o to, jakým způsobem jsou tam namíchány některé ty látky, jaké jsou používány materiály. Ale výhoda jaderného paliva je, že si ho můžete naskladnit...

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, vypršel čas, pane poslanče. (Pan poslanec Lipavský: Děkuji.) Ještě bude faktická poznámka pana poslance Jana Zahradníka, potom jsou s faktickými přihlášeni pan předseda Vojtěch Filip, pan předseda Vítězslav - Vlastimil Válek, omlouvám se, v tomto pořadí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Paní kolegyně Langšádlová tady mluvila o bezpečnosti. Měla na mysli snad i bezpečnost z hlediska účasti ruských nebo čínských firem na tom tendru.

Já bych chtěl ještě zmínit jiný význam slova bezpečnost, a to je energetická bezpečnost. Musíme si uvědomit, že naše země musí být energeticky soběstačná a bezpečná. Připomeňme si, že je zde v plánu odejít od uhlí neboli zavřít všechny uhelné elektrárny. Uhelná komise navrhla termín 2038, ale je známo, že ve vládě se rodí jakási opozice proti tomuto návrhu, dávají se dohromady ministři, kteří by chtěli prosadit ukončení uhlí u nás v roce 2033, ČSSD koketující se Stranou zelených, ale bohužel i někteří kolegové pana ministra Havlíčka z hnutí ANO. Takže pokud by k tomu došlo, bude se jednat o naprostou nezodpovědnost a hazard s naší energetickou bezpečností. Obnovitelné zdroje nás samozřejmě nezachrání. Dá se vymodelovat situace, ke které by došlo, kdybychom v roce 2034, tedy po zavření uhlí, měli předpokládané obnovitelné zdroje, které Komora OZE chce navrhovat. Naše spotřeba by byla uspokojena na dva dny například v listopadu, pokud by byly podobné podmínky, jako byly v listopadu loňského roku, i v listopadu roku 2034 po zavření uhlí. Obnovitelné zdroje nejsou tak čisté, jak se myslí, jejich výroba i jejich likvidace je zatížena velkou uhlíkovou stopou. Jádro: mluvil jsem tady minule o podpoře ze strany Nizozemí, můžeme doufat v podporu Švédska, ale také Polsko chce stavět nové jaderné zdroje. Tam bychom se měli obracet, ucházet se o pomoc v boji proti Evropské komisi za to, aby jaderná energie byla vnímána jako energie čistá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, čas, děkuji za dodržení. Pan předseda Vojtěch Filip, prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, paní a pánové, já si dovolím ve svém vystoupení připomenout § 95 našeho jednacího řádu. Třetí čtení návrhu zákona lze zahájit nejdříve za 14 dní od doručení a tak dále a ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravy legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě podat návrh na opakování druhého čtení. A mohl bych pokračovat. Proč to čtu? Protože to, co tady zažíváme, je typická obstrukce.

Obstrukce je součást každé parlamentní práce a každý jednací řád na ni nějak pamatuje. Náš legislativní proces trvá běžně šest měsíců. To je doba, po kterou je potřeba projednat zákon v prvém čtení, ve druhém, ve třetím čtení, poslat do Senátu, případně vrátit a dát prezidentovi k podpisu. Absolutně - v ideálním případě trvá takový proces 120 dnů, když sečtu všechny lhůty, které má Poslanecká sněmovna, Senát a prezident. Tento návrh zákona, a proto na to reaguji tímto způsobem, je tady od 11. srpna loňského roku, čili je lež, opakuji, je lež, že by bylo málo času na jeho projednání a že by se jím nikdo nezabýval. Organizační výbor ho přikázal Poslanecké sněmovně, ta garančním výborem určila hospodářský výbor a lhůtu k projednání v prvním čtení jsme dali na 30 dnů. Ta byla dlouho překročena a v listopadu loňského roku projednal tento návrh zákona také výbor pro bezpečnost. Druhé čtení bylo 20. 11. a i tam byla zkrácena lhůta mezi druhým a třetím čtením o sedm dnů na sedm dnů. Garanční výbor 1. prosince projednal závěry druhého čtení a připravil tento zákon do třetího čtení.

My jsme prostě v situaci, kdy se použije obstrukce na tento zákon, přestože - a děkuji panu kolegu Zahradníkovi, že tady připomněl náš spor o to, jestli postavíme nové zdroje a začneme tady řešit naši energetickou bezpečnost bez uhlí a s jiným zdrojem. Takže ta lhůta, kterou jsme si mysleli, že za 120 dnů zvládneme, a krátili jsme proto jako Poslanecká sněmovna lhůty mezi prvním a druhým čtením a mezi druhým a třetím čtením, byla dávno překročena. Ten zákon je tady téměř 200 dnů, čili není pravda, že by na to nebylo dost času. Není pravda, že by na to nebylo dost času, že by to nebylo projednáno a že by se k tomu experti nemohli vyjádřit.

Proto mi nezbývá nic jiného než postupovat podle § 59 odst. 1 a 2 a navrhnout Poslanecké sněmovně, aby každý, kdo tady bude vystupovat, měl právo vystoupení ve třetím čtení nejvýše dvakrát, a to nejdéle na 10 minut. To je můj procedurální návrh, který opírám právě o § 59 odst. 1 a 2 zákona o jednacím řádu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, zazněl procedurální návrh, o kterém dám hlasovat. Já jenom počkám chvíli, protože mají všichni poslanci mít možnost přijít na toto nepředpokládané hlasování do sálu podle naší domluvy. Žádost o odhlášení jsem slyšel, všechny jsem vás odhlásil, prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. (Žádost o vystoupení.) Protinávrh? Můžete dát protinávrh.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nebudu komentovat vystoupení pana místopředsedy Filipa...

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ne, to ani nemůžete, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Lipavský: To udělám ve vystoupení později. Chtěl bych dát protinávrh k proceduře, aby to bylo dvakrát 20 minut, myslím si, že opravdu není namístě, aby se tady bralo poslancům právo se vyjádřit k takto závažné otázce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, nejprve budeme hlasovat, pokud nikdo nebude namítat, o protinávrhu, tedy dvakrát 20 minut, omezení vystoupení. A pokud to neprojde, tak budeme hlasovat o původním návrhu. Ještě je zde další návrh, prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak abychom to měli trošku složitější, dávám návrh na dvakrát 5 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zazněl návrh pana poslance Kubíčka na dvakrát 5 minut, všechny ty návrhy jsou hlasovatelné. Navrhuji, abychom hlasovali nejprve o posledním protinávrhu pana poslance Kubíčka, pak o protinávrhu - počkejte, to je dvakrát 5 minut, potom dvakrát 20 minut a nakonec dvakrát 10 minut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP