(10.30 hodin)
(pokračuje Okamura)

Takže to jenom k té ústavní činnosti. Takže vymluvit se na ústavní stížnost, že už ji někdo podal a že je to řešení, je chybně, nebo má právo ta strana to podat, ale neřeší to tu situaci. Řeší ji skutečně až to hlasování ve Sněmovně, které tady tak jako tak proběhne. Takže to jenom k tomu.

My jsme samozřejmě také vyzvali ostatní poslanecké kluby, aby se nám podepsaly pod ústavní stížnost. Máme podpisy poslanců SPD, nicméně poznamenávám, že jediným řešením, a za tím si jdeme, je hlasování Sněmovny. My jsme v pondělí začali sbírat podpisy pod mimořádnou schůzi, ale opět - tam předseda Poslanecké sněmovny má lhůtu na svolání, a není tam tím pádem ta bezprostřednost. To jenom k té ústavní stížnosti.

Za druhé jsem chtěl říci k pandemickému zákonu, no, řekněme si na rovinu, pandemický zákon, jak jste se vy domluvili, na tom znění se domluvily všechny strany kromě SPD, je v podstatě překlopením současného nouzového stavu. Je to jinak pojmenovaný nouzový stav, jinak pojmenovaný lockdown, jinak pojmenovaný roční lockdown. Na rok! Protože aby tomu tak nebylo, tak hnutí SPD navrhlo tři zásadní připomínky, které jsme tam chtěli mít zapracovány.

Za prvé, pakliže vláda na základě toho vládou a nyní už i jinými opozičními stranami vytvořeného pandemického zákona neboli jinak pojmenovaného plošného nouzového stavu, tak jsme chtěli, aby když ta opatření budou trvat déle než čtrnáct dní, o nich musela hlasovat Sněmovna, aby musela být projednána ve Sněmovně. Ale tato naše zásadní připomínka byla odmítnuta.

Za druhé jsme chtěli, aby v zákoně bylo napsáno, že vláda má zároveň s těmi opatřeními povinnost navrhnout i kompenzace. Opět to tam není. Ruku v ruce aby to šlo, ne dodatečně, potom, někdy, až firmy krachují nebo až lidi přicházejí o práci.

Třetí naše připomínka, aby tam bylo vepsáno, že ta opatření musí být řádně zdůvodněna. Tady vidíme také rozdíl, nouzový stav a běžný zákon. A také to tam nebylo zapracováno.

To znamená, považuji za velký alibismus, když těch pět ostatních opozičních stran sdružených v takzvaném demobloku, to znamená Piráti, ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 říkají: Když teď bude přijat nový pandemický zákon, tak zvedneme ruku pro zrušení nouzového stavu. - Ale vždyť ten pandemický zákon, jak jste se domluvili, je v principu - říkám v principu - pouze jinak pojmenovaný nouzový stav. Je to jinak pojmenovaný plošný nouzový stav, další lockdown, pouze alibisticky jinak pojmenovaný. To je ten důvod, proč SPD se k té dohodě nepřipojilo, protože my navrhujeme alternativní řešení, zacílení na ohrožené rizikové skupiny, udržitelnost zdravotního systému, a hlavně je to znovu ten lockdown. A já říkám, že lockdown není řešení, a říkám, že plošné zákazy není cesta.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Přečtu několik omluv. Omlouvá se paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová ze zdravotních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Ivana Nevludová od 9 hodin do konce jednacího týdne ze zdravotních důvodů, omlouvá se pan poslanec Jan Čižinský z dnešního jednání z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová z dnešního a zítřejšího jednání ze zdravotních důvodů.

S přednostním právem pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme vyvolali jednání. Vyvolali jsme ho tím, že jsme nesouhlasili s prodloužením nouzového stavu. Podařilo se nám dostat konečně vládu k jednacímu stolu.

Připomeňme si, že v Německu schválili zákon, který upravuje pandemii, 25. března 2020. My máme skoro rok zpoždění a měli bychom ho dotáhnout. Takže já jsem rád, že ten návrh zákona je zařazen, že se nám podařilo domluvit, že jsme v tomto byli naprosto konstruktivní a v souladu s tím, co jsme říkali už od dubna minulého roku, že takový zákon se stavem pandemické pohotovosti má existovat.

Jsme tedy v situaci, kdy máme běžící jednání, které je částečně ukončeno dohodou na pandemickém zákonu, ale nemáme zcela ještě dohodnuto, co se bude dít potom, co skončí nouzový stav, protože pandemický zákon je pouze rámec, který musí být naplněn skutečnou politikou, například tím, aby se uplatňovala opatření, která jsou potřebná k omezení šíření pandemie, například nošení bezpečnější ochrany úst v různých místech, kde se koncentrují lidé, včetně výroby, samozřejmě rozšíření testování atd. To jsou všechny věci, které se musí domluvit, aby fungovaly potom, co skončí nouzový stav. Takže jednání běží, my se do nich pokládáme maximálně s tím, abychom dohodli řešení, které bude prospěšné pro všechny občany, a proto jsem velmi zdrženlivý k tomu, dělat cokoli, co by mohlo vést k torpédování těchto jednání.

V rámci pandemického zákona se nám podařilo prosadit řadu změn, které jsme navrhovali.

Za prvé, z našeho návrhu k náhradě škod, který jsme připravovali ve spolupráci s Rekonstrukcí státu, bylo převzato řešení, že se budou uplatňovat centrálně na základě formuláře u Ministerstva financí s metodikou, samozřejmě vláda nebyla ochotna přistoupit na stejnou úroveň, kterou jsme navrhovali my, a proto se do zákona dostala pouze úhrada skutečné škody, nicméně připomínám, že skutečnou škodu je potřeba posuzovat nikoliv jako škodu na věci, ale podle judikatury Ústavního soudu zahrnuje i náklady, které jsou spojené s tou škodou a s jejím řešením v dané situaci. Podrobně to samozřejmě budou probírat příslušné soudy, které stejně jako v případě nároků podle krizového zákona budou mít definitivní slovo v určení rozsahu náhrady škody.

Za druhé se nám podařilo prosadit, aby došlo ke snížení neproporčních pokut, které v zákoně byly, protože tam hrozila pokuta 100 tisíc korun za bagatelní porušení, jako jednorázové, řekněme, pochybení třeba při použití ochranných či dezinfekčních prostředků fyzickou nepodnikající osobou. Tam ministerstvo akceptovalo snížení na 30 tisíc korun.

Jedna věc, která zůstává stále na vládě, že je potřeba dořešit rozsah těch oprávnění tak, aby bylo možné zavést systém povinného testování, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti s covidem. A jedna věc, kterou nám ministerstvo odmítlo, bylo ústavně konformní nastavení jednoho zmocnění, takže tam se to bude posuzovat u konkrétních opatření obecné povahy u správních soudů.

Na druhou stranu vláda nám vyšla vstříc v pravidelném informování Poslanecké sněmovny co dva týdny a přezkumu opatření a také v efektivním soudním přezkumu, který bude v případě opatření Ministerstva zdravotnictví koncentrován na Nejvyšším správním soudě. Takže se nám podařilo v této záležitosti dosáhnout dohody a já věřím, že nadále budeme pokračovat v tom, abychom tu situaci vyřešili.

Pokud jde o návrh pana předsedy Stanjury, já nemám problém s tím, aby se to projednávalo tady na půdě Poslanecké sněmovny, jenom bych upozornil, že nemůžeme předjímat, kdy pandemický zákon nabude účinnosti. Máme tady dvě komory, máme prezidenta republiky, a byť jsou signály, že budou jednat urychleně s ohledem na situaci, kterou máme, tak podle Ústavy je tam třicetidenní lhůta. Čili případný návrh na ukončení nouzového stavu by měl být upraven tak, aby byl jednoznačný, že pokud nedojde k nabytí účinnosti toho zákona do určitého data, například do 27. února, což je den předtím, kdy ten nouzový stav měl skončit, tak skončí na základě usnesení Poslanecké sněmovny, jinak by to mohlo vyvolávat různé pochybnosti, zda například nejde o implicitní prodloužení nouzového stavu, pokud by pandemický zákon nabyl účinnosti až ve výrazně pozdější dobu, než by jinak skončilo vyhlášení nouzového stavu, tak jak ho vláda přijala.

Takže předpokládám, že to jsou změny, které probereme při zařazení tohoto bodu, potom co pandemický zákon bude schválen. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane předsedo. S přednostním právem vystoupí místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP