(Jednání pokračovalo ve 11.51 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat. Než shrnu návrhy k pořadu schůze, které zazněly, tak se mi ještě hlásil pan místopředseda Filip, že by k tomuto chtěl vystoupit. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedající. Členové vlády, paní a pánové, já se omlouvám. Předložil jsem návrh na doplnění programu schůze a pak jsem zjistil, že konkrétní tisk nemá lhůtu ani nebyla lhůta zkrácena mezi druhým a třetím čtením, takže svůj návrh stahuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, děkuji. To je stažení návrhu. Takže pokud se již do pořadu schůze nikdo nehlásí, tak svolám kolegy do sálu a shrnu návrhy a budeme hlasovat. Zaznělo několik návrhů. Nejdříve to je zařazení nového bodu Ukončení nouzového stavu. To budeme hlasovat jako první, čistě zařazení do pořadu schůze. Potom jsou zde dva různé návrhy, jestli ho zařadit jako první, nebo druhý bod této schůze. Ty zde zazněly v tomto pořadí, takže bychom o nich hlasovali v tomto pořadí. Já myslím, že ten proces je jasný.

Ještě počkám, až se všichni kolegové usadí. Je zde také žádost o odhlášení, takže jsem vás odhlásil. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Dobře, je zde žádost o to, abychom postupovali pomalu, že se ještě stále kolegové blíží. Nicméně kvorum máme naplněno dostatečně. Stále ještě vidím kolegy přicházet.

Zopakuji pro ty, kteří dorazili později, že nyní budeme hlasovat o pořadu. Pan místopředseda Filip svůj návrh stáhl, takže budeme nejdříve hlasovat pouze o zařazení bodu Ukončení nouzového stavu a potom, jestli ho zařadíme jako první, nebo druhý bod této schůze, jak zněly návrhy. Pokud bychom neschválili ani jeden, tak je ten bod zařazen nakonec.

Vypadá to, že už zde jsou opravdu všichni, kteří by zde chtěli být. Stále přicházejí kolegové. Poprosil bych je o dostatečnou rychlost. Zopakuji pro ty, co právě dorazili, budeme hlasovat o pořadu schůze, resp. o návrzích na jeho změnu. Nejdříve o zařazení nového bodu Ukončení nouzového stavu, poté o tom, jestli to bude jako první, nebo druhý bod. Poté případně schůzi jako celku. Myslím, že je všechno jasné a můžu zahájit hlasování.

 

Budeme hlasovat o zařazení nového bodu Ukončení nouzového stavu.

Zahájil jsem hlasování číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování číslo 3 je přihlášeno 165 poslanců a poslankyň, pro 80, proti 48. Návrh nebyl přijat. Pan předseda (Stanjura) jde zkontrolovat hlasování, takže počkáme.

 

Pan předseda Jurečka k hlasování.

 

Poslanec Marian Jurečka: Dobrý den. Já jsem hlasoval pro, na sjetině mám, že jsem se zdržel. Dávám návrh na zpochybnění hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, to je návrh. Ještě počkám, jestli pan předseda (Stanjura) chce něco doplnit. Nevypadá to. Máme zde tedy námitku proti hlasování. Budeme tedy hlasovat o námitce.

 

Zahajuji hlasování o námitce proti hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 4 je přihlášeno 168 poslanců, 169 poslanců nakonec, 168 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Takže budeme opakovat naše třetí hlasování.

 

Je to tedy hlasování o zařazení bodu Ukončení nouzového stavu.

Zahájil jsem hlasování číslo 5. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu. Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování číslo 5 je přihlášeno 169 poslanců a poslankyň, pro 87, proti 61. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o tom, jestli tento bod pevně zařadíme jako první, druhý nebo nikam. Takže nejdříve hlasování o pevném zařazení jako první bod.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro pevné zařazení jako první bod. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 6 je přihlášeno 169 poslanců a poslankyň, pro 23, proti 10. Bod jsme tedy nezařadili jako první bod.

 

Pak je zde návrh zařadit tento bod Ukončení nouzového stavu jako druhý bod. To budeme hlasovat nyní.

Zahajuji hlasování číslo 7. Ptám se, kdo je pro zařazení jako druhý bod. Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování číslo 7 je přihlášeno 169 poslanců a poslankyň, pro 82, proti 8. Návrh nebyl přijat. V tom případě tento bod máme zařazený do schůze, ale nemá pevně určený bod.

 

To byly všechny návrhy. Pan místopředseda Okamura s přednostním právem předtím, než budeme hlasovat o schválení pořadu schůze. Pane místopředsedo, prosím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, no, já musím říci, že tady vidím neskutečný alibismus ze strany KSČM. Protože my tady zařadíme bod, že zrušení hlasování nouzového stavu po dohodě na návrh SPD a také to navrhla ještě ODS, a potom pro zařazení hlasujeme tak, že to projde. A když to máme pevně zařadit, tak KSČM, která říkala, že podporuje zrušení nouzového stavu, tak teď se část jejích poslanců zdržela a o několik hlasů neprošlo to, abychom o tom mohli dneska hlasovat.

No nezlobte se na mě, tak to tedy je neuvěřitelná situace! Takže kdy o tom tedy chcete hlasovat, když ne dnes? No ale jako poslední bod, to je přeci potřeba vyřešit toto. Kdy zase? Dneska tady máme tak náročné body, že to zase může být někdy o půlnoci, anebo to může být bůhví kdy! Já vím, že to tam je zařazeno jako tím pádem poslední bod, ale taky vím, jak to tady dopadá potom reálně! Takže mi tady nemusíte říkat dneska poslední bod. Tady pan ministr Hamáček to tady na mě volá - já vím, jak to tady funguje. Takže proto říkám, nechápu to hlasování KSČM teď, protože když v médiích opakovaně říkáte, že chcete rušit protiústavní nouzový stav, tak teď, když o tom máme hlasovat, tak o vaše tuším tři hlasy to teď neprojde. Tak tomu fakt nerozumím!

A zas to dopadne tak, že tady budeme v 11 večer nebo v 10 a řekne se "heleďte, už půjdeme", nebo se tady většinou prohlasuje, že už se nebude o ničem hlasovat. Tak takhle se mi to nelíbí, to říkám na rovinu. Tak heleďte, tak buď to tedy myslíme vážně a říkáte to vážně, poslanci KSČM, tak pojďme to tady opravdu zařadit. Když neprošel první bod, tak tedy jako druhý bod. Pojďme o tom hlasovat jasně před veřejností, postavme se k tomu čelem a normálně to tady zařaďme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP