Čtvrtek 18. února 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
/sněmovní tisk 1159/ - zkrácené jednání

Budeme muset nyní posoudit, jestli podle § 99 odst. 5 jsou podmínky pro projednání zmíněného zákona ve zkráceném jednání. K tomuto otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí - je to prosím rozprava pouze ke zkrácenému jednání. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl požádat, abychom v tomto případě neschválili projednávání ve stavu legislativní nouze. Na rozdíl od předchozího bodu a bodu následujícího nevidím pro to žádný relevantní důvod. V § 99 odst. 1 jednacího řádu je jasně napsáno následující: Za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody, vyhlásí předseda Sněmovny na návrh vlády stav legislativní nouze na určitou dobu. Dle mého názoru ani jedna z těchto podmínek není splněna. Argumentem určitě není to, co padalo i na rozpočtovém výboru, vazba na následující bod, zákon o kompenzačním bonusu, protože tento bonus může být podnikatelům vyplácen i bez této novely státního rozpočtu. Není také argumentem to, že opatření zmírňující dopady do rozpočtu obcí a krajů by jim nemohla být vyplácena, ta jsou podle toho návrhu vyplácena čtvrtletně, tudíž je dostatek prostoru projednat toto standardní cestou.

Proto konstatuji, že osobně považuji, že k projednávání sněmovního tisku 1159 nejsou naplněny podmínky stavu legislativní nouze podle § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Zároveň mi ještě dovolte jednu poznámku, kterou považuji za důležitou, protože bychom ve stavu legislativní nouze měli rozhodovat o schodku, navýšení schodku státního rozpočtu na 500 miliard korun, tedy půl bilionu. Tady tohle malinké (ukazuje korunu) - ono to není moc vidět - to je jedna koruna česká. Ta váží přibližně tři a půl gramu. Kdybychom jich dali na kupu 500 miliard, tak váží přibližně tolik jako jeden milion osobních automobilů nebo deset tisíc Petřínských rozhleden. Proč to říkám? Protože ta částka je těžce představitelná pro všechny. Je to vlastně v přepočtu téměř 50 tisíc na jednoho obyvatele, tento schodek. To už si asi každý dovede představit lépe. A my v tomto stavu legislativní nouze na to máme jenom tři dny. To znamená, že když budeme navyšovat - já doufám, že k tomu nedojde - státní schodek o 180 miliard, tak vlastně na jednu minutu času legislativního procesu v Poslanecké sněmovně připadá 42 milionů korun.

Já to považuji za zásadní a důležité téma pro budoucnost naší země. Takto rychlé projednání takovéhoto obrovského navýšení státního rozpočtu považuji za zcela nedůstojné pro Poslaneckou sněmovnu. Proto vás žádám, abychom nesouhlasili s projednáním tohoto bodu ve stavu legislativní nouze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To byl pan poslanec Jan Jakob. Mám tu přihlášku s faktickou poznámkou pana poslance Jana Volného. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Kolegové, kolegyně. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na pana kolegu Jakoba (vysloveno Jákoba). Já naopak bych chtěl požádat, abyste zvážili a podpořili projednávání tohoto zákona ve stavu legislativní nouze. On říká, že to spolu nesouvisí, s tím kompenzačním bonusem. Pane kolego, souvisí. Vy říkáte, může se vyplácet, i když nebude schválený rozpočet. Tak de iure asi máte pravdu, ale de facto na to musíte mít peníze, abyste mohl ten kompenzační zákon vyplácet. To znamená, souvisí. A já prosím ctěnou Sněmovnu, aby zvážila a podpořila projednávání tohoto zákona v urychleném režimu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pokud se paní ministryně hlásila s faktickou, tak je na řadě, pokud do rozpravy, tak bude mít přednost paní poslankyně Kovářová. (Ministryně Schillerová: S přednostním právem.) Ano, takže na řadě je faktická poznámka paní poslankyně Věry Kovářové a pak bude následovat faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, my nepodpoříme projednávání zákona v legislativní nouzi, a to z následujících důvodů. Nejednáme o navýšení schodku o pár miliard, ale o 180 miliard. K prostudování návrhu novely zákona jsme měli v podstatě dva dny. I sama paní ministryně říkala, že přijde s rozpočtem v březnu. To znamená, že v podstatě to má ještě čas.

A co se týče kompenzačního bonusu, tak na to máme také čas pro ten státní rozpočet. Protože kompenzační bonus půjde ještě do Senátu. Je možné, že to Senát vrátí, a pak by se to krásně zde sešlo a druhé a třetí čtení státního rozpočtu by mohlo proběhnout v březnu tak, jak avizovala nedávno paní ministryně Schillerová.

Takže my projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu, respektive novely v legislativní nouzi, nepodpoříme.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík s faktickou poznámkou. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane přesedající. Já bych chtěl stručně zareagovat vaším prostřednictvím na kolegu Volného, který se odkazoval na to, jak je to potřeba kvůli tomu kompenzačnímu bonusu. Tak já tady připomenu, že kompenzační bonus bude výpadek příjmů státního rozpočtu, protože se to konstruuje jako daňová vratka podle toho návrhu nějakých 25 miliard na úrovni veřejných rozpočtů. A tady je to nesmírně nutné. Ale tenhle návrh se přijímá kvůli daňovému balíčku, který prošel v prosinci. Tam jste udělali 100 miliard díru do toho rozpočtu a bylo vám úplně jedno, že to není schválené. Takže ten daňový balíček se schválil v prosinci, mohlo to dva měsíce počkat, ale na kompenzační bonus, což je čtvrtina peněz, je to absolutně nutné udělat hned. Vždyť je to nesmysl.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Marian Jurečka s faktickou poznámkou. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne. Já tady jdu podpořit kolegu poslance Honzu Jakoba. Ne Jákoba, ale Jakoba.

A prosím pěkně, opravdu tady nevidím žádný racionální důvod, nikdo ho nepředložil, neřekl, nedal do těch materiálů, proč je nutné teď to dělat ve stavu legislativní nouze. Je schválen deficit na letošní rok minus 320 miliard korun. Za leden vznikl deficit minus 35 miliard korun. Na přímou pomoc bylo vyplaceno 15 miliard korun. Vláda má nástroje, jak využít rozpočtový výbor Sněmovny, pokud by neměla finanční prostředky, úpravou převodu finančních prostředků mezi kapitolami. Ale ta situace tady přece takhle nestojí. Přece nemáme po nějakých padesáti dnech tohoto roku situaci, že už by vláda neměla 320 miliard korun, ten deficit by byl pryč a potřebovali bychom takhle na lusknutí prstu okamžitě ve stavu legislativní nouze projednat honem rychle schválení dalšího schodku, dalších minus 180 miliard korun.

Tak to udělejte v klidu, prostor pro zamyšlení nad pozměňovacími návrhy, hledáním úspor v rezortu efektivně. Proč tady musí být takovýto zásadní velký schodek schvalován v takovémto kalupu? Pojďte to prosím někdo zdůvodnit opravdu racionálně. Ani ne tolik pro mě, ale mnoho lidí se na to ptá, nechápe, říkají: takhle bychom nikdy nemohli hospodařit, abychom druhý měsíc v roce řekli, že potřebujeme žít z jedné třetiny toho roku na dluh, jednu třetinu toho ročního rozpočtu jet na dluh. Ani ten argument s tím daňovým balíčkem nesedí. Ta částka, když se na ni podíváte, tak není taková, abychom mohli říct - to je 180 miliard korun.

A pokud se bavíme o těch kompenzačních programech, tak je tady furt prostor ty věci dělat per partes. Tak až v okamžiku, kdy tady bude schválen kompenzační bonus 2021, až se rozeběhne, až budou žádosti, tak to tady může ta Sněmovna projednat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní v rozpravě paní ministryně Alena Schillerová, po ní pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Já jenom stručně k tomu, proč to tak spěchá. Budu mluvit k rozpočtu podrobně před rozpravou, až dostanu čas na úvodní slovo, tak teď nebudu zdržovat.

Ono to není tak, pane předsedo Jurečko, jak říkáte. To není žádných 150 miliard, 120 miliard. Prostě vždycky ta vláda může utratit jenom to, co má v příslušných kapitolách, co má v příslušné vládní rozpočtové rezervě, co má v příslušné VPS. To znamená, že když chceme z 320 na 500, tak to není disponibilních 180 miliard. Já to říkám pořád dokola. Asi to není dostatečně výmluvné. Prostě na jedné straně je propad příjmů. Já se pak vyjádřím k těm různým názorům, co tady zazněly, já to mám všechno hezky poskládané ve svém úvodním slově, takže nebudu teď předjímat. To je prostě navýšení o 77,3 miliardy na výdajové straně. A budu podrobněji vysvětlovat na co. Je to, když tady mluvil pan poslanec Volný o kompenzačním bonusu, tak ano, on neměl na mysli tu minusovou daň, tu vratku, ale měl na mysli kompenzace pro kraje, města, obce, které se budou platit už z výdajové strany, které samozřejmě budou taky něco stát. A já pokud neprojde ve stavu legislativní nouze, vezmu to jako realitu, ale požádám potom, aby ve stejném legislativním stavu nouze neprošel ani kompenzační bonus, protože ty věci jsou prostě spolu svázány. A potom vás bude prosit, aby tedy obojí prošlo se zkrácenými lhůtami.

Potřebujeme peníze na kompenzace, na COVID- 21. Dnes jste tady schválili pandemický zákon. To je také zásek několika miliard. A já to tady mám sečteno všechno. Budeme se určitě v rozpravě, ať už bude tak, či tak, o ní (?) bavit a tam vám všechny tyto věci ukážu. Potřebujeme prostě dát do ekonomiky peníze, potřebujeme dát odměny zdravotníkům 12,2 miliardy, do sociálních služeb, těm lidem v první linii. A to jsou ty peníze, to je těch 77,3 miliardy na výdajové straně, které prostě potřebujeme. Antivirus - schválili jste ho tady. Komise pro posouzení vládní pomoci. To všechno jsou peníze, které prostě tato ekonomika potřebuje.

Nikdo nemohl předpokládat, že covid se potáhne celý rok. Proto jsem navrhla a prosadila na vládě, a děkuji za to vládě a poslali jsme to do Poslanecké sněmovny, abychom žádali o stav v legislativní nouzi, protože potřebujeme peníze pumpovat do ekonomiky. V opačném případě by nastalo vázání výdajů. A to, co říkáte, pane předsedo, že můžeme rozpočtový výbor mezi kapitolami, to samozřejmě může, ale jestliže ty peníze vezmete z mandatorních nebo jiných výdajů, tak je tam dříve nebo později stejně musíte dodat. To jsou všechno ty důvody, proč ty peníze potřebujeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Bude následovat faktická poznámka paní poslankyně Věry Kovářové. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Paní ministryně, já bych ráda reagovala na vaše slova ohledně kompenzace obcím, ale pokud jsem správně četla návrh zákona o kompenzačním bonusu, tak ta výplata je až pět měsíců po skončení bonusového období, pokud se nepletu. Takže to je jedna věc.

Druhá věc. Co se týče odměn a dalších záležitostí týkajících se třeba sociálních služeb a podobně v souvislosti právě s pandemickou krizí, tak mě překvapilo, že v původním návrhu státního rozpočtu jste na takovouto částku nemysleli, přestože v době schvalování rozpočtu a ještě předtím, než jste ho začali sestavovat, bylo jasné, že přijde další vlna pandemie a že budou potřeba prostředky i v roce 2021, a tuto rezervu jste si zapomněli vytvořit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. V tuto chvíli vystoupí s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Za prvé, paní ministryně měla pravdu v tom, že se jedná o navýšení výdajů zhruba o 77 mld. Těch 103 mld., můžeme říci, že v převážné většině reflektuje na schválený daňový balíček, ale popravdě řečeno, příjmová strana rozpočtu může trápit vládu politicky, ale ne ve výkonu toho, co vláda má zajišťovat. To znamená, pro to, co vláda má zajišťovat, má výdaje - 1 810 nebo 13 mld. schválený rozpočet. A paní ministryně a vláda jako celek nám s vážnou tváří tvrdí, že jim 15. února došly peníze, že potřebují k těm 1810 přibližně ještě 77. Nikdo nemůže věřit tomu, že 15. února došly peníze. Kdyby bylo 15. října nebo 15. listopadu, tak je to pravdivá informace. Mechanismus toho, jak přesouvat peníze, popsal některý z mých předřečníků - se souhlasem rozpočtového výboru. Nic akutního nehrozí.

Paní ministryně má opět pravdu a vyvrátila vlastně vystoupení a argumenty pana poslance Volného z ANO, aby bylo jasné, ke kterému poslanci Volnému mluvím, který říká, že to potřebujeme pro kompenzační bonus pro živnostníky. To je vratka daně z příjmu fyzických osob. Tam žádný výdaj stát nemá.

Paní ministryně má pravdu v tom, že kompenzace městům a obcím už je výdaj. Bavíme se o účetním pohledu. Ale před chvílí vystoupila paní poslankyně Kovářová a jasně řekla, a má pravdu, že ten výdaj bude za pět měsíců. (Nápověda: Za sedm.), No tak sedm, to je ještě větší čas.

Takže není žádný reálný argument pro to projednávat to v legislativní nouzi. Chápu, že vláda přichází s úpravou rozpočtu klidně v polovině února, ale myslím si, že máme projednávat řádným způsobem. Abych ukázal vstřícnost paní ministryni, nám vlastně nevadí, pokud bychom zkrátili lhůtu mezi prvním a druhým čtením na 30 dnů. Když se podíváme na harmonogram, dnes je 18. února, to znamená, že na příští schůzi by mohlo být první čtení, protože na první čtení nejsou zákonné lhůty, tak kdyby to bylo hned tu první středu, teď nevím, jestli to je 1., nebo 2. března, takže hned po Velikonočním pondělí může proběhnout druhé čtení, do půlky dubna třetí čtení, pak Senát, je to novela, ta jde i do Senátu, pokud se nepletu. (Poznámka z pléna.) Tak nejde, já nevím, to není zákon o státním rozpočtu, to znamená, nejpozději na konci dubna je hotovo.

Paní ministryně a pan premiér můžou tento čas, který nabízíme, využít k tomu, aby přesvědčili poslance KSČM, aby měli pro tu novelu většinu. Z dnešních vyjádření jsem pochopil, že většina je nejistá. Nic silnějšího neřeknu, než že je nejistá.

Tak vy se seženete proti zdi, a ještě přidáváte plyn? A říkáte, to je skvělé, podpořte nás. My se do zdi narazit nechceme, nechceme zvyšovat rychlost, ale těch třicet dnů vám nabízíme jako řešení. Myslím si, že je to korektní pro obě dvě strany. Za třicet dnů se dají nachystat smysluplné pozměňující návrhy. Vy jste nám to poslali v pondělí v noci nebo v úterý ráno. Při tom všem, co jsme společně řešili, viz předchozí bod, nikdo nemůže po nás chtít, abychom za těch 48 hodin připravili kompetentní fundované provázané pozměňující návrhy.

Paní ministryně, jak dlouho tu novelu připravovalo vaše ministerstvo? A my máme každý peníze na jednoho asistenta.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ale mně se zdá, že už to všechno řekl pan předseda. Já jsem měl neutrální politickou poznámku, že když už neschválíme zkrácené řízení, tak dnes nemůžeme projednávat to první čtení. Není splněno deset dnů. Takže když neprojednáme ten rozpočet, pochopil jsem paní ministryni, že zřejmě by nebyl zájem projednávat ten kompenzační bonus, takže když dnes nerozhodneme tímto způsobem, tak neprojednáme dva body, kvůli kterým jsme se tu dnes sešli. To byla neutrální poznámka.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou ještě vystoupí pan předseda Stanjura. Připraví se pan poslanec Jan Jakob. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Když jsme u těch neutrálních politických technických poznámek, pan předseda Poslanecké sněmovny nemá pravdu. Bod 3 neprojednáme jenom proto, pokud se potom vládní většina rozhodne, aby na nás měla klacek, že nebyl bod číslo 2. Žádná věcná souvislost tam prostě není. Řekl jsem, že podnikatelům se platit dá, a obcím, za sedm měsíců. A to určitě do té doby zvládneme. Takže pokud by neprošel a neprojednali bychom bod číslo 2, za což já pléduji, aby to tak bylo, tak klidně můžeme projednat bod číslo 3, pokud máme politickou vůli. Pokud ne, pokud chceme svazovat to, co se svázat nedá, tak vy rozhodnete, že se na živnostníky vykašlete. Máte na to plné právo, ale není to z toto důvodu, že by se dnes neprojednával rozpočet.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Jan Jakob vystoupí s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji, pane předsedající. Já jsem chtěl říci něco obdobného. Já moc prosím, nevydírejte nás tím, že když nebude v legislativní nouzi tento návrh novely státního rozpočtu, tak nemůže být projednán kompenzační bonus. Může. Nic tomu nebrání. Padlo to tady několikrát. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Prosím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan poslanec se podíval mým směrem, když mluvil o tom vydírání. Chci se důrazně ohradit vůči tomu, že jsem kohokoli vydíral. Já jsem tady řekl - nastudujte si stenozáznam, tomu se říká asymetrický dialog - já jsem řekl: jak jsem pochopil z vyjádření paní ministryně, nebude vůle projednávat. Tak si nechte ta svoje silná prohlášení! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Bartošek, pak paní ministryně. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Já bych chtěl ocenit prostřednictvím pana předsedajícího pana předsedu Vondráčka, že nyní postupuje v souladu s jednacím řádem a vystupuje řádně přihlášen. To jsem rád, že se to od posledně změnilo.

No, k tomu státnímu rozpočtu jednoduchá poznámka. Vláda přichází a chce zvýšit schodek státního rozpočtu na 500 mld. a přicházíte do Poslanecké sněmovny snad s očekáváním, že to bude za hodinu sfouknuté. Přicházíte s tím, že to proženete v legislativní nouzi, jako kdybyste si přišli koupit deset housek na krám. To je přece naprosto nemyslitelné.

Když se projednával rozpočet na letošní rok, tak jsem opakovaně upozorňoval na to, že rozpočet je sestaven špatně, že nezahrnuje řadu výdajů a že je sestaven na základě špatného očekávání vývoje ekonomiky. Tehdy jste, paní ministryně, argumentovala, jak je všechno v pořádku, jak je to sestaveno řádně, jak všechno odpovídá. To znamená, že buď jste to věděla a lhala jste nám, nebo zde Ministerstvo financí odvedlo zcela špatnou práci, protože Poslanecká sněmovna schvalovala návrh zákona o státním rozpočtu, který - světe, div se! - za jeden a půl měsíce musíme novelizovat. To znamená, že buď ze strany vaší, nebo Ministerstva financí to byl špatně připravený materiál.

Já jsem přesvědčen, že takto vysoký schodek státního rozpočtu nemůžeme schválit v legislativní nouzi ze dvou důvodů. A jeden z nich je, že vláda v rámci této novelizace, alespoň co vím, a kdyžtak mi to vyvraťte, nepřišla byť s korunou úspory. Jakým způsobem jste promítli stávající situaci do hospodaření státu, že stát bude efektivně a ve velkém šetřit. Možná se pletu a rád se nechám, paní ministryně, poučit, že to je jinak.

A druhá věc. Jsem přesvědčen, že tento rozpočet není možné schválit bez toho, že by byl upraven rozpočtový výhled, protože my musíme vědět, jestliže se stát tímto způsobem zadlužuje, jakým způsobem bude probíhat konsolidace veřejných prostředků a jakým způsobem v časovém horizontu je stát připraven tyto závazky splácet. To znamená, my máme neúplné informace, a z toho důvodu přednáším návrh na vrácení k přepracování, ke kterému se případně přihlásím v další rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Chtěl bych upozornit, že v tuto chvíli jsme ve fázi posouzení, jestli jsou splněné podmínky pro projednání návrhu zákona ve zkráceném jednání.

Paní ministryně se hlásila o slovo s přednostním právem a zatím nemám nikoho dalšího přihlášené do obecné rozpravy v této věci. Prosím, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Makroekonomická predikce Ministerstva financí z dubna 2020 - odhadovaný propad minus 5,6 %. Makroekonomická predikce Ministerstva financí ze září 2020 - odhadovaný propad minus 6,6 %. Makroekonomická predikce Ministerstva financí z ledna 2021 za rok 2020 minus 6,1 %. A teď pozor, makroekonomická predikce Českého statistického úřadu za rok 2020 minus 5,6. Je vám to povědomé? Kdo řekl minu 5,6? Ministerstvo financí v dubnu 2020. Takže to je ta nekvalitní práce Ministerstva financí, a Výbor pro rozpočtové prognózy, kterým se tady tak často zaklínáte, všechny tyto predikce označil za realistické, ale to zůstává bez povšimnutí, protože to není v konfliktu. A to, že jsme rozpočet sestavili na 320 mld., je logické. Proč teď přicházím s 500miliardovým schodkem? Protože 102,7 mld. je propad na příjmové straně. A jedni říkají, že to nechtěli, že nechtěli pomoci těm 4,5 milionu zaměstnanců, jedna koalice, já věřím, že to prostě občané slyší a že je to jejich politický postoj, v pořádku, je legitimní. Druhá koalice, nebo její významná část, to říkat nemůže, protože ta to podpořila, pak zas říká: no, ale to byste měli ušetřit, měli byste vyškrtat ty desítky miliard, vzít platy učitelům, vzít platy doktorům, sebrat prostě na provozní výdaje vojákům, hasičům, policistům, protože teď vlastně nepomáhají v té první linii. To zas říká ta druhá. I to je legitimní postoj. Takže já věřím, že občané, kteří nás poslouchají, toto slyší. Takže to je důvod, proč já musím předložit miliardový schodek. Na jedné straně 102,7 mld. propad příjmů a potřeba dalších výdajů, protože kdo z vás věděl, že tady prostě pandemie bude rok. Ten, kdo to věděl, tak byl kouzelník.

Velice si cením vašeho postoje a vašich názorů a vašeho zájmu, a myslím to teď bez ironie, o konsolidaci veřejných financí po krizi, kterou stále zažíváme. A věřte mi, že rozpočty s takovými schodky nepředkládám s lehkým srdcem, nemám z toho vůbec žádnou radost a vím, že se zapíšu v tomto směru do historie. Ale epidemie na území České republiky neslábne a naopak se zdá, že nabírá na síle. A takto rozsáhlou krizi a s ní spojené důsledky je prostě nutno řešit primárně. A k tomu má právě sloužit tato novela státního rozpočtu, se kterou jsem před vás předstoupila.

Budu se držet jenom konsolidace, nebudu říkat úvodní slovo. Zjednodušeno se dá říct, za prvé zahrnuje, jak jsem slíbila při projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2021, dopady daňového balíčku včetně dopadů změn rozpočtového určení daní, na to nezapomínejte, že je tam dopad i rozpočtového určení daní, abychom pořád nemluvili o balíčku, a pak téměř výhradně výdajové tituly, které jsou bezprostředně spojené se současnou krizí. Já jsem je tady v podstatě vyjmenovávala, tituly, které kompenzují ztráty omezených živností, provozoven a které posilují zdroje na řešení sociálních problémů. I to je teď obrovský palčivý problém dneška. Upozorňujete na to notabene i vy velmi často na půdě Poslanecké sněmovny. Takže věnujme prosím energii na vyřešení aktuální situace a aktuálních úkolů tohoto roku.

Obrysy konsolidační strategie jsem předložila Poslanecké sněmovně v loňském roce, proběhla k tomu zde i diskuse na speciálním bodu Poslanecké sněmovny a konkrétní oblasti konsolidačních opatření pro rok 2022 a 2023 jsem rovněž uvedla. Jednak jde o úsporu v nákladech práce. Víte, že už jsme nenavyšovali platy ve veřejném sektoru ani na rok 2021, kdy fixují nominální úroveň. Dále úspory provozních výdajů, které v reálném vyjádření klesají, ale za desítky miliard, a v neposlední řadě cílené zapojování nových i stávajících nástrojů Evropské unie k financování celounijních priorit. Uvědomte si, že my jenom v rámci fondů VFR získáme 972 mld. a dalších 300 mld. je ještě na cestě v tom období 0 + 3 z toho bývalého rozpočtového rámce.

A konečně jsem již několikrát na půdě této ctěné Sněmovny otevřeně přiznala, že budeme muset řešit i daňový mix a vrátit se znovu k této úpravě snížení daní. Nakonec se k tomu politicky zavázal premiér Andrej Babiš, když prostě řekl, že to snížení je důležité teď, když dával svůj pozměňovací návrh, právě teď a tady pomoci zaměstnancům a že se politicky zavazuje ho předložit na dva roky. A o této cestě já jsem přesvědčena, že je realistická a realizovatelná.

Já si nemohu dovolit střílet od boku cifry, že ušetřím desítky nebo možná stovky miliard na provozu. To je nereálné. A prosím nepracujme se státním rozpočtem jako s čistě účetní kategorií, která musí být stůj co stůj vyrovnaná. To je nástroj, kterým se financují klíčové atributy hospodářské politiky na úrovni celé republiky, a těmi jsou dlouhodobě udržitelné oživení ekonomiky a prorůstová opatření. Počáteční fiskální expanze s následnou pozvolnou konsolidací má za cíl návrat do normálních podmínek bez druhé vyvolané recese a pokles dluhové kvóty je veden skrze vyšší růst nominálního HDP. Je nepochybně pro všechny lepší mít danou úroveň dluhu jako bohatší země než jako chudší. Uvědomme si, že deficit v návrhu novely státního rozpočtu a střednědobého výhledu je spojen zejména s propadem příjmů, jak jsem už řekla, a v důsledku jednorázových, nezapomínejte, nebo přechodných opatření spojených s řešením situace ve zdravotnictví. Navýšili jsme státního pojištěnce, teď potřebujeme opětovně opakovaně dát odměny těm lidem v první linii ve zdravotnictví. Potřebujeme dát lidem v sociálních službách, velice často na to upozorňujete i vy.

Požadavek na konsolidační strategii na roky následující po roce 2023 není korektní pro tuto ani pro jakoukoliv vládu, která vznikne po volbách. Letos nás čekají volby do Poslanecké sněmovny, a mělo by být proto na budoucí politické reprezentaci naší země, jakou konkrétní konsolidační strategii pro léta 2023 a další zvolí.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní ministryně, já se omlouvám. Já jenom, že jsme ještě stále při posouzení, zda jsou splněny podmínky pro projednání ve zkráceném řízením.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Rozumím, pane místopředsedo. Už to zkracuji. Já jsem byla jenom včera vyzvána rozpočtovým výborem, abych se v rámci této debaty zaměřila na konsolidační strategii. Mám to dokonce v usnesení rozpočtového výboru, takže proto jsem to takto řekla, ale já myslím, že jsem řekla všechno nejdůležitější, co jsem k tomu říct chtěla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji a s faktickými poznámkami je pan předseda Bartošek, připraví se pan poslanec Jakob, Ferjenčík, Skopeček, Benešík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo, za mě krátce. Paní ministryně, za KDU-ČSL musím se vyhradit vůči tomu, co jste říkala. KDU-ČSL nikdy neříkala, že se mají snižovat platy učitelům, sestrám, hasičům, policii, armádě, komukoliv. To z naší strany nikdy nezaznělo. Já jsem zde mluvil o tom, že tato vláda, byť minimálně, nepřišla se snahou nějaké konsolidace a alespoň nějaké úspory. Mohli jste se inspirovat v řadě pozměňovacích návrhů, které zde zazněly, když se tento rozpočet projednával na konci loňského roku. Ani to jste neudělali. To mě na tuto vládu mrzí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jan Jakob. Prosím.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, já nevěřím svým uším. Paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího, co nám to vkládáte do úst nebo do myslí? My jsme nikdy nenavrhovali a nenavrhujeme škrtání, a zvlášť klíčovým lidem v téhle zemi. Ale vy jste tady za poslední rok v téhle krizi nenavrhli jediné úsporné opatření. A pořád tady jedou vaše populistické programy, protože se blíží volby. Zároveň se oháníte tím, že nebude možné vyplatit bonusy zdravotníkům za loňský podzim. No, to snad není možné! Vždyť přece s tím jste museli v návrhu rozpočtu schváleném počítat! Prosím, nevkládejte nám nic do myslí, nevymlouvejte se na nás a přijďte příště s nějakými úspornými opatřeními. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl stručně zareagovat na paní ministryni, na to, co říkala o pomoci lidem. Snížit daně na dluh tak, aby to ti samí daňoví poplatníci nakonec museli splatit i s úroky, to není pomoc, to je hloupost. To za prvé.

Za druhé. Těch sto miliard nám teď chybí na to, abychom mohli pomáhat těm, které skutečně vážně zasáhla ta aktuální koronavirová a ekonomická krize. Těch sto miliard chybí. Vy nám neustále opakujete, kolik že by stály ty naše návrhy. A já říkám, do těchto sto miliard by se bohatě vešli.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jan Skopeček, připraví se pan poslanec Ondřej Benešík. Prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Také zareaguji na slova paní ministryně. Ona se tady zaštiťuje Výborem pro rozpočtové prognózy, jak ho poslouchá, jak ho respektuje, jak sestavuje rozpočet podle jeho rad, nicméně škoda, že stejnou intenzitu nebo že stejnou pozornost nevěnuje Národní rozpočtové radě, která postup a hospodaření této vlády dlouhodobě kritizuje. Takže existuje-li instituce, která dá paní ministryni za pravdu, tak o té instituci tu budeme slyšet, budeme slyšet její argumenty. Řekne-li to Národní rozpočtová rada, jak hospodaří vláda, že je to špatně a že velmi rychle narazíme na dluhovou brzdu, tak o tom paní ministryně radši mlčí.

Paní ministryně se chlubí přesnou prognózou Ministerstva financí. Za to je určitě dobré analytiky Ministerstva financí pochválit, nicméně to není zase tak důležité. To důležité, paní ministryně, je, že ty prognózy se dělají proto, aby rozpočty byly sestaveny realisticky. A to se Ministerstvu financí v posledních letech nedařilo. A nejde jenom o období covidové krize, jde o období standardního ekonomického růstu, kdy se váš plán, schválený státní rozpočet, diametrálně lišil od jeho výsledku, od reality ve výši desítek miliard korun. Takže já budu raději, když se vaši analytici netrefí v makroekonomické prognóze o pár desetinek, ale budu raději, když se vláda trefí ve výši, v řádu deseti miliard, co se týče plánovaného schodku a reality.

Proto my chceme, aby to projednávání bylo podrobné. Vy prostě neumíte sestavovat rozpočty, ty rozpočty dopadají jinak, proto je potřeba to projednat ve výborech, proto je potřeba podávat pozměňovací návrhy, abychom vaše špatně navržené státní rozpočty, špatná čísla uvedli v realitu. Vy to nechcete, protože je vám jasné, že byste jinak takovouto sekeru, tento volební rozpočet, protože nejde o nic jiného než o volební rozpočet, jinak při tom dlouhém čtení neprosadili.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za přesné dodržení času. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Ondřej Benešík, připraví se pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená vládo, jenom pár čísel. Ten schodek státního rozpočtu na minulý rok, aniž bychom tušili, že nás čeká nějaká pandemie a omezení ekonomiky, byl schválen ve výši 40 miliard, pokud se nepletu. Ale na konci března, to znamená, kdy ta pandemie a to uzavření ekonomiky na to měly naprosto minimální, spíš žádný dopad, tak už bylo skoro 45 miliard. Prostě ta sekera byla učiněna ne za dvanáct měsíců, ale za tři měsíce, a dokonce byla i překročena. Takže pokud tady budeme mluvit o predikcích Ministerstva financí, tak já jsem velmi skeptický v tom, že jsou velmi, ale velmi nepřesné.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Zdeněk Ondráček.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zažíváte historickou událost, poprvé se vyjadřuji k věcem, které se týkají ekonomiky a státního rozpočtu, věcem, které v podstatě mi jsou hodně daleko. Já bych jenom chtěl požádat paní ministryni financí, které si ohromně vážím za její pracovitost a to, že dokáže nám tady vysvětlovat ta ekonomická čísla, ty věci, které se týkají ekonomiky, tak, že to pochopím i já, aby neklesala na úroveň vicepremiéra, vicepremiéra této vlády a neříkala tady věci, které jsou v podstatě vyhrožující a tak dále, protože to, co jsme tady předváděli minule, vicepremiér nebude nic, nebude nic, a za dvacet čtyři hodin to bylo úplně jinak. Takže já říkám, tam, kde ten ministr, který chce hledat, který ví problémy a je schopen řešit ty problémy, tak je umí najít.

Takže paní ministryně financí, není vás to hodno, abyste klesala na úroveň pana vicepremiéra, ministra vnitra, a předváděla tady takové divadlo, že bez toho, abychom tady něco odhlasovali, je to totální kolaps České republiky. Není. Vždycky se to nějakým způsobem vyřeší. A já si vás strašně moc vážím pro vaši pracovitost, jsem ochoten s vámi kdykoliv jednat, ale nedělejme to tak, že bez toho, jestli to bude dneska ve zkráceném řízení, nebo to bude jinak, se zhroutí celý svět. Vždycky se najde to nějaké řešení a já myslím, že od toho jsme politici, abychom to řešení hledali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Paní ministryně zde hovořila o úsporách v podobě toho, že se nenavyšovaly platy státních zaměstnanců. Ale když jsme schvalovali zrušení superhrubé mzdy, tak říkala, že je potřeba ji zrušit, aby státní zaměstnanci měli více peněz. A kolik to bude stát? Bude to stát sto miliard. Tak ten argument je chybný. To za prvé.

Za druhé jsme chtěli aspoň nějaký náznak konsolidace veřejných financí. A to, co jste, paní ministryně, uvedla, že to bude až na další politické reprezentaci, tak to může už být pozdě. My jsme po vás na rozpočtovém výboru chtěli slyšet aspoň nějaké body, jakým směrem by se Ministerstvo financí mohlo ubírat při konsolidaci veřejných financí. A stačilo říci, když říkáte, že superhrubá mzda byla zrušena na dva roky, tak že oním opatřením bude právě návrat k superhrubé mzdě, jestliže chápu logiku, o které vy mluvíte.

Takže pokud by to bylo možné, zda byste nám mohla nastínit aspoň nějaké body té konsolidace, protože další reprezentace, to můžete být buď vy, anebo také někdo jiný, nechť tedy je tam nějaká návaznost na jedno volební období a pokračuje další. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji a paní ministryně mě požádala o slovo. Já bych ji chtěl jenom upozornit, že za minutu, zhruba, ji přeruším a budeme se vracet zpátky.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Ano. Ano, já budu velice rychlá. No, paní Kovářová... paní poslankyně, pardon... paní poslankyně Kovářová, to snížení daní se netýká jenom státních zaměstnanců, chraň bůh. To se týká i samospráv, za které tady tak velmi často plédujete. Těm se také snížily daně. A také soukromým firmám. To se týká všech zaměstnanců, je jich asi 4,5 milionu, takže prosím buďme korektní.

Co se týče daňového mixu, to je vysoce politické rozhodnutí. A bude na každé příští vládě, já jsem naznačila oblasti na výdajové straně, evropské peníze v konsolidační strategii. Daňový mix je politikum. A politikum každé reprezentace, která bude tady po volbách. Takže ta se musí rozhodnout, jakou půjde cestou.

Pane poslanče Ondráčku, máte pravdu, já rozhodně -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní ministryně, já vás přeruším, já se omlouvám. (Ministryně: Dobře už je 30, dobře, děkuji.) Je 16.30 hodin, přerušuji projednávání tohoto bodu, ke kterému se vrátíme hned, jak doprojednáme bod číslo

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 26. 5. 2021 v 16:39.
Přihlásit/registrovat se do ISP