(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Druhý bod jsme také hlasovali, to také neprošlo. Takže bod je zařazen na dnešní schůzi. S přednostním právem se mi přihlásil pan místopředseda Filip, poté pan předseda SPD Radim Fiala. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, budu úplně stručný. Mně je jedno, v kolik se to bude hlasovat, protože ten stav trvá už od pondělka. A jestli to budeme hlasovat v jedenáct hodin, ve dvanáct nebo v deset hodin večer, mi je jedno. Já jsem k tomu napsal své zásadní stanovisko, které bylo včera sdíleno i v médiích. Nestydím se za to. A myslím si, že to budu obhajovat v kteroukoli hodinu. A nerad bych, abychom z toho dělali politickou rošádu mezi parlamentními stranami. Buď se tady budeme chovat jako poslanci a budeme dbát na to, abychom zachovali parlamentní charakter České republiky, anebo se tady budeme předvolebně předvádět.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan předseda Radim Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi ocitovat jeden paragraf z jednacího řádu Poslanecké sněmovny, kde se v § 109m v bodu 2 jasně říká, že pokud přijdou poslanci s návrhem zrušení nouzového stavu, tak k projednání návrhu podle odst. 1 svolá předseda Sněmovny neprodleně schůzi Sněmovny. Koná-li se již schůze Sněmovny - což je náš dnešní stav - zařadí se projednávání návrhu přednostně na její pořad. Takže toto rozhodně není přednostně.

A já bych chtěl, aby nám legislativa řekla, co je přednostně, a abychom postupovali podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tohle jsme probírali na počátku, když padaly návrhy na změnu pořadu této schůze. Pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, já musím rozhodně odmítnout jménem poslaneckého klubu KSČM ten útok, který se tady směrem od pana Okamury odehrál vůči našemu klubu. My nejsme bezhlaví. My jsme zodpovědní. A jestliže máme na programu něco, co nahradí dosavadní nouzový stav, a to je ten pandemický zákon, byť s ním nemusím souhlasit, ale musím vytvořit prostor, jsem-li zodpovědný, musím vytvořit prostor, aby bylo možné ho projednat. A ukončení nouzového stavu můžu s klidem odhlasovat třeba ve dvě hodiny ráno. To je přece naše zodpovědnost, abychom tady byli, abychom tady pracovali a nemysleli si, že odejdeme třeba už o půl osmé domů.

Čili prosím vás pěkně, KSČM je strana, která postupuje naprosto zodpovědně, má ohled na ty skupiny občanů, kteří se cítí ohroženi tou pandemií, kteří mají třeba v rámci svých rodin lidi, kteří jsou ve velmi rizikovém stavu. A myslím si, že ty nesmíme pomíjet. Zároveň jsme ale připraveni - a ukázali jsme v minulých týdnech také, že to myslíme vážně - přiměřeně uvolnit situaci tak, aby děti mohly do škol, aby lidi mohli do práce a aby se ekonomika úplně nezadusila. Myslím si, že to je vyvážené stanovisko, stanovisko, které konvenuje s názory většiny občanů České republiky. A tak se chováme i teď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já jen podotknu, že jednací den končí v devět hodin běžně a pro projednávání tohoto bodu, o kterém diskutujeme, nikdy.

A nyní tedy pan předseda s přednostním právem a poté pan místopředseda Okamura. Prosím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Já jenom zopakuji to, co už jsem říkal v době, kdy jsem řídil schůzi, kdy jsem citoval ten § 109m odst. 1 písmeno d), že jednací řád nepamatuje na formu toho návrhu. A v návaznosti na ten odstavec 2 jsem se zeptal pléna, zda souhlasí s tím, že budeme postupovat tak, že budeme zařazovat ten bod v rámci hlasování o pořadu schůze. Nikdo nevznesl námitku. My to do budoucna zřejmě budeme muset spravit nějakou novelou jednacího řádu. Ale teď rozhodla Sněmovna jako suverén, chová se k tomu jako k běžnému návrhu a zařadila ho jako čtvrtý. Takže jsem to nenechal na sobě, ale už jsme se o tom jednou bavili někdy kolem jedenácté hodiny, jestli si to dobře pamatuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano. Viděl jsem pana místopředsedu Okamuru jako prvního, poté pan předseda klubu SPD Fiala. Prosím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové. No, jestli bylo mé vystoupení, pane předsedo Kováčiku, chápáno jako útok, to rozhodně jsem nechtěl útočit. Říkám to tady. To je tedy nedorozumění. Já jsem vůbec nechtěl útočit. Já jsem jenom chtěl ukončit nouzový stav. Takže jestli to takhle vyznělo, tak to tak vyznít nemělo. To bych byl nerad, aby to vyznívalo z mé strany takhle. Bylo to čistě to, že já bych to rád ukončil, hlasoval o tom. A samozřejmě ten apel z mé strany byl možná takový důraznější, ale je to tak. Takže neberte to jako útok. To ne jako. Bylo to spíš jakoby zahájení věcné diskuse. (Smích a potlesk poslanců z různých stran sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ještě musíme hlasovat o pořadu této schůze. Pan předseda SPD Fiala. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Já jsem pozorně poslouchal pana předsedu Sněmovny Vondráčka. Chápu, že Sněmovna je suverén. Chápu, že o tom rozhodla svým hlasováním. Nicméně se pořád obávám, že by mohl být porušen jednací řád, zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, tím, že Sněmovna nezařadila tuto věc přednostně, jak je v § 109 napsáno. A jestli ji nezařadila přednostně, tak je celkem velká šance, že o nouzovém stavu dnes vůbec nebudeme hlasovat, protože máte pandemický zákon, máte rozpočet, rozpočet bude velmi dlouhý a jednací den končí ve 21 hodin. Takže jsem přesvědčen, že na ten nouzový stav prostě nedojde.

Tak jenom na to upozorňuji. Upozorňuji na to legislativu. A chtěl bych, aby nám během dne, během nějaké doby, řekla, jestli neporušujeme - na to upozorňuji - jestli neporušujeme zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já souhlasím, že jednací den běžně končí ve 21 hodin, nicméně podle § 109m odst. 2 jednacího řádu podle dalších vět se tato ustanovení nepoužijí. Takže jednací den prostě k projednání tohoto bodu nekončí. Budeme tady, dokud to neprojednáme nebo dokud Sněmovna nerozhodne, že se to přeruší.

Prosím, pan předseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážení, já si myslím, že je opravdu potřeba vyjasnit to slovo "přednostně", protože nemůžeme tady přece čekat celý den na to, když máme zákon o jednacím řádu, jedná se tady o Ústavu, a teď bych chtěl opravdu požádat legislativu, aby ne během dne, ale aby přednostně tedy, aby tedy, jestli by dodala stanovisko třeba do půl hodiny, co to tedy znamená přednostně. Tak jestli můžu tedy, třeba do půl hodiny i prostě z pozice, že jsem ve vedení Sněmovny, požádat o to, aby bylo dodáno tady k rukám předsedy Sněmovny vyjádření... (Reakce z pléna.) Výklad - ano, ano, paní profesorka Válková za ANO, jsem rád, že s tím také souhlasíte tedy. (Rozruch v sále.) Takže výklad, výklad - kdo jiný než paní profesorka by měl přesně právně říct ten termín. Takže požádal bych do půl hodiny, jestli může - není to pauza, žádnou pauzu neberu - ale do půl hodiny jestli může předseda Sněmovny Vondráček, jestli souhlasíte, obdržet výklad z legislativy, co to znamená přednostně. Protože nám tedy nepřipadá, že přednostně je v devět večer. To se na mě nezlobte. Takže děkuju.

Potom bych tedy požádal, jestli by předseda Sněmovny mohl seznámit Poslaneckou sněmovnu s tím výkladem, co to je tedy vlastně přednostně, protože je to závažná věc projednat zrušení toho nouzového stavu. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. To je návrh, který tady nevyřešíme. Orgány Sněmovny a Kanceláře Sněmovny jej zaznamenaly. Věřím, že se s ním vyrovnají.

Nyní bychom se tedy měli dostat ke schválení pořadu této schůze, tak jak jsme jej odhlasovali, to znamená doplněný o ten jeden bod. Já věřím, že jsou všichni poslanci na svých místech. Ale vidím nějaké v předsálí, tak je ještě přece jenom svolám. Nevím, jestli je zde žádost o odhlášení. Věřím, že ne. Věřím, že všichni, kteří chtějí hlasovat, jsou přítomni.

 

Takže budeme hlasovat o schválení pořadu této schůze, tak jak byl uveden na pozvánce a tak jak byl doplněn o nový bod.

Zahajuji hlasování číslo 8. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 8, přihlášeno je 170 poslanců a poslankyň, pro 146, proti 3. Návrh pořadu schůze byl tedy schválen a budeme postupovat podle schváleného pořadu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP