(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, já nepovedu žádnou delší souvislou politickou řeč, ale tak jak je potřeba při zahájení schůze, navrhnu do této schůze zařadit jako bod číslo 3 tisk 317 novelu zákoníku práce, která byla na minulé schůzi vrácena do druhého čtení, ve druhém čtení byla projednána ve výboru pro sociální politiku, a myslím si, že můžeme tento tisk, tak jak byl už připraven po tom pozměňovacím návrhu, projednat a schválit ve třetím čtení. Čili třetí čtení tisku 317 jako třetí bod. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane místopředsedo. Prosím, pan předseda Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Dobré dopoledne. Pane předsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, já poprosím, podívejme se, co nám svítí na tabuli. Svítí tam pořad schůze. Prosím pěkně, buďme struční, pojďme hlasovat pořad schůze a pak ty komentáře k tomu, co se všechno podařilo dojednat, jaká je dohoda, jaké jsou parametry a jakým způsobem budeme dál postupovat u pandemického zákona a u dalších tisků, nechejme na ty jednotlivé body. Pojďme teď schválit ten pořad schůze, ať opravdu může Sněmovna jednat, protože to čtení těchhle věcí v tenhle okamžik nedává úplně logiku. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Já bych v této fázi rád zrekapituloval, že už 16. února byl do sekretariátu předsedy Poslanecké sněmovny doručen návrh - žádost pana poslance Tomia Okamury o zařazení nového bodu, tak jak jej přednesl nyní na mikrofon, týkající se ukončení vyhlášeného nouzového stavu. Stejná žádost o den později přišla i ze strany pana poslance Lubomíra Volného. Obě žádosti jsou v podstatě totožné, je to formulováno v souladu s § 109m odst. 1 písm. d) jednacího řádu. Třetí žádost tohoto typu podle stejného paragrafu byla načtena nyní předsedou klubu ODS. Po dohodě klubu ODS a klubu SPD nazveme tento bod Ukončení nouzového stavu a bude se pouze lišit návrh ODS a SPD, co se týče zařazení, zda první, nebo druhý bod.

Já bych chtěl v této souvislosti na mikrofon a na záznam uvést, že jsem si vědom znění § 109m odst. 1 písm. d), hlavně odst. 2, kde je napsáno, že k projednání návrhu svolá předseda Sněmovny neprodleně schůzi Sněmovny, koná-li se schůze, zařadí na projednání tento návrh. Je ten jednací řád v této části poněkud nedokonalý, ještě k tomu nikdy v minulosti nedošlo. Ta dikce zákona je, že je to takový návrh, že by měl být zařazen neprodleně přímo předsedou. Nicméně zase bychom otevírali Pandořinu skříňku, že jeden poslanec může v podstatě způsobit mimořádnou schůzi nebo zařazení bodu bez toho, aby měli ostatní možnost o tom diskutovat. Kdyby to měla být mimořádná schůze, zřejmě bych trval na 40 podpisech, na kvalifikované většině. Teď tu máme návrh v podstatě dvou klubů, které už dohromady dávají 40 poslanců, plus o tom bude Sněmovna jako suverén hlasovat. Další ještě vlastně celá koalice SPOLU. To mně přijde jako naprosto komfortní situace, abychom do příště dali signál třeba už jiným sněmovnám, že kdyby někdo navrhoval postup podle § 109m odst. 1 písm. d), že to nemůže být na jednom poslanci. Není možné, aby jeden poslanec způsobil mimořádnou schůzi.

Tak jestli není námitka proti takovému postupu hlasování, pokračujeme dál v pořadu schůze. (Nikdo se neozývá.) V tuto chvíli se ptám, zda má někdo zájem o vystoupení k pořadu schůze. Byl přihlášen pan poslanec Volný, nebo pouze navrhl ten... Už ten váš návrh zazněl, já tedy rekapituluji, že ten návrh zazněl i ze strany pana Volného.

Když vás tak vidím, tak bych vás chtěl opět požádat o nasazení ochrany úst a nosu v souladu s vládním opatřením... Vy to neuděláte, takže já vám oběma uděluji napomenutí a půjdeme dál, budeme se věnovat tomu, kvůli čemu jsme přišli.

Jestliže nikdo další... K pořadu schůze pan předseda Chvojka. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já bych si chtěl jménem našeho klubu vzít před závěrečným hlasováním o programu patnáct minut pauzu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já jsem neslyšel. Kolik minut? (Poslanec Chvojka: Patnáct minut.) Tak to do 11 hodin přerušíme. Já tímto přerušuji schůzi do 11.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.45 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP