(11.20 hodin)
(pokračuje Fiala)

Namítá někdo proti tomuto postupu? Ne, tak budeme hlasovat. Takže první návrh, omezení na dvě vystoupení v délce pěti minut.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 4. Přihlášeno 85 poslanců, pro 56, proti 24. Návrh jsme přijali.

 

Pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane předsedající, já se obávám, že v tomto běžném projednávání zákona, kdy nejednáme v nouzovém stavu ani ve zrychleném způsobu, nelze zkrátit na pět minut řečnickou dobu. Takže asi podávám námitku proti vašemu...

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se domnívám, že lze, a navíc to odhlasovala Poslanecká sněmovna. To si nedovedu představit, proč by to nebylo možné, když jsme se k tomu rozhodli. Teď neříkám svůj názor, ale jako předsedající musím hájit rozhodnutí Sněmovny a pravidla hry.

Přihlášen je pan poslanec nebo pan předseda poslaneckého klubu Vlastimil Válek. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já jsem v těžké situaci, protože jsem dlouho seděl v poradním sboru paní předsedkyně Drábové, které si nesmírně vážím. Učím na fakultě jaderné fyziky. Já jsem byl připravený udělat všechno pro to, abychom se seriózně bavili. Ta situace je nepřehledná, já se musím poradit s klubem a s ostatními partnery z opozičních stran. (Ruch v sále.) Proto si do 12.00 hodin beru přestávku. Děkuji vám za vaši vlídnost a vstřícnost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, samozřejmě této žádosti je potřeba vyhovět, to znamená, že vyhlašuji přestávku na jednání poslaneckého klubu TOP 09. A protože ta přestávka překračuje čas, který jsme měli schválený pro 84. schůzi Poslanecké sněmovny, tak připomínám, že ve 12.00 hodin bude zahájena 85. schůze Poslanecké sněmovny.

 

(Schůze byla přerušena v 11.21 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP