Čtvrtek 18. února 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
/sněmovní tisk 1159/ - zkrácené jednání

Předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová, které tímto předávám slovo. (Hluk v sále.) A poprosím o klid v jednacím sále. Pokud máte potřebu si se svými kolegy cokoliv sdělit, sdělte si to prosím v předsálí. (Vyčkává se.) Pan poslanec Kupka se hlásí jenom s technickou k hlasování.

 

Poslanec Martin Kupka: Já bych chtěl jenom požádat o záznam do stena. U 22. hlasování jsem hlasoval proti, ale na výstupu mám, že jsem hlasoval pro. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobře, děkuji. Poprosím paní... Ještě ke hlasování tady poslanec Ratiborský.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo. Taky k hlasování. U hlasování číslo 18 mám na sjetině pro, hlasoval jsem proti. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: V tuto chvíli požádám paní ministryni financí o úvodní slovo. Poprosím všechny v jednacím sále, aby se ztišili nebo aby odešli do předsálí. (Takřka bez odezvy.)

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi pár slov. Od 1. března roku 2020... Já asi počkám na zklidnění.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Omlouvám se, ale opravdu bych byl rád, abychom se dokázali ztišit v tomto jednacím sále, protože přece jenom budeme projednávat docela velmi důležitou záležitost a bylo by dobré, abychom si navzájem naslouchali a věnovali tomu pozornost. Nechci nikoho napomínat, nechci nikoho jmenovat. Prosím, paní ministryně, zkusme to.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Od 1. března roku 2020, kdy byla na našem území poprvé oficiálně potvrzena přítomnost nemoci COVID-19, uplynul bezmála rok. Zatímco na úplném počátku tohoto složitého období jsme se potýkali s přirozeným reflexem každého z nás stáhnout se více dovnitř, do sebe, velmi rychle jsme se opět vrátili k tomu, co dělá lidskou společnost tak bohatou a silnou, a to je vzájemná spolupráce a solidarita.

Nebylo to hned, kdy začalo být možné sdílet a srovnávat zkušenosti jednotlivých zemí a jejich vlád. Nejméně prvních několik týdnů či měsíců jsme čelili zrychlenému běhu historických událostí, odkázáni na vlastní úsudek, odvahu přijímat bezprecedentní rozhodnutí a pevnou víru, že námi zvolenou cestu jednou historie zhodnotí jako správnou. Jako ministryně financí a vicepremiérka pro ekonomiku se cítím plně odpovědná za to, jakou intenzitu a směr jsme zvolili v oblasti hospodářské politiky státu. Nebylo jednoduché ve prospěch okamžité pomoci ekonomice a životní úrovni v zemi násobit deficity desíti a stát tak v jistou chvíli téměř proti všem.

O co víc v těch turbulentních časech chyběla možnost relevantního srovnání s postupem vlád ostatních zemí, o to pomaleji přicházela autoritativní doporučení zaskočených mezinárodních institucí a makroekonomických pracovišť, o to hlasitěji se rozléhalo kvičení ekonomických apokalyptiků a strašení samozvaných krizových ekonomických expertů. Všichni tito popekonomové měli jeden společný rys a tím byla nulová zodpovědnost. Já jsem se ale své odpovědnosti nezřekla. A už vůbec to nemám v plánu nyní. Směr, kterým jsme se vypravili, je totiž správný a já jsem o tom přesvědčena. Je to směr masivní fiskální stimulace ekonomiky.

Dnes, když už máme k dispozici potřebná mezinárodní srovnání, máme k dispozici v podstatě konsenzuální doporučení mezinárodních autorit, můžeme číst detailní hodnocení kondice naší ekonomiky včetně výhledů ze strany mezinárodních ratingových agentur. Vidíme jasně jednu věc. (Odmlčuje se.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám rozumím, paní ministryně. Já to taky nechápu, že nás tady není až tak moc v tom jednacím sále, a přece jenom hladina hluku je neúměrná důležitosti projednávání tohoto bodu. Paní ministryně, počkáme ještě chviličku. Tak prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Před rokem byla v lese světové ekonomiky hluboká tma. Dnes už se ale můžeme podívat kolem sebe a zjišťujeme, že z lesa vede jenom jedna cesta. A je to ta cesta, po které jsme se vypravili my, a spolu s námi po ní kráčejí téměř všechny ostatní země. A já mám jediné přání. Neuhýbejme z ní. Neuhýbejme, když je konec temnoty na dohled.

Dámy a pánové, chtěla bych vám poděkovat za státnický přístup, se kterým se většina z vás postavila výzvám, které nám uplynulý rok přinesl. Díky němu jsme úspěšně rozjeli programy vládní pomoci, v rámci kterých jsme uvolnili již více než 300 miliard korun. Historicky bezprecedentním způsobem jsme investovali. Vždyť jen v loňském roce kapitálové výdaje činily 173 miliard korun. Nezapomínejme prosím, že drtivá většina této pomoci směřovala do ekonomiky právě a jen ze státního rozpočtu. Chtít živnostníkům, podnikatelům, firmám nebo zaměstnancům pomáhat a zároveň nepodpořit adekvátní výdaje ve státním rozpočtu je protimluv a hospodářský nonsens.

Byla to právě tato robustní pomoc domácnostem, firmám, municipalitám nebo zdravotnímu systému, díky které se nám podařilo podstatně snížit propad ekonomiky. Podle předběžných čísel Českého statistického úřadu klesla ekonomika v roce 2020 o 5,6 %. Černé scénáře, které pod tíhou vypjatých jarních či podzimních dnů predikovaly až dvojciferné propady, se nenaplnily. Jistě, definitivně vše rozsoudí až historie, objektivní zmírnění hospodářského dopadu je ale poměrně silným signálem, že podpora vládních kroků byla tím správným rozhodnutím. Silným a rozhodně ne jediným.

Zmírnění hospodářského propadu mělo samozřejmě pozitivní dopad také do výsledku pokladního plnění za celý loňský rok, které vykázalo o 133 miliard korun lepší výsledek, a to právě díky příjmům, které o více než 100 miliard převýšily rozpočtovanou úroveň. A také proto zůstal i státní dluh na nejnižší úrovni, nebo nižší úrovni, než jsme vykazovali v krizových letech 2012 a 2013.

Je nesporným faktem, že naše veřejné finance setrvávají mezi těmi úplně nejlepšími v Evropské unii. To ostatně potvrdily i tolik očekávané zprávy Moody´s a Fitch, které v lednu a únoru letošního roku stvrdily, jak vynikající hodnocení České republiky z aktuálního pohledu, tak jeho stabilní výhled do budoucna. Hlavní důvody podle ratingových agentur? Nízké zadlužení, odolná ekonomika, zdravý bankovní sektor, atraktivita pro investory.

Řádným státním rozpočtem na rok 2021, který Poslanecká sněmovna schválila v listopadu, jsme vyslali jasný signál, že nastavený směr je správný, a budeme v něm pokračovat. Kromě toho, že platný rozpočet na letošní rok zvýšil investice do budoucnosti země, zásadně navýšil výdaje do zdravotního systému, školství, zvýšil životní úroveň důchodců, přinesl také nemalé úspory, což je něco, na co se trochu záměrně zapomíná. Míra těchto úspor ve výši 5 % provozních nákladů státu byla samozřejmě nastavena tak, aby nezpůsobila nežádoucí zásahy do akceschopnosti státu, veřejných služeb a nezhoršila ekonomická očekávání. Počítáme totiž s pozvolnou konsolidací. Chceme se vrátit do standardních podmínek bez vyvolání recese. Seberozhodnější konsolidace s opakovanými recesemi v zádech prostě svých cílů nikdy nemůže dosáhnout. Ano, je to odlišný přístup ke konsolidaci, než jsme viděli v minulém desetiletí. Tehdy se prakticky okamžitě druhý rok po recesi škrtalo a zvyšovaly se daně, aby se co nejrychleji snížil deficit veřejných financí. Myslím si, že bychom se měli poučit ze starých chyb, a ne je opakovat.

V konsolidační strategii konkrétně počítáme s tím, že nebudeme valorizovat provozní výdaje, to znamená, že budou reálně klesat. Počítáme také se zmrazením platů úředníků a státních zaměstnanců, a jsem opravdu ráda, že v Poslanecké sněmovně prošlo i zmrazení platů ústavních činitelů. Klesat budou i kapitálové výdaje bez unijních prostředků, protože budou postupně doplňovány o zdroje z nových nástrojů Evropského společenství.

Za poslední dva roky jsem v rozpočtu zredukovala počet míst o 4 300, což přineslo úsporu více než 3,5 miliardy korun. A rozhodně v tom hodlám pokračovat. A přicházím i se systémovými změnami, jako je novela zákona o rozpočtových pravidlech, kterou schválily obě komory Parlamentu, která zastavila růst státního aparátu. Řešíme i problémy černých duší, tedy neobsazených míst, od ledna letošního roku část ušetřených peněz za neobsazená místa vážeme právě díky této novele.

Za chvíli se dostanu k podrobnému rozpadu položek, kvůli kterým vláda schválila novelu tohoto zákona o státním rozpočtu, o jejíž podporu vás žádám. Bude z něj patrné, že tím nejpodstatnějším důvodem této novely je pomoc lidem. Nepochybuji přitom o tom, že každý z vás poslanců je denně konfrontován s příběhy lidí, kteří tuto pomoc potřebují. Tu nemají na zaplacení nájmu, energií, chybí jim peníze na pomůcky pro děti do školy nebo prostě jen trochu důstojný život. Naší povinností je tyto lidi nenechat padnout na kolena, ale zintenzívnit pomoc a upravit ji tak, aby jejím sítem nepropadl nikdo ze skutečně potřebných.

Chtěla bych zdůraznit, že pro pokračování a zintenzivnění této přímé pomoci je novelizace rozpočtu nezbytnou podmínkou. Prostě není možné tady chodit k řečnickému pultíku, upozorňovat na smutné příběhy lidí a zároveň odmítnout novelu, bez které tyto lidi házíme přes palubu a bereme jim i záchranný kruh. Mrzí mě a nerozumím tomu, proč opozice tvrdí, že nemůže rozpočet podpořit.

Jedna opoziční koalice argumentuje tím, že nesouhlasí se snížením daní zaměstnanců, které tato předloha reflektuje. Domníváte se, že nechat lidem více peněz je chybou, že stát by s těmito desítkami miliard naložil lépe. Je to váš legitimní politický postoj a je to nepochybně postoj, za který jste připraveni se svým voličům zpovídat. A nepochybujte, že si to budou pamatovat.

Druhá opoziční koalice, respektive její nejvýznamnější část, argumentovat nesouhlasem se snížením daní zaměstnanců o čtvrtinu nemůže. Nemůže proto, že jej podpořila. A tak se soustřeďuje na výdajovou stranu a de facto požaduje tupé škrty. Stejné tupé škrty, kterými se v období před deseti lety proškrtala z jedné krize do druhé. Za vzletnými frázemi o úsporných opatřeních se v realitě aktuální rozpočtové situace neskrývá nic jiného než snižování platů učitelům, policistům, hasičům, zdravotníkům, vojákům, pracovníkům v sociálních službách. Navrhovaná receptura znamená ve skutečnosti méně peněz pro samosprávy, méně peněz na investice, méně peněz na podporu ekonomiky a podnikání.

Pro mě ani jedna cesta není přijatelná a zástupné argumenty, že novela rozpočtu přináší vládě nějakou vatu, při jakémkoli serióznějším zkoumání prostě neobstojí. Státní rozpočet bude po této novele počítat s celkovým příjmem ve výši 1 385,6 miliardy korun, což je pokles o 102,7 miliardy korun, a výdaji ve výši 1 885,6 miliardy korun, tedy nárůstem o 77,3 miliardy korun. Deficit se zvyšuje na 500 miliard korun.

A teď se prosím podívejme nejprve na příjmovou stranu státního rozpočtu, kde dochází k poklesu o 102,7 miliardy korun. Aktualizovaná predikce daňových příjmů se snižuje o 99,6 miliardy oproti schválenému rozpočtu, což bylo způsobeno promítnutím daňového balíčku včetně změny rozpočtového určení daní vlivem lednové makroekonomické predikce a vlivem nového kompenzačního zákona. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se zvyšují o 13,6 miliardy korun v důsledku lednové makroekonomické predikce a současně z důvodu vyššího objemu dosažených příjmů v roce 2020.

V kapitole Ministerstvo dopravy se snižuje příjem z programu Pasivita na podporu oživení a odolnosti ve výši 25 miliard korun, částka 25 miliard na kompenzaci ušlých příjmů v rámci daňových reforem nebyla zahrnuta do Národního plánu obnovy.

V kapitole Ministerstvo životního prostředí navrhujeme zvýšit kapitálové příjmy z prodeje emisních povolenek o 3,47 miliardy korun vlivem jejich rostoucích cen.

V kapitole Ministerstvo zdravotnictví navrhujeme navýšit příjmy o 5 miliard korun z důvodu refundace od zdravotních pojišťoven za vakcíny.

V kapitole Ministerstvo zemědělství se zvyšují kapitálové příjmy o 300 milionů korun u Státního pozemkového úřadu.

A v kapitole Ministerstvo zahraničních věcí se snižují příjmy o 450 milionů korun vlivem poklesu příjmů z konzulární a vízové činnosti.

Na výdajové straně státního rozpočtu je navrženo zvýšení výdajů o 77,3 miliardy korun a tyto výdaje jsou směřovány na kompenzační programy. Jedná se o posílení výdajů kapitoly Všeobecná pokladní správa o 54,1 miliardy korun s tím, že navrhuji vytvořit dvě nové položky. První - prostředky na podporu podnikání s částkou 33,76 miliardy korun na pokračování programu Antivirus, na kompenzace pro obce a kraje, na nový kompenzační bonus Ministerstva financí a na nový program COVID-21. Další položka se jmenuje prostředky na podporu veřejného sektoru s celkovou částkou 20,3 miliardy korun, na odměny zdravotníků u poskytovatelů lůžkové péče a testování žáků škol, dotace pro sociální služby na odměny zaměstnancům a zvýšené provozní výdaje v době epidemie.

Dále navrhuji posílit výdaje kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu o 5 miliard korun na pokračování podpory podnikatelů COVID - Gastro, uzavřené provozovny, COVID - Sport III, lyžařská střediska, a COVID - Veletrhy.

V kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuji posílit výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti o 1,7 miliardy korun, na zvýšení přídavků na dítě o 2,7 miliardy korun a na výplatu výživného budou rozpočtovány výdaje ve výši 445 milionů korun.

V kapitole Ministerstvo zdravotnictví navrhuji zvýšit výdaje o 7 miliard korun na nákup vakcín proti COVID-19 a na projekt Chytrá karanténa 2.0 výdaje posílí o 400 milionů korun a 600 milionů korun na kompenzace daňové povinnosti v souvislosti se zadlužením fakultních nemocnic.

U Ministerstva kultury je navrženo posílit příspěvek na provoz příspěvkových organizací o 500 milionů korun.

Výdaje kapitoly Státní dluh pak novelou posilujeme o 4,87 miliardy korun na obsluhu státního dluhu.

Toto jsou jasná čísla, která má každý z vás k dispozici.

Předkládaná novela státního rozpočtu tedy, jak můžete z čísel vidět, neobsahuje jedinou korunu vaty, z čehož nás někteří ekonomové a část opozice neprávem podezírá. Je to novela, jejíž přijetí a nepřijetí rozhodne o tom, zda vyjdeme z krize silní a zdraví, nebo zvolíme cestu krachů, chudoby a nejistoty. Patříme mezi země s nejnižším zadlužením a nejlepšími ratingy. Je naší povinností využít tohoto skvělého postavení a masivní podporu ekonomiky nevypínat.

Neuspokojivá zdravotní situace a mutující virus znamenají komplikace v životech každého z nás a státní rozpočet logicky není výjimkou. Ačkoliv deficit s novelou naroste, jsem přesvědčena, že tyto vyšší výdaje nejsou ničím jiným než investicí do co nejrychlejšího návratu k normálu. Ve výsledku se České republice vrátí. Mějte to prosím při svém rozhodování na paměti.

Děkuji vám za pozornost a prosím, abyste schválením novely státního rozpočtu na letošní rok pomohli naší zemi zdolat největší zkoušku, které ve své novodobé historii čelí. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji, paní ministryně. Budeme pokračovat. Rozpočtový výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1159/1. Nyní prosím, aby se slova ujala paní zpravodajka rozpočtového výboru, paní poslankyně Miloslava Vostrá, informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru z 51. schůze, ze dne 17. února 2021:

"Po úvodním slově ministryně financí, po zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky své jednání ukončila nejpozději do 12.00 hodin dne 19. února 2021;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, sněmovní tisk 1159, vyslovila souhlas, popřípadě ve znění pozměňovacích návrhů přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky;

V. zmocňuje zpravodajku výboru, aby

a) s tímto usnesením seznámila schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

b) ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy."

Toto bylo usnesení, které schválil rozpočtový výbor.

Co se týká samotného projednávání, ono už to tady zaznělo. Opravdu rozpočtový výbor požádal paní ministryni, aby zejména ve svém úvodním slově se zmínila o postupu případné konsolidace navrženého schodku, což paní ministryně z mého pohledu učinila. To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu. Na žádost vás odhlásím. Přihlaste se prosím svými kartami.

 

Hlasováním pořadové číslo 28 rozhodneme, jestli povedeme obecnou rozpravu.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 28, přihlášeno 100 poslanců, pro 99, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Takže v tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které máme s přednostními právy za poslanecký klub SPD přihlášeného pana poslance Hrnčíře a za poslanecký klub Česká pirátská strana pana poslance Mikuláše Ferjenčíka. Prosím pana poslance Jana Hrnčíře, aby se ujal slova se stanoviskem klubu SPD. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já ještě než přednesu stanovisko klubu SPD k rozpočtu, tak si přece jenom dovolím něco říct k tomu stavu legislativní nouze. Mám pocit, že tato vládní koalice si ty stavy nouze užívá. Musí vládnout ve stavu nouze, protože je pro ni jednodušší projednávat zákony, nejlépe všechny, ve stavu legislativní nouze, aby se zákony schvalovaly v jeden den, aby opozice dělala jenom stafáž. Přece nemůže nikdo seriózně v půli února přijít v téhle turbulentní době a říct: já vím přesně do koruny, jaké budou výdaje do konce roku, a proto teď potřebujeme v jeden den schválit změnu státního rozpočtu na letošní rok. Vždyť to je přece nesmysl. Kdyby to bylo v květnu nebo v červnu, tak bych tomu i uvěřil, ale abychom v legislativní nouzi schvalovali v polovině února výdaje. Možná těch 500 miliard nebude stačit. V květnu se tady můžeme potkat znova, že bude potřeba více. To přece seriózně do koruny nikdo nemůže vědět.

Teď se tedy vyjádřím k rozpočtu jako takovému. My v SPD nemůžeme podpořit navýšení schodku státního rozpočtu, protože vláda neustále odmítá teď v krizi šetřit na zbytných výdajích, jako jsou například předražené zahraniční nákupy vojenské techniky, platby solárním baronům, politickým neziskovkám nebo nepovedenou inkluzi ve školství nebo dávky nepřizpůsobivým. Také považuji za alarmující neustálý růst nákladů na státní a veřejnou správu. Vláda i v tomto roce počítá s náborem téměř 5 tisíc nových státních zaměstnanců. Je naprosto nepřijatelné opětovné zvyšování výdajů v oblastech neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým, inkluze ve školství, financování politických neziskovek a množství zahraničních operací naší armády. Za posledních sedm let, to znamená vlád ANO a ČSSD, se zvýšil počet státních zaměstnanců o 60 tisíc osob, což zvýšilo nároky na státní rozpočet o 50 miliard korun ročně. Vzniklo minimálně devět nových státních úřadů a institucí. Trvalé navyšování počtu pracovníků ve státní a veřejné správě vytváří umělý nedostatek pracovních sil a falešnou potřebu importu pracovní síly ze zahraničí.

Nevadí mi výdaje na armádu, pokud zároveň pomohou naší ekonomice a zaměstnanosti. I Polsko nebo Finsko se v tuto dobu raději rozhodlo pro domácí modernizaci armádní techniky před drahými nákupy v zahraničí. V tuto chvíli realizovat armádní nákupy zahraniční techniky považuji za nerozumné. Podpoříme tak pouze zahraniční ekonomiky.

Za první měsíc letošního roku skončilo hospodaření státního rozpočtu ve schodku 31,5 miliardy korun. Přitom na covidové kompenzace pro ty, jimž vláda omezila podnikání, šlo v lednu pouze 8 miliard 700 milionů. Vláda nám neustále opakuje, že se ze současné krize proinvestujeme, a odmítá úspory. Z plnění lednového rozpočtu je naprosto jasné, že investice dokonce meziročně poklesly o 11 %. Naopak výrazně vzrostla obsluha státního dluhu, tedy úroky, které platíme věřitelům za státní půjčky. Vloni v lednu to bylo 300 milionů korun, letos už miliarda a 400 miliard (?) korun. Takhle to dál nejde.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další s přednostním právem - za klub České pirátské strany vystoupí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve si řekněme, co vedlo k předložení této novely. Ty důvody jsou dva. První důvod je daňový balíček, který udělal díru do rozpočtu 100 miliard korun, a vláda odmítla tuto daňovou změnu tehdy zapracovat do toho schvalovaného rozpočtu. Ten druhý důvod je, že pan premiér v červnu rozhodl, že druhá vlna covidu nebude, že už plošná opatření nikdy nebudou a že nemáme jako opozice strašit druhou vlnou a že není potřeba se na ni připravovat. V rámci toho vláda navrhla i státní rozpočet bez jakéhokoliv plánu, jak se s tou možnou druhou - co bychom za to dneska dali, kdyby byla jenom druhá, ve chvíli, kdy se nám rozjíždí čtvrtá vlna covidu - tak bez toho, abychom se vůbec na tu druhou vlnu připravili. Takže v tom vládou schváleném rozpočtu, který nakonec protlačila i Sněmovnou, vůbec nepočítali s tím, že by mohla přijít nějaká koronakrize, přestože samozřejmě to celý svět tehdy už věděl. Tehdy už byla ta čísla obrovská, umírali lidé po stovkách denně, přesto vláda tu situaci ignorovala. Z toho důvodů tu teď máme tuto novelu.

Paní ministryně říká: no, vy jste ta zlá koalice, co chtěla ty peníze nechat státu místo toho, aby je rozdala lidem jako my. Jenže takhle to vůbec není. V tomto rozpočtu nejsou žádné peníze, které se dávají občanům místo toho, aby je dostal stát. Těch 100 miliard, co vy jste nevybrali na daních, tak o ně jste nesnížili výdaje státu vůbec. Tady není ani jedna koruna úspor, to znamená, vy jste vzali těch 100 miliard, co jste nevybrali, nechali jste si je v rozpočtu, ještě v tom schváleném, tím pádem jste neupravili žádným způsobem výdaje, a nyní děláte to, že říkáte no, a protože se to nevybere, tak si musíme půjčit o 100 miliard víc.

Takže způsob, jakým se vláda vypořádává se snížením daní, je ten, že všechny ty peníze, co nevybere, si půjčí. Chováme se, jako kdyby si člověk, co nemá na nájem, ještě vzal spotřebitelský úvěr na novou televizi. Přesně tak se chová naše vláda. Přece není normální si půjčit peníze na snížení daní, které potom ti samí lidé budou muset zaplatit i s úroky. Lidi úplně zbytečně budou platit úroky za daně, které jsme teď nevybrali a které budeme muset splatit v budoucnu. To je úplně nepochopitelný krok, a kdo schválí tenhle rozpočet, zabetonuje ten daňový balíček do našeho rozpočtového systému tím způsobem, že podíl mezi úsporami a zvýšením dluhu bude nula úspor, všechno na dluh.

To přece nedává smysl. Stát měl aspoň něco z těch 100 miliard ušetřit. Potom bychom se mohli bavit o tom, jestli s tím naloží efektivněji stát, nebo lidé. Ale ve chvíli, kdy si stát nesebral z těch výdajů nic a jenom si na to půjčuje, tak to samozřejmě ti lidé nakonec zaplatí, akorát se to o něco odloží. Ale to vám je jedno, protože se chováte stylem po nás potopa. To je asi ta základní výhrada proti tomu návrhu.

Potom máme obavu, že vládní rozpočtová rezerva nemusí být využita na pomoc podnikům, ale že to vláda použije na předvolební dárky, jak to už udělala v roce 2020. To je naše obava. Paní ministryně se dušuje, že nic takového neplánuje, ale to si povíme asi v červnu nebo v září. Já doufám, že tomu slibu, co dala na rozpočtovém výboru, dostojí. Každopádně těch slibů už jsme slyšeli bohužel až příliš.

Z těchto důvodů Piráti ten návrh rozpočtu nepodpoří. Jsme přesvědčeni, že s těmi 100 miliardami se dalo naložit lépe, zvláště ve chvíli, kdy dnes řada podniků je v naprosto katastrofální situaci, a že to plošné nevybrání daní, které nejvíce pomohlo nejbohatším, například nám poslancům, byl prostě špatný krok.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Václav Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dámy a pánové, krátké stanovisko Trikolóry. Včera uplynulo 98 let, kdy v nedalekém podolském sanatoriu skonal ministr financí Alois Rašín, střelený komunisticko-anarchistickým atentátníkem. Musím říci, že dnes jsem se zúčastnil pietního aktu před domem v Žitné ulici, kde Alois Rašín bydlel. Když jsem se nad tím zamyslel tímto prizmatem, tak musím říci jedno: Alois Rašín byl ministrem financí v době nedlouho po zcela devastující světové válce. Byl ministrem financí v době, kdy byly desítky milionů mrtvých z tehdejší španělské chřipky. Přesto, i s nasazením svého života, hájil vyrovnaný rozpočet a českou korunu. Díky němu několik desítek let jsme byli zemí měnově stabilní a česká koruna byla vzorem a stále patří mezi měny pevné a silné.

Nezlobte se na mě, ministr Rašín byl v daleko těžší situaci, než jsme nyní my, ale naše řešení je takové, že ty komunistické anarchisty už tady máme, třesoucí se na vládu, a paní ministryně - jestli vás můžu vyrušit... (Ministryně hovoří u stolku zpravodajů se zpravodajkou.) Vy jste archetypem spíše pravé negace toho, co říkal Alois Rašín. On říkal: Republika není dojná kráva. Ten váš přístup k rozpočtu je přesně opačný, že jaksi republika dojnou krávou je. Je to cesta špatná, je to cesta neodvážná, je to cesta, kterou zaplatí občané této republiky, a Trikolóra nebude pro tyto vaše hry tady hlasovat. Jestli vám v tom pomůže ODS a Piráti nebo někdo jiný, to je celkem jedno, ale sama musíte tušit, že zvlášť třeba ve světle toho smutného 98. výročí nekonáte správně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jan Jakob vystoupí v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji, pane předsedající. Já už se nebudu vracet k té legislativní nouzi. Opravdu si myslím, že je to nedůstojné Poslanecké sněmovny a nedůstojné vůbec demokratických principů.

Mě zaráží, že za celý rok, kdy trvá tato krize, jste nepředložili byť jen jedinou korunu úspor. Říkáte, že nechcete dělat tupé škrty. Tak nedělejte tupé škrty, udělejte je ostré, nebo ještě lépe možná chytré škrty. Ale je potřeba šetřit. Říkáte, že není kde, že my chceme brát lidem jejich peníze, jejich mzdy. Není to pravda. Vy, paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího, jste se tady včera na rozpočtovém výboru chlubila, jak jste vyřešila systém černých duší. Tak vyřešte nejen černé duše, ale i ty spící duše. A už konečně přehodnoťte svoji politiku v rámci programů, které v tuhle chvíli opravdu nejsou potřeba. Není potřeba slev na jízdné. V tuto chvíli opravdu ne. Vy si tady dlouhá léta zvlášť při růstu, ale bohužel i teď při krizi kupujete svoje voliče různými slevami, různými dárečky a různými mimořádnými platbami. Proč jste při růstu nešetřili? Chlubíte se tady skvělým ratingem, ale za ten rating nemůžete vy. Za ten rating můžou právě podnikatelé a lidé, kteří pomáhali této republice v růstu.

Říkáte, že je zcela nezbytné přijmout tuto novelu státního rozpočtu, abychom vyšli z této krize silní? To má být vtip? To snad není ani možné. Tady máme dneska schválit navýšení schodku státního rozpočtu o 180 miliard na celkových 500 miliard, což je nepředstavitelná částka. Po vás tady zůstane spálená země. Po vás tady budou budoucí politické reprezentace - a já doufám, že vás nahradí demokratické strany - tuto situaci dávat, troufnu si říct, dlouhá desetiletí dohromady. Proč jste nepřišli se systémovými opatřeními? Proč se neudělalo nic na důchodové reformě? To jsou věci, které jsou naprosto nezbytné pro obnovu naší ekonomiky po této krizi.

Já bych si dovolil ještě diskusi rozdělit, co se toho samotného návrhu týká, na dvě části, a to na část příjmů a na část výdajů.

My, ačkoliv jsme jako TOP 09 nehlasovali pro daňový balíček, tak vnímáme to, že co se týká příjmové stránky, tak ten návrh odpovídá realitě, upravenému odhadu růstu a hlavně promítnutí tohoto daňového balíčku. Tedy co se týká té příjmové stránky, tak je to konstatování reality a to nepochybně je potřeba do rozpočtu promítnout.

Nicméně co se týká strany výdajové, tak tam s tím navýšením schodku státního rozpočtu o 77 dalších miliard souhlasit nemůžeme, a to s ohledem na to, co tady opakujeme dokola, že jste za celý rok nenavrhli jediné chytré úsporné opatření. Proto v podrobné rozpravě podám pozměňovací návrh tak, aby se touto novelou aktualizovala ta příjmová stránka rozpočtu, nikoliv však ta výdajová. Takovouto podobu, která bude znamenat realitu rozpočtu, jsme jako TOP 09 ochotni podpořit, nikoliv jakékoliv další navyšování výdajů státního rozpočtu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Marek Výborný a připraví se pan místopředseda Filip a pak pan poslanec Bartošek.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já se dovolím v obecné rozpravě a potom v podrobné přihlásit k pozměňovacímu návrhu kolegy Víta Kaňkovského. Z poslaneckého klubu KDU-ČSL to není věc, která by byla překvapivá ani nová. Vždy nám záleželo na financování sociálních služeb a hlavně na tom, abychom se nedostali v průběhu roku opět do těch problémů, kdy sociální služby nebudou řádně dofinancovány. Proto i v rámci dnes projednávané novely zákona o státním rozpočtu na rok 2021 chceme na tuto věc upozornit. Nebyla zcela vypořádána v rámci projednávání návrhu státního rozpočtu před Vánocemi, a proto přicházíme s pozměňovacím návrhem, kde chceme právě v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa v položce prostředky na podporu veřejného sektoru určit částku 3 miliardy 34 milionů právě na dofinancování sociálních služeb.

Dovolte mi krátké odůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu. Při projednávání zákona o státním rozpočtu na rok 2021 bylo opakovaně ze strany odborné veřejnosti i zástupců některých poslaneckých klubů upozorňováno na nedostatečné finanční pokrytí sociálních služeb v rámci dotace ze státního rozpočtu z kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí. Ze strany KDU-ČSL byl při projednávání státního rozpočtu 2021 předložen pozměňovací návrh na dofinancování sociálních služeb ve výši 2 miliardy korun, přičemž je třeba říci, že i toto navrhované navýšení by nepokrylo všechny potřeby tohoto sektoru. Další pozměňovací návrhy předkládaly i další poslanecké kluby.

Příčinami deficitu v sociálních službách jsou hlavně končící podpora takzvaných individuálních projektů z dotačních titulů Evropské unie, také schválený rozpočet na dotace pro sociální služby, který nepočítá plně s dokrytím nákladů na pokračující transformaci psychiatrické péče, a chybí také finance na slíbené navýšení platů v sociálních službách. Ke všem těmto důvodům ještě přibývají náklady na pokračující pandemii COVID-19, která dle všech predikcí bude pokračovat ještě řadu měsíců, a také náklady na slíbené odměny pracovníků v sociálních službách. Dle podrobné analýzy Asociace krajů v současnosti evidují kraje deficit ve financování sociálních služeb pro letošní rok ve výši 3 miliardy 34 milionů korun. Podotýkám tedy, že to je přesně ta částka, která je předmětem toho pozměňovacího návrhu.

Vláda v novele zákona o státním rozpočtu avizuje navýšení dotace pro sociální služby v rámci nové položky v kapitole 398 pod názvem prostředky na podporu veřejného sektoru. V této položce je ale počítáno i s částkou 20,3 miliardy korun na odměny zdravotníkům u poskytovatelů lůžkové péče za pandemii COVID-19, na testování žáků škol, na kulturu zasaženou epidemií COVID-19 a podobně. V novele ale není specifikovaná částka, která je určena na dofinancování právě mnou zmiňovaných sociálních služeb. Z těchto důvodů navrhujeme, aby potřebná částka ve výši 3 miliardy 34 milionů na dofinancování sociálních služeb byla specifikována v nově zřízené položce dotace na sociální služby, odměny zaměstnancům a zvýšené provozní náklady v době pandemie COVID-19, a byla tak jasně stanovena výše dofinancování sociálních služeb, jasně, zřetelně a napevno. Toto opatření dá alespoň určitou jistotu poskytovatelům sociálních služeb, že v současné složité situaci budou schopni poskytovat důležitou péči klientům bez redukce objemu péče či snížení její kvality.

Pozměňovací návrh připravil kolega Vít Kaňkovský a já vás předem prosím o jeho podporu. K tomuto pozměňovacímu návrhu se vzápětí přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V tuto chvíli vystoupí pan místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip, připraví se pan poslanec Bartošek. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já jsem neměl úplně v úmyslu hovořit, ale vyprovokoval mě k tomu pan poslanec Jakob slovy o spálené zemi. To použil poprvé Miloš Zeman v roce 1997, když začaly takzvané Klausovy balíčky. To bylo v době, kdy ze 2,8 bilionu korun základních výrobních prostředků v České republice zbyla jenom část v rukou sátu po masivní privatizaci, a i tehdejší prezident Václav Havel řekl, že není možné dohledat téměř 490 miliard korun, které se kdesi ztratily. Ano, to byla spálená země, to bylo ono zhasnutí a rozkradení státu. Já vidím spálenou zemi trochu jinak než asi kolega Jakob.

Já teď nemluvím k němu prostřednictvím předsedajícího, ale k nám všem, abychom uvážili, v jaké jsme situaci a jestli máme v tuhle chvíli mluvit o tom, že si prostředky bude půjčovat stát a bude sanovat podporu těch, kteří vyrábějí, kteří zaměstnávají, a těch, kteří se živí vlastníma rukama a hlavou, anebo je donutíme, aby si brali úvěry, zkrachovali, převzaly je banky, které jsou v zahraničních rukou, anebo jestli je necháme dojít do stavu, kdy si je někdo lacino v konkurzu koupí. To je ta otázka, kterou si musíme dnes při schvalování tohoto státního rozpočtu položit. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Jan Jakob. Do rozpravy se hlásí dále po panu poslanci Bartoškovi pan poslanec Skopeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji. Samozřejmě že my chceme podporovat podnikatele a živnostníky. Kdo jiný potom dá tuhle zemi dohromady po finanční stránce? Vždyť přece oni jsou ti, kteří tvoří příjmy státního rozpočtu. Ale my nechceme, aby tady ze státního rozpočtu šly pořád a donekonečna prostředky na to, aby některé voličské skupiny volily některé politické strany. Nevyhazujte takhle zbytečně prostředky a použijte je na to, aby ti podnikatelé a živnostníci nepadli a aby jednou, až tahle krize přejde, ty prostředky do státního rozpočtu přinesli. Zůstane po vás spálená země. Bohužel.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Václav Klaus s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Stejně tu budeme dneska dlouho. Já bych zareagoval na svého předřečníka pana Jakoba. Váš předchůdce pan Kalousek býval občas vtipný, vy jste mě teď taky rozesmál. Vy se tady bijete v prsa a chcete chránit živnostníky, a před pěti minutami jste jim schválili čtyřmilionové pokuty v rámci toho babišovsko-hamáčkovského pandemického zákona. To je myslím ochrana živnostníků jak noha. Děkuju. (Veselost v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V rozpravě vystoupí pan poslanec Bartošek, připraví se pan poslanec Skopeček, paní poslankyně Kovářová. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Já bych se krátce vrátil ke schvalování rozpočtu na letošní rok, kdy podpora komunistické straně tomuto rozpočtu byla podmíněna mimo jiné tím, že se Armádě České republiky vzalo 10 miliard. Já jsem přesvědčen, že to byla velká chyba, a přicházím s pozměňovacím návrhem, protože jestli chceme mít armádu, která je schopna nás chránit, která je dobře vyzbrojena a vycvičena, a plnit své alianční závazky, tak by se ty peníze měly armádě vrátit.

Jedná se o to, a tady vás chci, kolegyně a kolegové především z vládního hnutí ANO, požádat, abyste pomohli panu premiérovi naplnit slib, který dal. Když se těch 10 miliard armádě bralo, tak on říkal, hned na první vládě v lednu tyto peníze převedeme zpět. A ono se tak nestalo. V současné době se převedlo jenom 5 miliard a tato vláda dluží 5 miliard zpátky do rozpočtu Ministerstva obrany, které slíbila. Takže můj pozměňovací návrh vám, kolegyně a kolegové, pomůže naplnit to, co pan premiér slíbil. Takže vás žádám o podporu.

Můj pozměňovací návrh přesouvá zbývající částku 5 miliard zpět do rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany a tímto návrhem bude zabezpečeno posílení rozpočtu obrany tak, aby Armáda České republiky mohla pokračovat v zahájených modernizačních projektech strategického významu, ale hlavně se jedná o to, že to jsou projekty, které dříve vláda schválila koncepčními dokumenty, to znamená Dlouhodobý výhled na obranu do roku 2035, Koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2030, takže se nestane nic jiného než to, že tato vláda bude moct realizovat projekty, ke kterým se zavázala. Bude tak zabráněno likvidaci investičního plánu a především rozkolísání akvizic v dlouhodobém horizontu, kdy většina projektů je víceletých a zásah do jednoho roku destabilizuje roky následující.

Vzhledem k tomu, že původní rozpočet rezortu obrany byl z 30 % tvořen investicemi, které jsou v nemalé míře realizovány i pomocí českého průmyslu, přináší proinvestiční rozpočet multiplikační efekty v domácím průmyslu a na trhu práce. A já jsem přesvědčen, že přesně tyto peníze Česká republika potřebuje, protože podpoří zaměstnanost v řadě našich regionů.

Na závěr bych chtěl upozornit, že není naplňován závazek směrem k našim spojencům v rámci NATO, a tedy dosažení 2 % podílu výdajů na obranu na HDP v roce 2024. Tento závazek Česká republika mnoho, mnohokrát potvrdila ústy svých představitelů i v řadě dokumentů a hlásí se k němu i současná vláda a nejvyšší ústavní činitelé České republiky. Buď to jsou, milá vládo a milí poslanci vládního hnutí ANO, dokumenty, které ctíte a respektujete, anebo jste si vědomi, že tyto dokumenty směřující k obraně České republiky jsou pro vás jenom cárem papíru, které vlastně ani nechcete respektovat, a tím ohrožujete bezpečnost České republiky.

Buď prokážete samostatnost a schopnost podpořit tento pozměňovací návrh, anebo prokážete svou vlastní slabost a ochotu se nechat vydírat komunistickou stranou, tak jak tomu bylo doposud. Konečné rozhodnutí bude na vás a já pevně věřím, že podpoříte samostatnou a bezpečnou Českou republiku a pomůžete Armádě České republiky, která za stávající situace pomáhá ať už na odběrových místech, v nemocnicích, v domovech důchodců a jinde.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Přečtu omluvu. Pan poslanec Patrik Nacher se omlouvá z dnešního a zítřejšího jednání ze zdravotních důvodů.

V rozpravě vystoupí pan poslanec Skopeček, připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuju pěkně za slovo. Já se budu snažit být velmi stručný. My jako klub ODS samozřejmě novelu rozpočtu, tak jak byla předložena, nepodpoříme. Ten důvod je prostý. My vidíme v nárůstu schodku na 500 miliard skutečně neodůvodnitelně vysoké číslo, ten schodek je obří, a když srovnáme minulý rok, kdy ekonomika klesla rekordním způsobem v historii České republiky, podle předběžných dat klesla o více jak 5 %, tak v minulém roce jsme dokázali hospodařit s rozpočtem, který se vešel do schodku nižšího než 400 miliard. V tom roce aktuálním, kdy všechny instituce včetně Ministerstva financí predikují pro českou ekonomiku na rozdíl od toho loňského propadu růst, plánuje paní ministryně ještě větší deficit, než jsme měli v tom roce uplynulém. To nedává žádnou logiku a už samotný tento fakt mi nedovoluje pro tu novelu zvednout ruku.

Ta novela neobsahuje ani žádné, byť symbolické, úspory. Myslím si, že v době, kdy jak firmy, domácnosti, občané České republiky musí provést inventuru svých výdajů, tak je ostudou této vlády, že nebyla schopna alespoň symbolicky nějaké úspory občanům České republiky a Poslanecké sněmovně představit. Naopak místo úspor vidíme inzeráty Finanční správy na to, že chce nabírat další zaměstnance, zřejmě proto, aby kontrolovali ty zavřené podniky a podnikatele, kteří nemohou v rámci vládních restrikcí podnikat.

Ta změna je také předčasná. My jsme vlastně čekali i na návrh rozpočtu na letošní rok mnohem déle, než jsme ho začali schvalovat, než tomu bylo zvykem v Poslanecké sněmovně v uplynulých letech. Argumentem paní ministryně bylo, že chce mít ta nejčerstvější data, aby návrh rozpočtu mohl být realistický. Dnes tento její argument, proč jsme dostali návrh rozpočtu na letošní rok později, neplatí, a naopak přichází s obří změnou na počátku roku. Já bych rozuměl aktualizaci rozpočtu v rámci schváleného daňového balíčku, proti tomu bych nic neměl, nicméně ten další nárůst na těch obřích 500 miliard korun mohl počkat i vzhledem k tomu, že jsme mohli mít zpřesněná čísla toho, jak se ekonomika v letošním roce bude vyvíjet.

Ze všech těchto důvodů je ten rozpočet pro člověka, který má ambici, aby země hospodařila a měla udržitelné finance i v následujících letech, tak takový rozpočet nemůže použít. Paní ministryně dneska použila fotku s prvorepublikovým ministrem financí Aloisem Rašínem, kde se ptá, jak by postupoval on. No, paní ministryně, myslím si, že dneska v rámci toho, co předkládáte, by vás požádal, ať tu fotku sundáte a ať se vrátí nazpět ve chvíli, kdy nastoupí na Ministerstvo financí jiný ministr, který bude chápat odkaz Aloise Rašína. Odkaz Aloise Rašína byl velmi odpovědný přístup k veřejným financím, nikoliv roztáčení dluhové spirály, kterou tady předvádíte vy.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V rozpravě vystoupí dále paní poslankyně Kovářová, zatím poslední přihlášená. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila se stanoviskem klubu Starostové a nezávislí.

Návrh novely státního rozpočtu se dá shrnout následovně. Vláda se dobrovolně a nezodpovědně připravila o 100 miliard příjmů a výsledkem je to, že nemá peníze na boj s pandemií a nemá peníze na covidové programy a další podporu všech postižených. A výsledek? Výsledek je rekordní schodek ve výši 500 miliard korun. Schodky v době takovéto krize by, myslím, nevadily, pokud by se výdaje, popřípadě ztráta příjmů týkaly skutečně věcí, které se týkají boje s pandemií.

Bohužel, Ministerstvo financí a vláda toto nečinily. Základ onoho rekordního schodku položila vláda v loňském roce, kdy schválila daňový balíček a podkopla si příjmy ve výši 100 miliard korun, přestože řada poslanců, řada renomovaných ekonomů a Národní rozpočtová rada důrazně upozorňovaly na to, že vláda toto činí ve zcela nevhodnou dobu, a zároveň upozorňovaly také na to, že vláda nehledá žádnou náhradu za výpadek těchto příjmů ve výši 100 miliard korun, a označovali jsme to my, někteří poslanci, i oni renomovaní ekonomové jako nezodpovědné chování.

A výsledek? A výsledek je takový, že vláda nyní nemá peníze na podporu podnikání, nemá peníze na odměny zdravotníkům, na vakcinaci, na Antivirus, na kompenzace, a navyšuje tak výdaje. Musím říci, že když se podívám na strukturu těch výdajů, tak tomu není v podstatě co vytknout až na některé věci typu, že není zcela jasné, na co půjdou některé položky, a nejsou tam přesně vyspecifikovány. Ale dobře, je potřeba pomoci a tyto výdaje chápu. Co ale nemůžeme pochopit a s čím jsme nesouhlasili a nesouhlasíme, je onen výpadek příjmů, které vláda způsobila nezodpovědným rozhodnutím ve výši 100 miliard korun.

Paní ministryně zde neustále opakuje, že opozice nemyslí na lidi. Ale to není pravda. My na lidi myslíme, ale chceme se přitom chovat zodpovědně a myslet také na budoucnost našeho státu, na vyrovnanost a udržitelnost našich veřejných financí, tak aby nám ty ratingy, paní ministryně, neklesaly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji. Pan poslanec Roman Onderka se hlásí za klub ČSSD.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, paní ministryně, projednáváme novelu státního rozpočtu na rok 2021. Asi se nacházíme v období, které je historické, protože řádově měsíc po schválení státního rozpočtu se scházíme, abychom ho upravovali. Řada z nás zde na mikrofon na plénu Poslanecké sněmovny na to upozorňovala, když jsme schvalovali daňový balíček a zrušení superhrubé mzdy, pro kterou sociální demokraté ani jednou nehlasovali, protože stále si myslíme, že zrušení superhrubé mzdy přineslo finanční bonusy hlavně těm bohatším.

Přiznám se, tady budu muset pochválit paní ministryni Schillerovou, že to udělala velice chytře s návrhem. Zahrnula zhruba 100 miliard korun právě z tohoto daňového balíčku, který jsme schválili v prosinci loňského roku, a k tomu přidala položky, které dle mého názoru a názoru sociální demokracie jsou nezbytné pro fungování státu v letošním roce a hlavně v tomto čase. Jestli se bavíme o 38 miliardách, které zde jsou alokovány pro prodloužení programu Antivirus z Ministerstva práce a sociálních věcí, můžeme se bavit o sociálních službách, a tak bych mohl pokračovat. Nechci vás zatěžovat, protože jistě máte tento pozměňovací návrh načtený. Tak to jsou věci, které opravdu dle mého názoru jsou důležité, dokonce budu tvrdit, že jsou nutné.

Bohužel, a nechci si hrát na proroka, musím říci, že se možná ještě do prázdnin také můžeme nad další novelou státního rozpočtu zde znovu potkat. Je si potřeba uvědomit, že pandemická situace není dobrá v České republice. Očkovací vakcíny mají velké zpoždění a s tím souvisí samozřejmě očkování, a nejen seniorů, těch nejstarších, těch nejohroženějších, ale vůbec celé populace v České republice. A proto veškeré omezování firem, veškeré omezování obchodů a fungování ekonomiky České republiky je natolik omezeno, že opravdu může dojít k tomu, že deficit státního rozpočtu České republiky budeme muset ještě zvýšit a že se o něm budeme bavit ještě před prázdninami.

Nechci být zlým prorokem, ale je potřeba si také uvědomit na druhou stranu, že dluhová brzda nás čeká už nyní v roce 2024. A jestli se nezamyslíme, kde snížit případné výdaje státu, jestli se nezamyslíme, jaké udělat nové daně, a zde stále budu zdůrazňovat, že je stále na stole digitální daň, stále je na stole bankovní daň, to znamená daně, které nějakým způsobem mohou pomoci rozpočtu a té ekonomické situaci, ve které se nacházíme.

Veřejné rozpočty nejsou jednoduchá věc a stejně tak jako my se s nimi tady potýkáme, tak se s nimi potýkají obce, města a kraje České republiky. Na to nesmíme zapomenout, protože ty jsou také nejblíže občanům České republiky. A v případě, že budou mít nedostatek peněz, budou buď zdražovat služby, anebo budou tyto služby omezovat. A myslím si, že nikdo z nás, a teď jestli je to levice, nebo pravice, nechce, abychom ještě snížili komfort občanů České republiky kromě toho, co dnes všichni zažívají. Situace opravdu není jednoduchá s ohledem na šíření koronaviru a já si myslím, že máme nyní občanům pomáhat, ne jim přitěžovat a dělat další problémy.

Chci upozornit, paní ministryně, na jednu věc, a to na váš příslib, který jste mi dala na rozpočtovém výboru, kdy jsem vás žádal, aby finanční prostředky, které budeme schvalovat, aby z nich byla v co nejkratším termínu uvolněna finanční podpora na odměny zdravotníků v České republice. Těch, kteří jsou v první linii, těch, kteří chrání životy občanů této země. Já jsem bytostně přesvědčen o tom, že si to zaslouží, protože ta práce není jenom fyzicky, ale hlavně psychicky namáhavá a aspoň tímhle gestem, a zdůrazňuji, malým gestem, bychom mohli vyjádřit dík právě těmto lidem, kteří se dneska tak silně obětují pro nás pro všechny.

Sociální demokracie by nepodpořila novelu, kdyby tam bylo jenom 100 miliard na vyřešení problému, který jste prohlasovali, hnutí ANO s Občanskou demokratickou stranou, v prosinci loňského roku. Ale s ohledem na to, že jsou zde položky, které opravdu tento stát potřebuje, které potřebuje pro své fungování a ochranu svých občanů, proto sociální demokracie bude hlasovat pro tuto novelu státního rozpočtu na rok 2021.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji a s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Paní ministryně si stěžovala, že moje řeč byla příliš krátká. (Ministryně - poznámka od stolku zpravodajů mimo mikrofon.) Nebo líto dokonce, tak to mě těší. Jenom jsem se chtěla spíš doptat ohledně kompenzačního bonusu a státního rozpočtu. Tam se počítá s částkou 18 miliard na kompenzační bonus za pouhé dva měsíce, tzn. za ta dvě nová kompenzační období. A znamená to tedy, pokud by kompenzační bonus, protože ho můžete prodloužit, to kompenzační, nařízením vlády, jakým způsobem by to bylo ve vazbě právě ke státnímu rozpočtu a jestli tam máte připravenu nějakou rezervu, anebo by byla nutná opět novela státního rozpočtu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak já vám také děkuji. Nemám nikoho přihlášeného do obecné rozpravy elektronicky ani z místa, tudíž obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Je zájem o závěrečná slova - paní ministryně? Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem slíbila, že budu stručná, protože myslím, že jsem na všechno už odpovídala mockrát. Toto je sedmý rozpočet za mého fungování na Ministerstvu financí. Tak jenom stručně.

Pane poslanče Jakobe. Já jsem si spíše psala věci, které mě zaujaly. On tady není, no, škoda. (Poslanec Jakob se hlásí.) Aha, pardon, pardon, pardon, tak se omlouvám. Vy říkáte, chcete šetřit, ale přitom za tu krátkou dobu, co jste v Poslanecké sněmovně, tak dáváte jeden pozměňovací návrh - za chvilku budeme řešit, předpokládám, kompenzační bonus s dírou na výdajové straně - za druhým. Takže ono je potřeba říct, které ty výdaje byste šetřil. Které. Protože ono když se podíváte, tak rozpočet se skládá především z transferů. Nejvýrazněji domácnostem, na důchodech, nemocenské, rodičovském, podporám v nezaměstnanosti, v dalších pojistných, nepojistných sociálních dávkách, transfery územním rozpočtům, kde jsou výraznou položkou platy v regionálním školství, transfery veřejnému zdravotnictví, kapitálové výdaje, dotace, jako je OZE, nyní Antivirus, jsou tady služby kolektivní spotřeby, mezi které patří armáda, policie, celníci, soudy, legislativa včetně Poslanecké sněmovny a Senátu, ale i legislativní a správní útvar na ministerstvech. Takže je potřeba definovat, co je ten provoz a kde byste to tedy vzal. To by bylo prima, kdyby to tady někdo udělal. Vy jste o tom nejvíce mluvil, tak možná vy.

Pane poslanče Skopečku - nevím, jestli tady je pan poslanec, to nevadí. My sice ano, v makroekonomické predikci Ministerstvo financí - dobrý den, zdravím vás, jsem vás neviděla, jste mně chyběl (k poslanci Skopečkovi, který přišel před řečnický pult) - tak v makroekonomické predikci sice počítáme s růstem 3,1 %, ale jdeme ze sklepa, takže on to je velmi mírný, velmi mírný růst. Tak jenom to abychom si řekli. A děkuji, že sledujete můj Facebook, moje sociální sítě a že aktuálně víte, že jsem tam vzdala hold panu ministru Rašínovi, což jsem samozřejmě učinila velmi ráda a velmi upřímně.

Pan poslanec Ferjenčík. Jenom snad si připomínám, když jste dával v balíčku takové ty pozměňovací na slevy, to byly taky poměrně velké díry, kdyby to bývalo prošlo, a některé tady dokonce na půdě Poslanecké sněmovny prošly, tak prostě jenom na okraj. A daňový balíček schválil Parlament, takže jsem ho tam samozřejmě musela zapracovat, a zapracovat až do novely.

K panu poslanci Onderkovi. Děkuji, taky ho nevidím, nevadí, ale tak poděkuji aspoň na mikrofon. Děkuji. Já jsem ten slib včera dala, počítáme s částkou přes 12 miliard na odměny zdravotníkům. Zdravotnictví si už nacvičilo ten dotační program z minulého roku a já osobně dohlédnu, aby se, pokud projde novela zákona o státním rozpočtu, příští týden zprocesoval a zdravotníci dostali odměny co nejdříve.

Pan poslanec Výborný. Ano, počítáme ve VPS s částkou 5 miliard na odměny v sociálních službách. Pět miliard! Jednu miliardu má paní ministryně v nespotřebovaných nárocích, kde neutratila z dotace na sociální služby z minulého roku, takže 6 miliard půjde na odměny v sociálních službách. Tak toto je položka, se kterou v té VPS počítáme, půjde to přes vládu, lehce si to zkontrolujete.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dobrý večer všem. Budeme pokračovat. Toto bylo závěrečné slovo. Předpokládám, že další závěrečné slovo již není potřeba. Nepadly žádné návrhy, o kterých bychom měli v tuto chvíli hlasovat. Takže já otevírám podrobnou rozpravu, do které v tuto chvíli mám tři přihlášky. Jako první je přihlášen pan poslanec Hrnčíř, připraví se pan poslanec Kopřiva. Prosím.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl jenom přihlásit ke dvěma pozměňovacím návrhům. Ten první pod číslem 7494 de facto ruší navyšování schodku a sněmovní tisk (dokument) pod číslem 7503 je pozměňovací návrh, který přesouvá 3 miliardy korun určené na inkluzi ve prospěch speciálního školství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ano, návrhy byly, věřím, odůvodněny podrobněji dříve. A nyní prosím pana poslance Kopřivu, připraví se pan poslanec Jakob. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, vážená paní ministryně, já si dovolím načíst doprovodné usnesení Sněmovny k rozpočtu. Dovolím si ho krátce odůvodnit, potom ho i přečtu, paní zpravodajce už jsem ho předal a poprosím vás o jeho podporu.

A nyní tedy o co jde. Jde o boj proti daňovým rájům. A já jediné, co chci, aby Sněmovna zaujala stanovisko a vyzvala vládu, aby vláda na úrovni Evropské unie aktivně bojovala proti daňovým rájům, protože kvůli nim, kvůli daňové optimalizaci velkých firem, přichází jenom český rozpočet každoročně zhruba o 8 až 10 miliard korun. Dá se to dohledat na taxjustice.net. Podle tohoto průzkumu jde tedy až o 10 miliard korun ročně. V situaci, kdy se rozpočet potýká s takto bezprecedentním výpadkem příjmů v souvislosti s pandemií COVID-19, potřebuje Česká republika ty peníze víc než kdy jindy.

Na úrovni Rady Evropské unie je návrh public country-by-country reporting, tzv. PCBCR a ten má být projednáván již 25. února 2021 na jednání Rady pro konkurenceschopnost neboli COMPETu, proto to i načítám dneska. Nejde o nějaký výstřelek nebo přílepek, načítám to proto, že už se bude hlasovat v následujících dnech.

To veřejné vykazování zisků velkých firem má potenciál významně přispět k narovnání současného systému, nezdravé daňové konkurence a tzv. závodu ke dnu v rámci těch daňových rájů, které jsou v rámci Evropské unie. Podle tohoto návrhu by měly korporace s celosvětovým obratem přes 750 milionů eur povinnost zveřejňovat základní účetní data rozdělená podle jednotlivých zemí, tzn. příjmy, zisky, počet zaměstnanců nebo výši odvedené daně. Bylo by tak snadno zjistitelné, která firma vyvádí zisky do daňových rájů a neplatí svůj spravedlivý podíl v jednotlivých zemích, tedy i v České republice, a my bychom mohli vidět, o kolik nás ta která firma ochuzuje. Zároveň by nedošlo ke snížení konkurenceschopnosti těchto firem ani k nepřiměřené administrativní zátěži, jelikož návrh žádá zveřejnění pouze základních účetních údajů a platil by celoevropsky. Řada firem tyto údaje již zveřejňuje.

Jenom bych chtěl připomenout, že tento návrh veřejného vykazování příjmů už leží na úrovni unijní déle, ale z nějakých procesních důvodů doteď se o něm vždy mělo rozhodovat na Ecofinu, kam jezdí paní ministryně, ale tam je vyžadována jednomyslnost, kdežto na tom COMPETu stačí kvalifikovaná většina, a tudíž bychom mohli ty daňové evropské ráje přehlasovat.

A teď ještě proč to nevadí, že to je opravdu jen procesní záležitost, že skutečně nejde o nějakou daňovou směrnici, ale jenom o účetnictví, čili je naprosto legitimní podle názoru Pirátů o tom hlasovat právě na tom COMPETu, kde bychom mohli přispět jako Česká republika k tomu, aby se bojovalo proti daňovým rájům.

Stanovisko české vlády, pokud vím, bylo neutrální, resp. to vyjádření bylo takové, že česká vláda to podporuje věcně, ale právě jsme nezjistili úplně jasně, jestli procedurálně budeme hlasovat přímo aktivně pro to zařazení na tom COMPETu. Proto já bych chtěl, aby Poslanecká sněmovna vyzvala vládu, aby to proaktivně pomáhala tlačit a aby hlasovala pro ten návrh public country-by-country reporting.

Nyní tedy načtu to usnesení. Je velmi jednoduché, má dva body: "Poslanecká sněmovna za prvé vyzývá vládu, aby aktivně bojovala proti daňovým únikům nadnárodních korporací, a zvýšila tak daňové příjmy státního rozpočtu. Za druhé žádá vládu, aby na jednání Rady EU podpořila návrh tzv. public country-by-country reporting, který významně zvýší účetní transparentnost velkých firem."

Vážené kolegyně, vážení kolegové, to je ode mne vše. Prosím, zvažte podporu tohoto doprovodného usnesení k rozpočtu. Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A seznámím sněmovnu s omluvenkou. Pan ministr zdravotnictví Jan Blatný se nám omlouvá od 18 hodin do konce jednacího dne z důvodu neodkladných pracovních záležitostí.

Nyní prosím pana poslance Jakoba v podrobné rozpravě a poté se přihlásil pan poslanec Výborný. Prosím.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji, pane předsedající. Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, tak se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 7520. Obsahem toho pozměňovacího návrhu je to, že vlastně v novele zůstává jen ta část týkající se příjmové stránky rozpočtu, tedy uvedení současného stavu tak, jak fakticky je, i legislativně na pravou míru, a celá část té výdajové stránky se zrušuje. Ve výsledku tedy oproti tomu návrhu, jak je předložen, se sníží saldo o 77 miliard na přibližně 422 miliard. Děkuji za případnou podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní tam je jako první pan poslanec Výborný, poté je přihlášen pan poslanec Bartošek z místa. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuju, pane místopředsedo. Tímto bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu kolegy Víta Kaňkovského, který je veden pod číslem sněmovního dokumentu 7518.

A jenom si dovolím v podrobné rozpravě krátce zareagovat na paní ministryni. Děkuji za těch 5 miliard na ty odměny. To je hrozně důležité. A určitě to má naši podporu. Nicméně to, co tady navrhujeme společně s kolegou Kaňkovským, více než 3 miliardy, se netýká těch odměn, ale to se týká dofinancování sociálních služeb, to znamená provoz a platy. A tam skutečně kraje v tuto chvíli tu sekeru mají. Čili pozor, abychom si nepletli ty dvě kupičky. Těžko můžeme z odměn dofinancovávat sociální služby. Proto dáváme tento pozměňovací návrh. A děkuji za jeho podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní pan poslanec Jan Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se odkazuji na zdůvodnění svého pozměňovacího návrhu z podrobné rozpravy. Je pod sněmovním číslem 7505.

Pouze dodám, jsem moc rád, pane premiére, že jste přišel, protože tento můj pozměňovací návrh umožňuje to, abyste splnil slib, který jste veřejně dal, a to je to, že armádě vrátíte peníze, které jste jí sebrali při schvalování rozpočtu na letošní rok. Armádě jste 5 miliard vrátili, za to díky. Ale slib, který jste dal veřejně, je, že již v lednu jim celou částku vrátíte. Takže v současné době tady máte možnost, abyste podpořil můj pozměňovací návrh, a tím splnil svůj slib. Já pevně věřím, že své sliby, které pronášíte veřejně, myslíte vážně. To by z vás udělalo čestného člověka, kdybyste tento pozměňovací návrh podpořil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní paní poslankyně Kovářová z místa, poté pan poslanec Ferjenčík. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásila ke sněmovnímu dokumentu číslo 7537.

Podstatou tohoto pozměňovacího návrhu je podpora za výpadek tržeb pro kraje. A výpadky tržeb se týkají právě veřejné dopravy. V souvislosti s vlnou pandemie koronaviru a dalšími mimořádnými opatřeními v roce 2020 významně klesl počet cestujících ve veřejné hromadné dopravě. Dále kraje jakožto objednavatelé této dopravy byly několikrát ze strany zástupců vlády opakovaně žádány, aby neomezovaly počet spojů, aby tím nedocházelo k vysoké koncentraci cestujících v autobusech a vlacích. Samozřejmě že tuto výzvu chápeme. Na druhou stranu tržby se významně propadly, ale náklady na veřejnou dopravu zůstaly v nezměněné výši. (Velký hluk v sále.)

V některých zemích Evropské unie stát přistoupil ke kompenzaci krajům za výpadky tržeb z jízdného. Několikrát jsem interpelovala pana ministra Havlíčka a žádala jsem ho, zda by nezvážil také jistou kompenzaci pro kraje právě za výpadky tržeb. Celkové výpadky činí za rok 2020 více než 3,6 miliardy korun. Navrhujeme -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám vaše kolegy v sále o klid. Roste nám tu hladina hluku. Já chápu, že se blíží hlasování. Nicméně tomu tak ve skutečnosti úplně není. A poprosím vás o klid, aby navrhovatelé mohli v klidu přednášet své návrhy. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Několikrát jsem interpelovala pana ministra Havlíčka, zda by nezvážil podporu za výpadky tržeb ve veřejné dopravy. On to odmítal. Několikrát také jednal se zástupci Asociace krajů a na posledním jednání říkal, že by tuto podporu ještě zvážil.

Je jasné, že tak významné výpadky tržeb způsobí, a už se to plánuje v některých krajích, že se budou omezovat některé spoje, a také plánují navýšení, bohužel, navýšení jízdného. Proto si myslím, že by bylo fér, aby vláda a Poslanecká sněmovna, i vy kolegové, zda byste nezvážili přesun 1,3 miliardy korun, což je přibližně jedna třetina toho výpadku, z položky, která se jmenuje kompenzace slev jízdného, která má v plánu, má tam vyčleněnou částku 6 miliard korun. V loňském roce tato částka nebyla vyčerpána a je jasné, že nebude vyčerpána ani v roce letošním. Proto si myslím, že by bylo dobré krajům částečně kompenzovat tyto výpadky tak, aby se nemusely rušit spoje, aby byly spoje zachovány, protože veřejná doprava je rozhodně velmi důležitou součástí pracovní i rekreační mobility.

Prosím vás tedy o podporu svého pozměňovacího návrhu, který dává kompenzaci krajům ve výši 1,3 miliardy korun za výpadky tržeb za rok 2020, které činily celkem 3,6 miliardy korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A v tuto chvíli pan poslanec Ferjenčík je přihlášen ještě z místa. V tuto chvíli je to poslední přihláška, pokud se tedy někdo další nechystá vystoupit. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se chtěl připojit k návrhu na vrácení k přepracování, pokud nepadl. Ale vím, že někteří kolegové ho avizovali, tak ho podávám - se lhůtou, jestli se nemýlím, tak je tam minimální lhůta 20 dní, ale nevím, jestli to platí v tomto formátu projednávání novely, tak v této lhůtě, pokud je to nutné.

Každopádně jsem ještě chtěl stručně zareagovat na paní ministryni ohledně slevy na poplatníka. My jsme hrdí na to, že jsme prosadili navýšení slevy na poplatníka, která nebyla valorizovaná o inflaci. Podle nás to bylo namístě. Ale chtěl bych vás poprosit, abyste si ujasnila, jestli to byl tedy úspěch, protože u sebe na facebooku píšete, že jste nezapomněli ani na živnostníky, anebo jsem to tedy prosadil navzdory vaší vůli. Tak to by bylo asi fajn si vyjasnit, jestli tedy ta sleva byla dobře, nebo špatně podle vašeho pohledu. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ten návrh jsem zaznamenal. A v tom případě to vypadá, že jsme probrali celou rozpravu. Podrobnou rozpravu bych tedy ukončil. A nyní je případně prostor na závěrečná slova po podrobné rozpravě, jestli má zájem paní ministryně nebo paní zpravodajka. Není zájem. V tom případě mám za to, že nezazněly žádné návrhy, které bychom měli hlasovat teď, protože vrácení k přepracování se hlasuje až ve třetím čtení. A já bych tedy ukončil druhé čtení tohoto návrhu, pokud nikdo nic nenamítá.

Nyní je potřeba udělat pauzu na zpracování návrhu. Mám avizováno, že by to mělo být aspoň 40 minut. Tak v tom případě, pokud nikdo není proti, bych navrhl, že přerušíme projednávání tohoto bodu do zpracování a písemného předložení přehledu pozměňovacích návrhů nejméně na 40 minut. (Hlasy z pléna.) Tak pokud není potřeba čas na zpracování návrhu, já nevím, já potřebuji... Paní zpravodajka je připravena, dobře. Tak pan předseda s přednostním právem.

 

Poslanec Pavel Kováčik: V případě, že je paní zpravodajka připravena, tak já jsem avizoval panu řídícímu, že si před závěrečným hlasováním ve třetím čtení klub KSČM chce vzít přestávku a projednat dopodrobna jak pozměňovací návrhy, tak závěrečné stanovisko. Proto nyní teď žádám o pauzu na poradu klubu KSČM v délce trvání 30 minut. A klub KSČM prosím, aby se sešel v kanceláři místopředsedy Sněmovny Filipa teď hned.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. V tom případě teď přeruším projednávání na 30 minut a přeruším také jednání Sněmovny na 30 minut. Takže se zde sejdeme v 18.50 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno v 18.20 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 18.51 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Než otevřu bod, hlásí se mi pan místopředseda, pardon, pan předseda Chvojka, takže já mu dám slovo již mezi body. Prosím. A prosím o klid v sále.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezký večer, kolegyně, kolegové, blíží se nám 19. hodina a myslím, že ještě před sebou máme nějakou práci, tudíž já jménem dvou poslaneckých klubů, konkrétně jménem poslaneckého klubu ČSSD a poslaneckého klubu hnutí ANO, navrhuji, aby Poslanecká sněmovna jednala a meritorně i procedurálně rozhodovala a hlasovala o všech návrzích dnes po 19. i po 21. hodině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, děkuji, to je jistě validní návrh, o kterém můžeme hlasovat. Já jsem již svolal kolegy do sálu, nicméně ještě někteří přicházejí, takže já ještě chvíli počkám pro ty, co teď přicházejí. Slyším žádost o odhlášení, odhlásil jsem vás, prosím, přihlaste se znovu svými kartami. A pro ty, kteří přicházejí, zopakuji, že zde padl návrh, abychom dnes jednali a hlasovali procedurálně i meritorně po 19. a 21. hodině. Já myslím, že máme dostatečný počet, který je ustálený... Ne, stále se nám to hýbe, tak já ještě chvilku počkám... Vypadá to, že se počet ustálil, i když vidím další poslance, kteří dorazili do sálu.

 

Takže zopakuji, hlasujeme o tom, že budeme dnes jednat a hlasovat procedurálně a meritorně i po 19. a 21. hodině.

Zahájil jsem hlasování číslo 29. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování číslo 29 je přihlášeno 161 poslanců a poslankyň, 162 nakonec, pro 154, proti 1. Návrh byl přijat. Takže já konstatuji, že jsme schválili, že dnes budeme jednat i hlasovat po 19. a 21. hodině.

 

A teď, jestli se nikdo další nehlásí mezi body, tak bych znovu otevřel bod číslo 2, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, sněmovní tisk 1159, zkrácené jednání.

Na úvod bych uvedl, že se omlouvám, že jsem uvedl pana poslance Ferjenčíka v omyl, protože věřím, že již byl informován, a dám mu případně teď slovo, kdyby chtěl namítnout můj postup, anebo se posuneme do třetího čtení. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já jsem chtěl upravit ten svůj návrh fakticky jenom technicky, aby bylo místo vrácení k přepracování návrh na zamítnutí té novely. Myslím si, že to vyřeší všechny problémy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, ano, to je vhodná oprava toho postupu, protože vrácení k přepracování není možné, protože takový návrh může padnout jenom v prvním čtení, ať už jednáme o zákonu, nebo o rozpočtu, a první čtení jsme neměli. Takže tím jsme se vyrovnali s tímto a já otevírám třetí čtení, do kterého v tuto chvíli nemám žádné přihlášky do rozpravy. Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, tak jsem již zahájil třetí čtení předloženého vládního návrhu.

Očekávám, že zpravodajka rozpočtového výboru je u stolku zpravodajů. Takže hlásí se někdo do rozpravy? Nikoho nevidím, že by se v třetím čtení hlásil do rozpravy, takže rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po třetím čtení. Není tomu tak.

V tom případě přistoupíme k hlasování a prosím zpravodajku poslankyni Miloslavu Vostrou, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych navrhla proceduru hlasování. Jako první bychom hlasovali návrh pana kolegy Ferjenčíka na zamítnutí novely zákona. V případě, že tento pozměňovací návrh neprojde, budeme hlasovat jednotlivé pozměňovací návrhy tak, jak se k nim kolegové přihlásili v podrobné rozpravě. To znamená, že bychom pokračovali pozměňovacím návrhem pod číslem 7503 pana kolegy Hrnčíře, 7520 pana kolegy...

Teď mi tady kolega Hrnčíř jeden vypadl, takže bychom začali jinak. 7494 pana Hrnčíře, 7503 pana Hrnčíře, 7520 pana Jakoba, 7518 pana Víta Kaňkovského v zastoupení pana kolegy Výborného, 7505 pozměňovací návrh pana kolegy Bartoška. Pak bychom měli pozměňovací návrh pod číslem 7537, což je pozměňovací návrh poslanců Věry Kovářové a Mikuláše Ferjenčíka.

Vždy řeknu, o čem budeme hlasovat, abyste věděli, kolegové, o čem budeme rozhodovat. A jakmile všechno prohlasujeme a rozhodneme o návrhu zákona, bude-li tento přijat, máme tady jedno doprovodné usnesení. To je celá procedura.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobrá, já ji nemám před sebou, doufám, že ji máte před sebou vy a jste s ní dostatečně seznámeni. Pokud tedy není žádných námitek, nechám schválit tuto proceduru.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 30. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování číslo 30 je přihlášeno 165 poslanců a poslankyň, pro 165, proti nikdo. Tedy na proceduře je absolutní shoda a myslím, že tedy můžeme postupovat. Prosím první návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Takže nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Ferjenčíka, to je návrh za zamítnutí novely zákona o státním rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, takže návrh na zamítnutí.

Já zahajuji hlasování číslo 31. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování číslo 31 je přihlášeno 165 poslanců a poslankyň, pro 70, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím tedy, budeme pokračovat dalšími návrhy.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh pana kolegy Hrnčíře pod číslem 7494. V podstatě se jedná o zrušení navýšení schodku, to znamená ponechat státní rozpočet ve stejném saldu minus 320 miliard.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže to je návrh. Já poprosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 32 je přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 70, proti 79. Návrh nebyl přijat. Poprosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další pozměňovací návrh bude opět od pana kolegy Hrnčíře - pod číslem 7503. A jedná se o přesun částky 3 miliard, řeknu to zjednodušeně, z inkluze na vzdělání dětí se specifickými vzdělávacími požadavky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím o stanovisko ministerstva. (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 33. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 33 je přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 19, proti 105. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pozměňovací návrh pana kolegy Jakoba pod číslem 7520. Jedná se o úpravu státního rozpočtu tak, že po schválení tohoto pozměňovacího návrhu by zůstaly změny pouze na příjmové části rozpočtu a naopak byly by snížené o 77 miliard. To znamená, že schodek by byl 422 miliard.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře děkuji. Doufám, že je to všem jasné. Zahájil jsem hlasování číslo 34 - (Upozornění, že zapomněl na stanovisko ministerstva.) Pardon, prohlašuji hlasování za zmatečné. Omlouvám se.

 

Poprosím o stanovisko ministerstva. (Nesouhlasné.) Děkuji.

Nyní tedy znovu zahajuji hlasování. Je to hlasování číslo 35. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 35 je přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 72, proti 76. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pozměňovací návrh pod číslem 7518 pana poslance Víta Kaňkovského. Tady ho přednesl pan poslanec Výborný. Týká se navýšení kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, a sice dotace na sociální služby, částka 3 034 milionů korun.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím o stanovisko ministerstva. (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 36. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 36 je přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 71, proti 8. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pozměňovací návrh pana kolegy Bartoška pod číslem 7505 a jedná se o navýšení rozpočtu Ministerstva obrany o 5 miliard korun.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím o stanovisko ministerstva. (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 37. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 37 je přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 76, proti 46. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pozměňovací návrh pod číslem 7537 paní kolegyně Kovářové a pana kolegy Ferjenčíka a jedná se o navýšení příspěvku krajům za výpadky na jízdném na úkor slevy jízdného. Je to ve výši 1 300 milionů korun.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím o stanovisko ministerstva. (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 38. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 38 je přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 52, proti 84. Návrh byl zamítnut.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy? (Zpravodajka: Ano, je to tak.)

Pan místopředseda Filip se hlásí s přednostním právem před hlasováním o návrhu zákona jako celku. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážení členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych před závěrečným hlasováním řekl po vypořádání se s pozměňovacími návrhy stanovisko poslaneckého klubu KSČM k novele státního rozpočtu.

Komunistická strana Čech a Moravy cítí odpovědnost vůči všem občanům naší země. Protože ve státním rozpočtu je obsaženo plnění závazků, které Sněmovna přijala v jednotlivých zákonech, které jsme museli v rámci legislativní nouze a nouzového stavu přijmout, abychom splnili to, co je nutné pro zabezpečení lidí v první linii, pro zdravotníky, pro pracovníky sociálních služeb, pro příslušníky integrovaného záchranného systému, pro vojáky a pro další, abychom splnili to, co jsme slíbili těm, kteří udržují zaměstnanost, abychom se vypořádali s tím, co je potřeba udělat pro ty, kteří ztratili práci a jsou závislí na pomoci státu a byly zajištěny schválené kompenzace, o kterých mnozí mluví, mnozí o ně usilovali, ale nejsou ochotni svá slova přeměnit v činy, tak Komunistická strana Čech a Moravy změnu státního rozpočtu schválí. Jsem přesvědčen, že je to krok, který znamená odpovědný přístup k tomu, jakým způsobem se vypořádáváme s tím, že něco lidem slíbíme. A nejde o slova, jde o činy. A ty jsou mnohdy mnohem těžší, mnohem problematičtější, ale je to odpovědný přístup, který od nás občané České republiky vyžadují. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní se s přednostním právem přihlásil pan předseda Bartošek, jestli jsem dobře viděl. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Volně vaším prostřednictvím navážu na pana místopředsedu Filipa. Ano, nejde o slova, jde o činy. Měl jsem zde drobný pozměňovací návrh, který se týká navýšení rozpočtu armády, a navazoval jsem na slib, který dal pan premiér. A tady dovolte, kolegyně, kolegové, abych ocenil přístup sociální demokracie. Je vidět, že tradiční demokratické strany jsou si vědomy, jaká je cena bezpečnosti a stability České republiky. Jsou si také vědomy toho, co znamená prozápadní orientace České republiky. A ten, kdo zrazuje naši bezpečnost, je tento premiér a hnutí ANO, protože se necháváte vydírat komunisty. To je realita. Protože buď platí to, co říká premiér, a dá se tomu věřit - a premiér řekl, že se začátkem ledna peníze armádě vrátí. Anebo to neplatí a premiér je lhář, protože neplatí to, co říká na kamery, neplatí to, co slibuje, neplatí to, co zaznívá veřejně.

Jste slabá vláda a premiér je slaboch, protože se nechává vydírat komunisty! (Zprava zaznívá potlesk a bouchání do lavic.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Poprosím o klid v sále, abych nemusel přerušovat jednání. Děkuji. V tom případě bychom se mohli přesunout k závěrečnému hlasování, protože o všech návrzích skutečně bylo hlasováno. Takže přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, podle sněmovního tisku 1159, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." Poprosím o klid. Všichni víme, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování číslo 39. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 39 je přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 93, proti 70. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní tedy ještě máme doprovodné usnesení. Poprosím paní zpravodajku.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Máme ještě doprovodné usnesení. Pro jistotu ho zopakuji, abychom věděli, o čem hlasujeme. Je to doprovodné usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby aktivně bojovala proti daňovým únikům nadnárodních korporací, a zvýšila tak daňové příjmy státního rozpočtu. Za dále žádá vládu, aby na jednání Rady Evropské unie podpořila návrh takzvané public country-by-country reporting, který významně zvýší účetní transparentnost velkých firem."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže to byl návrh doprovodného usnesení.

Zahajuji hlasování číslo 40. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování číslo 40 je přihlášeno 165 poslanců a poslankyň, pro 66, proti 15. Konstatuji, že návrh doprovodného usnesení nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy. Je tomu tak? (Ano.) Takže já projednávání tohoto bodu končím.

Pan poslanec k hlasování. Prosím.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Já bych měl k hlasování číslo 31 - na sjetině mám, že jsem se zdržel, hlasoval jsem pro. Nezpochybňuji hlasování, jen do stenozáznamu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já se nechám vystřídat v řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezký večer, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze, a to bodem číslo

Aktualizováno 26. 5. 2021 v 16:39.
Přihlásit/registrovat se do ISP