Čtvrtek 18. února 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

1.
Vládní návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii
onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 1158/ - zkrácené jednání

Poprosil bych, aby místa u stolku zpravodajů zaujali pan poslanec Jan Blatný a pan zpravodaj, pan poslanec Vlastimil Válek.

Projednávání jsme přerušili v okamžiku schvalování procedury, tak jak ji načetl pan předseda, pan poslanec Válek, a případně mu dám ještě slovo k tomu, aby to mohl nějakým způsobem zrekapitulovat. A já mezitím svolám poslance do sálu a budeme hlasovat o proceduře. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Opakování je matka moudrosti. Všichni jsme dostali vytištěnou proceduru, resp. jednotlivé pozměňovací návrhy. Dovolím si upozornit na jednu drobnou změnu, opravdu doufám, že je to detail a nekonfliktní, na který mě legislativci upozornili. Pokud si nalistujete v těch materiálech stránku 2 resp. 3, konec stránky 2, začátek stránky 3, tak si všimnete, že číslo 7 je datum a číslo 8 je text. To jsou ty pozměňovací návrhy pana poslance Volného, kdy já jsem avizoval, že sedmička bude text a osmička bude datum, ale legislativci doporučili přehodit ty dva pozměňovací návrhy. Tak pokud by s tím byl souhlas, tak jenom na toto upozorňuji, abych vás nějakým způsobem neuvedl v omyl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Takže děkuji. Dostali jste rozdány pozměňovací návrhy, byli jste seznámeni s procedurou. Nechám hlasovat proceduru jako takovou.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 12 je přihlášeno 168 poslanců, pro je 159, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poprosím pana poslance Válka, aby nás provedl hlasováním. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji. První pozměňovací návrh je komplexní pozměňovací návrh, na kterém byla shoda předsedů většiny politických stran. Je to pozměňovací návrh číslo 7529 a je to ten pozměňovací návrh, který tady vysvětloval a zdůvodňoval pan ministr Hamáček, tedy pan poslanec Hamáček.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vás odhlásím na žádost. Přihlaste se prosím svými kartami.

Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? - Omlouvám se, já toto hlasování budu považovat za zmatečné. Budeme hlasovat znovu. Já jsem se nezeptal na stanoviska zpravodaje a pana ministra, takže tohleto hlasování považujeme za zmatečné.

 

Budeme hlasovat znovu o tomto návrhu. Zeptám se na stanoviska pana ministra. (Souhlasné.) Stanovisko pana zpravodaje? (Výbor k tomu nezaujal stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 14 je přihlášeno 165 poslanců, pro 133, proti 21. Návrh byl přijat. Další návrh prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Druhý pozměňovací návrh je pozměňovací návrh pana poslance Michálka číslo 7530, máte ho na stránce 1 a 2 toho materiálu. První část pozměňovacího návrhu je čistě technická, kdy místo "dva týdnů" navrhuje pan poslanec text "dva týdny". Druhá část je soudní přezkum mimořádných opatření. Tento je prodiskutován jak s předkladateli, tak se všemi. A byl tady zdůvodněn podrobně v rozpravě. Ta třetí je opět technická, kde se doplňuje v § 8 odstavec 5, který zní: "Ustanovení odstavců 1 až 4 se použijí na hlavní město Prahu a primátora hlavního města Prahy." Opět to tady bylo zdůvodněno a vysvětleno.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko pana ministra? (Souhlasné.)

 

Poslanec Vlastimil Válek: Chyba! (Poslanec Michálek opravuje zpravodaje u pultíku.) A jo, pardon. Já se omlouvám, mea culpa. Třetí část toho návrhu je, že v § 21 odst. 2 se text "až 13" nahrazuje textem "až 7".

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak teď je to správně. (Hlasy z pléna.) Proceduru jsme si schválili.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Ne, ne, ne, primátor je další bod. Ještě jednou, je to moje chyba, velmi se všem omlouvám.

Takže ještě jednou. Tento bod má tři části. První je změna z dvou týdnů na dva týdny, druhý je ten soudní přezkum mimořádných opatření, máte to v textu. A třetí je na konci té stránky, neobracet prosím, na konci té stránky, poslední řádeček, 3. v § 21 odst. 2 se text "až 13" nahrazuje textem "až 2". To jsou tři části tohoto pozměňovacího návrhu. (Hlasy z pléna. - Předsedající: Až 7.) Až 7, pardon, až 7.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak víme, o čem budeme hlasovat? Stanovisko pana ministra? (Souhlasné.) Výbor k tomu nezaujal -

 

Poslanec Vlastimil Válek: Výbor nezaujal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 15 je přihlášeno 166 poslanců, pro 146, proti 3. Návrh byl přijat. Další návrh prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji. Další návrh je číslo 3, kdy je to návrh pana poslance Michálka k pozměňovacímu návrhu poslance Vondráka, a číslo je 7527, je na druhé stránce nahoře, a to je ten bod, kdy se jedná i o primátora hlavního města Prahy. Ještě jednou se omlouvám za to, že jsem vás uvedl ve zmatek.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko pana ministra? (Souhlasné.) Výbor k tomu nezaujal stanovisko.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Výbor nezaujal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 16 je přihlášeno 166 poslanců, pro je 132, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Dostáváme se k bodu číslo 4. Pozměňovací návrh, který přednesl pan poslanec Vondrák. Je to pozměňovací návrh, který podávají hejtmani. Má číslo 7527. V materiálech ho máte na stránce 2 uprostřed. A ten pozměňovací návrh má čtyři body. Jedná se o § 8, mimořádná opatření při epidemii onemocnění COVID-19, se do § 7 vkládá nový § 8 atd. Text máte před sebou. (Poslanec Benda doplňuje zpravodaje.) Ve znění schváleného návrhu poslance Michálka.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko pana ministra? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 17 je přihlášeno 166 poslanců, pro 133, proti 2. Návrh byl přijat. Další návrh prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Dostáváme se k bodu číslo 5, což je 1 až 8 body pozměňovací návrhy pana poslance Volného. Jsou označeny číslem 7532. Máme je v těch materiálech na stránce 2 až 3. A tady bychom měli hlasovat po jednotlivých bodech, jak jsme si schválili v proceduře.

První je tedy bod - tento zákon pozbývá platnosti k datu 31. září 2021.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.) Pardon. (Reakce v sále, že září má jen 30 dnů.) Září má 30 dnů.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já mám napsané 31. září 2021. (Potlesk.) Já jaksi už teď se bojím udělat chybu. (Smích v sále.)

Já se velmi omlouvám, ale já se domnívám, že jsme si schválili proceduru. Tato data jsem četl. A proti proceduře nikdo neprotestoval. Já se necítím být povolán, abych zjišťoval, který měsíc má kolik dnů, jestli ten měsíc existuje a jestli existuje ten rok. (Smích a potlesk.) To si myslím, že Poslanecká sněmovna a jednotliví poslanci, zvlášť pokud mají aspoň středoškolské vzdělání, natož pokud jsou pedagogové, toto znají a vědí. A já v žádném případě nemám ambice do toho jakkoliv zasahovat. Co jsem já?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane zpravodaji, máte pravdu. Nechám o tom hlasovat tak, jak je to načteno. V proceduře je 31. září 2021.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 18, přihlášeno 166 poslanců, pro 1, proti 116. Návrh byl zamítnut.

 

Další návrh prosím. A poprosím o klid v jednacím sále, ať víme, o čem hlasujeme. Děkuji vám.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Dámy a pánové, bod číslo 2 tohoto návrhu je stejný text - tento zákon pozbývá platnosti tentokrát k datu 30. března 2021.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 19, přihlášeno 166 poslanců, pro 22, proti 128. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Třetí bod je stejný text - pozbývá platnosti zákona - tedy tento zákon pozbývá platnosti, omlouvám se - a tentokrát je to datum 30. června 2021.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 20, přihlášeno 166 poslanců, pro 23, proti 125. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Čtvrtý bod mění datum na 31. července 2021.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 21, přihlášeno 166 poslanců, pro 21, proti 124. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Pátý bod nabízí datum 30. dubna 2021.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 22, přihlášeno 166 poslanců, pro 22, proti 130. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Šestý bod je datum 31. května 2021.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 23, přihlášeno 166 poslanců, pro 22, proti 127. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Sedmý bod je poslední s datem. A tady je datum 31. října 2021.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 24, přihlášeno 166 poslanců, pro 21, proti 126. Návrh byl zamítnut. Další.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Poslední bod je bez data a dovolím si přečíst text. V § 1 odst. 1 zní: "Tento zákon upravuje pouze opatření pro zvládání epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 -" to znamená, že není platný pro žádnou jinou nemoc, infekci ani epidemii či pandemii - "(dále jen epidemie COVID-19) a jejích dopadů na území České republiky." Tečka.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 25, přihlášeno 168 poslanců, pro 21, proti 121. Návrh byl zamítnut.

 

A teď je vlastně závěrečné hlasování: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 1158, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 26, přihlášeno 167 poslanců, pro 132, proti 25. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

Paní poslankyně Pastuchová se hlásí.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedající. U hlasování číslo 20 jsem hlasovala proti, a na sjetině mám pro. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. A vrátíme se zpátky do projednávání bodu vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, sněmovní tisk 1159, zkrácené jednání. Jsme ve fázi, že posuzujeme, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Po paní ministryni jsem neměl nikoho přihlášeného do obecné rozpravy. Podívám se ještě jednou do sálu, jestli se někdo hlásí. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím.

 

Přednesu návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, sněmovní tisk 1159, ve zkráceném jednání."

Zahájil jsem jednání. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 27. Přihlášeno 168 poslanců, pro 89, proti 74. Návrh byl přijat.

Takže já v tuto chvíli otevírám bod

Aktualizováno 26. 5. 2021 v 16:39.
Přihlásit/registrovat se do ISP